Service

Overzicht examens CCV

Overzicht examens binnenvaart ADN code Extra tijd/individuele begeleiding toegestaan?
ADN combinatie droge lading / tankschepen ADCDT ja/ja*
ADN chemieschepen (meerkeuze) ADC1 ja/ja*
ADN chemieschepen (case) ADC2 ja/ja*
ADN droge lading schepen ADDLS ja/ja*
ADN gasschepen (meerkeuze) ADG1 ja/ja*
ADN gasschepen (case) ADG2 ja/ja*
ADN tankschepen ADT ja/ja*


* Bijzonderheden: Vanwege wet- en regelgeving, alleen voor kandidaten met een
officiele dyslexieverklaring

Overzicht examens binnenvaart (mu.v. ADN) code extra tijd/individuele begeleiding toegestaan?
Kennis van de Rijn zone 1 BVKR1 ja/ja
Kennis van de Rijn zone 2 BVKR2 ja/ja
Kennis van de Rijn zone 3 BVKR3 ja/ja
Kennis van de Rijn zone 4 BVKR4 ja/ja
Kennis van de Rijn zone 5 BVKR5 ja/ja
Kennis van de Rijn zone 6 BVKR6 ja/ja
Kennis van de Rijn zone 7 BVKR7 ja/ja
Kennis van het schip BVKS ja/ja
Kennis van het schip & motorkennis BVKSM ja/ja
Kennis van vaarwater BVKV ja/ja
Laden en lossen BVL ja/ja
Motorkennis BVMK ja/ja
Nationale en internationale vervoersmarkt BVNIV ja/ja
Navigatie 2 BVN2 ja/ja
Reglementen 1 BVR ja/ja
Reglementen 1B BVRB ja/ja
Radar Theorie BVRT ja/ja
Reglementen 2 BVR2 ja/ja
Sportpatent BVSP ja/ja
Veiligheid & Milieu BVVM ja/ja

Overzicht examens beroepschauffeur code extra tijd/inviduele begeleiding toegestaan?
ADR basis ADRB ja/ja
ADR basis verlenging ADRBV ja/ja
ADR tank ADRT ja/ja
ADR tank verlenging ADRTV ja/ja
ADR klasse 1 ADR1 ja/ja
ADR klasse 1 verlenging ADR1V ja/ja
ADR klasse 7 ADR7 ja/ja
ADR klasse 7 verlenging ADR7V ja/ja
Directiechauffeur 1 theorie DT1 ja/ja
Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek RV1 ja/ja
Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light RV1L ja/ja
Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus RV1P ja/ja
Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie R2C ja/ja
Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie R2D ja/ja
T-rijbewijs T-TH ja/ja
Taxi vakbekwaamheid theorie TVT ja/ja
Veiligheidsadviseur binnenvaart VB ja/ja
Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging VVB ja/ja
Veiligheidsadviseur spoorvervoer VS ja/ja
Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging VVS ja/ja
Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging VVW ja/ja
Veiligheidsadviseur wegvervoer VW ja/ja
Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie V2C ja/ja
Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie V2D ja/ja
Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen V3D ja/ja
Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen VBGS ja/ja
Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging VBGSV ja/ja
Veetransport VEE ja/ja
Veetransport verlenging VEEV ja/ja
Pluimveetransport VEEP ja/ja
Pluimveetransport verlenging VEEPV ja/ja

Overzicht examens ondernemers code extra tijd/individuele begeleiding toegestaan?
Bedrijfsmanagement Bus ONBB ja/ja
Bedrijfsmanagement Goederen ONBG ja/ja
Calculatie Bus * ONCB ja/ja
Calculatie Goederen * ONCG ja/ja
Financieel Management * ONFM ja/ja
Personeelsmanagement Bus ONPB ja/ja
Personeelsmanagement Goederen ONPG ja/ja
Wegvervoer Bus Deel 1 ONWB-1 ja/ja
Wegvervoer Bus Deel 2 ONWB-2 ja/ja
Wegvervoer Goederen Deel 1 ONWG-1 ja/ja
Wegvervoer Goederen Deel 2 ONWG-12 ja/ja
Afvalstoffen ONAF ja/ja

* Bij de examens Calcutie en Financieel Management bestaat het individueel begeleid examen uit een individueel schriftelijk examen.
De examinator toetst of de kandidaat de examenstof voldoende beheerst. U moet zelf de antwoorden opschrijven.

Overzicht examens recreatievaart code extra tijd/individuele begeleiding toegestaan?
Klein vaarbewijs 1 KV1 ja/ja
Klein vaarbewijs 2 KV2 ja/ja
Klein vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS KVBS ja/ja
Klein vaarbewijs 1 beperkt examen KVBD KVBD ja/ja
Klein vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB KVBB ja/ja
Klein vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ KVBZ ja/ja
CWO Groot Motorschip II - A GMSA ja/ja
CWO Groot Motorschip II - AB GMSB ja/jafeedback