Service

Terminologielijst afvalstoffen


ADN-regelgeving
ADR-regelgeving
Afvalstoffen
Afvalstroomnummer

Bedrijfsafvalstoffen
Begeleidingsbrief
Beleidskader
Bemiddelen
Besluit Inzamelen Afvalstoffen
Bewaartermijnen

EG-verordening "Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA)"
Eural-code
Europese Afvalstoffenlijst

Inzamelverbod

Kennisgevingsprocedure

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

Minimumstandaard

Ontdoener

Procedure officiële kennisgeving
Producentenverantwoordelijkheid

Recycling
Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Sectorplannen

Terugnameplicht

Uitvoeringsinstantie

VIHB-registratie
Voorkeursvolgorde/Ladder van Lansink

Wet Milieubeheer

Zorgplicht

feedback