Service

Spiegels van examenvoertuigen categorie B

Overzicht van toegestane extra buitenspiegels voor de categorie B

De examinator moet de beschikking over extra linker- en rechterbuitenspiegels óf
camera-monitorsystemen hebben om de weggedeelten links en rechts naast, alsmede achter het voertuig te kunnen overzien. Een overzicht van de door het CBR toegelaten extra buitenspiegels staat hieronder. Meer informatie over de CTE en het toetsingsproces staat op de pagina Beoordeling examenvoertuigen categorie B.

goedgekeurde spiegels beoordelingslijst


Versie rijvaard-907