Service

Woordenlijst examen Klein Vaarbewijs 2

Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel voor de kandidaten van het examen Klein Vaarbewijs 1 en 2. De lijst is een opsomming van niet alledaagse woorden en begrippen (nautische terminologie en vakjargon) die in examenvragen kunnen voorkomen. De lijst is zeker niet allesomvattend en zal regelmatig worden aangevuld. Er kunnen aan deze lijst geen rechten ten aanzien van het daadwerkelijk afgelegde examen en aan een eventuele examenuitslag worden ontleend.

Tip: op internet bijv. website www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal is veel vakjargon te vinden.
 • Aan de wind
  Aanlopen
  Afgedregd
  Ankeren
  Ankerplaats
 • Baggerschip
  Bakboord
  Bakboordboeg
  Baken
  Beaufort
  Behouden Ware Koers (BWK)
  Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee (BVA)
  Beperkt manoeuvreerbaar
  Bestek
  Betonning
  Betonningsrichting
  Beweegbare brug
  Binnenlopen
  Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
  Boeg
  Boei
  Bol
  Boordlicht
  Boorput
  Bovenmaats zeeschip
  Bovenstrooms
  Brongebied
 • Cardinaal markeringssysteem
  Cardinale boei
  Cilinder
  Cirrusbewolking
  Cumulonimbusbewolking
 • Dagmerk
  Depressie
  Deviatie
  Diepgang
  Diepsteken
  Dieptecijfer
  Doodtij
  Doorvaarthoogte
  Driekleurenlicht
  Drift
  Drijfbaken
  Droogvalling
  Duwboot
 • Eb
  Ebstroom
  Eenheden
  Eerste kwartier
 • Fluit
  Frontvlak
 • Gaande houden
  Gegist bestek
  Gelode diepte
  Geluidsein (geluidssein)
  Gestrekte koers
  Getij
  Getijhaven
  Getijstroom
  Getijtafel
  Getijtafels voor Nederland
  Gevaarlijke ondiepte
  Gispositie
  Global Positioning System
  Goed zeemanschap MOB
  GPS (BRG, COG, DST, ETA, MOB, POS, SOG, TTG, Track, XTE)
  Grondkoers (GrK)
 • Handpeilkompas
  Heklicht
  Hoofdvaargeul
  Hoofdvaarwater
  Hoog aan de wind
  Hoogteschaal
  Hydrografische kaart
 • Interpoleren
  Isobaren
 • Kaartdatum
  Kaartroos
  Kaartteken
  Kajuit
  Kajuitmotorboot
  Kegel
  Keren
  Kiel
  Koers
  Kompaskoers (KK)
  Kop voor nemen
  Korte stoot
  Krimpende wind
  Kruisen
  Kruispeiling
 • Laatste kwartier
  Lange stoot
  Lateraal betond vaarwater
  Laterale betonning
  Lichtboei
  Lichtenlijn
  Lichtkarakters (F, Fl, LFl, Iso, Oc, Q, VQ, W, R, G)
  Lichtopstand
  Lij
  LLWS
  Loef
  Log
  Logsnelheid
  Logstand
  Lood of dieptemeter
  Loodsdienst
  Lowest Astronomical Tide (LAT)
  Luchtdruk
 • Magnetisch kompas
  Marifoon
  Marifoonkanalen
  Maritiem Betonningsstelsel IALA-A
  Meridiaan
  Miswijzing
  Motorboot
  Motorschip
 • Nautisch veiligheidsverkeer
  Nevenvaargeul
  Nevenvaarwater
  Nieuwe maan
  Nimbostratusbewolking
 • Onderdoorvaart
  Onmanoeuvreerbaar
  Opdraaien
 • Parallel
  Peiling nemen
  Peilkompas
  Peilpunt
  Peilschaal
  Polaire lucht
  Polaire maritieme lucht
 • Radarreflector
  Redegebied
  Reductievlak
  Rijkswaterstaat (RWS)
  Rijzing
  Roeiboot
  Rondgaan
  Rondom schijnend licht
 • Scheepsvaartreglement Eemsmonding (SRE)
  Scheepsvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen (SRKGT)
  Scheepsvaartreglement Westerschelde (SRW)
  Scheidingsboei
  Schipper
  Schutsluis
  Sector
  Sleep
  Sleepboot
  Sluis
  Springtij
  Stoomlicht
  Stratusbewolking
  Stremming
  Stroomatlas
  Stroomatlas voor de Waddenzee
  Stroomopwaarts
  Stroomrichting
  Stroomsnelheid
  Stuurboord
  Stuurboordboeg
  Stuurboordwal
  Stuurboordzijde
  Stuurkompas
  Stuurtafel
 • Tegengestelde koers
  Tegenstroom
  Ten anker liggen / gaan
  Toplicht
  Topteken
  Trog
 • Uitwijken
  Uitwijkregels
 • Vaargeul
  Vaarrichting
  Vaarwater
  Variatie
  Vaste brug
  Vastvaren
  Veiligheidsgordel
  Verkenningston
  Verval
  VHF-kanaal
  Vloed
  Vloedstroom
  Vluchthaven
  Volle maan
  Vóór stroom
  Voorrang verlenen
  Voortstuwing
  Voortstuwingsmotor
  Voorzorgsgebied
  Vrij varen
 • Wantij
  Ware koers
  Warmtefront
  Wateralmanak
  Waterstand
  Waypoint
  Weerkaart
  Weggezet worden
  Werktuiglijk voortbewogen schip
  Windkracht
  Wrak
 • Zeemansgids
  Zeemijl
  Zeilplank
  Zeilschip