Service

Vervallen vrijstelling code 95 - invoering wetswijziging vertraagd

Vervallen vrijstelling code 95 - invoering wetswijziging vertraagd

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs.

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. Daarom moet de Nederlandse overheid dit terugdraaien. De Rijksoverheid wil dat doen met een wetswijziging. Deze wetswijziging zou ingaan per
1 april 2020. Dit wordt uitgesteld.

1 april niet haalbaar

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede en Eerste Kamer met de wetswijziging akkoord gaan. De huidige situatie rond het coronavirus kan een en ander voor kortere of langere tijd ophouden, aangezien de Kamers nu ook minimaal vergaderen.

Uitgaande van deze stand van zaken is duidelijk dat de wet niet op 1 april 2020 in werking zal treden. Wanneer dat wel zal gebeuren is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Tot de nieuwe wetswijziging ingaat blijft de code 95 op het rijbewijs voor chauffeurs geboren voor 1-7-1955 geldig indien de nascholing nog niet is voltooid.

Hoe nu verder?

Alle rijbewijshouders met een C en of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 die in augustus vorig jaar zijn aangeschreven krijgen binnenkort een brief over het uitstel. Zodra duidelijk is op welke datum de wet in werking treedt worden zij hierover minimaal 2 maanden van te voren per brief geïnformeerd. Voor actuele informatie
kan men ook terecht op de speciale webpagina op Rijksoverheid.nl, www.rijksoverheid.nl/code95

De chauffeurs die de nascholing hebben gedaan en reeds een Verklaring van geschiktheid van het CBR hebben ontvangen, krijgen het advies tijdig bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan te vragen, dat wil zeggen vóór het moment dat de geldigheid van de verklaring van geschiktheid verloopt.

feedback