Weeknummer;Categoriecode;Categorienaam;Productcode;Productnaam;Aantal Examens/Toetsen Voldoende;Aantal Examens/Toetsen Onvoldoende;Aantal Examens/Toetsen Uitgesteld;Aantal Examens/Toetsen Afgebroken;Aantal Examens/Toetsen Niet afgenomen;Totaal Examens/Toetsen;Aantal Examens/Toetsen met Tolk;Aantal Examens/Toetsen Particulier 2020/27;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;233;50;0;0;2;285;0;0 2020/27;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;5;2;0;0;0;7;0;0 2020/27;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;32;5;0;0;0;37;0;0 2020/27;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/27;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;1;0 2020/27;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;9;1;0;0;0;10;0;0 2020/27;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;12;7;0;0;0;19;0;0 2020/27;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;1;0;0;0;7;0;0 2020/27;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);5;3;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/27;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/27;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);6;0;0;0;0;6;0;1 2020/27;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/27;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);46;11;0;0;0;57;0;1 2020/27;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);58;4;0;0;2;64;0;0 2020/27;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);13;4;0;0;1;18;0;2 2020/27;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);30;6;0;0;0;36;0;0 2020/27;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;230;50;0;0;2;282;0;0 2020/27;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/27;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);389;415;5;0;45;854;0;419 2020/27;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);2;9;0;0;1;12;0;2 2020/27;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/27;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);35;38;0;0;3;76;0;61 2020/27;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);429;389;2;0;49;869;0;624 2020/27;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);1;4;0;0;0;5;0;1 2020/27;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;4;0;0;1;6;0;5 2020/27;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);15;15;0;0;1;31;0;29 2020/27;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;535;71;0;0;4;610;0;0 2020/27;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;7;1;0;0;0;8;0;0 2020/27;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;29;1;0;0;0;30;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1320;1267;4;1;14;2606;39;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;35;27;0;0;0;62;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;38;26;1;0;1;66;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;170;133;1;0;1;305;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;3;10;0;0;0;13;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;2;1;0;0;1;4;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;740;859;7;1;20;1627;33;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;11;7;0;0;0;18;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;138;152;0;0;4;294;7;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;58;17;0;0;1;76;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/27;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;9;7;0;0;0;16;0;0 2020/27;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;54;0;0;0;2;56;0;0 2020/27;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1116;0;1;2;16;1135;10;0 2020/27;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;6;0;0;0;1;7;0;0 2020/27;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;241;64;0;0;7;312;0;0 2020/27;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/27;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);1722;1796;34;0;256;3808;0;2732 2020/27;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);46;93;3;0;14;156;0;145 2020/27;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);21;30;0;0;3;54;0;52 2020/27;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);36;63;2;0;2;103;0;48 2020/27;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);42;83;4;0;7;136;58;70 2020/27;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);137;307;2;0;26;472;0;419 2020/27;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;1;0;0;1;2;0;2 2020/27;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/27;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);1;2;0;0;0;3;0;3 2020/27;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/27;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);5;3;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;2;0;0;0;2;0;2 2020/27;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);9;2;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);109;58;0;0;1;168;0;0 2020/27;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/27;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/27;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);25;10;0;0;0;35;0;0 2020/27;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);4;0;0;0;0;4;0;0 2020/27;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);78;62;0;0;1;141;0;0 2020/27;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/27;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek aangepast (CE-NA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/27;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);25;10;0;0;0;35;0;0 2020/27;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/27;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/27;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;324;190;2;0;36;552;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);17;21;0;0;1;39;0;39 2020/27;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;76;28;1;0;12;117;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);5;4;0;0;0;9;0;9 2020/27;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/27;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;4;2;0;0;0;6;0;6 2020/27;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/27;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/27;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);4;2;0;0;1;7;0;0 2020/27;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;3;3;0;0;0;6;0;5 2020/27;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);4;5;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;15;3;0;0;2;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONFM;Financieel Management;ONFM-S-I;Financieel Management Schriftelijk (voorlees) (ONFM-S-I);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/27;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;29;5;0;0;1;35;0;21 2020/27;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;17;5;0;0;4;26;0;12 2020/27;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;19;7;0;0;0;26;0;19 2020/27;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);39;11;0;0;1;51;0;17 2020/27;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;0;0;0;0;3;0;3 2020/27;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);164;81;0;0;9;254;0;41 2020/27;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);26;2;0;0;0;28;0;8 2020/27;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/27;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);68;21;0;1;2;92;0;0 2020/27;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/27;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/27;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;46;23;0;0;0;69;0;34 2020/27;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;5;0;0;0;6;0;0 2020/27;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);5;5;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);32;34;0;0;1;67;0;8 2020/27;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;1;0;0;0;5;0;1 2020/27;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);67;31;0;0;8;106;0;22 2020/27;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;109;89;1;0;7;206;0;36 2020/27;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);15;4;0;0;3;22;0;4 2020/27;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);130;40;1;0;4;175;0;15 2020/27;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);12;5;0;0;0;17;0;4 2020/27;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);6;3;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);15;0;0;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/27;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/27;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);2;4;0;0;0;6;0;0 2020/28;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;422;137;0;0;5;564;0;0 2020/28;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;17;2;0;0;0;19;0;0 2020/28;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/28;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;59;11;0;0;0;70;0;0 2020/28;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/28;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/28;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;7;3;0;0;0;10;0;0 2020/28;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/28;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;26;8;0;0;0;34;0;0 2020/28;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;1;0;0;1;8;0;0 2020/28;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);13;12;0;0;0;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);15;0;0;0;1;16;0;0 2020/28;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/28;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);2;1;0;0;0;3;0;1 2020/28;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/28;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);47;14;0;0;5;66;0;1 2020/28;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);65;10;0;0;1;76;0;0 2020/28;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);19;13;0;0;1;33;0;0 2020/28;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);28;2;0;0;1;31;0;0 2020/28;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;396;90;1;0;3;490;0;0 2020/28;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;5;1;0;0;0;6;0;0 2020/28;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);524;561;8;0;60;1153;0;642 2020/28;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);6;8;0;0;0;14;0;3 2020/28;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;0;0;1;1;0;1 2020/28;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);36;43;0;0;4;83;0;71 2020/28;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);518;577;4;0;68;1167;0;889 2020/28;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);4;11;0;0;0;15;0;9 2020/28;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;5;0;0;0;6;0;5 2020/28;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);15;27;0;0;3;45;0;40 2020/28;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1052;132;0;1;16;1201;1;0 2020/28;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;23;0;0;0;0;23;0;0 2020/28;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;52;6;0;0;2;60;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2163;2286;14;0;31;4494;83;11 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;60;46;0;0;0;106;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;34;34;0;0;0;68;1;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;291;235;3;0;5;534;2;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;22;11;0;0;0;33;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;2;6;0;0;0;8;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1300;1415;10;2;29;2756;63;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;13;11;0;0;1;25;1;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;289;274;1;0;2;566;23;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;61;44;0;0;1;106;2;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;2;0;0;0;5;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;3;1;0;0;0;4;0;0 2020/28;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;10;6;0;0;0;16;0;0 2020/28;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;81;0;0;0;3;84;0;0 2020/28;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1778;0;4;1;29;1812;16;0 2020/28;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;12;0;0;0;0;12;0;0 2020/28;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/28;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;430;140;2;1;9;582;1;0 2020/28;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;7;2;0;0;1;10;0;0 2020/28;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);2775;2897;38;2;396;6108;0;4423 2020/28;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);76;142;2;0;29;249;0;203 2020/28;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);22;49;2;0;7;80;0;76 2020/28;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);61;111;1;0;8;181;0;85 2020/28;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);64;106;4;0;16;190;78;90 2020/28;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);228;504;6;0;46;784;0;696 2020/28;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);2;2;0;0;0;4;0;4 2020/28;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;2;0;0;0;6;0;6 2020/28;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);4;1;0;0;0;5;0;5 2020/28;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;3;0;0;0;7;0;7 2020/28;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);3;3;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/28;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);8;5;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);12;13;0;0;1;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);192;96;1;0;5;294;0;0 2020/28;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);4;3;0;0;1;8;0;0 2020/28;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;5;0;0;1;6;0;0 2020/28;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);51;9;1;0;3;64;0;0 2020/28;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/28;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);6;1;0;0;0;7;0;0 2020/28;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E-AA;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk aangepast (C1E-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);135;72;0;0;3;210;0;0 2020/28;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;5;0;0;0;10;0;0 2020/28;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/28;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);36;21;0;0;0;57;0;0 2020/28;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/28;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/28;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/28;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;505;290;10;0;68;873;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);31;30;0;0;12;73;0;73 2020/28;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;116;30;2;0;15;163;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);5;4;0;0;3;12;0;12 2020/28;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;5;3;0;0;0;8;0;8 2020/28;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;1;0;0;0;2;0;2 2020/28;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;7;1;1;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);24;11;0;0;0;35;0;0 2020/28;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;35;3;1;0;0;39;0;16 2020/28;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;27;7;0;0;1;35;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;11;2;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);9;5;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;38;8;1;0;0;47;0;20 2020/28;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;40;19;1;0;3;63;0;32 2020/28;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;32;10;1;0;2;45;0;30 2020/28;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);77;34;1;0;4;116;0;37 2020/28;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/28;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);182;115;1;0;14;312;0;52 2020/28;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);38;13;0;0;0;51;0;12 2020/28;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/28;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);73;46;0;0;0;119;0;0 2020/28;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;3;2;0;0;0;5;0;0 2020/28;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;91;35;0;0;2;128;0;54 2020/28;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/28;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);80;76;4;0;8;168;0;32 2020/28;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/28;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);83;46;1;0;15;145;0;26 2020/28;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;206;151;2;0;12;371;0;53 2020/28;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;9;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);5;11;0;0;1;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);25;16;0;0;0;41;0;12 2020/28;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);231;55;3;1;10;300;0;29 2020/28;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;4;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);28;9;0;0;2;39;0;12 2020/28;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);9;6;0;0;3;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/28;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/28;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);10;4;0;0;2;16;0;1 2020/29;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;620;186;0;0;10;816;0;0 2020/29;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;15;5;0;0;0;20;0;0 2020/29;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;114;13;0;0;2;129;0;0 2020/29;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/29;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;20;5;0;0;0;25;0;0 2020/29;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;33;11;0;0;2;46;0;0 2020/29;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/29;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;7;1;0;0;0;8;0;0 2020/29;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);11;4;0;0;2;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);7;0;0;0;1;8;0;0 2020/29;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);8;0;0;0;0;8;0;0 2020/29;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/29;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);7;1;0;0;0;8;0;0 2020/29;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);60;25;0;0;1;86;0;0 2020/29;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);58;14;0;0;2;74;0;1 2020/29;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);25;14;0;0;1;40;0;1 2020/29;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);30;5;0;0;2;37;0;1 2020/29;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;545;125;5;0;4;679;0;0 2020/29;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/29;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);531;574;4;0;87;1196;0;676 2020/29;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);12;11;0;0;0;23;0;3 2020/29;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);36;66;0;0;8;110;0;89 2020/29;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);698;734;0;0;88;1520;0;1180 2020/29;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);5;6;0;0;0;11;0;4 2020/29;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;4;2;0;2;9;0;9 2020/29;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);18;47;0;0;5;70;0;64 2020/29;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1169;110;1;0;21;1301;0;0 2020/29;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;38;1;0;0;0;39;0;0 2020/29;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;56;3;0;0;1;60;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1850;1968;9;2;48;3877;65;8 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;54;44;0;0;2;100;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;32;29;0;0;1;62;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;205;176;1;0;1;383;3;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;8;1;0;1;27;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;15;8;0;0;0;23;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1425;1517;11;2;24;2979;81;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;7;11;0;0;1;19;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;222;242;3;1;10;478;15;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;43;16;0;0;0;59;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;4;0;0;0;8;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/29;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;16;9;1;0;1;27;1;0 2020/29;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;89;0;1;0;3;93;0;0 2020/29;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/29;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1543;0;10;1;31;1585;12;0 2020/29;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;7;0;0;0;0;7;0;0 2020/29;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;526;152;2;0;6;686;0;0 2020/29;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;7;2;0;0;0;9;0;0 2020/29;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/29;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3186;3138;35;1;457;6817;0;4763 2020/29;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);75;128;3;0;19;225;0;207 2020/29;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);26;63;2;0;8;99;0;94 2020/29;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);68;124;1;0;9;202;0;81 2020/29;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);83;96;10;0;13;202;75;118 2020/29;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);271;563;6;1;62;903;0;764 2020/29;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/29;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;2;0;0;1;6;0;6 2020/29;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);3;2;0;0;0;5;0;5 2020/29;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);5;4;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;2;0;0;0;6;0;6 2020/29;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/29;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);198;97;1;0;0;296;0;0 2020/29;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);4;3;0;0;0;7;0;0 2020/29;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/29;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);46;6;0;0;0;52;0;0 2020/29;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/29;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);6;1;0;0;2;9;0;0 2020/29;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);129;93;0;0;0;222;0;0 2020/29;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/29;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/29;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);32;23;0;0;0;55;0;0 2020/29;D;Bus D praktijk (D);D-NA;Bus D praktijk nader onderzoek - aangepast (D-NA);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/29;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/29;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/29;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/29;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;563;387;9;1;77;1037;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);44;24;2;0;8;78;0;78 2020/29;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;7;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;110;41;1;0;18;170;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);10;3;0;0;2;15;0;15 2020/29;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;4;0;0;0;5;0;5 2020/29;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/29;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;0;0;0;0;1;1;0;1 2020/29;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);21;1;0;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);19;5;0;0;1;25;0;0 2020/29;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/29;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;12;6;1;0;2;21;0;21 2020/29;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;21;14;0;0;1;36;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);6;4;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;33;9;0;0;1;43;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;12;6;0;0;1;19;0;19 2020/29;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;25;13;0;0;1;39;0;23 2020/29;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;43;11;0;0;0;54;0;30 2020/29;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);49;32;0;0;5;86;0;30 2020/29;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;1;0;0;0;4;0;2 2020/29;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);241;133;1;0;18;393;0;52 2020/29;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);28;16;0;0;0;44;0;13 2020/29;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/29;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);93;47;0;0;0;140;0;0 2020/29;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;2;0;0;0;4;0;0 2020/29;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/29;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA-NO;Nader onderzoek rijvaardigheid faalangst T-rijbewijs (T-FA-NO);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;90;33;0;0;3;126;0;36 2020/29;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);6;7;0;0;1;14;0;0 2020/29;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);80;82;4;2;2;170;0;30 2020/29;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);1;2;0;0;0;3;0;0 2020/29;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);73;34;2;0;7;116;0;22 2020/29;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;161;146;0;0;15;322;0;40 2020/29;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);48;13;0;0;1;62;0;11 2020/29;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);133;50;0;1;8;192;0;14 2020/29;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);44;9;0;0;1;54;0;9 2020/29;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);3;5;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/29;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);5;0;0;0;0;5;0;0 2020/29;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);7;3;0;0;0;10;0;0 2020/30;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;579;163;1;0;4;747;0;0 2020/30;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;8;3;0;0;0;11;0;0 2020/30;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;72;9;0;0;3;84;0;0 2020/30;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/30;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;13;6;0;0;0;19;0;0 2020/30;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;5;0;0;0;0;5;0;0 2020/30;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;36;5;0;0;1;42;0;0 2020/30;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/30;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;1;0;0;0;7;0;0 2020/30;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);2;2;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/30;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/30;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);38;18;0;0;5;61;0;1 2020/30;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);25;7;0;0;1;33;0;1 2020/30;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);13;9;0;0;0;22;0;1 2020/30;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);12;5;0;0;0;17;0;0 2020/30;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;581;132;1;0;11;725;0;0 2020/30;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);403;603;5;0;76;1087;0;657 2020/30;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);8;6;0;0;1;15;0;5 2020/30;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);36;63;0;0;5;104;0;90 2020/30;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);565;558;5;0;79;1207;0;983 2020/30;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);6;13;0;0;0;19;0;6 2020/30;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;3;0;0;0;3;0;3 2020/30;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);17;28;0;0;2;47;0;46 2020/30;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1194;138;0;0;12;1344;1;0 2020/30;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;27;1;0;0;0;28;0;0 2020/30;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;51;6;0;0;0;57;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1586;1631;5;2;29;3253;56;4 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;38;48;0;0;2;88;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;30;27;0;0;1;58;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;232;176;1;0;2;411;5;2 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;11;8;0;0;0;19;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;3;5;0;0;0;8;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1316;1402;14;3;21;2756;54;4 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;7;9;0;0;0;16;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;215;270;1;0;6;492;16;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;60;27;0;0;0;87;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;5;1;0;0;0;6;0;0 2020/30;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;35;19;0;0;0;54;0;0 2020/30;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;95;0;0;0;2;97;0;0 2020/30;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/30;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1210;0;9;1;25;1245;19;0 2020/30;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;8;0;0;0;0;8;0;0 2020/30;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;408;135;4;0;9;556;0;0 2020/30;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;13;3;0;0;0;16;0;0 2020/30;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3626;3532;56;0;728;7942;0;4949 2020/30;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);94;135;3;0;18;250;0;227 2020/30;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);26;74;2;0;6;108;0;105 2020/30;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);72;120;3;0;14;209;0;107 2020/30;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);53;106;2;0;12;173;79;74 2020/30;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);276;656;8;0;84;1024;0;806 2020/30;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);2;2;0;0;0;4;0;4 2020/30;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);1;2;0;0;2;5;0;5 2020/30;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/30;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/30;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);3;5;0;0;2;10;0;10 2020/30;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/30;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);183;94;1;0;3;281;0;0 2020/30;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/30;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/30;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);42;11;0;0;0;53;0;0 2020/30;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/30;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);133;78;2;0;4;217;0;0 2020/30;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);4;0;0;0;0;4;0;0 2020/30;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/30;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);43;28;0;0;1;72;0;0 2020/30;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/30;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/30;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;2;0;0;0;2;0;2 2020/30;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;1;0;0;0;2;0;2 2020/30;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;546;323;8;0;89;966;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);39;28;2;0;4;73;0;73 2020/30;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;100;41;0;0;21;162;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);6;5;0;0;2;13;0;13 2020/30;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;4;2;0;0;0;6;0;6 2020/30;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/30;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);22;0;0;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);18;0;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/30;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);9;5;0;0;0;14;0;0 2020/30;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;43;20;0;0;6;69;0;29 2020/30;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;9;4;0;0;2;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);6;3;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;19;6;0;0;1;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;34;6;0;0;2;42;0;27 2020/30;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;18;8;0;0;1;27;0;26 2020/30;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;18;11;0;0;1;30;0;14 2020/30;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);33;33;0;0;4;70;0;32 2020/30;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;1;0;0;1;2;0;2 2020/30;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);230;151;0;0;24;405;0;63 2020/30;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);30;13;1;0;2;46;0;16 2020/30;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/30;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);81;36;0;0;1;118;0;0 2020/30;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;3;0;0;0;5;0;0 2020/30;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/30;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;65;22;1;0;1;89;0;34 2020/30;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;4;0;0;0;5;0;0 2020/30;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);65;58;3;1;4;131;0;27 2020/30;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;1;0;0;0;5;0;2 2020/30;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);95;41;1;0;8;145;0;16 2020/30;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;161;117;1;0;15;294;0;31 2020/30;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;5;0;0;6;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);5;7;0;0;2;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;2;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);27;10;0;0;2;39;0;14 2020/30;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);135;51;0;0;10;196;0;19 2020/30;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);30;8;0;0;4;42;0;8 2020/30;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/30;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/30;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);3;2;0;0;0;5;0;1 2020/31;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;517;161;0;0;3;681;0;0 2020/31;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;11;4;0;0;0;15;0;0 2020/31;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;2;0;0;0;3;0;0 2020/31;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;60;7;0;0;0;67;0;0 2020/31;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/31;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;14;3;0;0;0;17;0;0 2020/31;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/31;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;27;4;0;0;0;31;0;0 2020/31;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/31;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;10;0;0;0;0;10;0;0 2020/31;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);6;1;0;0;0;7;0;0 2020/31;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/31;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/31;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/31;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);34;15;0;0;1;50;0;3 2020/31;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);25;5;0;0;1;31;0;0 2020/31;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);16;12;0;0;0;28;0;1 2020/31;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);6;2;0;0;0;8;0;0 2020/31;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;545;117;2;0;5;669;0;0 2020/31;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);409;558;6;0;49;1022;0;588 2020/31;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);7;13;0;0;1;21;0;7 2020/31;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);35;49;1;0;5;90;0;71 2020/31;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);600;540;10;0;107;1257;0;1004 2020/31;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);7;9;1;0;2;19;0;5 2020/31;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;2;1;0;2;7;1;5 2020/31;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);19;33;0;0;0;52;0;51 2020/31;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1142;137;1;0;13;1293;2;0 2020/31;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;31;1;0;0;0;32;0;0 2020/31;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;53;5;0;0;0;58;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1452;1386;5;1;25;2869;60;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;66;60;0;0;0;126;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;23;23;0;0;0;46;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;234;202;2;0;4;442;5;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;6;7;0;0;0;13;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;5;4;0;0;0;9;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1446;1535;12;1;32;3026;74;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;14;3;0;0;0;17;1;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;208;266;1;1;6;482;21;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;66;37;0;0;0;103;1;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/31;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;15;0;0;0;42;0;0 2020/31;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;98;0;0;0;1;99;0;0 2020/31;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/31;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1044;0;6;3;23;1076;10;0 2020/31;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;17;0;0;0;0;17;0;0 2020/31;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/31;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;381;121;4;0;8;514;0;0 2020/31;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;4;0;0;0;22;0;0 2020/31;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/31;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3375;3395;62;1;644;7477;0;4467 2020/31;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);80;146;2;0;21;249;0;222 2020/31;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);27;74;0;0;4;105;0;102 2020/31;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);77;120;4;0;12;213;0;88 2020/31;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);55;85;4;0;13;157;64;64 2020/31;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);291;570;7;0;86;954;0;764 2020/31;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);4;1;0;0;0;5;0;5 2020/31;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);7;3;0;0;1;11;0;11 2020/31;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);2;5;0;0;0;7;0;7 2020/31;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);3;3;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/31;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);15;3;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/31;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);3;3;0;0;1;7;0;7 2020/31;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;6;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/31;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);152;79;1;0;1;233;0;0 2020/31;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/31;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/31;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);30;4;0;0;0;34;0;0 2020/31;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/31;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);131;89;0;0;2;222;0;0 2020/31;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/31;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/31;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);19;22;0;0;0;41;0;0 2020/31;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/31;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/31;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;0;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;3;0;0;0;4;0;4 2020/31;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;540;358;6;0;92;996;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);43;42;1;0;8;94;0;94 2020/31;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;95;33;3;0;21;152;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);8;4;0;0;1;13;0;13 2020/31;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;6;2;0;0;0;8;0;8 2020/31;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;0;0;0;1;2;0;2 2020/31;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS-E;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS (extra tijd) (KVBS-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/31;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVEIRHPL;EIR HPL (040);LVEIRHPL;EIR HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVOPLAW;OPL LAW;LVOPLAW;OPL LAW;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/31;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/31;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/31;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);9;3;0;0;0;12;0;0 2020/31;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;17;7;1;0;1;26;0;25 2020/31;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/31;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;12;8;0;0;1;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;28;10;1;0;0;39;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;30;15;1;0;1;47;0;23 2020/31;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;28;6;1;0;0;35;0;21 2020/31;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;15;9;1;0;0;25;0;25 2020/31;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;3;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);36;24;2;0;4;66;0;23 2020/31;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;2;0;0;0;2;0;1 2020/31;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);144;110;0;0;12;266;0;51 2020/31;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);44;16;2;0;2;64;0;25 2020/31;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/31;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);79;39;1;0;0;119;0;0 2020/31;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;3;1;0;0;0;4;0;0 2020/31;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/31;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;75;31;0;0;4;110;0;50 2020/31;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;8;0;0;0;9;0;0 2020/31;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT-E;Transportbegeleider theorie (extra tijd) (TRBT-E);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);68;43;4;1;3;119;0;14 2020/31;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);9;5;0;0;0;14;0;0 2020/31;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);79;36;0;0;7;122;0;20 2020/31;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;181;134;4;0;17;336;0;44 2020/31;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;7;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);22;15;0;0;0;37;0;10 2020/31;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);182;76;1;0;26;285;0;22 2020/31;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);27;5;0;0;2;34;0;5 2020/31;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);20;1;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/31;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/31;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);4;1;0;0;0;5;0;1 2020/32;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;544;169;1;0;3;717;0;0 2020/32;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;15;3;0;0;0;18;0;0 2020/32;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;1;0;0;0;4;0;0 2020/32;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;70;12;0;0;1;83;0;0 2020/32;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/32;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;11;3;0;0;0;14;0;0 2020/32;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/32;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;32;9;1;0;1;43;0;0 2020/32;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/32;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A2;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/32;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;2;0;0;0;8;0;0 2020/32;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;3;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);31;16;0;0;1;48;0;3 2020/32;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);15;3;0;0;0;18;0;1 2020/32;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);9;5;0;0;0;14;0;0 2020/32;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);5;0;0;0;0;5;0;0 2020/32;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;525;114;1;0;6;646;0;0 2020/32;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);394;664;5;0;75;1138;0;655 2020/32;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);8;14;0;0;0;22;0;8 2020/32;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);22;66;0;0;4;92;0;69 2020/32;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);931;844;13;0;151;1939;0;1461 2020/32;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);6;6;0;0;0;12;0;5 2020/32;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;4;0;0;0;5;1;3 2020/32;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);24;53;1;0;6;84;0;77 2020/32;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1278;153;4;1;19;1455;0;0 2020/32;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;23;0;0;0;0;23;0;0 2020/32;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;49;3;0;0;2;54;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1424;1427;14;3;29;2897;61;1 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;68;57;0;0;1;126;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;29;44;0;0;1;74;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;204;174;4;2;6;390;1;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;4;5;0;0;3;12;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;8;5;0;0;0;13;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1374;1522;16;1;29;2942;70;2 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;9;4;0;0;0;13;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;189;229;3;0;7;428;18;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;42;21;1;0;0;64;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;2;0;0;0;3;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/32;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;17;4;0;0;0;21;0;0 2020/32;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;88;0;0;0;2;90;0;0 2020/32;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/32;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1156;0;10;1;20;1187;14;1 2020/32;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;10;0;0;0;0;10;0;0 2020/32;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;396;116;2;0;6;520;0;0 2020/32;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;5;1;0;0;1;7;0;0 2020/32;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3494;3687;68;0;648;7897;0;4492 2020/32;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);86;140;4;0;27;257;0;208 2020/32;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);41;68;2;0;8;119;0;108 2020/32;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);76;119;2;0;8;205;0;108 2020/32;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);45;87;6;0;10;148;52;75 2020/32;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);259;648;6;0;63;976;0;776 2020/32;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;1;0;0;1;3;0;3 2020/32;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);1;4;0;0;0;5;0;5 2020/32;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);3;5;0;0;0;8;0;8 2020/32;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/32;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);3;1;0;0;0;4;0;4 2020/32;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/32;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);150;88;0;1;1;240;0;0 2020/32;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/32;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);36;10;0;0;0;46;0;0 2020/32;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;3;0;0;1;9;0;0 2020/32;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E-AA;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk aangepast (C1E-AA);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);117;75;2;0;3;197;0;0 2020/32;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/32;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/32;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);41;17;0;0;0;58;0;0 2020/32;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/32;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;412;238;4;0;66;720;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);24;36;0;0;2;62;0;62 2020/32;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;85;29;1;0;18;133;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);6;3;0;0;0;9;0;9 2020/32;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;5;1;0;0;0;6;0;6 2020/32;KVBD;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBD;KVBD;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBD;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/32;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/32;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;3;3;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;3;0;0;0;3;0;3 2020/32;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);6;4;1;0;0;11;0;0 2020/32;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;4;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;6;11;1;0;1;19;0;19 2020/32;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;39;14;0;0;0;53;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;9;10;0;0;1;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);10;2;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;4;4;0;0;1;9;0;9 2020/32;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);6;5;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;48;10;1;0;2;61;0;32 2020/32;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;36;11;2;0;2;51;0;25 2020/32;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);54;15;0;0;3;72;0;26 2020/32;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;2;0;0;0;3;0;0 2020/32;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);189;144;1;0;24;358;0;59 2020/32;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);34;7;0;0;0;41;0;13 2020/32;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/32;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);84;34;0;0;1;119;0;0 2020/32;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;2;0;0;0;2;0;0 2020/32;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;97;56;0;0;6;159;0;67 2020/32;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;5;0;0;0;6;0;0 2020/32;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);43;45;2;0;4;94;0;18 2020/32;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;3;0;0;0;7;0;1 2020/32;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);64;41;0;0;8;113;0;29 2020/32;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;150;141;2;0;12;305;0;41 2020/32;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);24;8;0;0;0;32;0;6 2020/32;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);142;60;2;0;14;218;0;29 2020/32;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);27;13;0;0;2;42;0;9 2020/32;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/32;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/32;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);5;3;0;0;0;8;0;0 2020/33;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;546;141;1;0;4;692;0;0 2020/33;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;5;3;0;0;0;8;0;0 2020/33;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/33;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;66;9;0;0;1;76;0;0 2020/33;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/33;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/33;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;7;3;0;0;0;10;0;0 2020/33;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/33;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;28;8;0;0;0;36;0;0 2020/33;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;8;0;0;0;0;8;0;0 2020/33;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;1;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);2;1;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ADDLS;ADN droge lading schepen (ADDLS);ADDLS;ADN droge lading schepen (ADDLS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);8;4;0;0;0;12;0;0 2020/33;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/33;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/33;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/33;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);44;31;0;0;0;75;0;2 2020/33;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);30;6;0;0;1;37;0;1 2020/33;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);16;17;0;0;1;34;0;4 2020/33;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);11;7;0;0;0;18;0;1 2020/33;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;591;113;4;0;5;713;0;0 2020/33;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/33;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);471;716;12;0;98;1297;0;687 2020/33;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);8;20;2;0;1;31;0;11 2020/33;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/33;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);17;71;1;0;5;94;0;75 2020/33;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);968;915;13;0;155;2051;0;1423 2020/33;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);11;4;0;0;0;15;0;6 2020/33;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;3;0;0;1;6;2;3 2020/33;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);25;34;0;0;4;63;0;58 2020/33;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1208;130;4;0;18;1360;0;0 2020/33;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/33;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;24;3;0;0;1;28;0;0 2020/33;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;57;6;2;0;0;65;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1592;1441;10;0;28;3071;45;7 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;101;62;0;0;1;164;2;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;41;42;0;0;4;87;1;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;284;171;2;0;2;459;5;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;10;5;0;0;0;15;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;8;9;0;0;0;17;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1268;1376;9;0;31;2684;67;2 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;6;11;0;1;0;18;1;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;196;194;5;1;6;402;17;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;72;32;0;0;0;104;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/33;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;21;15;0;0;0;36;0;0 2020/33;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;107;0;0;0;2;109;0;0 2020/33;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/33;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1119;0;8;0;27;1154;13;0 2020/33;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;12;0;0;0;0;12;0;0 2020/33;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/33;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;431;141;0;0;11;583;0;0 2020/33;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;7;2;0;0;0;9;0;0 2020/33;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3828;4035;88;0;668;8619;0;4770 2020/33;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);77;139;3;0;27;246;0;215 2020/33;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);25;68;3;0;18;114;0;107 2020/33;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);78;149;4;0;9;240;0;107 2020/33;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);55;74;5;0;14;148;63;67 2020/33;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);299;709;3;0;91;1102;0;795 2020/33;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);3;1;0;0;0;4;0;4 2020/33;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;3;0;0;1;7;0;7 2020/33;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;1;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);4;4;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);2;3;0;0;0;5;0;5 2020/33;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);1;1;0;0;2;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);5;3;0;0;0;8;0;8 2020/33;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);5;1;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);136;68;0;0;5;209;0;0 2020/33;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/33;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/33;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);30;11;0;0;1;42;0;0 2020/33;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);8;1;0;0;1;10;0;0 2020/33;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);116;68;0;0;1;185;0;0 2020/33;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/33;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/33;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);25;28;1;0;0;54;0;0 2020/33;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;0;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;453;325;5;0;95;878;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);33;30;0;0;8;71;0;71 2020/33;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;5;0;1;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;101;28;1;0;31;161;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);9;7;0;0;2;18;0;18 2020/33;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;3;0;0;0;6;0;6 2020/33;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/33;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;6;1;0;0;3;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/33;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/33;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/33;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;41;21;0;0;0;62;0;20 2020/33;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;15;12;0;0;0;27;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);9;3;0;0;1;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;18;5;0;0;2;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;4;0;0;0;0;4;0;4 2020/33;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;44;8;1;1;0;54;0;28 2020/33;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);7;4;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;16;13;0;0;1;30;0;29 2020/33;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;20;13;0;0;3;36;0;36 2020/33;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);60;39;0;0;4;103;0;31 2020/33;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/33;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);194;162;1;0;24;381;0;73 2020/33;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);40;23;0;0;0;63;0;20 2020/33;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);91;37;0;0;0;128;0;0 2020/33;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/33;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA-NO;Nader onderzoek rijvaardigheid faalangst T-rijbewijs (T-FA-NO);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;111;41;2;0;5;159;0;71 2020/33;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);4;3;0;0;0;7;0;0 2020/33;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);51;52;4;0;1;108;0;15 2020/33;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);5;2;0;0;3;10;0;1 2020/33;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);79;66;0;0;11;156;0;35 2020/33;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;138;153;1;0;16;308;0;62 2020/33;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;3;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);19;6;0;0;1;26;0;8 2020/33;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);123;57;1;0;16;197;0;34 2020/33;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);22;4;0;0;1;27;0;7 2020/33;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);13;2;0;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/33;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/33;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);1;1;0;0;0;2;0;1 2020/34;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;657;183;2;1;0;843;0;0 2020/34;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;11;6;0;0;0;17;0;0 2020/34;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/34;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;72;10;0;0;4;86;0;0 2020/34;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/34;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;1;0;0;3;0;0 2020/34;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;11;2;0;0;0;13;0;0 2020/34;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;30;7;0;0;0;37;0;0 2020/34;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/34;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;5;1;0;0;0;6;0;0 2020/34;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/34;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;2;0;0;0;3;0;0 2020/34;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);18;6;0;0;3;27;0;3 2020/34;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);10;2;0;0;0;12;0;0 2020/34;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);9;4;0;0;0;13;0;5 2020/34;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);7;1;0;0;0;8;0;0 2020/34;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;571;133;3;0;14;721;1;0 2020/34;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/34;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);532;800;6;0;99;1437;0;740 2020/34;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);14;19;0;0;1;34;0;10 2020/34;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);3;0;1;0;0;4;1;3 2020/34;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);23;70;2;0;5;100;0;74 2020/34;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);907;863;11;0;145;1926;0;1247 2020/34;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);5;10;0;0;0;15;0;4 2020/34;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;3;0;0;0;5;0;4 2020/34;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);20;39;1;0;9;69;0;58 2020/34;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1380;159;0;0;37;1576;2;0 2020/34;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/34;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;29;1;0;0;0;30;0;0 2020/34;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;58;6;0;0;0;64;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1926;1812;14;3;32;3787;67;6 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;93;77;0;0;2;172;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;46;43;0;0;2;91;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;243;208;1;0;0;452;6;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;14;3;0;0;0;17;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;3;5;0;0;0;8;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1333;1415;10;2;26;2786;73;3 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;9;6;0;0;0;15;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;207;200;2;0;5;414;25;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;53;32;0;0;0;85;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/34;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;23;11;1;0;0;35;0;0 2020/34;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;119;0;0;0;1;120;0;0 2020/34;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/34;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1341;0;5;0;30;1376;14;2 2020/34;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;22;0;0;0;2;24;0;0 2020/34;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/34;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;466;150;3;1;8;628;0;0 2020/34;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;19;1;1;0;0;21;0;0 2020/34;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4881;5068;95;0;776;10820;0;5201 2020/34;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);102;205;4;0;31;342;0;283 2020/34;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);22;50;3;0;6;81;0;73 2020/34;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);98;193;4;0;8;303;0;116 2020/34;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);41;67;6;0;6;120;63;50 2020/34;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);408;759;11;0;97;1275;0;873 2020/34;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;3;0;0;0;4;0;4 2020/34;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;2;0;0;2;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);5;2;0;0;0;7;0;7 2020/34;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/34;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);3;0;0;0;3;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/34;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;1;0;0;0;5;0;5 2020/34;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);186;86;1;0;3;276;0;0 2020/34;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);9;2;0;0;0;11;0;0 2020/34;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/34;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);25;14;0;1;0;40;0;0 2020/34;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/34;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);112;78;0;0;1;191;0;0 2020/34;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);6;2;0;0;0;8;0;0 2020/34;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek aangepast (CE-NA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2020/34;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);38;22;0;0;2;62;0;0 2020/34;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/34;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;657;459;12;0;120;1248;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);38;38;0;0;12;88;0;88 2020/34;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;111;48;4;0;23;186;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);13;2;0;0;3;18;0;18 2020/34;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;2;1;0;0;0;3;0;3 2020/34;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/34;LVMILJET;Military Bridge JET;LVMILJET;Military Bridge JET;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/34;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;6;0;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;5;1;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;7;3;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;1;2;0;2 2020/34;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);20;10;0;0;0;30;0;0 2020/34;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;9;2;0;0;1;12;0;12 2020/34;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/34;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;10;5;0;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);3;3;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;22;7;0;0;2;31;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);4;6;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;22;5;0;0;1;28;0;13 2020/34;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;27;7;0;0;0;34;0;21 2020/34;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;42;9;0;0;0;51;0;26 2020/34;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);56;33;0;0;7;96;0;32 2020/34;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;2;0;0;0;3;0;2 2020/34;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);159;110;1;0;15;285;0;55 2020/34;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);30;8;0;0;1;39;0;11 2020/34;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;0;0;0;0;2;0;1 2020/34;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);103;50;0;0;0;153;0;0 2020/34;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/34;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/34;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;93;51;0;0;2;146;0;54 2020/34;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/34;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);7;2;0;0;2;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);65;67;0;0;4;136;0;29 2020/34;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;6;0;0;0;10;0;2 2020/34;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);71;33;2;0;10;116;0;18 2020/34;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;103;108;1;0;18;230;0;45 2020/34;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);13;8;0;0;1;22;0;4 2020/34;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);89;48;1;0;10;148;0;22 2020/34;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);18;1;0;0;2;21;0;4 2020/34;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/34;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;699;205;5;0;5;914;0;0 2020/35;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;5;3;0;0;1;9;0;0 2020/35;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/35;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;73;6;0;0;0;79;0;0 2020/35;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/35;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/35;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;16;2;1;0;1;20;0;0 2020/35;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;36;11;0;0;0;47;0;0 2020/35;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/35;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;5;1;1;0;0;7;0;0 2020/35;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);11;3;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);10;2;0;0;1;13;0;1 2020/35;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);5;0;0;0;0;5;0;0 2020/35;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);5;2;0;0;1;8;0;0 2020/35;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);4;0;0;0;0;4;0;0 2020/35;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);35;16;0;0;4;55;0;2 2020/35;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);43;8;0;0;0;51;0;1 2020/35;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);12;6;0;0;0;18;0;3 2020/35;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);18;5;0;0;0;23;0;0 2020/35;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;620;132;5;0;9;766;1;0 2020/35;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/35;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);590;813;15;0;111;1529;0;691 2020/35;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);13;22;0;0;2;37;0;9 2020/35;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);41;72;2;0;7;122;0;88 2020/35;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);925;961;17;1;184;2088;0;1213 2020/35;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);6;6;1;0;0;13;0;4 2020/35;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);3;2;0;0;1;6;0;6 2020/35;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);23;56;1;0;3;83;0;73 2020/35;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1195;156;6;0;17;1374;1;0 2020/35;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;29;5;0;0;0;34;0;0 2020/35;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;67;2;1;0;1;71;0;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1964;1963;11;0;42;3980;56;2 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;112;89;0;0;4;205;0;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;39;35;1;0;1;76;0;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;283;189;4;0;2;478;2;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;7;9;0;0;0;16;0;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;3;1;0;0;0;4;1;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1518;1540;13;0;36;3107;66;2 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;3;11;0;0;0;14;1;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;221;216;6;2;4;449;21;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;87;48;0;0;0;135;1;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;2;0;0;0;4;0;0 2020/35;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;36;21;0;0;1;58;0;0 2020/35;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;141;0;1;0;2;144;0;0 2020/35;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/35;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1271;0;5;2;31;1309;16;0 2020/35;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;13;0;0;0;0;13;0;0 2020/35;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/35;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;486;148;4;0;9;647;0;0 2020/35;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;6;0;0;0;24;0;0 2020/35;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4911;5136;122;0;866;11035;0;5117 2020/35;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);116;222;6;1;34;379;0;296 2020/35;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);24;74;2;0;8;108;0;98 2020/35;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);102;210;6;0;15;333;0;135 2020/35;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);33;36;1;0;7;77;27;38 2020/35;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);444;773;19;0;100;1336;0;906 2020/35;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;2;0;0;1;4;0;4 2020/35;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;0;0;0;0;4;0;4 2020/35;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;4;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;3;1;0;2;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);5;3;1;0;0;9;0;9 2020/35;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);5;0;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);16;1;0;0;1;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;2;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/35;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);2;1;1;0;0;4;0;4 2020/35;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;5;1;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);13;3;0;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);4;5;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);1;2;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);171;84;0;0;0;255;0;0 2020/35;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;3;0;0;0;10;0;0 2020/35;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/35;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);35;7;0;0;0;42;0;0 2020/35;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/35;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);105;85;3;1;0;194;0;0 2020/35;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/35;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);31;22;0;0;0;53;0;0 2020/35;D;Bus D praktijk (D);D-NA;Bus D praktijk nader onderzoek - aangepast (D-NA);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/35;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/35;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE-AA;Bus D met aanhangwagen praktijk aangepast (DE-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/35;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP-I;CWO Groot Motorschip - Praktijk - individueel;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/35;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;686;461;31;0;137;1315;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);46;41;4;0;5;96;0;96 2020/35;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;119;57;13;0;51;240;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);10;7;0;0;1;18;0;18 2020/35;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;2;0;0;0;5;0;5 2020/35;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/35;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);14;3;0;0;0;17;0;0 2020/35;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;26;7;0;0;2;35;0;15 2020/35;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;30;12;0;0;2;44;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;8;6;1;0;1;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;17;2;0;0;0;19;0;13 2020/35;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;5;0;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;27;8;0;0;0;35;0;20 2020/35;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;24;6;0;0;0;30;0;16 2020/35;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);46;23;0;0;5;74;0;28 2020/35;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;3;0;0;1;4;0;2 2020/35;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);165;98;0;0;10;273;0;36 2020/35;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);47;12;0;0;0;59;0;18 2020/35;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);85;44;0;0;2;131;0;0 2020/35;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;2;0;0;0;4;0;0 2020/35;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);5;0;0;0;0;5;0;0 2020/35;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;85;44;1;0;2;132;0;53 2020/35;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);6;7;0;0;0;13;0;0 2020/35;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT-E;Transportbegeleider theorie (extra tijd) (TRBT-E);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);66;61;0;0;3;130;0;20 2020/35;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);1;4;0;0;1;6;0;1 2020/35;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);43;28;1;0;5;77;0;14 2020/35;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;157;127;0;0;16;300;0;32 2020/35;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);26;15;3;0;0;44;0;7 2020/35;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);131;52;0;0;9;192;0;19 2020/35;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);19;9;1;0;0;29;0;4 2020/35;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);13;1;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/35;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/35;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;4;0;0;1;5;0;1 2020/36;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;853;257;2;1;1;1114;0;0 2020/36;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;22;4;0;0;0;26;0;0 2020/36;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;95;15;3;0;0;113;0;0 2020/36;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/36;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;1;4;0;0 2020/36;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;20;6;0;0;0;26;0;0 2020/36;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;46;15;0;0;0;61;0;0 2020/36;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/36;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;13;2;0;0;0;15;0;0 2020/36;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);4;4;0;0;2;10;0;0 2020/36;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/36;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/36;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/36;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);30;18;0;0;2;50;0;2 2020/36;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);15;3;0;0;0;18;0;1 2020/36;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);12;6;0;0;2;20;0;2 2020/36;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/36;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;539;108;2;0;6;655;0;0 2020/36;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/36;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);560;763;13;0;91;1427;0;700 2020/36;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);11;24;0;0;3;38;0;15 2020/36;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);30;72;1;0;7;110;0;88 2020/36;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);797;856;21;0;144;1818;0;1185 2020/36;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);11;14;1;0;2;28;0;9 2020/36;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;2;0;0;0;4;1;3 2020/36;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);22;42;1;1;4;70;0;61 2020/36;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;994;123;1;0;29;1147;1;0 2020/36;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;26;1;0;0;0;27;0;0 2020/36;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;30;2;0;0;2;34;0;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1777;1819;17;1;39;3653;62;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;61;59;1;0;1;122;2;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;40;49;0;0;0;89;1;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;278;199;6;1;6;490;3;1 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;10;8;0;0;0;18;0;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;5;1;0;0;0;6;0;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1515;1559;18;3;37;3132;62;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;10;8;1;0;0;19;0;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;218;204;4;0;8;434;10;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;74;38;0;0;1;113;1;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/36;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;22;19;1;0;0;42;0;0 2020/36;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;130;0;0;0;5;135;0;0 2020/36;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/36;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1460;0;13;2;28;1503;17;0 2020/36;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;19;0;1;0;0;20;0;0 2020/36;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;467;184;4;1;6;662;1;0 2020/36;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;11;6;0;0;0;17;0;0 2020/36;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3899;4998;165;0;889;9951;0;4733 2020/36;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);125;187;7;0;33;352;0;269 2020/36;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);31;82;3;0;15;131;0;124 2020/36;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);98;203;8;1;16;326;0;125 2020/36;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);29;46;5;0;3;83;43;31 2020/36;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);306;807;24;0;90;1227;0;865 2020/36;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);4;0;0;0;1;5;0;5 2020/36;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);5;0;0;0;0;5;0;5 2020/36;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);3;3;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/36;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);5;7;0;0;1;13;0;13 2020/36;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);15;8;0;0;0;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);18;13;0;0;1;32;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);5;1;1;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);160;90;0;0;1;251;0;0 2020/36;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);3;6;0;1;0;10;0;0 2020/36;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NA;Vrachtauto C praktijk nader onderzoek- aangepast praktijk (C-NA);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;3;0;0;0;6;0;0 2020/36;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);41;7;0;0;0;48;0;0 2020/36;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;1;3;0;0 2020/36;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);126;91;2;2;2;223;0;0 2020/36;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/36;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2020/36;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);37;15;0;0;0;52;0;0 2020/36;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/36;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/36;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/36;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;2;0;0;0;2;4;0;4 2020/36;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/36;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/36;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP-I;CWO Groot Motorschip - Praktijk - individueel;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/36;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;638;419;41;0;140;1238;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);52;38;2;0;19;111;0;111 2020/36;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;4;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;123;46;5;0;44;218;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);10;9;1;1;7;28;0;28 2020/36;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;1;0;0;0;2;0;2 2020/36;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/36;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS-E;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS (extra tijd) (KVBS-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/36;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;7;0;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/36;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);7;6;0;1;1;15;0;0 2020/36;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;29;15;2;0;0;46;0;18 2020/36;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/36;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;23;10;1;0;2;36;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;16;5;0;0;1;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;32;6;0;0;0;38;0;13 2020/36;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;36;9;1;0;0;46;0;25 2020/36;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;4;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;39;8;1;0;2;50;0;25 2020/36;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);58;32;1;0;3;94;0;28 2020/36;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;1;0;0;0;4;0;1 2020/36;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);163;121;2;0;11;297;0;49 2020/36;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);38;11;2;0;3;54;0;22 2020/36;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/36;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);91;45;0;0;0;136;0;0 2020/36;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;1;0;0;0;6;0;0 2020/36;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/36;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;65;61;0;0;3;129;0;47 2020/36;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);5;2;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);56;41;1;0;2;100;0;16 2020/36;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);5;5;0;0;0;10;0;1 2020/36;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);61;68;1;0;7;137;0;41 2020/36;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;132;152;1;0;13;298;0;48 2020/36;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);30;8;0;0;2;40;0;11 2020/36;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);158;77;2;0;15;252;0;34 2020/36;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);23;9;0;0;2;34;0;10 2020/36;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);17;0;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/36;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);3;3;0;0;0;6;0;0 2020/37;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;828;237;6;0;14;1085;0;0 2020/37;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;11;7;0;0;0;18;0;0 2020/37;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;1;1;0;0;3;0;0 2020/37;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;81;8;0;0;1;90;0;0 2020/37;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/37;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;23;5;0;0;0;28;0;0 2020/37;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/37;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;36;12;1;0;0;49;0;0 2020/37;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;4;1;0;0;0;5;0;0 2020/37;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;6;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;0;0;1;1;0;0 2020/37;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/37;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);2;1;0;0;1;4;0;1 2020/37;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;0;0;0;0;3;0;1 2020/37;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);48;10;0;0;3;61;0;1 2020/37;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);49;7;0;0;0;56;0;2 2020/37;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);19;8;0;0;1;28;0;2 2020/37;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);20;3;0;0;0;23;0;0 2020/37;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;529;98;2;0;9;638;0;0 2020/37;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);554;764;22;0;106;1446;0;728 2020/37;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);19;21;1;0;0;41;0;11 2020/37;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);31;82;5;0;8;126;0;88 2020/37;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);864;909;18;0;160;1951;0;1246 2020/37;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);9;12;0;0;2;23;0;12 2020/37;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;1;0;0;0;3;0;2 2020/37;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);20;44;1;0;5;70;0;60 2020/37;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;810;117;4;1;17;949;0;0 2020/37;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;18;5;1;0;1;25;0;0 2020/37;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;35;4;0;0;0;39;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1797;1760;13;2;43;3615;49;4 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;79;58;1;0;3;141;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;37;35;1;0;1;74;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;247;189;6;0;4;446;3;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;8;2;0;0;0;10;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;6;8;0;0;0;14;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1380;1570;31;2;31;3014;52;3 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;5;9;0;0;0;14;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;176;206;3;0;5;390;15;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;74;47;1;0;3;125;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;0;0;0;0;4;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/37;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;17;1;0;0;45;0;0 2020/37;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;127;0;0;0;1;128;1;0 2020/37;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1413;0;9;0;31;1453;16;0 2020/37;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;8;0;0;0;1;9;0;0 2020/37;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;449;151;3;0;7;610;0;0 2020/37;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;13;7;0;0;1;21;0;0 2020/37;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/37;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4123;5232;199;0;862;10416;0;5393 2020/37;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);108;221;9;0;44;382;0;298 2020/37;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);36;90;4;0;15;145;0;140 2020/37;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);108;206;10;1;18;343;0;146 2020/37;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);19;46;8;0;5;78;39;24 2020/37;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);329;895;26;0;102;1352;0;1045 2020/37;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);6;3;0;0;0;9;0;9 2020/37;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;3;0;0;0;6;0;6 2020/37;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;5;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);3;0;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);4;1;0;0;0;5;0;5 2020/37;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);3;2;1;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/37;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/37;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);9;5;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);10;11;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);141;83;2;0;3;229;0;0 2020/37;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;8;0;0;0;14;0;0 2020/37;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/37;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);25;17;0;0;0;42;0;0 2020/37;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/37;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);116;68;0;0;2;186;0;0 2020/37;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/37;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;3;0;0;0;3;0;0 2020/37;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);15;19;0;0;0;34;0;0 2020/37;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/37;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;1;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/37;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/37;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;623;424;58;0;157;1262;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);54;36;5;0;15;110;0;110 2020/37;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;2;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;130;47;18;0;45;240;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);11;6;0;0;3;20;0;20 2020/37;LVEIRLAW;EIR LAW (010);LVEIRLAW;EIR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/37;LVMILHELI;Military Bridge HELICOPTER;LVMILHELI;Military Bridge HELICOPTER;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/37;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;0;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;3;0;0;0;4;0;4 2020/37;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);19;7;0;0;0;26;0;0 2020/37;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;12;4;0;0;1;17;0;13 2020/37;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);4;2;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;14;12;0;0;4;30;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);2;5;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;33;14;1;0;1;49;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);8;4;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;27;9;1;0;0;37;0;21 2020/37;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;33;22;0;0;0;55;0;37 2020/37;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;31;3;1;1;1;37;0;22 2020/37;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);49;47;1;0;8;105;0;44 2020/37;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/37;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);218;109;3;0;15;345;0;64 2020/37;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);43;12;3;0;2;60;0;20 2020/37;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/37;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);93;43;1;0;0;137;0;0 2020/37;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;7;2;0;0;0;9;0;0 2020/37;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;60;51;1;0;2;114;0;48 2020/37;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;3;0;0;0;6;0;0 2020/37;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);66;49;0;1;3;119;0;29 2020/37;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);11;5;0;0;0;16;0;2 2020/37;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);45;36;2;0;10;93;0;22 2020/37;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;135;155;2;1;11;304;0;76 2020/37;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;1;0;0;2;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);22;11;0;0;1;34;0;6 2020/37;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);157;56;2;0;11;226;0;29 2020/37;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/37;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);27;4;0;0;3;34;0;4 2020/37;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;0;0;1;1;0;0 2020/37;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;2;0;0;0;2;0;0 2020/38;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;661;202;0;0;5;868;1;0 2020/38;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;16;6;0;0;0;22;0;0 2020/38;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/38;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;72;5;0;0;1;78;0;0 2020/38;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/38;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;10;4;0;0;0;14;0;0 2020/38;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/38;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;39;12;0;0;0;51;0;0 2020/38;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/38;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;8;1;0;0;1;10;0;0 2020/38;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);4;1;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);5;1;0;0;2;8;0;0 2020/38;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/38;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/38;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/38;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);75;17;0;0;5;97;0;1 2020/38;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);94;11;0;0;0;105;0;0 2020/38;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);27;12;0;0;1;40;0;2 2020/38;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);44;4;0;0;0;48;0;0 2020/38;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;481;128;2;0;4;615;0;0 2020/38;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/38;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);669;913;37;0;148;1767;0;846 2020/38;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);13;27;0;0;1;41;0;8 2020/38;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;0;0;1;1;0;1 2020/38;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);35;83;0;0;9;127;0;93 2020/38;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1072;907;29;0;180;2188;0;1474 2020/38;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);14;20;0;0;0;34;0;18 2020/38;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);4;1;0;0;1;6;2;2 2020/38;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);30;41;0;0;8;79;0;75 2020/38;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;919;131;10;0;25;1085;2;0 2020/38;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;1;2;0;0 2020/38;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;27;1;0;0;1;29;0;0 2020/38;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;48;1;0;0;0;49;0;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1977;2198;23;3;58;4259;70;8 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;59;81;2;0;4;146;1;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;54;47;0;0;0;101;1;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;238;211;3;1;3;456;1;1 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;14;0;0;0;31;0;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;6;6;0;0;1;13;1;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1337;1424;15;2;29;2807;65;2 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;11;10;0;0;0;21;0;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;174;223;1;0;6;404;13;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;56;48;0;0;0;104;1;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;2;0;0;0;2;0;0 2020/38;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;13;17;0;0;0;30;0;0 2020/38;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;88;0;1;0;2;91;0;0 2020/38;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/38;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1678;0;16;2;33;1729;11;0 2020/38;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;27;0;0;0;0;27;0;0 2020/38;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/38;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;479;157;2;0;13;651;2;0 2020/38;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;9;7;0;0;0;16;0;0 2020/38;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/38;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5187;6031;264;1;966;12449;0;6129 2020/38;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);98;275;11;0;55;439;0;344 2020/38;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);46;94;5;0;7;152;0;144 2020/38;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);138;216;14;1;19;388;0;167 2020/38;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);31;48;2;0;8;89;37;33 2020/38;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);396;997;38;0;106;1537;0;1152 2020/38;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;1;0;0;0;6;0;6 2020/38;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;4;0;0;0;7;0;7 2020/38;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);3;0;0;0;0;3;0;3 2020/38;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);1;4;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);12;6;0;0;1;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;5;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);2;1;0;0;0;3;0;3 2020/38;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/38;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);9;1;0;0;3;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);6;4;0;0;7;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);163;72;2;0;1;238;0;0 2020/38;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;2;0;0;0;9;0;0 2020/38;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);4;5;0;0;0;9;0;0 2020/38;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);41;10;0;1;2;54;0;0 2020/38;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);3;1;0;0;1;5;0;0 2020/38;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);121;66;2;0;2;191;0;0 2020/38;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/38;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;2;0;0;1;3;0;0 2020/38;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);29;22;0;0;1;52;0;0 2020/38;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;2;0;0;0;2;0;0 2020/38;D;Bus D praktijk (D);D-NA;Bus D praktijk nader onderzoek - aangepast (D-NA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/38;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;2;0;0;0;2;0;2 2020/38;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;3;0;0;0;1;4;0;4 2020/38;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;527;376;43;1;156;1103;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);39;33;1;0;17;90;0;90 2020/38;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;4;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;117;49;9;0;49;224;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);12;7;0;0;4;23;0;23 2020/38;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;1;0;0;0;4;0;4 2020/38;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/38;LVOPLAW;OPL LAW;LVOPLAW;OPL LAW;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/38;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;1;0;0;0;2;0;2 2020/38;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);16;9;0;0;0;25;0;0 2020/38;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;37;10;1;0;1;49;0;26 2020/38;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;24;13;0;0;1;38;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);3;3;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);2;5;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;29;5;1;0;2;37;0;17 2020/38;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/38;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;41;18;0;0;2;61;0;38 2020/38;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;25;11;1;0;3;40;0;33 2020/38;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);50;37;1;0;4;92;0;34 2020/38;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;0;0;0;1;2;0;1 2020/38;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);224;99;4;0;13;340;0;47 2020/38;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);29;5;0;0;1;35;0;18 2020/38;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/38;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);76;50;0;0;1;127;0;0 2020/38;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;7;2;0;0;0;9;0;0 2020/38;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/38;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA-NO;Nader onderzoek rijvaardigheid faalangst T-rijbewijs (T-FA-NO);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;T-T;T-rijbewijs tussentijdse toets;T-T;T-rijbewijs tussentijdse toets;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;71;46;2;0;3;122;0;50 2020/38;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);0;1;0;0;1;2;0;0 2020/38;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);44;63;0;0;3;110;0;15 2020/38;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/38;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);34;31;2;0;5;72;0;26 2020/38;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;159;135;1;0;13;308;0;40 2020/38;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;2;0;0;3;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);13;5;0;0;2;20;0;5 2020/38;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);137;46;2;0;7;192;0;38 2020/38;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);12;4;1;0;0;17;0;2 2020/38;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);6;6;1;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/38;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/39;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;680;200;5;1;9;895;1;0 2020/39;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;16;2;0;0;1;19;0;0 2020/39;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;1;1;0;0;5;0;0 2020/39;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;63;12;0;0;1;76;0;0 2020/39;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/39;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/39;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;22;9;0;0;0;31;0;0 2020/39;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;42;11;0;0;0;53;0;0 2020/39;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;11;1;2;0;0;14;0;0 2020/39;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);12;5;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);9;0;0;0;1;10;0;0 2020/39;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);6;1;0;0;0;7;0;0 2020/39;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/39;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/39;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);50;22;0;0;3;75;0;3 2020/39;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);69;11;1;0;1;82;0;3 2020/39;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);20;7;0;0;2;29;0;3 2020/39;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);28;4;0;0;1;33;0;2 2020/39;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;563;108;2;0;5;678;0;0 2020/39;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;1;2;0;0 2020/39;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);539;827;23;0;112;1501;0;762 2020/39;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);18;25;2;0;2;47;0;16 2020/39;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/39;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);38;64;4;0;10;116;0;74 2020/39;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);950;828;34;0;148;1960;0;1256 2020/39;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);14;21;1;0;0;36;0;12 2020/39;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;1;1;0;0;4;0;4 2020/39;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);17;52;0;0;3;72;0;63 2020/39;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1116;158;1;1;15;1291;0;0 2020/39;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;32;2;0;0;0;34;0;0 2020/39;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;51;5;0;0;1;57;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2206;2223;37;1;41;4508;67;8 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;110;85;2;0;0;197;1;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;50;44;2;0;1;97;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;261;232;3;0;3;499;4;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;10;11;0;0;0;21;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;15;5;1;0;0;21;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1463;1614;19;2;36;3134;67;5 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;16;13;0;0;0;29;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;235;277;11;0;8;531;15;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;97;47;1;0;1;146;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;1;0;0;1;5;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/39;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;36;16;0;0;0;52;0;0 2020/39;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;114;0;1;0;3;118;0;0 2020/39;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/39;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1613;0;28;4;34;1679;9;0 2020/39;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;12;0;0;0;0;12;0;0 2020/39;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;497;172;3;0;8;680;0;0 2020/39;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;14;6;0;0;0;20;0;0 2020/39;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5024;5881;281;0;905;12091;0;5801 2020/39;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);94;223;12;0;36;365;0;301 2020/39;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);37;80;0;0;13;130;0;123 2020/39;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);142;224;14;0;14;394;0;160 2020/39;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);26;54;4;0;7;91;45;39 2020/39;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);373;941;33;0;91;1438;0;1009 2020/39;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/39;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;1;0;0;0;3;0;3 2020/39;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);7;2;0;0;1;10;0;10 2020/39;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/39;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/39;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);12;3;0;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);16;8;0;0;0;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);163;95;2;1;3;264;0;0 2020/39;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);9;6;0;0;0;15;0;0 2020/39;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/39;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);33;14;0;0;2;49;0;0 2020/39;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/39;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/39;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);113;68;2;1;2;186;0;0 2020/39;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/39;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/39;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);23;17;1;0;1;42;0;0 2020/39;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/39;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/39;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;532;362;58;0;134;1086;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);35;30;1;0;14;80;0;80 2020/39;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;114;29;11;1;38;193;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);5;6;1;0;10;22;0;22 2020/39;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;2;3;0;0;0;5;0;5 2020/39;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/39;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;1;0;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;5;0;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;6;0;0;0;21;0;0 2020/39;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;27;5;0;0;2;34;0;13 2020/39;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONCB;Calculatie Bus;ONCB-E;Calculatie Bus (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/39;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;10;6;1;0;1;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;20;10;1;0;1;32;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;19;4;1;0;2;26;0;26 2020/39;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;20;15;2;0;4;41;0;29 2020/39;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;37;6;3;0;0;46;0;25 2020/39;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);47;30;1;0;1;79;0;22 2020/39;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;2;0;0;1;6;0;2 2020/39;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);226;123;6;0;22;377;0;58 2020/39;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);29;7;2;0;3;41;0;15 2020/39;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);76;46;0;0;0;122;0;0 2020/39;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;2;0;0;0;7;0;0 2020/39;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/39;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;61;43;2;0;2;108;0;30 2020/39;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;5;0;0;0;8;0;0 2020/39;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);6;3;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);53;56;6;0;6;121;0;15 2020/39;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);7;4;0;0;0;11;0;1 2020/39;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);60;56;1;0;10;127;0;45 2020/39;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;176;153;3;0;16;348;0;42 2020/39;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);4;5;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);19;6;1;0;0;26;0;3 2020/39;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);176;58;0;0;7;241;0;10 2020/39;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);18;9;0;0;1;28;0;6 2020/39;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);1;0;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);6;3;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/39;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/39;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);1;2;0;0;0;3;0;1 2020/40;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;919;296;3;1;6;1225;1;0 2020/40;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;20;8;0;0;0;28;0;0 2020/40;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;4;0;0;0;0;4;0;0 2020/40;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;62;14;0;0;1;77;0;0 2020/40;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/40;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/40;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;13;10;0;0;0;23;0;0 2020/40;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/40;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;41;10;0;0;0;51;0;0 2020/40;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;15;2;0;0;0;17;0;0 2020/40;A2-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;A2-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/40;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);7;5;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);10;4;0;0;1;15;0;1 2020/40;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/40;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/40;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/40;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);68;28;2;0;5;103;0;6 2020/40;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);92;17;2;0;0;111;0;0 2020/40;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);26;15;0;0;3;44;0;3 2020/40;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);21;4;0;0;0;25;0;0 2020/40;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;616;142;0;0;5;763;0;0 2020/40;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/40;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);590;967;21;0;107;1685;0;844 2020/40;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);21;22;1;0;2;46;0;13 2020/40;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);30;87;4;0;5;126;0;87 2020/40;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);973;813;29;0;146;1961;0;1310 2020/40;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);13;13;0;0;1;27;0;11 2020/40;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;1;1;0;0;3;0;2 2020/40;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);24;44;2;0;5;75;0;69 2020/40;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;879;124;7;1;14;1025;1;0 2020/40;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;30;2;0;0;0;32;0;0 2020/40;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;24;1;0;0;1;26;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2147;2218;20;3;52;4440;62;6 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;84;80;0;0;1;165;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;43;54;0;0;1;98;1;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;262;205;6;0;5;478;4;1 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;21;10;1;0;2;34;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;7;0;0;0;14;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1647;1658;35;3;37;3380;70;1 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;9;12;0;1;1;23;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;315;281;3;0;9;608;24;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;72;40;1;0;0;113;1;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;10;3;0;0;0;13;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;4;3;0;0;0;7;0;0 2020/40;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;33;12;0;0;0;45;0;0 2020/40;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;121;0;2;0;1;124;0;0 2020/40;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/40;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1718;0;17;2;42;1779;12;1 2020/40;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;12;0;0;0;0;12;0;0 2020/40;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/40;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;589;194;7;0;9;799;1;0 2020/40;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;21;4;0;0;0;25;0;0 2020/40;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/40;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5300;6246;325;0;904;12775;0;6385 2020/40;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);123;237;11;0;44;415;0;352 2020/40;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);40;98;6;0;11;155;0;144 2020/40;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);163;253;20;0;23;459;0;211 2020/40;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);32;37;2;0;2;73;37;21 2020/40;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);409;986;30;0;114;1539;0;1138 2020/40;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);4;1;0;0;0;5;0;5 2020/40;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/40;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;3;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);5;1;1;0;2;9;0;9 2020/40;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/40;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/40;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);3;0;0;0;0;3;0;3 2020/40;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;3;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);17;4;0;0;2;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);18;5;1;0;0;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);155;83;0;0;2;240;0;0 2020/40;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/40;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/40;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);39;8;0;0;0;47;0;0 2020/40;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/40;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);116;79;2;0;2;199;0;0 2020/40;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/40;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/40;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);23;22;0;0;0;45;0;0 2020/40;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/40;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/40;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;2;0;0;0;2;0;2 2020/40;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;574;371;57;0;167;1169;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);44;50;6;0;16;116;0;116 2020/40;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;1;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;125;42;18;0;38;223;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);8;8;0;0;7;23;0;23 2020/40;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;0;0;0;0;3;0;3 2020/40;LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVMILHELI;Military Bridge HELICOPTER;LVMILHELI;Military Bridge HELICOPTER;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/40;LVOPLAW;OPL LAW;LVOPLAW;OPL LAW;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/40;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/40;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;0;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;2;2;0;0;0;4;0;4 2020/40;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);14;4;3;0;1;22;0;0 2020/40;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/40;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;37;11;0;0;2;50;0;38 2020/40;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;15;14;2;0;1;32;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);5;1;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;34;17;0;0;1;52;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);6;3;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;35;4;0;0;1;40;0;21 2020/40;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);7;4;1;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;42;12;1;0;0;55;0;32 2020/40;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);5;3;1;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;38;9;3;0;2;52;0;28 2020/40;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;4;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);55;38;3;0;7;103;0;33 2020/40;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;1;0;0;1;3;0;2 2020/40;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);176;106;2;0;16;300;0;55 2020/40;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);27;12;1;0;0;40;0;16 2020/40;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);84;41;0;0;0;125;0;0 2020/40;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;1;2;0;0;0;3;0;0 2020/40;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/40;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;56;52;1;0;3;112;0;50 2020/40;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/40;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);4;1;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);69;48;3;0;7;127;0;20 2020/40;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);11;3;0;0;0;14;0;1 2020/40;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);45;50;3;0;12;110;0;30 2020/40;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;161;130;5;0;13;309;0;35 2020/40;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;5;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;5;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);20;13;1;0;3;37;0;6 2020/40;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);133;75;2;0;6;216;0;21 2020/40;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);23;10;1;0;2;36;0;6 2020/40;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);8;0;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);11;0;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/40;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/40;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/41;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;828;244;18;0;11;1101;2;0 2020/41;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;17;6;0;0;0;23;0;0 2020/41;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/41;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;37;6;1;0;1;45;0;0 2020/41;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;25;6;0;0;0;31;0;0 2020/41;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;42;8;2;0;0;52;0;0 2020/41;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/41;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;7;1;0;0;1;9;0;0 2020/41;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);11;6;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);10;4;0;0;0;14;0;0 2020/41;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);10;0;0;0;0;10;0;0 2020/41;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/41;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);10;0;0;0;0;10;0;0 2020/41;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);84;36;0;0;2;122;0;0 2020/41;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);148;15;0;0;2;165;0;0 2020/41;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);25;10;0;0;1;36;0;0 2020/41;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);63;6;0;0;0;69;0;1 2020/41;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;660;149;4;1;8;822;0;0 2020/41;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/41;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);628;823;39;0;127;1617;0;821 2020/41;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);26;27;2;0;1;56;0;18 2020/41;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);26;71;2;0;4;103;0;79 2020/41;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);718;842;42;0;152;1754;0;1241 2020/41;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);20;11;0;0;0;31;0;14 2020/41;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;5;0;0;0;6;0;4 2020/41;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);20;42;2;0;6;70;0;66 2020/41;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;960;134;10;0;23;1127;0;0 2020/41;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/41;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;26;1;1;0;1;29;0;0 2020/41;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;36;7;0;0;0;43;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2252;2360;55;5;58;4730;82;2 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;88;73;0;0;0;161;1;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;66;49;2;0;2;119;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;271;191;5;0;5;472;12;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;12;7;1;0;0;20;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;5;0;0;0;12;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1482;1527;42;1;33;3085;75;1 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;13;3;0;0;0;16;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;239;256;4;1;4;504;13;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;63;46;4;0;0;113;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;2;0;0;0;5;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/41;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;37;16;0;0;0;53;0;0 2020/41;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;113;0;0;0;3;116;1;0 2020/41;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/41;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2187;0;54;2;29;2272;20;1 2020/41;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;17;0;0;0;0;17;0;0 2020/41;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/41;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;608;194;16;1;15;834;2;0 2020/41;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;20;7;0;0;0;27;0;0 2020/41;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5112;6358;363;0;922;12755;0;6696 2020/41;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);118;239;13;0;40;410;0;328 2020/41;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);40;79;8;0;11;138;0;123 2020/41;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);149;228;16;0;20;413;0;187 2020/41;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);27;45;1;0;2;75;44;25 2020/41;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);378;1013;41;0;103;1535;0;1229 2020/41;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);3;0;0;0;0;3;0;3 2020/41;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;3;1;0;2;8;0;8 2020/41;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/41;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);6;3;0;0;0;9;0;9 2020/41;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/41;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);1;2;0;0;0;3;0;3 2020/41;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);21;3;0;0;0;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);8;10;2;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);141;95;1;0;2;239;0;0 2020/41;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;4;0;0;0;11;0;0 2020/41;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/41;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);31;15;0;0;0;46;0;0 2020/41;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/41;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/41;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);130;75;3;0;3;211;0;0 2020/41;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/41;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;3;0;0;0;4;0;0 2020/41;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);27;17;0;0;0;44;0;0 2020/41;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/41;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/41;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/41;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;0;0;1;1;0;1 2020/41;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/41;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;573;322;51;0;128;1074;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);41;34;3;0;23;101;0;101 2020/41;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;4;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;137;50;20;0;46;253;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);14;4;1;0;4;23;0;23 2020/41;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB-E;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB (extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/41;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/41;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVATIRHPL;ATPLH-IR HPL (040);LVATIRHPL;ATPLH-IR HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/41;LVATIRPOF;ATPLH-IR POF (082);LVATIRPOF;ATPLH-IR POF (082);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/41;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;4;0;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;2;0;0;0;3;0;3 2020/41;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;7;1;0;0;23;0;0 2020/41;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;18;9;2;0;0;29;0;25 2020/41;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;30;18;0;0;2;50;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);9;4;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;10;5;0;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;20;4;2;0;1;27;0;14 2020/41;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;25;11;2;0;0;38;0;28 2020/41;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;24;11;1;0;0;36;0;24 2020/41;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);7;3;1;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);53;32;1;0;4;90;0;26 2020/41;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;4;0;0;0;5;0;3 2020/41;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);208;126;5;0;27;366;0;49 2020/41;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);21;11;0;0;2;34;0;5 2020/41;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/41;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);88;39;1;0;0;128;0;0 2020/41;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;3;6;1;0;0;10;0;0 2020/41;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;60;44;2;0;1;107;0;26 2020/41;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);4;5;0;0;0;9;0;0 2020/41;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);83;59;3;0;3;148;0;23 2020/41;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);11;7;1;0;2;21;0;2 2020/41;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);55;56;2;0;11;124;0;28 2020/41;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;173;160;5;0;12;350;0;51 2020/41;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);4;7;0;0;2;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);19;10;0;0;0;29;0;6 2020/41;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);153;62;6;0;7;228;0;29 2020/41;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);13;12;0;0;1;26;0;2 2020/41;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/41;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);4;0;0;0;0;4;0;0 2020/41;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/42;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;652;225;23;0;8;908;0;0 2020/42;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;11;2;0;0;0;13;0;0 2020/42;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;50;6;2;0;0;58;1;0 2020/42;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;27;7;1;0;0;35;0;0 2020/42;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/42;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;25;7;0;0;0;32;0;0 2020/42;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;0;0;0;0;6;0;0 2020/42;A2-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;A2-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);6;3;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/42;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;0;0;0;0;4;0;0 2020/42;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);53;20;0;0;2;75;0;0 2020/42;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);68;7;0;0;1;76;0;1 2020/42;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);26;12;0;0;0;38;0;3 2020/42;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);29;9;0;0;1;39;0;1 2020/42;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;704;133;7;0;7;851;0;0 2020/42;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);727;954;34;0;131;1846;0;872 2020/42;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);16;28;2;0;2;48;0;16 2020/42;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/42;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);42;83;3;0;6;134;0;94 2020/42;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);748;790;41;0;159;1738;0;1187 2020/42;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);10;12;0;0;2;24;0;13 2020/42;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);18;43;2;0;3;66;0;54 2020/42;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;980;107;24;3;11;1125;0;0 2020/42;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;27;0;0;0;0;27;0;0 2020/42;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;31;4;0;0;0;35;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2252;2247;43;1;39;4582;74;3 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;84;50;0;0;3;137;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;50;47;2;0;0;99;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;272;209;3;0;9;493;3;1 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;21;8;0;0;0;29;1;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;10;0;0;0;17;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1520;1437;51;0;30;3038;67;2 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;7;2;0;0;2;11;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;235;233;8;1;6;483;17;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;76;24;1;0;0;101;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;3;0;0;0;6;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/42;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;34;19;0;0;0;53;0;0 2020/42;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;100;0;1;0;3;104;0;0 2020/42;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2067;0;33;4;41;2145;22;2 2020/42;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;9;0;0;0;0;9;0;0 2020/42;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;626;188;11;0;12;837;1;0 2020/42;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;14;9;1;0;1;25;0;0 2020/42;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/42;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);6001;6098;379;0;985;13463;0;6380 2020/42;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);110;211;11;0;41;373;0;286 2020/42;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);31;84;2;0;6;123;0;114 2020/42;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);124;262;24;0;17;427;0;200 2020/42;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);33;56;4;0;4;97;53;34 2020/42;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);475;1070;46;0;109;1700;0;1182 2020/42;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);2;1;0;0;0;3;0;3 2020/42;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);5;0;0;0;0;5;0;5 2020/42;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;1;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);6;1;1;0;0;8;0;8 2020/42;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);11;6;0;0;1;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;3;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVNZ1;Navigatie zeilvaart 1 (mondeling) (BVNZ1);BVNZ1;Navigatie zeilvaart 1 (mondeling) (BVNZ1);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/42;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);8;3;0;0;3;14;0;14 2020/42;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;2;0;0;0;2;0;2 2020/42;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);8;2;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);10;3;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;5;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);177;81;3;0;2;263;0;0 2020/42;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;4;0;0;0;11;0;0 2020/42;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;1;0;0;0;4;0;0 2020/42;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);47;8;0;0;1;56;0;0 2020/42;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;0;0;0;0;5;0;0 2020/42;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E-AA;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk aangepast (C1E-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);122;78;3;0;2;205;0;0 2020/42;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);6;1;0;0;0;7;0;0 2020/42;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;3;0;0;0;4;0;0 2020/42;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);29;13;0;0;0;42;0;0 2020/42;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;1;0;0;0;2;0;0 2020/42;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/42;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);5;0;0;1;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;3;1;0;0;1;5;0;5 2020/42;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;1;0;0;2;0;2 2020/42;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;0;0;0;1;1;0;1 2020/42;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/42;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;545;343;60;0;129;1077;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);30;33;6;0;8;77;0;77 2020/42;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;118;47;8;0;38;211;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);6;4;2;0;1;13;0;13 2020/42;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);18;1;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVOATAPA;Overbrugging PPLA;LVOATAPA;Overbrugging PPLA (FPP/OPS/POF);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/42;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;2;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/42;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);11;5;0;0;0;16;0;0 2020/42;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);0;2;0;0;0;2;0;2 2020/42;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB-E;Bedrijfsmanagement Bus (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;17;14;1;0;1;33;0;21 2020/42;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/42;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;24;12;0;0;0;36;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);9;3;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;20;15;0;0;1;36;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);7;7;1;0;2;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;31;8;2;0;0;41;0;22 2020/42;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;35;11;0;0;0;46;0;30 2020/42;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;22;7;1;0;1;31;0;24 2020/42;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;1;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);49;31;2;0;0;82;0;27 2020/42;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;1;0;0;1;3;0;2 2020/42;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);190;130;5;0;22;347;0;71 2020/42;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);38;13;2;0;1;54;0;10 2020/42;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/42;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);80;49;0;0;0;129;0;0 2020/42;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;6;0;0;0;0;6;0;0 2020/42;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA-NO;Nader onderzoek rijvaardigheid faalangst T-rijbewijs (T-FA-NO);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;76;48;4;0;5;133;0;52 2020/42;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);0;4;0;0;0;4;0;0 2020/42;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);6;3;0;0;2;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);77;59;3;0;8;147;0;22 2020/42;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);7;1;0;0;0;8;0;0 2020/42;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);65;62;3;0;8;138;0;40 2020/42;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;148;121;7;0;7;283;0;55 2020/42;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);3;2;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);3;5;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;1;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);11;6;0;0;1;18;0;5 2020/42;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);130;56;1;0;10;197;0;25 2020/42;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);16;5;0;0;0;21;0;5 2020/42;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);12;5;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/42;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);6;1;0;0;0;7;0;0 2020/42;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);5;2;0;0;1;8;0;2 2020/43;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;662;210;27;0;8;907;0;0 2020/43;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;16;2;1;0;0;19;0;0 2020/43;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;4;1;1;0;0;6;0;0 2020/43;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;51;4;3;0;0;58;0;0 2020/43;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/43;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;15;5;0;0;0;20;0;0 2020/43;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;31;4;1;0;1;37;0;0 2020/43;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;9;0;0;0;1;10;0;0 2020/43;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;1;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;1;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);6;1;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);7;1;0;0;1;9;0;0 2020/43;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);12;0;0;0;0;12;0;0 2020/43;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/43;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);6;2;0;0;0;8;0;1 2020/43;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);63;30;0;0;6;99;0;3 2020/43;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);111;7;1;0;1;120;0;0 2020/43;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);20;14;2;0;0;36;0;0 2020/43;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);48;5;0;0;0;53;0;0 2020/43;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;710;145;17;1;4;877;0;0 2020/43;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);673;948;36;0;136;1793;0;898 2020/43;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);18;23;1;0;1;43;0;7 2020/43;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);36;78;6;0;8;128;0;93 2020/43;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);755;691;50;0;138;1634;0;1127 2020/43;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);8;16;3;0;0;27;0;11 2020/43;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;2;0;0;0;2;1;0 2020/43;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);24;40;5;0;4;73;0;63 2020/43;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;892;137;8;2;17;1056;1;0 2020/43;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/43;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;17;1;0;1;0;19;0;0 2020/43;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;41;9;0;0;1;51;0;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2242;2090;112;1;46;4491;75;1 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;97;74;1;0;1;173;1;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;64;58;0;0;3;125;1;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;250;210;13;0;6;479;10;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;9;17;2;0;0;28;0;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;12;5;2;0;0;19;0;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1520;1412;62;2;29;3025;61;2 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;9;3;0;0;0;12;1;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;236;230;12;0;4;482;17;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;67;36;1;0;0;104;0;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;1;0;0;0;5;0;0 2020/43;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;25;0;0;0;52;0;0 2020/43;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;103;0;2;0;2;107;0;0 2020/43;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/43;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1852;0;75;2;28;1957;15;0 2020/43;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;16;0;1;0;0;17;0;0 2020/43;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;608;184;12;1;9;814;0;0 2020/43;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;13;10;2;0;0;25;0;0 2020/43;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);6036;6099;392;0;934;13461;0;6617 2020/43;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);105;205;17;0;47;374;0;294 2020/43;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);30;100;4;0;17;151;0;142 2020/43;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);155;243;19;0;14;431;0;171 2020/43;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);45;56;8;0;4;113;74;29 2020/43;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);449;969;49;0;107;1574;0;1089 2020/43;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;3;0;0;0;8;0;8 2020/43;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);8;2;0;0;0;10;0;10 2020/43;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);5;0;0;0;2;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);7;2;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);7;3;0;0;0;10;0;10 2020/43;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;1;2;0;2 2020/43;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;1;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);3;0;0;0;0;3;0;3 2020/43;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);5;4;0;0;2;11;0;11 2020/43;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);6;2;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);154;84;3;0;1;242;0;0 2020/43;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/43;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NA;Vrachtauto C praktijk nader onderzoek- aangepast praktijk (C-NA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2020/43;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);28;5;2;0;0;35;0;0 2020/43;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;1;0;0;1;7;0;0 2020/43;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);116;77;1;1;1;196;0;0 2020/43;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;3;0;0;0;5;0;0 2020/43;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/43;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);35;17;1;0;0;53;0;0 2020/43;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/43;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);4;1;1;0;2;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/43;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/43;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP-I;CWO Groot Motorschip - Praktijk - individueel;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/43;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;591;363;71;0;121;1146;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);42;52;9;0;13;116;0;116 2020/43;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;137;39;24;2;40;242;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);7;5;1;0;3;16;0;16 2020/43;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/43;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS-E;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS (extra tijd) (KVBS-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/43;LVEIRRNV;EIR RNAV (062);LVEIRRNV;EIR RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;5;0;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;5;0;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/43;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;8;3;0;0;26;0;0 2020/43;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;1;0;0;0;2;0;2 2020/43;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;38;5;1;0;2;46;0;16 2020/43;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;33;15;3;0;1;52;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);8;3;1;0;1;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;15;8;2;0;1;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);5;7;0;0;1;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/43;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;19;5;2;0;0;26;0;26 2020/43;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);9;2;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;34;13;3;0;1;51;0;31 2020/43;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;39;6;1;0;1;47;0;21 2020/43;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);56;36;2;0;5;99;0;39 2020/43;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;5;0;0;0;6;0;4 2020/43;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);232;129;1;0;20;382;0;62 2020/43;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);41;11;1;0;1;54;0;16 2020/43;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);87;43;0;0;0;130;0;0 2020/43;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;6;3;0;0;0;9;0;0 2020/43;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/43;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;97;84;1;0;6;188;0;67 2020/43;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;3;0;0;0;4;0;0 2020/43;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);76;56;4;0;4;140;0;15 2020/43;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;4;0;0;0;8;0;0 2020/43;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);58;61;4;0;8;131;0;34 2020/43;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;198;146;3;0;15;362;0;52 2020/43;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);3;4;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);24;8;2;0;1;35;0;13 2020/43;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);174;70;2;0;7;253;0;25 2020/43;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);19;6;1;0;1;27;0;4 2020/43;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);11;0;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;0;0;0;2;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/43;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);6;0;0;0;0;6;0;1 2020/43;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;4;0;0;0;4;0;0 2020/44;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;755;216;2;0;12;985;0;0 2020/44;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;7;1;0;0;0;8;0;0 2020/44;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/44;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;40;1;0;0;1;42;0;0 2020/44;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;22;3;0;0;0;25;0;0 2020/44;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;32;8;0;0;0;40;0;0 2020/44;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/44;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;3;1;0;0;1;5;0;0 2020/44;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);17;7;0;0;1;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);7;1;0;0;0;8;0;1 2020/44;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);9;1;0;0;0;10;0;0 2020/44;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/44;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);8;3;0;0;0;11;0;0 2020/44;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);81;34;1;0;2;118;0;1 2020/44;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);128;17;1;0;1;147;0;1 2020/44;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);30;12;0;0;0;42;0;1 2020/44;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);53;13;1;0;0;67;0;0 2020/44;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;765;163;4;0;9;941;0;0 2020/44;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2-NO;nader onderzoek rijvaardigheid bromfiets;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);622;888;44;1;155;1710;0;880 2020/44;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);18;37;1;0;0;56;0;16 2020/44;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);36;79;3;0;8;126;0;99 2020/44;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);790;779;51;0;155;1775;0;1237 2020/44;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);9;10;0;0;3;22;0;6 2020/44;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;4;1;0;0;6;0;6 2020/44;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);31;55;1;0;4;91;0;80 2020/44;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1035;132;8;1;22;1198;1;0 2020/44;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;30;0;0;0;0;30;0;0 2020/44;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;42;5;0;0;1;48;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2484;2573;52;3;37;5149;85;5 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;72;56;0;0;0;128;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;60;57;0;0;2;119;0;1 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;267;224;5;0;4;500;7;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;11;0;0;1;29;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;7;0;0;0;14;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1529;1612;43;3;40;3227;76;6 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;8;6;0;0;0;14;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;252;243;1;0;5;501;24;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;80;34;0;0;0;114;1;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;1;0;0;0;5;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/44;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;25;22;1;0;1;49;0;0 2020/44;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;97;0;0;0;5;102;0;0 2020/44;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2214;0;30;3;40;2287;26;1 2020/44;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;13;0;0;0;0;13;0;0 2020/44;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;589;218;14;0;10;831;2;0 2020/44;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;8;1;0;0;27;0;0 2020/44;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5443;6292;392;0;943;13070;0;6770 2020/44;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);127;262;18;0;47;454;0;357 2020/44;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);33;76;3;0;15;127;0;123 2020/44;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);148;232;24;0;21;425;0;182 2020/44;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);55;94;6;0;4;159;93;36 2020/44;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);411;1041;51;0;116;1619;0;1187 2020/44;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);6;2;0;0;1;9;0;9 2020/44;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;1;0;0;1;6;0;6 2020/44;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);6;2;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;2;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/44;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);3;1;0;0;1;5;0;5 2020/44;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);6;4;0;0;0;10;0;10 2020/44;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;4;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/44;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);19;4;0;0;1;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);16;8;0;0;2;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);187;99;2;1;4;293;0;0 2020/44;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;2;0;0;0;8;0;0 2020/44;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/44;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);33;6;1;0;0;40;0;0 2020/44;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/44;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);142;103;0;0;2;247;0;0 2020/44;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/44;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/44;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);26;13;0;0;2;41;0;0 2020/44;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;5;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;588;364;68;0;113;1133;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);47;42;6;0;8;103;0;103 2020/44;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;151;35;17;0;33;236;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);8;7;0;0;2;17;0;17 2020/44;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;2;0;0;1;3;0;3 2020/44;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);21;0;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);28;2;0;0;0;30;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);21;0;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/44;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;1;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;5;1;0;0;0;6;0;6 2020/44;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;2;1;0;1;19;0;0 2020/44;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;20;7;1;0;0;28;0;27 2020/44;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;14;7;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);9;6;0;0;2;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;22;11;0;0;0;33;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);9;2;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;39;9;2;0;0;50;0;19 2020/44;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2-E;Wegvervoer Bus Deel 2 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/44;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;28;12;0;0;2;42;0;32 2020/44;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;6;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;34;6;2;0;0;42;0;24 2020/44;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);8;2;2;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);59;20;3;0;3;85;0;28 2020/44;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;0;2;0;1 2020/44;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);244;132;4;0;18;398;0;59 2020/44;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);39;12;1;0;2;54;0;16 2020/44;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);85;50;5;0;3;143;0;0 2020/44;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;7;3;0;0;0;10;0;0 2020/44;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/44;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;64;42;2;0;4;112;0;39 2020/44;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/44;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);68;64;3;0;5;140;0;28 2020/44;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);13;6;0;0;1;20;0;2 2020/44;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);45;68;6;0;5;124;0;28 2020/44;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;212;188;6;0;23;429;0;70 2020/44;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);6;7;0;0;2;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;4;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);14;5;0;0;1;20;0;8 2020/44;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);182;56;5;0;10;253;0;23 2020/44;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);17;3;0;0;2;22;0;8 2020/44;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;3;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/44;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);7;1;0;0;0;8;0;2 2020/44;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);4;2;1;0;0;7;0;1 2020/45;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;656;224;3;0;3;886;1;0 2020/45;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;14;5;0;0;0;19;0;0 2020/45;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;35;1;0;0;0;36;0;0 2020/45;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/45;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;17;4;0;0;0;21;0;0 2020/45;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/45;A1-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A1;A1-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;33;7;0;0;2;42;0;0 2020/45;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/45;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;4;0;1;0;0;5;0;0 2020/45;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);14;5;0;0;1;20;0;0 2020/45;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);10;3;0;0;0;13;0;0 2020/45;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/45;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);6;1;0;0;0;7;0;0 2020/45;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);87;38;1;0;2;128;0;5 2020/45;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);106;14;0;0;1;121;0;0 2020/45;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);29;14;1;0;2;46;0;1 2020/45;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);55;7;0;0;0;62;0;0 2020/45;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;701;172;8;1;7;889;0;0 2020/45;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;2;1;0;0;0;3;0;0 2020/45;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);671;914;49;0;137;1771;0;955 2020/45;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);24;29;4;0;1;58;0;11 2020/45;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);44;97;0;0;12;153;0;106 2020/45;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);879;758;43;0;169;1849;0;1337 2020/45;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);5;6;0;0;0;11;0;6 2020/45;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);3;3;0;0;0;6;2;4 2020/45;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);22;32;1;1;7;63;0;57 2020/45;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;651;100;8;0;6;765;0;0 2020/45;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;12;1;0;0;0;13;0;0 2020/45;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;31;2;0;0;0;33;0;0 2020/45;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2279;2323;41;6;49;4698;76;3 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;75;71;2;0;1;149;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;65;37;0;0;4;106;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;272;221;4;0;2;499;8;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;15;7;1;0;0;23;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;4;0;0;1;12;1;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1700;1754;24;3;39;3520;81;4 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;6;10;0;0;1;17;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;258;256;10;1;9;534;12;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;70;36;1;0;1;108;1;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;5;2;0;0;0;7;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;34;14;1;0;0;49;0;0 2020/45;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;129;0;0;0;0;129;0;0 2020/45;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;5;0;0;0;0;5;0;0 2020/45;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2403;0;24;3;39;2469;34;1 2020/45;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;16;0;0;0;0;16;0;0 2020/45;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;615;203;12;0;11;841;0;0 2020/45;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;15;4;0;0;0;19;0;0 2020/45;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5082;6120;420;0;1027;12649;0;7499 2020/45;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);172;292;21;0;62;547;0;440 2020/45;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);40;94;7;0;20;161;0;153 2020/45;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);120;246;20;0;12;398;0;161 2020/45;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);95;91;18;0;10;214;126;62 2020/45;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);492;1045;47;0;129;1713;0;1260 2020/45;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);3;0;0;0;2;5;0;5 2020/45;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;1;0;0;0;4;0;4 2020/45;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);7;3;1;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);4;1;0;0;0;5;0;5 2020/45;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;3;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);3;1;0;0;0;4;0;4 2020/45;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);10;1;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);6;9;0;0;1;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;3;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);143;71;0;0;3;217;0;0 2020/45;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);3;4;0;0;0;7;0;0 2020/45;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;4;0;0;0;6;0;0 2020/45;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);27;8;0;0;0;35;0;0 2020/45;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/45;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);124;89;1;1;2;217;0;0 2020/45;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/45;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;4;0;0;0;5;0;0 2020/45;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);28;10;1;0;0;39;0;0 2020/45;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;4;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;0;1;0;0;2;0;2 2020/45;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA-E;CWO Groot Motorschip - A (extra tijd) (GMSA-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/45;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;652;330;74;0;122;1178;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);50;28;3;0;16;97;0;97 2020/45;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;151;46;26;2;38;263;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);16;6;1;0;1;24;0;24 2020/45;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;2;0;0;0;0;2;0;2 2020/45;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;0;0;0;1;2;0;2 2020/45;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);22;0;0;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);21;0;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);22;0;0;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;2;0;0;0;2;0;2 2020/45;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);9;2;2;0;0;13;0;0 2020/45;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;32;13;1;0;1;47;0;34 2020/45;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);4;6;1;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;20;10;0;0;2;32;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);5;7;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;16;11;3;0;1;31;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;0;0;0;0;1;1;0;1 2020/45;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;26;13;0;0;2;41;0;33 2020/45;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/45;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;20;6;0;0;1;27;0;25 2020/45;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);2;4;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;18;10;2;0;3;33;0;31 2020/45;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;3;1;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);73;28;6;0;2;109;0;46 2020/45;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;1;0;0;0;4;0;2 2020/45;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);271;182;6;0;24;483;0;75 2020/45;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);39;8;0;0;3;50;0;22 2020/45;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);83;41;2;1;1;128;0;0 2020/45;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;4;0;0;0;0;4;0;0 2020/45;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/45;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA-AA;Aangepast faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;59;51;3;0;4;117;0;44 2020/45;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;3;0;0;0;6;0;0 2020/45;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);49;38;2;0;1;90;0;15 2020/45;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);7;6;1;0;0;14;0;2 2020/45;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);58;59;6;0;5;128;0;35 2020/45;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;261;186;10;0;24;481;0;86 2020/45;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;2;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;6;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);20;7;1;0;0;28;0;7 2020/45;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);216;71;8;0;16;311;0;42 2020/45;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);12;7;0;0;1;20;0;6 2020/45;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);21;1;0;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/45;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);6;0;0;0;0;6;0;2 2020/45;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);3;5;0;0;0;8;0;0 2020/46;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;722;210;2;1;3;938;0;0 2020/46;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;17;2;0;0;0;19;0;0 2020/46;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/46;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;35;6;0;0;0;41;0;0 2020/46;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/46;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;17;7;0;0;2;26;0;0 2020/46;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;26;8;0;0;2;36;0;0 2020/46;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;2;0;0;0;3;0;0 2020/46;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;4;0;0;0;0;4;0;0 2020/46;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);18;11;0;0;0;29;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);6;1;1;0;0;8;0;0 2020/46;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);14;0;0;0;0;14;0;0 2020/46;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);2;1;1;0;0;4;0;0 2020/46;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/46;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);66;33;1;0;3;103;0;5 2020/46;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);148;18;0;0;3;169;0;2 2020/46;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);8;15;0;0;1;24;0;3 2020/46;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);61;13;0;0;1;75;0;1 2020/46;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;713;155;2;0;11;881;0;0 2020/46;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/46;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);732;876;27;1;118;1754;0;897 2020/46;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);19;34;1;0;0;54;0;16 2020/46;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);40;77;5;0;3;125;0;89 2020/46;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);692;710;31;0;132;1565;0;1124 2020/46;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);11;12;1;0;0;24;0;12 2020/46;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/46;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);21;44;3;0;5;73;0;68 2020/46;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;690;84;4;1;7;786;0;0 2020/46;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;14;0;0;0;0;14;0;0 2020/46;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;33;7;0;0;0;40;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2392;2450;32;2;60;4936;86;7 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;80;47;0;0;1;128;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;61;59;0;0;1;121;1;1 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;281;208;1;0;7;497;7;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;23;9;1;0;0;33;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;3;4;0;0;0;7;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1676;1712;28;0;36;3452;73;5 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;8;6;0;0;0;14;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;242;242;7;0;4;495;21;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;63;34;0;1;0;98;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;2;0;0;0;5;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;2;0;0;0;4;0;0 2020/46;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;15;0;0;0;42;0;0 2020/46;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;97;0;0;0;2;99;0;0 2020/46;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/46;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2450;0;26;1;39;2516;23;0 2020/46;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;10;0;0;0;0;10;0;0 2020/46;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;682;229;7;1;5;924;2;0 2020/46;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;20;4;0;0;0;24;0;0 2020/46;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/46;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5280;5914;249;0;882;12325;0;6984 2020/46;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);156;291;11;0;55;513;0;434 2020/46;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);51;107;3;0;19;180;0;167 2020/46;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);125;233;11;0;16;385;0;179 2020/46;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);87;92;4;0;10;193;94;59 2020/46;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);469;954;22;0;122;1567;0;1181 2020/46;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/46;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;2;0;0;1;7;0;7 2020/46;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);8;1;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);5;3;0;0;1;9;0;9 2020/46;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;1;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;3;0;0;0;7;0;7 2020/46;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);4;6;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;2;0;0;0;2;0;2 2020/46;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);7;4;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);6;10;0;0;1;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);156;89;4;1;3;253;0;0 2020/46;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);10;2;0;0;0;12;0;0 2020/46;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/46;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);34;11;0;0;0;45;0;0 2020/46;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/46;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);147;92;1;1;1;242;0;0 2020/46;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/46;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;4;0;0;0;8;0;0 2020/46;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);20;17;1;1;0;39;0;0 2020/46;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/46;D1;Bus D1 praktijk (D1);D1;Bus D1 praktijk (D1);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/46;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;2;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/46;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;675;367;66;0;121;1229;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);36;35;8;0;10;89;0;89 2020/46;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;2;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;166;76;17;1;47;307;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);11;3;2;0;3;19;0;19 2020/46;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;2;1;0;0;0;3;0;3 2020/46;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVIRHPL;IR HPL (040);LVIRHPL;IR HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;LVIRLAW;IR LAW (010);LVIRLAW;IR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;LVOPLAW;OPL LAW;LVOPLAW;OPL LAW;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;9;1;1;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);13;8;1;0;1;23;0;0 2020/46;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;1;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/46;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;37;6;2;0;3;48;0;28 2020/46;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);7;2;1;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/46;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;16;15;1;0;1;33;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);12;3;2;0;1;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;13;11;1;0;0;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;48;9;1;0;2;60;0;34 2020/46;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;50;15;3;0;1;69;0;49 2020/46;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;36;12;0;0;1;49;0;33 2020/46;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;4;1;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);84;35;2;0;6;127;0;45 2020/46;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;2;0;0;0;2;0;2 2020/46;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);263;185;7;0;26;481;0;90 2020/46;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);51;15;3;0;1;70;0;21 2020/46;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/46;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);70;37;0;0;3;110;0;0 2020/46;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;3;0;0;0;8;0;0 2020/46;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/46;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;93;66;0;0;5;164;0;77 2020/46;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);2;3;1;0;0;6;0;0 2020/46;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);62;39;3;1;2;107;0;14 2020/46;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);12;8;0;0;0;20;0;0 2020/46;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);52;64;3;0;6;125;0;41 2020/46;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;225;170;1;0;12;408;0;72 2020/46;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;3;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;5;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;1;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);14;7;0;0;2;23;0;10 2020/46;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);206;72;4;0;11;293;0;35 2020/46;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);18;4;0;0;1;23;0;9 2020/46;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);6;10;0;0;4;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);11;1;0;0;1;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);8;1;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/46;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);8;0;1;0;1;10;0;1 2020/46;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);3;1;2;0;0;6;0;2 2020/47;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;695;217;6;0;11;929;0;0 2020/47;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;19;6;0;0;0;25;0;0 2020/47;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/47;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;37;4;0;0;0;41;0;0 2020/47;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/47;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/47;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;19;4;0;0;0;23;0;0 2020/47;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;24;7;0;0;0;31;0;0 2020/47;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/47;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;5;1;1;0;0;7;0;0 2020/47;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;0;0;1;1;0;0 2020/47;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);16;4;0;0;1;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);14;5;0;0;1;20;0;1 2020/47;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/47;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);3;2;0;0;0;5;0;0 2020/47;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);10;2;0;0;0;12;0;0 2020/47;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);103;48;0;0;1;152;0;0 2020/47;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);129;17;0;0;1;147;0;2 2020/47;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);35;12;0;0;0;47;0;2 2020/47;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);49;8;0;0;0;57;0;3 2020/47;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;704;152;4;0;11;871;0;0 2020/47;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/47;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);729;922;21;0;118;1790;0;878 2020/47;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);19;22;0;0;0;41;0;14 2020/47;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);1;2;0;0;0;3;0;2 2020/47;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);37;88;1;0;8;134;0;105 2020/47;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);775;751;10;0;165;1701;0;1148 2020/47;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);10;10;0;0;0;20;0;8 2020/47;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);6;1;0;0;1;8;2;5 2020/47;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);17;35;1;0;7;60;0;53 2020/47;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;643;91;9;0;15;758;0;0 2020/47;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;23;0;0;0;2;25;0;0 2020/47;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;24;2;0;0;2;28;0;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2199;2154;30;1;44;4428;77;6 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;87;64;1;0;1;153;0;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;67;69;3;0;0;139;1;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;269;221;4;0;5;499;10;1 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;15;11;0;0;0;26;0;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;6;2;0;0;0;8;0;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1781;1819;35;5;31;3671;64;2 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;10;13;0;0;0;23;1;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;235;262;8;1;9;515;15;1 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;77;43;0;0;0;120;1;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;2;0;0;0;3;0;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/47;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;36;27;1;0;0;64;0;0 2020/47;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;123;0;2;1;1;127;0;0 2020/47;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2372;0;15;1;31;2419;24;0 2020/47;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;10;0;1;0;0;11;0;0 2020/47;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;617;243;8;0;11;879;1;0 2020/47;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;22;8;0;0;0;30;0;0 2020/47;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/47;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5492;6162;99;0;841;12594;0;7244 2020/47;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);138;248;3;0;47;436;0;365 2020/47;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);39;85;0;0;14;138;0;121 2020/47;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);133;232;1;0;21;387;0;164 2020/47;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);92;98;2;0;9;201;109;61 2020/47;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);488;1043;13;0;111;1655;0;1241 2020/47;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;2;0;0;0;7;0;7 2020/47;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/47;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/47;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);4;0;0;0;0;4;0;4 2020/47;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/47;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);17;0;0;0;2;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;4;0;0;1;9;0;9 2020/47;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);183;82;0;0;0;265;0;0 2020/47;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);4;3;0;0;0;7;0;0 2020/47;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/47;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);34;9;0;0;0;43;0;0 2020/47;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);0;0;0;1;0;1;0;0 2020/47;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);10;1;0;0;0;11;0;0 2020/47;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E-AA;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk aangepast (C1E-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);103;87;1;1;2;194;0;0 2020/47;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;3;0;0;0;6;0;0 2020/47;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);5;3;0;0;0;8;0;0 2020/47;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);20;15;0;0;1;36;0;0 2020/47;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/47;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/47;D1;Bus D1 praktijk (D1);D1;Bus D1 praktijk (D1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/47;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/47;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP-I;CWO Groot Motorschip - Praktijk - individueel;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/47;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;649;363;32;1;126;1171;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);35;36;1;0;21;93;0;93 2020/47;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;167;75;6;0;35;283;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);12;5;1;0;6;24;0;24 2020/47;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/47;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVIRINS;IR INS (022);LVIRINS;IR INS (022);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/47;LVOATAPA;Overbrugging PPLA;LVOATAPA-E;Overbrugging PPLA (FPP/OPS/POF) (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/47;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/47;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;3;1;0;0;0;4;0;4 2020/47;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);23;9;1;0;1;34;0;0 2020/47;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;37;17;0;0;1;55;0;32 2020/47;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);4;1;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;26;9;0;0;1;36;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);9;2;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;28;16;0;0;3;47;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;30;5;0;0;2;37;0;30 2020/47;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;4;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;24;9;0;0;3;36;0;34 2020/47;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;26;13;0;0;4;43;0;31 2020/47;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);5;4;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);90;55;1;0;6;152;0;41 2020/47;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);218;126;4;0;18;366;0;70 2020/47;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);61;17;0;0;3;81;0;23 2020/47;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/47;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);88;46;2;1;0;137;0;0 2020/47;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;4;1;0;0;0;5;0;0 2020/47;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;78;54;0;0;3;135;0;55 2020/47;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;2;1;0;0;4;0;0 2020/47;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);55;47;0;0;1;103;0;15 2020/47;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);12;3;0;0;0;15;0;1 2020/47;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);44;34;0;0;7;85;0;29 2020/47;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;201;197;5;0;14;417;0;63 2020/47;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);6;2;0;0;3;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);7;3;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;5;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);27;9;0;0;0;36;0;9 2020/47;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);238;109;2;0;16;365;0;48 2020/47;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);28;10;0;0;3;41;0;11 2020/47;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/47;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);12;0;0;0;0;12;0;1 2020/47;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);4;1;0;0;1;6;0;1 2020/48;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;750;252;6;0;3;1011;0;0 2020/48;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;11;5;0;0;0;16;0;0 2020/48;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;0;1;0;1;0;0 2020/48;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;31;3;1;0;0;35;0;0 2020/48;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;4;0;0;0;0;4;0;0 2020/48;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;18;6;0;0;0;24;0;0 2020/48;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/48;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;37;7;0;0;0;44;0;0 2020/48;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/48;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;3;0;0;0;0;3;0;0 2020/48;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);2;3;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);8;3;0;0;0;11;0;0 2020/48;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/48;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);6;0;0;0;0;6;0;0 2020/48;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/48;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);80;39;0;0;2;121;0;3 2020/48;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);151;15;0;0;2;168;0;2 2020/48;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);29;15;0;0;0;44;0;2 2020/48;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);89;7;0;0;1;97;0;0 2020/48;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;679;153;4;0;9;845;0;1 2020/48;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/48;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);790;920;18;0;121;1849;0;927 2020/48;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);16;37;0;0;2;55;0;13 2020/48;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);33;85;1;0;8;127;0;95 2020/48;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);692;696;9;0;135;1532;0;1033 2020/48;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);10;14;0;0;1;25;0;8 2020/48;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;1;0;0;1;3;0;2 2020/48;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);23;37;0;0;4;64;0;60 2020/48;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;644;91;5;2;12;754;3;0 2020/48;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;25;0;0;0;1;26;0;0 2020/48;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;30;2;0;0;1;33;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2348;2281;43;3;42;4717;76;2 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;75;39;1;0;0;115;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;42;45;1;0;3;91;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;281;222;6;0;6;515;10;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;21;10;1;0;1;33;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;5;3;2;0;0;10;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1769;1871;31;4;39;3714;83;2 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;5;9;1;0;0;15;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;258;297;10;1;12;578;27;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;62;39;5;1;1;108;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;4;0;0;0;8;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/48;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;15;0;0;0;42;0;0 2020/48;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;124;0;1;0;1;126;0;0 2020/48;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/48;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2211;0;32;1;36;2280;23;0 2020/48;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;13;0;0;0;0;13;0;0 2020/48;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;697;234;3;0;7;941;2;0 2020/48;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;21;3;1;0;0;25;0;0 2020/48;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5406;6756;135;0;868;13165;0;7348 2020/48;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);146;254;11;0;54;465;0;372 2020/48;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);42;88;3;0;13;146;0;142 2020/48;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);142;235;5;0;17;399;0;176 2020/48;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);101;106;7;0;10;224;95;82 2020/48;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);475;1079;16;0;119;1689;0;1294 2020/48;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;3;0;0;1;9;0;9 2020/48;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);5;3;0;0;0;8;0;8 2020/48;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;3;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);6;4;0;0;1;11;0;11 2020/48;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);6;5;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;6;0;0;2;12;0;12 2020/48;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/48;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);10;4;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);6;3;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);192;89;1;0;2;284;0;0 2020/48;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);8;5;0;0;0;13;0;0 2020/48;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;4;0;0;0;5;0;0 2020/48;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);45;12;1;0;1;59;0;0 2020/48;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/48;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/48;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);134;95;0;0;1;230;0;0 2020/48;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;4;0;0;0;6;0;0 2020/48;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);5;1;0;0;0;6;0;0 2020/48;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);27;21;0;0;2;50;0;0 2020/48;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/48;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/48;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;5;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;2;3;0;3 2020/48;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;650;385;22;0;126;1183;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);67;46;1;0;15;129;0;129 2020/48;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;173;68;8;0;42;291;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);9;11;1;0;5;26;0;26 2020/48;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;2;0;0;0;1;3;0;3 2020/48;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/48;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/48;LVEIRLAW;EIR LAW (010);LVEIRLAW;EIR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/48;LVEIRRNV;EIR RNAV (062);LVEIRRNV;EIR RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/48;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);14;2;0;0;0;16;0;0 2020/48;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/48;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;28;7;0;0;1;36;0;27 2020/48;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);5;3;1;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONCB;Calculatie Bus;ONCB-E;Calculatie Bus (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/48;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;27;15;1;0;0;43;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;37;17;0;0;0;54;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);16;2;1;0;1;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;0;0;0;0;1;1;0;1 2020/48;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;16;11;0;0;1;28;0;23 2020/48;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;44;16;0;0;1;61;0;30 2020/48;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;56;16;0;0;1;73;0;39 2020/48;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);84;45;0;0;4;133;0;37 2020/48;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;1;0;0;0;3;0;3 2020/48;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);277;174;0;0;26;477;0;87 2020/48;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);53;20;2;0;2;77;0;21 2020/48;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);3;1;0;0;0;4;0;2 2020/48;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);87;46;0;0;0;133;0;0 2020/48;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;4;0;0;0;6;0;0 2020/48;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;85;57;0;0;2;144;0;54 2020/48;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/48;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);2;1;0;0;3;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT-E;Transportbegeleider theorie (extra tijd) (TRBT-E);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);64;51;1;1;4;121;0;19 2020/48;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);22;6;0;0;0;28;0;0 2020/48;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);37;46;0;0;5;88;0;38 2020/48;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;218;167;1;0;21;407;0;64 2020/48;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);6;6;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);15;11;0;0;1;27;0;9 2020/48;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);175;98;0;0;15;288;0;37 2020/48;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);22;3;0;0;2;27;0;6 2020/48;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);17;1;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);13;1;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);2;0;1;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/48;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);17;2;0;0;1;20;0;5 2020/48;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);8;3;0;0;0;11;0;1 2020/49;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;764;231;4;0;4;1003;0;0 2020/49;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;14;4;0;0;0;18;0;0 2020/49;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;32;3;0;0;1;36;0;0 2020/49;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;5;0;0;0;0;5;0;0 2020/49;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;30;5;0;0;0;35;0;0 2020/49;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/49;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;33;14;0;0;1;48;0;0 2020/49;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/49;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;2;2;0;0;1;5;0;0 2020/49;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);16;5;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);4;3;0;0;1;8;0;3 2020/49;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);7;0;0;0;0;7;0;0 2020/49;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);5;0;0;0;0;5;0;1 2020/49;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);2;1;0;0;0;3;0;0 2020/49;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);115;53;3;0;3;174;0;5 2020/49;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);110;11;2;0;1;124;0;1 2020/49;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);47;11;1;0;0;59;0;2 2020/49;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);48;2;2;0;0;52;0;0 2020/49;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;671;153;8;1;10;843;0;1 2020/49;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;2;0;0;0;2;0;0 2020/49;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);619;899;13;0;117;1648;0;922 2020/49;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);15;35;0;0;0;50;0;7 2020/49;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);1;0;0;0;0;1;1;0 2020/49;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);40;77;2;0;6;125;0;99 2020/49;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);685;695;8;0;142;1530;0;1141 2020/49;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);5;12;0;0;2;19;0;6 2020/49;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;7;0;0;0;7;2;3 2020/49;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);23;42;1;0;10;76;0;72 2020/49;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;430;58;3;3;8;502;2;0 2020/49;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;22;0;0;0;0;22;0;0 2020/49;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;25;3;0;0;1;29;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2067;1974;24;0;30;4095;68;3 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;82;82;1;0;1;166;0;1 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;53;65;0;0;0;118;1;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;282;220;3;0;4;509;3;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;12;0;0;2;31;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;0;0;0;2;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;11;8;0;0;1;20;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1921;1994;34;4;39;3992;76;3 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;4;5;0;0;2;11;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;222;242;5;0;13;482;16;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;66;37;1;0;0;104;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;5;2;0;0;0;7;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;2;1;0;0;3;0;0 2020/49;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;20;0;0;0;47;0;0 2020/49;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;109;0;0;1;0;110;0;0 2020/49;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2020/49;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2066;0;24;3;32;2125;18;0 2020/49;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;21;0;0;0;0;21;0;0 2020/49;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;646;234;12;2;17;911;0;0 2020/49;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;11;0;0;0;29;0;0 2020/49;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4796;6341;142;0;919;12198;0;7393 2020/49;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);138;271;4;0;50;463;0;400 2020/49;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);40;116;2;0;22;180;0;171 2020/49;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);153;261;5;0;18;437;0;182 2020/49;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);76;115;2;1;14;208;90;95 2020/49;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);487;1095;17;0;117;1716;0;1379 2020/49;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;2;0;0;0;2;0;2 2020/49;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;2;0;0;0;4;0;4 2020/49;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);6;1;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);9;1;0;0;0;10;0;10 2020/49;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);2;3;0;0;0;5;0;5 2020/49;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/49;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);1;6;0;0;1;8;0;8 2020/49;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);9;4;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);181;75;0;0;0;256;0;0 2020/49;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);4;2;0;0;0;6;0;0 2020/49;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NA;Vrachtauto C praktijk nader onderzoek- aangepast praktijk (C-NA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);4;1;0;0;0;5;0;0 2020/49;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);33;8;0;0;0;41;0;0 2020/49;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/49;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);3;0;0;0;0;3;0;0 2020/49;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);132;83;0;0;3;218;0;0 2020/49;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;5;0;0;0;8;0;0 2020/49;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/49;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);9;14;0;0;0;23;0;0 2020/49;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/49;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/49;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);6;2;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;1;2;0;2 2020/49;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;1;2;0;2 2020/49;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;628;359;16;0;134;1137;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);40;41;1;0;18;100;0;100 2020/49;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;188;52;3;0;49;292;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);8;6;0;0;5;19;0;19 2020/49;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB-E;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB (extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVEIRLAW;EIR LAW (010);LVEIRLAW;EIR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;LVEIRRNV;EIR RNAV (062);LVEIRRNV;EIR RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;5;1;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;5;1;0;0;1;7;0;7 2020/49;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);25;8;0;1;0;34;0;0 2020/49;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/49;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;34;9;2;0;0;45;0;19 2020/49;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2020/49;ONCB;Calculatie Bus;ONCB-E;Calculatie Bus (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;24;13;0;0;0;37;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);11;5;1;0;1;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;19;10;0;0;2;31;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);9;6;0;0;1;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;44;3;1;0;2;50;0;25 2020/49;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;33;9;0;0;1;43;0;34 2020/49;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;1;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;29;8;0;0;3;40;0;32 2020/49;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;5;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-I;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Individueel begeleid);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/49;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);65;51;0;0;7;123;0;39 2020/49;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;1;3;0;1 2020/49;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);314;123;2;0;29;468;0;74 2020/49;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);35;14;0;0;4;53;0;23 2020/49;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;1;0;0;0;2;0;1 2020/49;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);103;54;1;0;2;160;0;0 2020/49;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;7;3;1;0;0;11;0;0 2020/49;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/49;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA-NO;Nader onderzoek rijvaardigheid faalangst T-rijbewijs (T-FA-NO);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;81;48;2;0;1;132;0;59 2020/49;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/49;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);26;0;0;0;7;33;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);39;37;1;0;4;81;0;7 2020/49;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);11;8;0;0;2;21;0;1 2020/49;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);57;52;1;0;3;113;0;30 2020/49;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;252;174;1;0;20;447;0;62 2020/49;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;3;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);3;5;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);13;6;0;0;2;21;0;7 2020/49;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);226;97;2;0;18;343;0;35 2020/49;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);8;10;0;0;3;21;0;7 2020/49;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);4;4;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/49;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/49;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);6;14;0;0;2;22;0;0 2020/50;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;751;247;18;2;8;1026;0;0 2020/50;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;13;2;0;0;0;15;0;0 2020/50;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/50;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;1;2;0;0 2020/50;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;21;2;0;0;0;23;0;0 2020/50;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;22;5;1;0;0;28;0;0 2020/50;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;2;0;0;0;3;0;0 2020/50;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;27;10;0;0;1;38;0;0 2020/50;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/50;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;4;0;0;0;0;4;0;0 2020/50;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);4;3;0;0;1;8;0;1 2020/50;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/50;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/50;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/50;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);92;29;0;0;2;123;0;5 2020/50;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);42;7;1;0;0;50;0;0 2020/50;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);22;8;0;0;0;30;0;2 2020/50;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);22;2;0;0;1;25;0;1 2020/50;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;677;151;14;1;4;847;0;0 2020/50;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/50;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);741;981;15;0;160;1897;0;918 2020/50;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);25;29;0;0;2;56;0;20 2020/50;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);32;80;3;0;5;120;0;80 2020/50;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);656;663;28;0;167;1514;0;1089 2020/50;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);8;15;0;0;0;23;0;10 2020/50;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;4;0;0;1;7;0;5 2020/50;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);26;43;2;0;5;76;0;71 2020/50;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;586;65;2;0;5;658;0;0 2020/50;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;15;0;0;0;0;15;0;0 2020/50;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;25;1;1;1;0;28;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2268;2266;49;1;38;4622;57;5 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;89;62;3;0;0;154;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;55;43;1;0;1;100;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;283;218;1;0;4;506;4;1 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;19;18;0;0;1;38;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;9;6;0;0;0;15;1;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1887;1949;60;2;37;3935;80;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;12;5;0;0;0;17;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;242;252;5;0;10;509;23;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;61;34;1;0;0;96;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;1;0;0;0;4;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;4;0;0;0;6;0;0 2020/50;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;32;21;0;0;1;54;0;0 2020/50;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;84;0;1;0;0;85;0;0 2020/50;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2020/50;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2166;0;50;3;47;2266;15;0 2020/50;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;19;0;1;0;0;20;0;0 2020/50;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;714;236;12;2;11;975;0;0 2020/50;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;22;5;0;0;2;29;0;0 2020/50;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5015;7053;129;0;942;13139;0;7979 2020/50;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);152;259;13;0;66;490;0;395 2020/50;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);39;99;1;0;32;171;0;162 2020/50;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);139;261;3;0;11;414;0;190 2020/50;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);104;106;4;0;13;227;102;71 2020/50;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);493;1177;27;0;116;1813;0;1430 2020/50;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;0;1;0;0;2;0;2 2020/50;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);1;0;1;0;0;2;0;2 2020/50;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);5;5;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);6;3;0;0;2;11;0;11 2020/50;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;1;0;0;0;2;0;2 2020/50;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);6;3;0;0;1;10;0;10 2020/50;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);9;2;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);24;8;0;0;3;35;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);16;17;0;0;1;34;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);191;102;1;0;3;297;0;0 2020/50;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;4;0;0;0;10;0;0 2020/50;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2020/50;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);35;12;0;0;0;47;0;0 2020/50;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2020/50;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);4;2;0;0;1;7;0;0 2020/50;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);115;90;1;0;1;207;0;0 2020/50;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;2;0;0;0;7;0;0 2020/50;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;6;0;0;0;8;0;0 2020/50;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);30;19;0;0;2;51;0;0 2020/50;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/50;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;2;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;1;0;0;0;2;0;2 2020/50;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA-E;CWO Groot Motorschip - A (extra tijd) (GMSA-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/50;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2020/50;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;575;384;17;0;134;1110;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);43;31;1;0;15;90;0;90 2020/50;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;188;57;6;0;44;295;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);19;12;1;0;5;37;0;37 2020/50;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;1;0;0;0;4;0;4 2020/50;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;0;0;0;0;1;0;1 2020/50;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVOATAPH;Overbrugging PPLH;LVOATAPH;Overbrugging PPLH (FPP/OPS/POF);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/50;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;10;1;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);17;4;0;0;0;21;0;0 2020/50;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;32;7;1;0;2;42;0;26 2020/50;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-I;Bedrijfsmanagement Goederen (Individueel begeleid);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/50;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;25;4;0;0;0;29;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);6;3;1;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;25;10;0;0;0;35;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);13;1;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;32;3;0;0;1;36;0;27 2020/50;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;52;11;0;0;2;65;0;45 2020/50;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;44;13;1;0;5;63;0;41 2020/50;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);6;0;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);62;42;0;0;5;109;0;44 2020/50;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;2;0;0;0;3;0;2 2020/50;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);222;159;1;0;25;407;0;81 2020/50;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);44;12;0;0;0;56;0;14 2020/50;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;0;0;0;0;2;0;2 2020/50;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);78;39;1;0;1;119;0;0 2020/50;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;4;4;0;0;0;8;0;0 2020/50;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;50;52;1;0;1;104;0;38 2020/50;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;3;0;0;0;4;0;0 2020/50;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);27;0;0;0;3;30;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);49;42;2;0;4;97;0;12 2020/50;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);16;6;0;0;2;24;0;1 2020/50;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);63;51;2;0;6;122;0;35 2020/50;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;194;181;2;0;15;392;0;57 2020/50;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);8;10;0;0;5;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);5;2;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);6;5;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);12;12;0;0;1;25;0;6 2020/50;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);199;85;3;0;13;300;0;45 2020/50;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);0;1;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);11;8;0;0;1;20;0;5 2020/50;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/50;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);2;0;0;0;0;2;0;0 2020/50;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);7;6;0;0;0;13;0;0 2020/51;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;147;38;835;0;4;1024;1;0 2020/51;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;4;3;17;0;0;24;0;0 2020/51;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;3;0;1;4;0;0 2020/51;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;6;1;21;0;0;28;0;0 2020/51;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/51;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;4;0;20;0;0;24;0;0 2020/51;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/51;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;5;1;24;0;0;30;0;0 2020/51;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/51;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;5;0;0;5;0;0 2020/51;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;8;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;1;14;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);1;0;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);1;0;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;9;0;0;9;0;0 2020/51;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;9;0;0;9;0;0 2020/51;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);2;1;8;0;0;11;0;0 2020/51;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;9;0;0;9;0;0 2020/51;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);13;7;129;0;0;149;0;2 2020/51;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);7;0;134;0;1;142;0;0 2020/51;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);6;0;44;0;0;50;0;3 2020/51;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);2;0;68;0;1;71;0;0 2020/51;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;139;23;699;0;3;864;0;0 2020/51;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;1;0;0;0;1;0;0 2020/51;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);146;203;1423;0;45;1817;0;891 2020/51;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);5;7;30;0;0;42;0;10 2020/51;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);1;0;1;0;0;2;0;2 2020/51;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);3;17;95;0;0;115;0;93 2020/51;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);98;117;1072;0;34;1321;0;1000 2020/51;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;11;0;0;11;0;6 2020/51;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;3;8;0;0;11;1;8 2020/51;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);8;9;42;0;1;60;0;56 2020/51;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;68;7;598;0;0;673;3;0 2020/51;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;5;0;18;0;0;23;0;0 2020/51;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;6;0;23;0;0;29;0;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;486;450;3855;0;12;4803;60;2 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;14;13;181;0;0;208;2;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;9;10;116;0;1;136;1;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;60;33;420;0;1;514;6;2 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;3;4;16;0;0;23;0;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;1;0;0;2;0;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;18;0;0;20;1;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;317;382;3212;0;10;3921;88;2 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;2;21;0;0;23;1;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;43;51;386;0;2;482;11;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;8;5;127;0;0;140;0;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;0;4;0;0;5;0;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/51;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;4;0;52;0;0;56;0;0 2020/51;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;27;0;117;0;0;144;0;0 2020/51;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2020/51;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;433;0;1452;0;8;1893;11;0 2020/51;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;6;0;19;0;0;25;0;0 2020/51;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;121;45;645;0;1;812;0;0 2020/51;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;7;1;30;0;0;38;0;0 2020/51;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);1033;1412;10685;0;196;13326;0;7784 2020/51;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);44;41;343;0;12;440;0;356 2020/51;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);12;16;148;0;8;184;0;177 2020/51;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);20;58;317;0;3;398;0;161 2020/51;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);14;24;164;0;5;207;112;50 2020/51;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);81;221;1511;0;21;1834;0;1399 2020/51;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;0;7;0;0;8;0;8 2020/51;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;3;0;0;3;0;3 2020/51;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;0;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;1;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);1;0;0;0;0;1;0;1 2020/51;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;1;8;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;11;0;0;11;0;11 2020/51;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);2;0;5;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);0;0;2;0;18;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);4;1;5;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;2;0;0;2;0;2 2020/51;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;9;0;0;9;0;9 2020/51;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);1;0;9;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);9;3;3;0;1;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);1;1;4;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);28;20;265;0;0;313;0;0 2020/51;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);1;0;7;0;0;8;0;0 2020/51;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;5;0;0;5;0;0 2020/51;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);3;1;39;0;0;43;0;0 2020/51;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/51;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);21;11;245;1;0;278;0;0 2020/51;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;6;0;0;6;0;0 2020/51;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/51;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);6;1;25;0;0;32;0;0 2020/51;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/51;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;1;2;0;0;4;0;0 2020/51;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/51;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA-E;CWO Groot Motorschip - A (extra tijd) (GMSA-E);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;116;60;911;0;27;1114;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);6;11;71;0;0;88;0;88 2020/51;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;1;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;27;15;244;0;4;290;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);2;0;25;0;1;28;0;28 2020/51;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVIRFPM;IR FPM (033);LVIRFPM;IR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LVIRIFR;IR IFR (092);LVIRIFR;IR IFR (092);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LVIRINS;IR INS (022);LVIRINS;IR INS (022);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LVIRLAW;IR LAW (010);LVIRLAW;IR LAW (010);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LVIRMET;IR METEO (050);LVIRMET;IR METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;12;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;2;0;3;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/51;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);4;2;14;0;0;20;0;0 2020/51;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;1;0;4;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;10;6;32;0;3;51;0;27 2020/51;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;1;4;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;3;3;44;0;1;51;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);2;3;14;0;1;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;2;0;21;0;0;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);1;2;15;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;14;3;34;0;0;51;0;22 2020/51;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);1;0;5;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;2;0;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;3;6;41;0;0;50;0;33 2020/51;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;5;0;41;0;0;46;0;34 2020/51;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);1;1;6;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);19;8;87;0;0;114;0;34 2020/51;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;0;0;0;0;1;0;0 2020/51;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);43;43;316;0;7;409;0;66 2020/51;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);9;3;46;0;0;58;0;26 2020/51;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;1;0;0;2;0;0 2020/51;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);5;7;127;0;1;140;0;0 2020/51;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;1;0;7;0;0;8;0;0 2020/51;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;9;6;89;0;1;105;0;46 2020/51;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);0;0;3;0;0;3;0;0 2020/51;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;3;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);0;0;0;0;23;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);13;7;56;0;1;77;0;10 2020/51;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);1;0;12;0;0;13;0;1 2020/51;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);3;5;51;0;1;60;0;25 2020/51;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;49;35;331;0;5;420;0;47 2020/51;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;3;11;0;1;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;4;7;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);2;0;8;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);1;2;12;0;0;15;0;6 2020/51;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);39;19;250;0;0;308;0;32 2020/51;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);1;0;19;0;0;20;0;7 2020/51;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;21;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);5;0;12;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);2;1;3;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/51;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);2;0;2;0;0;4;0;1 2020/51;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);1;1;5;0;0;7;0;1 2020/52;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;541;0;0;541;0;0 2020/52;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;7;0;0;7;0;0 2020/52;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;16;0;0;16;0;0 2020/52;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;5;0;0;5;0;0 2020/52;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;11;0;0;11;0;0 2020/52;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;39;0;0;39;0;0 2020/52;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;9;0;0;9;0;0 2020/52;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;5;0;0;5;0;0 2020/52;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/52;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;5;0;0;5;0;0 2020/52;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;36;0;0;36;0;2 2020/52;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;33;0;0;33;0;0 2020/52;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;10;0;0;10;0;1 2020/52;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;25;0;0;25;0;0 2020/52;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;450;0;0;450;0;0 2020/52;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;0;2;0;0;2;0;1 2020/52;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;996;0;0;996;0;509 2020/52;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;30;0;0;30;0;8 2020/52;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;97;0;0;97;0;75 2020/52;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;635;0;0;635;0;492 2020/52;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;12;0;0;12;0;3 2020/52;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;3;0;0;3;0;2 2020/52;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;46;0;0;46;0;41 2020/52;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;331;0;0;331;0;0 2020/52;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;13;0;0;13;0;0 2020/52;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;23;0;0;23;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;3161;0;0;3161;41;3 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;97;0;0;97;1;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;102;0;0;102;0;1 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;347;0;0;347;4;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;10;0;0;10;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;9;0;0;9;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2280;0;0;2280;32;4 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;11;0;0;11;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;319;0;0;319;3;1 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;80;0;0;80;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;4;0;0;4;0;0 2020/52;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;33;0;0;33;0;0 2020/52;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;62;0;0;62;0;0 2020/52;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2020/52;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;1107;0;0;1107;4;0 2020/52;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;14;0;0;14;0;0 2020/52;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;481;0;0;481;1;0 2020/52;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;11;0;0;11;0;0 2020/52;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;8956;0;0;8956;0;4579 2020/52;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;207;0;0;207;0;165 2020/52;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;97;0;0;97;0;92 2020/52;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;293;0;0;293;0;120 2020/52;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;114;0;0;114;60;33 2020/52;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1208;0;0;1208;0;918 2020/52;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;7;0;0;7;0;7 2020/52;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;5;0;0;5;0;5 2020/52;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;5;0;0;5;0;5 2020/52;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/52;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;9;0;0;9;0;9 2020/52;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;224;0;0;224;0;0 2020/52;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;3;0;0;3;0;0 2020/52;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;3;0;0;3;0;0 2020/52;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;32;0;0;32;0;0 2020/52;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;156;0;0;156;0;0 2020/52;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;6;0;0;6;0;0 2020/52;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;22;0;0;22;0;0 2020/52;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/52;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/52;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;852;0;0;852;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;71;0;0;71;0;71 2020/52;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;250;0;0;250;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;13;0;0;13;0;13 2020/52;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;2;0;0;2;0;2 2020/52;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;10;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVIRIFR;IR IFR (092);LVIRIFR;IR IFR (092);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/52;LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/52;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;3;0;0;3;0;3 2020/52;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/52;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;14;0;0;14;0;14 2020/52;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;20;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;17;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;17;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;23;0;0;23;0;19 2020/52;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;15;0;0;15;0;14 2020/52;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;18;0;0;18;0;17 2020/52;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;69;0;0;69;0;24 2020/52;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/52;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;265;0;0;265;0;39 2020/52;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;41;0;0;41;0;10 2020/52;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/52;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;82;0;0;82;0;0 2020/52;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;5;0;0;5;0;0 2020/52;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;106;0;0;106;0;49 2020/52;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);0;0;4;0;0;4;0;0 2020/52;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;54;0;0;54;0;6 2020/52;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;8;0;0;8;0;0 2020/52;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;49;0;0;49;0;12 2020/52;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;241;0;0;241;0;29 2020/52;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;13;0;0;13;0;5 2020/52;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;213;0;0;213;0;27 2020/52;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;13;0;0;13;0;3 2020/52;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/52;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;10;0;0;10;0;1 2020/53;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;179;0;0;179;0;0 2020/53;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;2;0;0;2;0;0 2020/53;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;5;0;0;5;0;0 2020/53;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;12;0;0;12;0;1 2020/53;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;81;0;0;81;0;10 2020/53;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;35;0;0;35;0;0 2020/53;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;18;0;0;18;0;1 2020/53;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;16;0;0;16;0;0 2020/53;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;243;0;0;243;0;0 2020/53;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;982;0;0;982;0;547 2020/53;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;37;0;0;37;0;11 2020/53;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;92;0;0;92;0;81 2020/53;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;696;0;0;696;0;524 2020/53;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;7;0;0;7;0;4 2020/53;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;46;0;0;46;0;43 2020/53;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;75;0;0;75;0;0 2020/53;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;5;0;0;5;0;0 2020/53;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;4;0;0;4;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;1949;0;0;1949;24;2 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;48;0;0;48;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;38;0;0;38;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;235;0;0;235;3;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;8;0;0;8;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;10;0;0;10;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;1546;0;0;1546;39;1 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;5;0;0;5;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;176;0;0;176;9;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;50;0;0;50;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;22;0;0;22;0;0 2020/53;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;47;0;0;47;0;0 2020/53;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;662;0;0;662;4;0 2020/53;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;6;0;0;6;0;0 2020/53;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;228;0;0;228;1;0 2020/53;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;7;0;0;7;0;0 2020/53;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;7880;0;1;7881;0;4299 2020/53;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;195;0;0;195;0;150 2020/53;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;97;0;0;97;0;89 2020/53;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;294;0;0;294;0;139 2020/53;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;58;0;0;58;18;23 2020/53;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1186;0;0;1186;0;863 2020/53;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;3;0;0;3;0;3 2020/53;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;6;0;0;6;0;6 2020/53;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;10;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;13;0;0;13;0;13 2020/53;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;5;0;0;5;0;5 2020/53;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;18;0;0;18;0;18 2020/53;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;58;0;0;58;0;0 2020/53;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/53;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;11;0;0;11;0;0 2020/53;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;49;0;0;49;0;0 2020/53;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;10;0;0;10;0;0 2020/53;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;849;0;0;849;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;85;0;0;85;0;85 2020/53;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;273;0;0;273;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;35;0;0;35;0;35 2020/53;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;3;0;0;3;0;3 2020/53;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVATIRHPL;ATPLH-IR HPL (040);LVATIRHPL;ATPLH-IR HPL (040);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVATIROPS;ATPLH-IR OPS (071);LVATIROPS;ATPLH-IR OPS (071);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;LVATIRPOF;ATPLH-IR POF (082);LVATIRPOF;ATPLH-IR POF (082);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;LVEIRMET;EIR METEO (050);LVEIRMET;EIR METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;2;0;0;2;0;0 2020/53;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;13;0;0;13;0;12 2020/53;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;15;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;26;0;0;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;18;0;0;18;0;18 2020/53;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;44;0;0;44;0;39 2020/53;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;41;0;0;41;0;38 2020/53;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;99;0;0;99;0;41 2020/53;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;0;1;0;0;1;0;1 2020/53;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;192;0;0;192;0;58 2020/53;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;46;0;0;46;0;13 2020/53;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;25;0;0;25;0;0 2020/53;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;1;0;0;1;0;0 2020/53;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;132;0;0;132;0;60 2020/53;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;18;0;0;18;0;5 2020/53;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;8;0;0;8;0;0 2020/53;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;56;0;0;56;0;22 2020/53;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;192;0;0;192;0;41 2020/53;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;18;0;0;18;0;8 2020/53;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;163;0;0;163;0;31 2020/53;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;19;0;0;19;0;11 2020/53;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;13;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2020/53;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;5;0;0;5;0;0 2020/53;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;5;0;0;5;0;1 2021/01;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;875;0;0;875;1;0 2021/01;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;24;0;0;24;0;0 2021/01;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;7;0;0;7;0;0 2021/01;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;32;0;0;32;0;0 2021/01;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/01;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;23;0;0;23;0;0 2021/01;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;28;0;0;28;0;0 2021/01;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/01;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/01;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/01;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;6;0;0;6;0;0 2021/01;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/01;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;6;0;0;6;0;0 2021/01;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;43;0;0;43;0;1 2021/01;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;66;0;0;66;0;0 2021/01;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;10;0;0;10;0;0 2021/01;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;19;0;0;19;0;0 2021/01;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;558;0;0;558;0;0 2021/01;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/01;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1225;0;0;1225;0;699 2021/01;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;45;0;0;45;0;7 2021/01;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/01;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;133;0;0;133;0;102 2021/01;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1101;0;0;1101;0;896 2021/01;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;19;0;0;19;0;5 2021/01;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;4;0;0;4;3;1 2021/01;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;67;0;0;67;0;59 2021/01;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;470;0;0;470;0;0 2021/01;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;13;0;0;13;0;0 2021/01;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;39;0;0;39;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;3971;0;0;3971;51;3 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;126;0;0;126;1;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;124;0;0;124;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;488;0;0;488;5;1 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;16;0;0;16;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;7;0;0;7;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2890;0;0;2890;46;2 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;30;0;0;30;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;438;0;0;438;18;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;64;0;0;64;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/01;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;37;0;0;37;0;0 2021/01;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;123;0;0;123;0;0 2021/01;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2183;0;0;2183;15;0 2021/01;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;23;0;0;23;0;0 2021/01;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/01;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;767;0;0;767;0;0 2021/01;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;29;0;0;29;0;0 2021/01;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;0;0;3;0;0;3;1;0 2021/01;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;5;0;0;5;0;0 2021/01;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;10498;0;0;10498;0;6791 2021/01;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;361;0;0;361;0;315 2021/01;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;153;0;0;153;0;141 2021/01;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;353;0;0;353;0;149 2021/01;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;239;0;0;239;111;88 2021/01;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1506;0;0;1506;0;1187 2021/01;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/01;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;12;0;0;12;0;12 2021/01;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;10;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/01;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;24;0;0;24;0;24 2021/01;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;175;0;0;175;0;0 2021/01;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/01;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/01;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;38;0;0;38;0;0 2021/01;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/01;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/01;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;115;0;0;115;0;0 2021/01;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/01;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek aangepast (CE-NA);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/01;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;14;0;0;14;0;0 2021/01;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/01;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;6;0;0;6;0;6 2021/01;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;3;0;0;3;0;3 2021/01;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/01;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;886;0;0;886;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;74;0;0;74;0;74 2021/01;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;337;0;0;337;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;23;0;0;23;0;23 2021/01;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);0;0;10;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATIRMET;ATPLH-IR METEO (050);LVATIRMET;ATPLH-IR METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVATIRPOF;ATPLH-IR POF (082);LVATIRPOF;ATPLH-IR POF (082);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/01;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;12;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;8;0;0;8;0;0 2021/01;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;18;0;0;18;0;16 2021/01;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;22;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;16;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;24;0;0;24;0;16 2021/01;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;31;0;0;31;0;22 2021/01;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;28;0;0;28;0;20 2021/01;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;62;0;0;62;0;19 2021/01;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/01;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;250;0;0;250;0;62 2021/01;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;43;0;0;43;0;17 2021/01;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;55;0;0;55;0;0 2021/01;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;70;0;0;70;0;28 2021/01;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;49;0;0;49;0;8 2021/01;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;9;0;0;9;0;2 2021/01;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;105;0;0;105;0;15 2021/01;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;143;0;0;143;0;27 2021/01;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;7;0;0;7;0;2 2021/01;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;139;0;0;139;0;24 2021/01;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;6;0;0;6;0;1 2021/01;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/01;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/01;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;9;0;0;9;0;2 2021/02;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;828;0;0;828;0;0 2021/02;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;22;0;0;22;0;0 2021/02;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;6;0;0;6;0;0 2021/02;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;21;0;0;21;0;0 2021/02;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/02;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;10;0;0;10;0;0 2021/02;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;16;0;0;16;0;0 2021/02;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;38;0;0;38;0;0 2021/02;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/02;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/02;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/02;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/02;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/02;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;85;0;0;85;0;0 2021/02;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;60;0;0;60;0;0 2021/02;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;30;0;0;30;0;0 2021/02;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;31;0;0;31;0;0 2021/02;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;556;0;0;556;0;0 2021/02;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1246;0;0;1246;0;691 2021/02;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;31;0;0;31;0;13 2021/02;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;117;0;0;117;0;91 2021/02;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1157;0;0;1157;0;863 2021/02;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;17;0;0;17;0;4 2021/02;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;10;0;0;10;3;5 2021/02;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;48;0;0;48;0;43 2021/02;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;376;0;0;376;0;0 2021/02;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;8;0;0;8;0;0 2021/02;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;17;0;0;17;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;3840;0;0;3840;44;1 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;130;0;0;130;1;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;117;0;0;117;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;482;0;0;482;4;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;31;0;0;31;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;10;0;0;10;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2522;0;0;2522;41;1 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;11;0;0;11;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;470;0;0;470;15;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;71;0;0;71;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;9;0;0;9;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/02;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;30;0;0;30;0;0 2021/02;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;126;0;0;126;1;0 2021/02;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2264;0;0;2264;10;0 2021/02;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;6;0;0;6;0;0 2021/02;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/02;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;704;0;0;704;0;0 2021/02;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;27;0;0;27;0;0 2021/02;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/02;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/02;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;10334;0;0;10334;0;6278 2021/02;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;431;0;0;431;0;346 2021/02;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;148;0;0;148;0;140 2021/02;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;253;0;0;253;0;93 2021/02;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;232;0;0;232;118;81 2021/02;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1527;0;1;1528;0;1131 2021/02;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;21;0;0;21;0;21 2021/02;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;12;0;0;12;0;12 2021/02;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;29;0;0;29;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;178;0;0;178;0;0 2021/02;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/02;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/02;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;39;0;0;39;0;0 2021/02;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/02;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;131;0;0;131;0;0 2021/02;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/02;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/02;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;18;0;0;18;0;0 2021/02;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/02;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/02;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;3;0;0;3;0;3 2021/02;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;2;0;0;2;0;2 2021/02;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;711;0;0;711;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;57;0;0;57;0;57 2021/02;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;262;0;0;262;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;34;0;0;34;0;34 2021/02;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS-I;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS (voorlees) (KVBS-I);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LVATIROPS;ATPLH-IR OPS (071);LVATIROPS;ATPLH-IR OPS (071);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;LVATIRPER;ATPLH-IR PER (034);LVATIRPER;ATPLH-IR PER (034);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;17;0;0;17;0;0 2021/02;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;21;0;0;21;0;16 2021/02;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;18;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;8;0;0;8;0;6 2021/02;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;14;0;0;14;0;11 2021/02;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;19;0;0;19;0;16 2021/02;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;45;0;0;45;0;8 2021/02;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;120;0;0;120;0;15 2021/02;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;29;0;0;29;0;6 2021/02;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;58;0;0;58;0;0 2021/02;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;5;0;0;5;0;0 2021/02;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/02;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;36;0;0;36;0;9 2021/02;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;64;0;0;64;0;8 2021/02;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/02;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;35;0;0;35;0;5 2021/02;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;154;0;0;154;0;19 2021/02;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/02;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;133;0;0;133;0;10 2021/02;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;4;0;0;4;0;1 2021/02;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/02;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/02;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;5;0;0;5;0;1 2021/03;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;913;0;0;913;0;0 2021/03;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;21;0;0;21;0;0 2021/03;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;22;0;0;22;0;0 2021/03;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;5;0;0;5;0;0 2021/03;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;21;0;0;21;0;0 2021/03;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;29;0;0;29;0;0 2021/03;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;15;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/03;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/03;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;6;0;0;6;0;0 2021/03;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;61;0;0;61;0;0 2021/03;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;69;0;0;69;0;0 2021/03;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;19;0;0;19;0;1 2021/03;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;36;0;0;36;0;0 2021/03;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;712;0;0;712;0;0 2021/03;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1701;0;0;1701;0;879 2021/03;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;36;0;0;36;0;11 2021/03;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/03;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;144;0;0;144;0;111 2021/03;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1359;0;0;1359;0;1044 2021/03;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;11;0;0;11;0;7 2021/03;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;8;0;0;8;1;7 2021/03;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;72;0;0;72;0;63 2021/03;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;526;0;0;526;0;0 2021/03;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;20;0;0;20;0;0 2021/03;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;19;0;0;19;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;3613;0;0;3613;61;2 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;132;0;0;132;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;98;0;0;98;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;440;0;0;440;10;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;16;0;0;16;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;15;0;0;15;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2975;0;0;2975;66;1 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;12;0;0;12;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;478;0;0;478;13;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;79;0;0;79;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;33;0;0;33;0;0 2021/03;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;105;0;0;105;0;0 2021/03;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2059;0;0;2059;17;0 2021/03;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;19;0;0;19;0;0 2021/03;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;825;0;0;825;0;0 2021/03;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;17;0;0;17;0;0 2021/03;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;5;0;0;5;0;0 2021/03;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;12436;0;0;12436;0;7594 2021/03;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;393;0;0;393;0;339 2021/03;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;187;0;0;187;0;173 2021/03;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;372;0;0;372;0;135 2021/03;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;229;0;0;229;105;91 2021/03;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1790;0;0;1790;0;1452 2021/03;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/03;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;3;0;0;3;0;3 2021/03;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;11;0;0;11;0;11 2021/03;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/03;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;3;0;0;3;0;3 2021/03;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;10;0;0;10;0;10 2021/03;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;25;0;0;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;137;0;0;137;0;0 2021/03;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;31;0;0;31;0;0 2021/03;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;123;0;0;123;0;0 2021/03;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;16;0;0;16;0;0 2021/03;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/03;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/03;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE-AA;Bus D met aanhangwagen praktijk aangepast (DE-AA);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;2;0;0;2;0;2 2021/03;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/03;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;747;0;0;747;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;72;0;0;72;0;72 2021/03;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;281;0;0;281;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;41;0;0;41;0;41 2021/03;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/03;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;17;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;0;18;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);0;0;18;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVIRMET;IR METEO (050);LVIRMET;IR METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/03;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;7;0;0;7;0;0 2021/03;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;12;0;0;12;0;12 2021/03;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;36;0;0;36;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;28;0;0;28;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;27;0;0;27;0;26 2021/03;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;23;0;0;23;0;18 2021/03;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;36;0;0;36;0;21 2021/03;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;83;0;0;83;0;17 2021/03;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/03;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;340;0;0;340;0;34 2021/03;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;47;0;0;47;0;15 2021/03;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;58;0;0;58;0;0 2021/03;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;5;0;0;5;0;0 2021/03;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;105;0;0;105;0;40 2021/03;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;47;0;0;47;0;8 2021/03;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;8;0;0;8;0;2 2021/03;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;43;0;0;43;0;13 2021/03;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;269;0;0;269;0;29 2021/03;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;12;0;0;12;0;4 2021/03;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;193;0;0;193;0;21 2021/03;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;12;0;0;12;0;4 2021/03;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/03;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;788;0;0;788;0;0 2021/04;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;12;0;0;12;0;0 2021/04;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;23;0;0;23;0;0 2021/04;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;20;0;0;20;0;0 2021/04;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;33;0;0;33;0;0 2021/04;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/04;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/04;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/04;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;7;0;0;7;0;0 2021/04;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/04;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;47;0;0;47;0;1 2021/04;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;90;0;0;90;0;0 2021/04;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;14;0;0;14;0;0 2021/04;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;34;0;0;34;0;0 2021/04;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;741;0;0;741;0;0 2021/04;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1922;0;0;1922;0;1026 2021/04;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;45;0;0;45;0;13 2021/04;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;153;0;0;153;0;120 2021/04;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1564;0;0;1564;0;1217 2021/04;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;13;0;0;13;0;3 2021/04;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;13;0;0;13;5;5 2021/04;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;77;0;0;77;0;64 2021/04;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;571;0;0;571;0;0 2021/04;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;13;0;0;13;0;0 2021/04;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;31;0;0;31;0;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;4410;0;0;4410;45;2 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;150;0;0;150;1;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;100;0;0;100;0;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;473;0;0;473;4;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;23;0;0;23;0;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;15;0;0;15;2;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2999;0;0;2999;60;3 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;9;0;0;9;0;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;491;0;0;491;15;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;96;0;0;96;1;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;5;0;0;5;0;0 2021/04;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;40;0;0;40;0;0 2021/04;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;157;0;0;157;1;0 2021/04;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2129;0;0;2129;16;0 2021/04;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;18;0;0;18;0;0 2021/04;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;839;0;0;839;1;0 2021/04;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;16;0;0;16;0;0 2021/04;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/04;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;15083;0;0;15083;0;8736 2021/04;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;508;0;0;508;0;425 2021/04;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;212;0;0;212;0;199 2021/04;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;367;0;0;367;0;160 2021/04;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;230;0;0;230;102;98 2021/04;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;2131;0;0;2131;0;1661 2021/04;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;4;0;0;4;0;4 2021/04;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;5;0;0;5;0;5 2021/04;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;3;0;0;3;0;3 2021/04;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;8;0;0;8;0;8 2021/04;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;18;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;150;0;0;150;0;0 2021/04;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/04;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;30;0;0;30;0;0 2021/04;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/04;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;125;0;0;125;0;0 2021/04;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;18;0;0;18;0;0 2021/04;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/04;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;789;0;0;789;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;50;0;0;50;0;50 2021/04;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;250;0;0;250;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;23;0;0;23;0;23 2021/04;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB-E;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB (extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);0;0;13;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);0;0;21;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;20;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);0;0;18;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);0;0;12;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVEIRLAW;EIR LAW (010);LVEIRLAW;EIR LAW (010);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;LVIRFPM;IR FPM (033);LVIRFPM;IR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;8;0;0;8;0;0 2021/04;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;30;0;0;30;0;16 2021/04;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;28;0;0;28;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;12;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;17;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;22;0;0;22;0;10 2021/04;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2-E;Wegvervoer Bus Deel 2 (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;32;0;0;32;0;15 2021/04;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;16;0;0;16;0;13 2021/04;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;99;0;0;99;0;26 2021/04;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;334;0;0;334;0;33 2021/04;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;54;0;0;54;0;11 2021/04;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;80;0;0;80;0;0 2021/04;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;7;0;0;7;0;0 2021/04;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/04;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;85;0;0;85;0;35 2021/04;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;47;0;0;47;0;5 2021/04;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;17;0;0;17;0;0 2021/04;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;50;0;0;50;0;7 2021/04;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;241;0;0;241;0;17 2021/04;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;16;0;0;16;0;7 2021/04;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;201;0;0;201;0;20 2021/04;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;12;0;0;12;0;4 2021/04;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;18;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/04;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/04;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;3;0;0;3;0;2 2021/05;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;713;0;0;713;0;0 2021/05;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;17;0;0;17;0;0 2021/05;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;16;0;0;16;0;0 2021/05;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;6;0;0;6;0;0 2021/05;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;23;0;0;23;0;0 2021/05;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;35;0;0;35;0;0 2021/05;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;11;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/05;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/05;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/05;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;59;0;0;59;0;6 2021/05;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;62;0;0;62;0;0 2021/05;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;13;0;0;13;0;1 2021/05;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;33;0;0;33;0;0 2021/05;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;578;0;0;578;0;0 2021/05;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1701;0;0;1701;0;977 2021/05;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;20;0;0;20;0;1 2021/05;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;179;0;0;179;0;136 2021/05;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1415;0;0;1415;0;1024 2021/05;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;10;0;0;10;0;3 2021/05;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;10;0;0;10;1;6 2021/05;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;73;0;0;73;0;66 2021/05;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;429;0;0;429;0;0 2021/05;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;15;0;0;15;0;0 2021/05;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;21;0;0;21;0;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;4083;0;0;4083;48;2 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;182;0;0;182;1;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;82;0;0;82;0;1 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;474;0;0;474;5;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;20;0;0;20;0;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;16;0;0;16;0;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2488;0;0;2488;39;1 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;19;0;0;19;2;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;433;0;0;433;13;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;132;0;0;132;1;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;44;0;0;44;1;0 2021/05;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;166;0;0;166;2;0 2021/05;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2152;0;0;2152;18;0 2021/05;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;20;0;0;20;0;0 2021/05;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;701;0;0;701;1;0 2021/05;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;25;0;0;25;0;0 2021/05;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/05;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;13967;0;0;13967;0;8536 2021/05;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;538;0;0;538;0;464 2021/05;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;179;0;0;179;0;168 2021/05;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;226;0;0;226;0;92 2021/05;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;236;0;0;236;99;105 2021/05;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;2044;0;0;2044;0;1626 2021/05;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;5;0;0;5;0;5 2021/05;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;4;0;0;4;0;4 2021/05;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/05;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;6;0;0;6;0;6 2021/05;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;19;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;145;0;0;145;0;0 2021/05;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;23;0;0;23;0;0 2021/05;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/05;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E-AA;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk aangepast (C1E-AA);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;102;0;0;102;0;0 2021/05;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/05;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;18;0;0;18;0;0 2021/05;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/05;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA-E;CWO Groot Motorschip - A (extra tijd) (GMSA-E);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;698;0;0;698;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;66;0;0;66;0;66 2021/05;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;253;0;0;253;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;21;0;0;21;0;21 2021/05;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;20;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVEIRMET;EIR METEO (050);LVEIRMET;EIR METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;LVIRIFR;IR IFR (092);LVIRIFR;IR IFR (092);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;2;0;0;2;0;2 2021/05;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;8;0;0;8;0;0 2021/05;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;13;0;0;13;0;7 2021/05;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;16;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;13;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;21;0;0;21;0;13 2021/05;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2-E;Wegvervoer Bus Deel 2 (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/05;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;35;0;0;35;0;25 2021/05;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;27;0;0;27;0;20 2021/05;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;76;0;0;76;0;29 2021/05;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;0;8;0;0;8;0;2 2021/05;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;231;0;0;231;0;43 2021/05;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;39;0;0;39;0;10 2021/05;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/05;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;45;0;0;45;0;0 2021/05;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/05;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;59;0;0;59;0;32 2021/05;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;39;0;0;39;0;6 2021/05;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;7;0;0;7;0;1 2021/05;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;59;0;0;59;0;10 2021/05;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;215;0;0;215;0;40 2021/05;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;5;0;0;5;0;1 2021/05;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;197;0;0;197;0;24 2021/05;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;12;0;0;12;0;6 2021/05;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/05;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;661;0;0;661;2;0 2021/06;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;14;0;0;14;0;0 2021/06;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;14;0;0;14;0;0 2021/06;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/06;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;11;0;0;11;0;0 2021/06;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;32;0;0;32;0;0 2021/06;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;7;0;0;7;0;0 2021/06;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;9;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/06;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/06;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/06;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;46;0;0;46;0;1 2021/06;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;44;0;0;44;0;0 2021/06;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;17;0;0;17;0;0 2021/06;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;19;0;0;19;0;0 2021/06;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;688;0;0;688;0;0 2021/06;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1225;0;0;1225;0;632 2021/06;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;17;0;0;17;0;2 2021/06;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/06;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;131;0;0;131;0;101 2021/06;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;966;0;0;966;0;728 2021/06;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;7;0;0;7;0;4 2021/06;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;12;0;0;12;1;5 2021/06;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;59;0;0;59;0;51 2021/06;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;489;0;0;489;0;0 2021/06;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;21;0;0;21;0;0 2021/06;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;27;0;0;27;0;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;4274;0;0;4274;63;3 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;131;0;0;131;2;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;65;0;0;65;0;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;445;0;0;445;5;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;22;0;0;22;0;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;14;0;0;14;1;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2405;0;0;2405;49;3 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;11;0;0;11;2;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;385;0;0;385;13;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;101;0;0;101;0;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;8;0;0;8;0;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/06;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;31;0;0;31;0;0 2021/06;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;114;0;0;114;0;0 2021/06;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/06;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2064;0;0;2064;21;0 2021/06;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;11;0;0;11;0;0 2021/06;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;706;0;0;706;0;0 2021/06;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;17;0;0;17;0;0 2021/06;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/06;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;10840;0;0;10840;0;6572 2021/06;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;401;0;0;401;0;328 2021/06;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;142;0;0;142;0;128 2021/06;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;105;0;0;105;0;46 2021/06;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;215;0;0;215;109;81 2021/06;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1530;0;0;1530;0;1224 2021/06;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/06;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/06;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;3;0;0;3;0;3 2021/06;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/06;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;8;0;0;8;0;8 2021/06;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;19;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;91;0;0;91;0;0 2021/06;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/06;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;20;0;0;20;0;0 2021/06;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;62;0;0;62;0;0 2021/06;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;9;0;0;9;0;0 2021/06;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/06;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;519;0;0;519;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;27;0;0;27;0;27 2021/06;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;186;0;0;186;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;9;0;0;9;0;9 2021/06;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/06;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/06;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;15;0;0;15;0;0 2021/06;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;20;0;0;20;0;6 2021/06;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;19;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;24;0;0;24;0;11 2021/06;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;10;0;0;10;0;10 2021/06;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;7;0;0;7;0;7 2021/06;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;50;0;0;50;0;13 2021/06;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;0;7;0;0;7;0;0 2021/06;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;121;0;0;121;0;22 2021/06;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;19;0;0;19;0;12 2021/06;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;36;0;0;36;0;0 2021/06;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;41;0;0;41;0;16 2021/06;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;55;0;0;55;0;12 2021/06;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;8;0;0;8;0;1 2021/06;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;39;0;0;39;0;5 2021/06;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;123;0;0;123;0;8 2021/06;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;6;0;0;6;0;0 2021/06;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;84;0;0;84;0;12 2021/06;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;4;0;0;4;0;1 2021/06;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/06;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/06;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;4;0;0;4;0;1 2021/07;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;613;0;0;613;0;0 2021/07;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;8;0;0;8;0;0 2021/07;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/07;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;23;0;0;23;0;0 2021/07;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/07;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;12;0;0;12;0;0 2021/07;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/07;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;21;0;0;21;0;0 2021/07;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;6;0;0;6;0;0 2021/07;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/07;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/07;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;22;0;0;22;0;2 2021/07;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;23;0;0;23;0;0 2021/07;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;10;0;0;10;0;0 2021/07;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;12;0;0;12;0;0 2021/07;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;0;0;688;0;0;688;0;0 2021/07;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/07;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1072;0;0;1072;0;612 2021/07;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;33;0;0;33;0;7 2021/07;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/07;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;108;0;0;108;0;83 2021/07;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;765;0;0;765;0;574 2021/07;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;8;0;0;8;0;1 2021/07;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/07;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;48;0;0;48;0;41 2021/07;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;0;0;539;0;0;539;0;0 2021/07;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;0;0;10;0;0;10;0;0 2021/07;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;0;0;22;0;0;22;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;4410;0;0;4410;51;3 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;127;0;0;127;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;94;0;0;94;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;465;0;0;465;3;1 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;18;0;0;18;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;8;0;0;8;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;2400;0;0;2400;53;1 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;9;0;0;9;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;406;0;0;406;17;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;96;0;0;96;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/07;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;28;0;0;28;0;0 2021/07;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;123;0;0;123;1;0 2021/07;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;2048;0;0;2048;15;0 2021/07;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;24;0;0;24;0;0 2021/07;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/07;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;704;0;0;704;0;0 2021/07;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;20;0;0;20;0;0 2021/07;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/07;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;9625;0;0;9625;0;5657 2021/07;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;311;0;0;311;0;261 2021/07;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;147;0;0;147;0;139 2021/07;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;232;0;0;232;0;88 2021/07;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;221;0;0;221;106;73 2021/07;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1315;0;0;1315;0;1034 2021/07;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/07;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;5;0;0;5;0;5 2021/07;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;16;0;0;16;0;16 2021/07;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;77;0;0;77;0;0 2021/07;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/07;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;24;0;0;24;0;0 2021/07;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/07;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;61;0;0;61;0;0 2021/07;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/07;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;9;0;0;9;0;0 2021/07;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;5;0;0;5;0;5 2021/07;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;2;0;0;2;0;2 2021/07;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/07;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;379;0;0;379;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;35;0;0;35;0;35 2021/07;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;152;0;0;152;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;10;0;0;10;0;10 2021/07;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/07;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/07;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;10;0;0;10;0;0 2021/07;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;12;0;0;12;0;5 2021/07;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/07;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;7;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;20;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;10;0;0;10;0;6 2021/07;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;33;0;0;33;0;11 2021/07;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;29;0;0;29;0;14 2021/07;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;44;0;0;44;0;12 2021/07;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;143;0;0;143;0;13 2021/07;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;27;0;0;27;0;5 2021/07;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;40;0;0;40;0;0 2021/07;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;4;0;0;4;0;0 2021/07;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/07;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;40;0;0;40;0;13 2021/07;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;47;0;0;47;0;4 2021/07;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;7;0;0;7;0;1 2021/07;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;33;0;0;33;0;4 2021/07;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;121;0;0;121;0;15 2021/07;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;5;0;0;5;0;1 2021/07;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;102;0;0;102;0;14 2021/07;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/07;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/07;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/07;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/08;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;645;0;0;645;0;0 2021/08;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;0;0;14;0;0;14;0;0 2021/08;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;3;0;0;3;0;0 2021/08;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;0;15;0;0;15;0;0 2021/08;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/08;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;0;15;0;0;15;0;0 2021/08;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;20;0;0;20;0;1 2021/08;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;0;6;0;0;6;0;0 2021/08;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;4;0;0;4;0;0 2021/08;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/08;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;20;0;0;20;0;0 2021/08;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;44;0;0;44;0;0 2021/08;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;8;0;0;8;0;0 2021/08;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;15;0;0;15;0;0 2021/08;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;1176;151;9;1;9;1346;0;0 2021/08;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/08;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;901;0;0;901;0;474 2021/08;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/08;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;105;0;0;105;0;85 2021/08;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;783;0;0;783;0;535 2021/08;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;2;0;0;2;0;1 2021/08;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;6;0;0;6;0;6 2021/08;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;44;0;0;44;0;38 2021/08;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;561;50;8;0;4;623;0;0 2021/08;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;24;0;1;0;0;25;0;0 2021/08;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;40;0;1;1;1;43;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;0;0;4144;0;0;4144;46;2 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;0;0;109;0;0;109;2;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;0;0;75;0;0;75;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;0;0;462;0;0;462;3;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;0;0;27;0;0;27;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;9;0;0;9;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;0;0;1961;0;0;1961;50;1 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;8;0;0;8;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;392;0;0;392;11;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;0;0;106;0;0;106;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/08;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;0;0;25;0;0;25;0;0 2021/08;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;108;0;0;108;0;0 2021/08;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/08;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;0;0;1677;0;0;1677;5;0 2021/08;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;0;0;13;0;0;13;0;0 2021/08;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;630;0;0;630;1;0 2021/08;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;0;0;31;0;0;31;0;0 2021/08;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;8765;0;0;8765;0;4818 2021/08;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;306;0;0;306;0;230 2021/08;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;102;0;0;102;0;94 2021/08;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;48;0;0;48;0;19 2021/08;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;218;0;0;218;119;74 2021/08;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1315;0;0;1315;0;947 2021/08;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/08;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/08;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/08;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;5;0;0;5;0;5 2021/08;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;21;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);0;0;101;0;0;101;0;0 2021/08;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/08;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);0;0;15;0;0;15;0;0 2021/08;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);0;0;83;0;0;83;0;0 2021/08;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/08;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;274;0;0;274;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;23;0;0;23;0;23 2021/08;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;127;0;0;127;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;10;0;0;10;0;10 2021/08;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);0;0;14;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;16;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);0;0;14;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);0;0;10;0;0;10;0;0 2021/08;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;12;0;0;12;0;6 2021/08;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;22;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;23;0;0;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;12;0;0;12;0;4 2021/08;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;21;0;0;21;0;6 2021/08;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;19;0;0;19;0;9 2021/08;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;20;0;0;20;0;4 2021/08;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;90;0;0;90;0;5 2021/08;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;10;0;0;10;0;3 2021/08;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);0;0;42;0;0;42;0;0 2021/08;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;21;0;0;21;0;9 2021/08;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);0;0;75;0;0;75;0;9 2021/08;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);0;0;27;0;0;27;0;0 2021/08;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/08;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;68;0;0;68;0;5 2021/08;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;3;0;0;3;0;1 2021/08;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;53;0;0;53;0;3 2021/08;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;6;0;0;6;0;2 2021/08;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/08;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/09;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;412;86;261;0;0;759;0;0 2021/09;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;7;0;9;0;0;16;0;0 2021/09;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/09;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;12;1;4;0;0;17;0;0 2021/09;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;15;0;6;0;0;21;0;0 2021/09;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;21;5;15;0;0;41;0;0 2021/09;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;2;0;1;0;0;3;0;0 2021/09;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/09;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/09;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/09;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;1;0;0;1;0;0 2021/09;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;75;0;0;75;0;1 2021/09;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;97;0;0;97;0;0 2021/09;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;28;0;0;28;0;1 2021/09;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;46;0;0;46;0;0 2021/09;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;891;132;7;0;1;1031;0;0 2021/09;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;2;0;0;0;0;2;0;1 2021/09;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1343;0;0;1343;0;984 2021/09;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;38;0;0;38;0;13 2021/09;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;137;0;0;137;0;122 2021/09;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1219;0;0;1219;0;1120 2021/09;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;18;0;0;18;0;7 2021/09;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;3;0;0;3;0;3 2021/09;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;59;0;0;59;0;55 2021/09;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;694;71;12;0;2;779;0;0 2021/09;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;18;1;1;0;0;20;0;0 2021/09;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;49;3;0;0;0;52;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;593;379;2078;0;6;3056;38;1 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;23;14;62;0;0;99;1;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;16;7;45;0;0;68;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;56;31;226;0;0;313;3;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;1;1;9;0;0;11;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;0;6;0;0;6;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;424;362;832;1;0;1619;38;1 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;2;0;4;0;0;6;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;48;54;181;0;0;283;15;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;10;8;53;0;0;71;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/09;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;5;3;11;0;0;19;0;0 2021/09;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;32;0;45;0;0;77;0;0 2021/09;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;0;0;2;0;0;2;0;0 2021/09;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;599;0;783;0;1;1383;8;0 2021/09;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;4;0;4;0;0;8;0;0 2021/09;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;340;83;283;0;1;707;0;0 2021/09;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;6;4;10;0;0;20;0;0 2021/09;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;10166;0;0;10166;0;7800 2021/09;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;368;0;0;368;0;337 2021/09;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;184;0;0;184;0;172 2021/09;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;328;0;0;328;0;155 2021/09;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;218;0;0;218;91;106 2021/09;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1649;0;0;1649;0;1512 2021/09;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;4;0;0;4;0;4 2021/09;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/09;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;6;0;0;6;0;6 2021/09;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/09;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;15;0;0;15;0;15 2021/09;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);17;5;0;0;2;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;16;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);79;27;22;0;0;128;0;0 2021/09;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;2;0;0;0;2;0;0 2021/09;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);23;4;2;0;0;29;0;0 2021/09;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E-AA;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk aangepast (C1E-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);51;21;18;0;0;90;0;0 2021/09;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;1;1;0;0;2;0;0 2021/09;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);4;0;2;0;0;6;0;0 2021/09;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/09;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;654;0;0;654;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;51;0;0;51;0;51 2021/09;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;242;0;0;242;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;34;0;0;34;0;34 2021/09;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVOATAPH;Overbrugging PPLH;LVOATAPH;Overbrugging PPLH (FPP/OPS/POF);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;15;0;0;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;10;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);9;1;0;0;0;10;0;0 2021/09;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;25;0;0;25;0;24 2021/09;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;25;0;0;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;12;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;17;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;14;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;40;0;0;40;0;19 2021/09;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;10;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;60;0;0;60;0;30 2021/09;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;46;0;0;46;0;27 2021/09;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;114;0;0;114;0;45 2021/09;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;339;0;0;339;0;50 2021/09;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;78;0;0;78;0;27 2021/09;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/09;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);34;17;5;0;0;56;0;0 2021/09;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;1;2;1;0;0;4;0;0 2021/09;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;175;0;0;175;0;69 2021/09;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);16;12;17;0;1;46;0;12 2021/09;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;0;5;0;0;9;0;2 2021/09;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;73;0;0;73;0;14 2021/09;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;276;0;0;276;0;43 2021/09;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);0;0;19;0;0;19;0;12 2021/09;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;208;0;0;208;0;28 2021/09;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;17;0;0;17;0;8 2021/09;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/09;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;0;3;0;0;3;0;2 2021/09;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/10;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;548;141;107;0;0;796;0;0 2021/10;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;8;0;3;0;0;11;0;0 2021/10;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/10;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;25;1;5;0;0;31;0;0 2021/10;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/10;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;13;5;0;0;0;18;0;0 2021/10;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/10;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;25;11;0;0;0;36;0;0 2021/10;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/10;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;3;0;1;0;0;4;0;0 2021/10;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);0;0;8;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/10;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);0;0;3;0;0;3;0;0 2021/10;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);0;0;2;0;0;2;0;0 2021/10;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);0;0;5;0;0;5;0;0 2021/10;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);0;0;30;0;0;30;0;0 2021/10;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);0;0;55;0;0;55;0;0 2021/10;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);0;0;13;0;0;13;0;0 2021/10;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);0;0;25;0;0;25;0;0 2021/10;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;556;102;68;0;1;727;0;1 2021/10;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1082;0;0;1082;0;731 2021/10;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;25;0;0;25;0;10 2021/10;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;3;0;0;3;0;2 2021/10;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;114;0;0;114;0;95 2021/10;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;947;0;0;947;0;849 2021/10;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;4;0;0;4;0;1 2021/10;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;7;0;0;7;4;3 2021/10;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;60;0;0;60;0;56 2021/10;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;633;64;94;0;1;792;0;0 2021/10;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;22;0;2;0;0;24;0;0 2021/10;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;32;1;6;0;0;39;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1890;1298;254;1;8;3451;60;2 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;40;36;12;0;1;89;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;42;27;2;0;0;71;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;224;132;13;0;1;370;1;1 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;6;2;3;0;0;11;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;6;4;0;0;0;10;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1307;1100;90;0;5;2502;54;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;4;5;0;0;0;9;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;187;187;17;0;2;393;17;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;41;19;1;0;0;61;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/10;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;12;4;1;0;0;17;0;0 2021/10;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;89;0;3;0;0;92;1;0 2021/10;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1772;0;78;1;3;1854;13;0 2021/10;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;7;0;1;0;0;8;0;0 2021/10;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/10;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;623;152;27;0;1;803;0;0 2021/10;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;4;1;0;0;23;0;0 2021/10;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/10;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;0;8625;0;0;8625;0;5911 2021/10;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;360;0;0;360;0;315 2021/10;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;149;0;0;149;0;138 2021/10;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;129;0;0;129;0;50 2021/10;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;177;0;0;177;58;92 2021/10;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1372;0;0;1372;0;1169 2021/10;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/10;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/10;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/10;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);14;4;0;0;1;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVNZ1;Navigatie zeilvaart 1 (mondeling) (BVNZ1);BVNZ1;Navigatie zeilvaart 1 (mondeling) (BVNZ1);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/10;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);0;0;5;0;0;5;0;5 2021/10;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);10;2;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);0;0;39;0;0;39;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);174;67;1;1;1;244;0;0 2021/10;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);4;5;0;0;0;9;0;0 2021/10;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2021/10;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);35;9;0;0;0;44;0;0 2021/10;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/10;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);136;79;1;0;0;216;0;0 2021/10;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;2;0;0;0;7;0;0 2021/10;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/10;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);17;7;0;0;0;24;0;0 2021/10;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/10;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/10;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/10;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;312;0;0;312;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;31;0;0;31;0;31 2021/10;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;113;0;0;113;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;13;0;0;13;0;13 2021/10;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/10;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB-E;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB (extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/10;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/10;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;4;0;0;0;19;0;0 2021/10;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;0;0;24;0;0;24;0;8 2021/10;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;0;0;22;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;0;0;20;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;0;0;3;0;0;3;0;3 2021/10;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;0;0;17;0;0;17;0;12 2021/10;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;0;0;26;0;0;26;0;15 2021/10;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);0;0;63;0;0;63;0;20 2021/10;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);0;0;149;0;0;149;0;19 2021/10;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);0;0;32;0;0;32;0;15 2021/10;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);87;29;0;0;1;117;0;0 2021/10;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;1;0;0;0;6;0;0 2021/10;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;0;0;58;0;0;58;0;11 2021/10;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/10;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);11;0;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);36;25;0;0;1;62;0;10 2021/10;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);7;1;0;0;0;8;0;0 2021/10;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);0;0;39;0;0;39;0;4 2021/10;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;0;0;180;0;0;180;0;14 2021/10;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);0;0;154;0;0;154;0;12 2021/10;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/10;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);0;0;5;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;0;4;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/10;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;0;3;0;0;3;0;1 2021/11;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;590;165;7;0;1;763;0;0 2021/11;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;10;6;0;0;0;16;0;0 2021/11;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;5;2;0;0;0;7;0;0 2021/11;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;22;3;0;0;0;25;0;0 2021/11;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/11;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;18;3;0;0;0;21;0;0 2021/11;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/11;A1-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A1;A1-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/11;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;19;9;0;0;0;28;0;0 2021/11;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;8;1;0;0;0;9;0;0 2021/11;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;1;1;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);4;1;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/11;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);4;1;1;0;1;7;0;0 2021/11;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/11;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);4;0;1;0;1;6;0;0 2021/11;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);35;23;10;0;6;74;0;2 2021/11;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);122;7;4;0;5;138;0;0 2021/11;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);14;6;2;0;1;23;0;0 2021/11;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);74;1;3;0;1;79;0;0 2021/11;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;475;94;14;0;3;586;0;0 2021/11;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;938;0;0;938;0;616 2021/11;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;18;0;0;18;0;8 2021/11;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;93;0;0;93;0;80 2021/11;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;905;0;0;905;0;777 2021/11;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;12;0;0;12;0;3 2021/11;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;6;0;0;6;1;4 2021/11;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;48;0;0;48;0;44 2021/11;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;590;73;13;1;0;677;0;0 2021/11;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;12;1;0;0;0;13;0;0 2021/11;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;29;1;0;0;0;30;0;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1868;1551;145;3;5;3572;46;5 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;69;46;5;0;0;120;2;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;41;41;3;0;0;85;0;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;248;167;14;0;1;430;5;1 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;11;6;0;0;0;17;0;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;8;4;0;0;0;12;1;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1214;1190;73;1;4;2482;48;2 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;10;7;0;0;0;17;1;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;179;197;15;0;3;394;14;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;47;20;1;0;0;68;0;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/11;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;17;7;0;0;0;24;0;0 2021/11;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;116;0;4;0;0;120;0;0 2021/11;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1870;0;61;2;2;1935;15;0 2021/11;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;14;0;0;0;0;14;0;0 2021/11;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;618;167;14;0;3;802;1;0 2021/11;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;15;3;1;0;0;19;0;0 2021/11;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;1;8162;0;0;8163;0;5400 2021/11;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;299;0;0;299;0;257 2021/11;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;122;0;0;122;0;118 2021/11;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;1;179;0;0;180;0;82 2021/11;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;193;0;0;193;92;70 2021/11;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1303;0;0;1303;0;1056 2021/11;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/11;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);1;2;1;0;0;4;0;4 2021/11;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;1;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;0;2;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);1;1;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);10;1;12;0;0;23;0;23 2021/11;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);19;5;0;0;0;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;1;1;0;0;2;0;2 2021/11;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);5;1;3;0;0;9;0;9 2021/11;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);1;3;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);15;6;0;0;2;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);11;8;1;0;1;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);0;1;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);195;94;1;0;1;291;0;0 2021/11;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);9;3;0;0;0;12;0;0 2021/11;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/11;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);39;7;0;0;0;46;0;0 2021/11;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);1;2;0;0;0;3;0;0 2021/11;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);122;70;1;0;0;193;0;0 2021/11;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/11;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/11;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);9;2;1;0;0;12;0;0 2021/11;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/11;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;3;1;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/11;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;2;0;0;2;0;2 2021/11;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;392;0;0;392;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;31;0;0;31;0;31 2021/11;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;152;0;0;152;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;16;0;0;16;0;16 2021/11;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS-I;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS (voorlees) (KVBS-I);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/11;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);14;0;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);18;0;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);17;0;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;4;0;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;9;0;0;1;25;0;0 2021/11;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;21;8;8;0;1;38;0;15 2021/11;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;0;2;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;12;11;3;0;0;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);4;2;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;32;16;1;0;2;51;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);6;0;2;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;17;5;7;0;2;31;0;12 2021/11;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);1;0;3;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;7;5;4;0;0;16;0;16 2021/11;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;6;3;5;0;0;14;0;13 2021/11;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;2;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);36;12;17;0;2;67;0;20 2021/11;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);152;110;74;0;11;347;0;33 2021/11;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);33;7;10;0;1;51;0;9 2021/11;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);86;28;0;0;0;114;0;0 2021/11;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;3;1;0;0;0;4;0;0 2021/11;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/11;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;51;13;34;0;4;102;0;34 2021/11;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/11;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);13;0;0;0;2;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);28;32;0;0;3;63;0;8 2021/11;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);7;3;1;0;1;12;0;0 2021/11;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);16;12;9;0;1;38;0;6 2021/11;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;91;71;46;0;17;225;0;21 2021/11;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);0;2;4;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;4;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);2;1;1;0;0;4;0;2 2021/11;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);85;55;26;0;19;185;0;19 2021/11;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);0;0;1;0;1;2;0;0 2021/11;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);10;0;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);13;1;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/11;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);4;1;0;0;0;5;0;0 2021/11;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);6;2;0;0;0;8;0;1 2021/12;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;586;169;6;1;2;764;0;0 2021/12;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;15;8;0;0;0;23;0;0 2021/12;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;0;2;0;0;0;2;0;0 2021/12;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;27;1;0;0;0;28;0;0 2021/12;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/12;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/12;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;9;1;0;0;0;10;0;0 2021/12;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;29;7;0;0;1;37;0;0 2021/12;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/12;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A2;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/12;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;0;0;0;0;6;0;0 2021/12;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;1;1;0;0;0;2;0;0 2021/12;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);16;11;0;0;0;27;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);10;1;0;0;0;11;0;0 2021/12;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);4;0;0;0;0;4;0;0 2021/12;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/12;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);6;1;0;0;0;7;0;0 2021/12;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);84;29;0;0;0;113;0;6 2021/12;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);116;17;0;0;5;138;0;0 2021/12;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);34;8;0;0;1;43;0;2 2021/12;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);64;5;0;0;2;71;0;0 2021/12;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;360;96;6;0;1;463;0;1 2021/12;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;1;0;0;0;2;0;0 2021/12;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1245;0;0;1245;0;697 2021/12;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;29;0;0;29;0;10 2021/12;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;122;0;0;122;0;101 2021/12;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1078;0;0;1078;0;851 2021/12;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;10;0;0;10;0;2 2021/12;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;8;0;0;8;2;5 2021/12;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;55;0;0;55;0;52 2021/12;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;594;72;12;0;2;680;0;0 2021/12;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;18;0;0;0;0;18;0;0 2021/12;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;36;1;0;0;0;37;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2134;1851;140;1;9;4135;52;8 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;81;39;2;0;0;122;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;48;44;1;0;0;93;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;236;175;13;0;0;424;8;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;14;0;0;0;31;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;4;0;0;0;11;1;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1590;1519;79;0;3;3191;62;3 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;6;7;1;0;0;14;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;214;256;13;1;1;485;15;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;53;21;3;0;0;77;1;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;5;0;0;0;0;5;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;4;1;0;0;0;5;0;0 2021/12;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;18;9;0;0;0;27;0;0 2021/12;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;107;0;7;0;0;114;1;0 2021/12;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/12;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2105;0;72;1;6;2184;20;0 2021/12;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;19;0;2;0;0;21;0;0 2021/12;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;600;178;17;0;1;796;0;0 2021/12;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;19;2;0;0;0;21;0;0 2021/12;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);0;1;9551;0;0;9552;0;5587 2021/12;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;362;0;0;362;0;325 2021/12;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;133;0;0;133;0;130 2021/12;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;253;0;0;253;0;99 2021/12;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;196;0;0;196;66;87 2021/12;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;1;1426;0;0;1427;0;1096 2021/12;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);6;2;0;0;2;10;0;10 2021/12;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;1;0;0;0;5;0;5 2021/12;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);12;2;0;0;1;15;0;15 2021/12;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/12;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);15;3;0;0;2;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);5;2;0;0;0;7;0;7 2021/12;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);16;5;1;0;1;23;0;23 2021/12;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;3;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);19;21;0;0;2;42;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);190;83;3;0;1;277;0;0 2021/12;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;4;0;0;0;11;0;0 2021/12;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/12;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);31;12;0;0;0;43;0;0 2021/12;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);4;1;0;0;0;5;0;0 2021/12;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);134;62;0;0;0;196;0;0 2021/12;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);6;1;0;0;0;7;0;0 2021/12;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);0;2;0;0;0;2;0;0 2021/12;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);14;9;0;0;0;23;0;0 2021/12;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/12;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/12;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE-AA;Bus D met aanhangwagen praktijk aangepast (DE-AA);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;5;0;0;5;0;5 2021/12;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;3;0;0;3;0;3 2021/12;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/12;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;2;0;0;0;0;2;0;2 2021/12;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;736;0;0;736;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;64;0;0;64;0;64 2021/12;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;270;0;0;270;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;25;0;0;25;0;25 2021/12;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/12;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/12;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);11;0;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);17;0;1;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);22;0;0;0;0;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);16;0;0;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVIRIFR;IR IFR (092);LVIRIFR;IR IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/12;LVIRINS;IR INS (022);LVIRINS;IR INS (022);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/12;LVIRLAW;IR LAW (010);LVIRLAW;IR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/12;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;10;2;1;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;11;3;0;0;1;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;1;0;0;0;2;0;2 2021/12;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);24;7;1;0;0;32;0;0 2021/12;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;42;5;0;0;2;49;0;30 2021/12;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;35;32;0;0;1;68;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);14;4;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;13;10;0;0;1;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);8;6;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;41;1;0;0;1;43;0;19 2021/12;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/12;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2-E;Wegvervoer Bus Deel 2 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/12;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;60;12;2;0;2;76;0;27 2021/12;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;47;30;0;0;1;78;0;38 2021/12;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);123;52;1;0;7;183;0;70 2021/12;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/12;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);296;213;3;0;29;541;0;94 2021/12;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);83;16;1;0;2;102;0;37 2021/12;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/12;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);78;46;0;1;1;126;0;0 2021/12;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;1;0;0;0;3;0;0 2021/12;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;142;68;0;0;7;217;0;87 2021/12;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);36;18;0;0;0;54;0;9 2021/12;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);2;4;0;0;0;6;0;0 2021/12;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);74;65;2;0;8;149;0;30 2021/12;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;238;168;3;0;23;432;0;67 2021/12;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);4;16;0;0;2;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;2;0;0;3;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);20;7;0;0;1;28;0;13 2021/12;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);196;77;3;0;9;285;0;38 2021/12;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);15;11;0;0;2;28;0;10 2021/12;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);12;2;0;0;2;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);14;0;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);7;3;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/12;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);7;0;0;0;0;7;0;0 2021/12;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);1;3;0;0;0;4;0;0 2021/13;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;565;182;9;0;0;756;0;0 2021/13;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;7;6;0;1;1;15;0;0 2021/13;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/13;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;34;1;1;0;0;36;0;0 2021/13;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/13;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;11;1;0;0;0;12;0;0 2021/13;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;24;9;0;0;0;33;0;0 2021/13;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/13;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/13;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);19;6;0;0;1;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);16;3;0;0;2;21;0;0 2021/13;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);9;1;0;0;0;10;0;0 2021/13;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;0;0;0;3;7;0;0 2021/13;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/13;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);83;42;0;0;7;132;0;5 2021/13;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);144;15;1;0;2;162;0;0 2021/13;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);30;10;2;0;5;47;0;5 2021/13;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);49;6;0;0;0;55;0;0 2021/13;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;288;50;6;0;1;345;0;0 2021/13;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1070;0;0;1070;0;687 2021/13;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;33;0;0;33;0;10 2021/13;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/13;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;103;0;0;103;0;79 2021/13;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;910;0;0;910;0;768 2021/13;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;13;0;0;13;0;5 2021/13;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;6;0;0;6;1;5 2021/13;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;54;0;0;54;0;50 2021/13;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;494;46;11;0;3;554;0;0 2021/13;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;13;0;1;0;1;15;0;0 2021/13;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;28;1;0;0;0;29;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1875;1496;103;1;11;3486;42;2 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;87;58;1;1;1;148;1;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;52;49;4;0;0;105;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;203;153;10;0;0;366;4;1 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;9;7;0;0;0;16;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;2;0;0;0;9;1;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1434;1527;73;1;6;3041;57;3 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;5;11;0;0;0;16;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;189;212;18;1;2;422;11;1 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;46;23;2;0;1;72;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;2;1;0;0;7;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/13;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;29;10;0;0;0;39;0;0 2021/13;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;91;0;1;0;0;92;1;0 2021/13;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/13;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1695;0;55;1;10;1761;14;0 2021/13;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;16;0;1;0;0;17;0;0 2021/13;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;0;0;0;0;1;1;0;0 2021/13;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;539;171;15;1;3;729;0;0 2021/13;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;14;6;1;0;0;21;0;0 2021/13;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);1;1;8394;0;0;8396;0;5086 2021/13;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;310;0;0;310;0;261 2021/13;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;122;0;0;122;0;118 2021/13;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;322;0;0;322;0;147 2021/13;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;171;0;0;171;54;69 2021/13;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1252;0;0;1252;0;992 2021/13;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);2;1;0;0;0;3;0;3 2021/13;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;0;0;0;0;3;0;3 2021/13;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);7;3;0;0;1;11;0;11 2021/13;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;2;0;0;0;2;0;2 2021/13;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);12;11;0;0;0;23;0;23 2021/13;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);10;1;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);9;3;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);12;9;0;0;2;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);173;82;2;0;3;260;0;0 2021/13;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;3;0;0;0;10;0;0 2021/13;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);4;1;0;0;0;5;0;0 2021/13;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);32;7;0;0;0;39;0;0 2021/13;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/13;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);128;78;0;0;0;206;0;0 2021/13;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/13;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/13;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);20;12;0;0;1;33;0;0 2021/13;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/13;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/13;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/13;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;615;0;0;615;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;54;0;0;54;0;54 2021/13;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;2;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;232;0;0;232;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;18;0;0;18;0;18 2021/13;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/13;LVEIRHPL;EIR HPL (040);LVEIRHPL;EIR HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVEIRMET;EIR METEO (050);LVEIRMET;EIR METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/13;LVOATAPH;Overbrugging PPLH;LVOATAPH;Overbrugging PPLH (FPP/OPS/POF);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/13;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;10;1;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/13;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);10;5;0;0;0;15;0;0 2021/13;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/13;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;24;3;0;0;2;29;0;14 2021/13;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;20;5;0;0;2;27;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);7;3;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;33;19;0;0;0;52;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;50;12;0;0;1;63;0;28 2021/13;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);5;3;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/13;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2-E;Wegvervoer Bus Deel 2 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/13;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;46;18;0;0;2;66;0;31 2021/13;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;58;15;0;0;0;73;0;32 2021/13;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;6;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);89;43;1;0;11;144;0;42 2021/13;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;1;0;0;2;3;0;2 2021/13;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);211;181;2;0;18;412;0;85 2021/13;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);56;20;0;0;1;77;0;24 2021/13;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;2;0;0;0;3;0;3 2021/13;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);74;44;0;0;0;118;0;0 2021/13;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;3;0;0;0;8;0;0 2021/13;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;94;52;0;0;6;152;0;58 2021/13;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);21;29;3;0;3;56;0;6 2021/13;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);7;4;0;0;1;12;0;0 2021/13;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);35;45;2;0;4;86;0;31 2021/13;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;255;184;1;0;23;463;0;75 2021/13;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;5;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);3;4;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);6;1;0;0;4;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);10;4;0;0;1;15;0;3 2021/13;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);260;91;2;0;15;368;0;59 2021/13;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);4;9;0;0;0;13;0;9 2021/13;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);20;1;0;0;0;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/13;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);3;0;0;0;0;3;0;2 2021/13;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);4;0;0;0;0;4;0;1 2021/14;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;550;132;57;0;6;745;0;0 2021/14;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;11;1;2;0;0;14;0;0 2021/14;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/14;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;37;3;3;0;0;43;0;0 2021/14;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/14;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;2;0;0;3;0;0 2021/14;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;18;1;4;0;0;23;0;0 2021/14;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/14;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;26;3;3;0;0;32;0;0 2021/14;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;1;0;0;2;0;0 2021/14;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;7;1;2;0;0;10;0;0 2021/14;A2-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;A2-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;0;0;1;0;0;1;0;0 2021/14;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);7;3;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/14;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);10;0;0;0;0;10;0;0 2021/14;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/14;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);11;0;0;0;0;11;0;0 2021/14;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);52;26;0;0;4;82;0;3 2021/14;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);94;11;0;0;2;107;0;0 2021/14;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);25;6;0;0;0;31;0;2 2021/14;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);56;3;0;0;2;61;0;1 2021/14;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;223;36;4;0;6;269;0;1 2021/14;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/14;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1034;0;0;1034;0;618 2021/14;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;32;0;0;32;0;9 2021/14;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;113;0;0;113;0;95 2021/14;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;973;0;0;973;0;788 2021/14;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;13;0;0;13;0;10 2021/14;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;9;0;0;9;2;3 2021/14;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;45;0;0;45;0;44 2021/14;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;544;70;13;0;9;636;0;0 2021/14;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;13;1;0;0;0;14;0;0 2021/14;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;25;0;0;0;0;25;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2029;1610;50;2;32;3723;41;3 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;48;44;1;0;3;96;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;31;32;0;0;1;64;0;1 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;244;172;10;0;3;429;4;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;10;8;0;0;0;18;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;2;0;0;0;2;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;4;4;0;0;0;8;1;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1584;1444;67;2;43;3140;72;2 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;3;2;0;0;0;5;1;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;158;169;32;1;6;366;8;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;53;18;2;0;1;74;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/14;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;19;12;1;0;0;32;0;0 2021/14;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;103;0;3;0;1;107;0;0 2021/14;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/14;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1778;0;29;0;35;1842;16;0 2021/14;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;12;0;0;0;0;12;0;0 2021/14;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;541;154;9;1;9;714;1;0 2021/14;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;4;1;0;0;23;0;0 2021/14;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;2;1;0;0;0;3;1;0 2021/14;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);1;3;7613;0;0;7617;0;4508 2021/14;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;286;0;0;286;0;261 2021/14;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;126;0;0;126;0;122 2021/14;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;298;0;0;298;0;132 2021/14;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;156;0;0;156;68;69 2021/14;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1106;0;0;1106;0;881 2021/14;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;1;0;0;1;7;0;7 2021/14;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;5;0;0;1;9;0;9 2021/14;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;4;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);8;1;0;0;0;9;0;9 2021/14;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);6;5;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/14;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);16;2;1;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/14;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);12;7;0;0;2;21;0;21 2021/14;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);7;3;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);5;14;0;0;2;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);165;70;0;1;0;236;0;0 2021/14;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);3;5;0;0;0;8;0;0 2021/14;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);0;2;0;0;0;2;0;0 2021/14;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);39;9;0;0;1;49;0;0 2021/14;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/14;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);116;70;1;0;2;189;0;0 2021/14;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);8;1;0;0;0;9;0;0 2021/14;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/14;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);20;6;0;0;0;26;0;0 2021/14;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;3;0;0;0;4;0;0 2021/14;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;3;0;0;3;0;3 2021/14;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA-E;CWO Groot Motorschip - A (extra tijd) (GMSA-E);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/14;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;0;0;2;0;0;2;0;2 2021/14;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;0;0;736;0;0;736;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;57;0;0;57;0;57 2021/14;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;6;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;249;0;0;249;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;32;0;0;32;0;32 2021/14;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/14;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/14;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVIRIFR;IR IFR (092);LVIRIFR;IR IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/14;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;1;0;0;2;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;2;0;0;0;3;0;3 2021/14;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);13;11;0;0;2;26;0;0 2021/14;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-I;Afvalstoffen (Individueel begeleid);0;0;0;0;1;1;0;1 2021/14;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;43;7;0;0;3;53;0;24 2021/14;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;22;25;0;0;2;49;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);5;2;2;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;34;17;0;0;3;54;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);2;1;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;21;8;0;0;1;30;0;26 2021/14;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;3;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1-E;Wegvervoer Bus Deel 1 (Extra tijd);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/14;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2-E;Wegvervoer Bus Deel 2 (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/14;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;56;12;0;0;0;68;0;34 2021/14;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;3;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;35;14;1;0;2;52;0;34 2021/14;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);94;38;1;0;12;145;0;55 2021/14;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/14;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);251;227;10;0;28;516;0;95 2021/14;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);48;18;2;0;3;71;0;29 2021/14;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);3;1;0;0;0;4;0;2 2021/14;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);72;42;0;0;0;114;0;0 2021/14;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;4;5;0;0;0;9;0;0 2021/14;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/14;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;95;52;2;0;7;156;0;67 2021/14;TPD;Taxi doelgroepenvervoer (TPD);TPD;Taxi doelgroepenvervoer (TPD);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);43;26;1;0;6;76;0;6 2021/14;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);5;2;0;0;0;7;0;0 2021/14;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);41;41;0;0;4;86;0;25 2021/14;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;218;200;3;0;26;447;0;66 2021/14;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);5;4;0;0;5;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;2;0;0;3;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);8;9;0;0;1;18;0;8 2021/14;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);251;110;0;0;16;377;0;64 2021/14;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);11;7;0;0;0;18;0;6 2021/14;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);18;0;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/14;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/14;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);2;2;0;0;1;5;0;2 2021/15;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;722;213;20;0;5;960;1;0 2021/15;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;21;4;0;0;3;28;0;0 2021/15;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;2;1;0;0;1;4;0;0 2021/15;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;72;8;3;0;0;83;0;0 2021/15;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/15;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/15;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;18;5;0;0;0;23;0;0 2021/15;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;38;9;0;0;0;47;0;1 2021/15;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/15;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;7;0;0;0;0;7;0;0 2021/15;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);7;10;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);21;1;0;0;6;28;0;0 2021/15;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);5;0;0;0;0;5;0;0 2021/15;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);3;1;0;0;1;5;0;0 2021/15;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);4;0;0;0;0;4;0;0 2021/15;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);63;31;0;0;12;106;0;6 2021/15;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);100;4;1;0;2;107;0;1 2021/15;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);49;11;0;0;6;66;0;0 2021/15;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);43;5;1;0;1;50;0;1 2021/15;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;108;32;1;0;3;144;0;0 2021/15;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1017;0;0;1017;0;625 2021/15;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;32;0;0;32;0;7 2021/15;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;101;0;0;101;0;82 2021/15;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1005;0;0;1005;0;771 2021/15;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;17;0;0;17;0;2 2021/15;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;7;0;0;7;1;3 2021/15;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;60;0;0;60;0;54 2021/15;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;704;63;3;0;10;780;2;0 2021/15;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;18;1;0;0;1;20;0;0 2021/15;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;47;0;2;0;1;50;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2884;2383;45;3;46;5361;83;1 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;66;76;0;0;2;144;1;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;46;45;0;0;1;92;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;305;197;5;0;1;508;6;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;8;8;0;0;0;16;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;4;6;1;0;0;11;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1915;1912;35;0;42;3904;77;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;11;3;0;0;0;14;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;183;199;8;0;15;405;14;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;89;36;3;0;2;130;1;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;8;0;0;0;0;8;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;4;2;0;0;0;6;0;0 2021/15;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;29;12;2;0;1;44;0;0 2021/15;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;123;0;0;0;0;123;0;0 2021/15;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/15;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2203;0;30;2;37;2272;20;0 2021/15;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;18;0;0;0;1;19;0;0 2021/15;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;660;190;11;0;2;863;0;0 2021/15;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;18;9;0;0;2;29;0;0 2021/15;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/15;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);1;2;9223;0;0;9226;0;5296 2021/15;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;320;0;0;320;0;259 2021/15;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;108;0;0;108;0;104 2021/15;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;281;0;0;281;0;107 2021/15;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;210;0;0;210;85;97 2021/15;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;0;1314;0;0;1314;0;998 2021/15;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);3;3;0;0;1;7;0;7 2021/15;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;1;0;0;1;4;0;4 2021/15;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);8;1;0;0;0;9;0;9 2021/15;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;0;0;0;1;1;0;1 2021/15;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;3;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/15;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);12;3;0;0;0;15;0;15 2021/15;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);19;8;0;0;0;27;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);4;9;0;0;2;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);204;94;2;0;3;303;0;0 2021/15;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;4;0;0;0;10;0;0 2021/15;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2021/15;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);37;10;1;0;0;48;0;0 2021/15;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);7;0;0;0;0;7;0;0 2021/15;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);133;81;3;0;1;218;0;0 2021/15;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;3;0;0;0;8;0;0 2021/15;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);4;2;0;0;0;6;0;0 2021/15;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);20;7;0;0;0;27;0;0 2021/15;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/15;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/15;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;1;0;595;0;0;596;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;0;40;1;0;41;0;41 2021/15;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;263;0;0;263;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;19;0;0;19;0;19 2021/15;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVIRMET;IR METEO (050);LVIRMET;IR METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/15;LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/15;LVOATAPA;Overbrugging PPLA;LVOATAPA;Overbrugging PPLA (FPP/OPS/POF);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/15;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;11;1;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;8;2;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/15;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);19;9;0;0;2;30;0;0 2021/15;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;40;7;0;0;1;48;0;19 2021/15;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);5;2;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;37;21;1;0;0;59;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);8;3;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;22;20;1;0;0;43;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;60;9;1;0;1;71;0;29 2021/15;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;31;15;0;0;3;49;0;37 2021/15;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);7;4;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;39;16;2;0;2;59;0;30 2021/15;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);5;1;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);77;31;7;1;5;121;0;37 2021/15;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;0;2;0;1 2021/15;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);242;183;2;0;22;449;0;82 2021/15;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);46;15;3;0;8;72;0;25 2021/15;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);94;45;0;0;1;140;0;0 2021/15;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;3;3;0;0;0;6;0;0 2021/15;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/15;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;94;41;1;0;6;142;0;59 2021/15;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);52;31;2;0;1;86;0;7 2021/15;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/15;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);41;44;0;0;7;92;0;32 2021/15;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;231;195;3;0;18;447;0;88 2021/15;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);8;15;0;0;6;29;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;11;0;0;7;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);5;1;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);14;3;0;0;2;19;0;9 2021/15;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);219;113;2;0;28;362;0;57 2021/15;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);20;5;0;0;1;26;0;9 2021/15;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/15;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);5;0;0;0;0;5;0;1 2021/15;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);2;2;0;0;0;4;0;1 2021/16;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;737;193;2;2;10;944;0;0 2021/16;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;15;6;0;0;0;21;0;0 2021/16;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;61;8;0;0;1;70;0;0 2021/16;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/16;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/16;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;17;8;0;0;0;25;0;0 2021/16;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;44;12;0;0;0;56;0;0 2021/16;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;12;0;0;0;0;12;0;0 2021/16;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;A2-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;A2-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);15;4;0;0;1;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);7;2;0;0;0;9;0;0 2021/16;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);8;0;0;0;0;8;0;0 2021/16;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);11;1;0;0;0;12;0;0 2021/16;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);5;1;0;0;0;6;0;0 2021/16;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);100;63;0;0;7;170;0;5 2021/16;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);148;20;0;0;3;171;0;1 2021/16;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);28;7;0;0;0;35;0;0 2021/16;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);72;10;0;0;2;84;0;0 2021/16;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;159;25;1;0;11;196;0;0 2021/16;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;0;2;1;0;0;3;0;1 2021/16;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);0;0;1350;0;0;1350;0;802 2021/16;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);0;0;15;0;0;15;0;3 2021/16;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/16;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);0;0;127;0;0;127;0;103 2021/16;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);0;0;1303;0;0;1303;0;1081 2021/16;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);0;0;8;0;0;8;0;4 2021/16;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);0;0;8;0;0;8;2;6 2021/16;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);0;0;58;0;0;58;0;52 2021/16;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;686;70;5;0;9;770;0;0 2021/16;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A-AA;aangepast praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;10;1;0;0;0;11;0;0 2021/16;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;32;3;0;0;0;35;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2669;2431;35;2;61;5198;68;1 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;94;53;0;2;0;149;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;47;37;0;0;1;85;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;298;220;3;0;9;530;6;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;21;13;0;0;0;34;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;7;5;0;0;0;12;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1985;1889;22;5;40;3941;69;1 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;3;6;0;0;2;11;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;275;269;4;0;13;561;25;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;84;46;2;0;0;132;1;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2021/16;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;25;18;0;0;0;43;0;0 2021/16;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;103;0;1;0;2;106;1;0 2021/16;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1917;0;23;1;38;1979;12;0 2021/16;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;19;0;0;0;0;19;0;0 2021/16;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;685;258;9;1;9;962;1;0 2021/16;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;27;5;0;0;1;33;0;0 2021/16;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3;3;11572;0;0;11578;0;7171 2021/16;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);0;0;356;0;0;356;0;318 2021/16;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);0;0;144;0;0;144;0;135 2021/16;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);0;0;198;0;0;198;0;83 2021/16;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);0;0;218;0;0;218;105;74 2021/16;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);0;1;1528;0;0;1529;0;1246 2021/16;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);6;6;0;0;0;12;0;12 2021/16;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);1;2;0;0;0;3;0;3 2021/16;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);2;1;0;0;2;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);4;1;0;0;2;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);6;0;0;0;0;6;0;6 2021/16;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);8;2;0;0;2;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;1;0;0;0;2;0;2 2021/16;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);17;3;0;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);7;3;0;0;1;11;0;11 2021/16;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);6;1;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);18;2;0;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);27;13;1;0;1;42;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);185;98;0;0;3;286;0;0 2021/16;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);9;2;0;0;0;11;0;0 2021/16;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;3;0;0;0;4;0;0 2021/16;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);42;12;0;0;0;54;0;0 2021/16;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;2;0;0;0;4;0;0 2021/16;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);126;92;0;0;0;218;0;0 2021/16;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/16;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/16;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);14;11;0;0;0;25;0;0 2021/16;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/16;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/16;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;0;3;0;0;3;0;3 2021/16;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;0;2;0;0;2;0;2 2021/16;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/16;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;5;0;952;0;0;957;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);0;1;85;0;0;86;0;86 2021/16;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;0;3;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;0;0;300;0;0;300;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);0;0;36;0;0;36;0;36 2021/16;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/16;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/16;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;0;0;1;0;0;1;0;1 2021/16;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVATARNV;ATPLA RNAV (062);LVATARNV;ATPLA RNAV (062);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/16;LVIRFPM;IR FPM (033);LVIRFPM;IR FPM (033);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/16;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;11;2;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;11;0;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;6;1;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);22;7;0;0;1;30;0;0 2021/16;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/16;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;0;0;0;1;2;0;2 2021/16;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;30;10;1;0;0;41;0;19 2021/16;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;29;21;0;0;0;50;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);11;2;1;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;8;5;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);6;4;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;38;8;0;0;0;46;0;30 2021/16;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;49;18;0;0;4;71;0;33 2021/16;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;46;16;1;0;5;68;0;39 2021/16;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);5;6;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);64;50;1;0;2;117;0;47 2021/16;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;1;0;0;0;2;0;1 2021/16;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);249;213;2;0;23;487;0;93 2021/16;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);46;21;1;0;1;69;0;26 2021/16;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/16;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);77;41;1;0;3;122;0;0 2021/16;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;2;0;0;0;4;0;0 2021/16;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;74;32;1;0;2;109;0;40 2021/16;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;3;0;0;0;6;0;0 2021/16;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);45;35;1;0;1;82;0;9 2021/16;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);10;5;2;0;1;18;0;2 2021/16;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);34;23;0;0;4;61;0;25 2021/16;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;201;167;3;0;20;391;0;61 2021/16;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);5;9;0;0;1;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);12;9;0;0;6;27;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;1;0;0;2;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);8;3;0;0;2;13;0;3 2021/16;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);178;112;2;0;18;310;0;54 2021/16;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);6;9;0;0;2;17;0;14 2021/16;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);5;1;0;0;3;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/16;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);4;0;0;0;0;4;0;1 2021/16;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;1;0;0;1;2;0;0 2021/17;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;429;119;1;0;4;553;1;0 2021/17;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;9;4;0;0;0;13;0;0 2021/17;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;51;8;0;0;0;59;0;0 2021/17;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/17;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;10;4;0;0;0;14;0;0 2021/17;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;1;0;0;0;2;0;0 2021/17;A1-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A1;A1-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/17;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;25;6;2;0;1;34;0;0 2021/17;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;4;1;0;0;1;6;0;0 2021/17;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);4;10;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);13;2;0;0;0;15;0;0 2021/17;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);10;3;0;0;0;13;0;0 2021/17;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/17;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/17;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);76;24;0;0;4;104;0;1 2021/17;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);101;10;1;0;1;113;0;1 2021/17;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);37;10;0;0;0;47;0;1 2021/17;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);58;8;0;0;0;66;0;0 2021/17;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;66;9;2;0;5;82;0;0 2021/17;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);671;689;393;0;0;1753;0;997 2021/17;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);8;6;2;0;0;16;0;4 2021/17;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);44;59;27;0;0;130;0;101 2021/17;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);711;630;325;0;1;1667;0;1338 2021/17;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);1;3;0;0;0;4;0;2 2021/17;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;2;2;0;0;5;1;3 2021/17;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);23;26;8;0;0;57;0;50 2021/17;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;574;63;6;1;12;656;0;0 2021/17;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;13;1;0;0;0;14;0;0 2021/17;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;17;0;0;0;0;17;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1888;1734;34;0;37;3693;47;1 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;62;30;1;0;2;95;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;52;31;0;1;3;87;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;182;161;3;0;0;346;4;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;12;4;0;0;0;16;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;4;2;0;0;0;6;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1485;1397;34;1;38;2955;53;2 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;5;1;0;0;1;7;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;177;165;3;0;7;352;11;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;67;29;0;0;1;97;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;4;2;0;0;0;6;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/17;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;20;6;0;0;0;26;0;0 2021/17;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;49;0;0;0;1;50;0;0 2021/17;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1229;0;21;0;22;1272;9;0 2021/17;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;13;0;0;0;0;13;0;0 2021/17;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;500;169;4;1;12;686;1;0 2021/17;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;11;1;0;1;0;13;0;0 2021/17;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3326;4654;2783;0;0;10763;0;6876 2021/17;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);97;129;102;0;0;328;0;283 2021/17;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);28;62;55;0;0;145;0;134 2021/17;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);35;71;30;0;0;136;0;51 2021/17;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);55;81;55;0;0;191;95;84 2021/17;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);308;708;375;0;0;1391;0;1086 2021/17;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;2;0;0;1;8;0;8 2021/17;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);3;0;0;0;0;3;0;3 2021/17;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);3;1;0;0;0;4;0;4 2021/17;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/17;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/17;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);5;0;0;0;0;5;0;5 2021/17;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);11;1;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);197;74;0;0;0;271;0;0 2021/17;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;2;0;0;0;8;0;0 2021/17;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/17;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);24;11;0;0;1;36;0;0 2021/17;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/17;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;1;3;0;0 2021/17;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);108;81;0;0;1;190;0;0 2021/17;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);7;1;0;0;0;8;0;0 2021/17;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/17;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);13;9;0;0;1;23;0;0 2021/17;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/17;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;4;1;0;0;0;5;0;5 2021/17;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;3;0;0;0;0;3;0;3 2021/17;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/17;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;476;172;268;0;0;916;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);32;13;22;0;0;67;0;67 2021/17;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;154;32;75;0;0;261;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);22;1;9;0;0;32;0;32 2021/17;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/17;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);6;0;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);11;0;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);10;0;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);LVIRRNP;IR RNAV + PBN (062);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/17;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);8;1;0;0;0;9;0;0 2021/17;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;26;10;1;0;2;39;0;23 2021/17;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;15;8;0;0;0;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;23;7;0;0;1;31;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);4;4;2;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;23;4;0;0;1;28;0;13 2021/17;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;0;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;25;7;0;0;1;33;0;17 2021/17;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;14;17;0;0;1;32;0;17 2021/17;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;2;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);51;24;2;0;2;79;0;16 2021/17;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/17;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);124;129;4;0;20;277;0;40 2021/17;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);30;7;0;0;3;40;0;12 2021/17;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;2;0;0;0;3;0;2 2021/17;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);51;33;1;0;1;86;0;0 2021/17;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;6;0;0;0;8;0;0 2021/17;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;64;18;0;0;6;88;0;33 2021/17;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);40;18;0;0;5;63;0;8 2021/17;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);15;7;0;0;2;24;0;1 2021/17;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);13;9;0;0;3;25;0;9 2021/17;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;167;99;3;0;14;283;0;31 2021/17;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);7;2;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);3;3;0;0;0;6;0;1 2021/17;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);137;63;1;0;18;219;0;23 2021/17;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);5;4;0;0;0;9;0;4 2021/17;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/17;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/17;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;2;0;0;0;2;0;0 2021/18;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;396;118;8;1;10;533;1;0 2021/18;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;5;1;0;0;1;7;0;0 2021/18;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;38;6;3;0;0;47;0;0 2021/18;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/18;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;12;0;0;0;0;12;0;0 2021/18;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;21;3;1;0;0;25;0;0 2021/18;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/18;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;9;1;0;0;3;13;0;0 2021/18;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);10;1;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);11;1;0;0;2;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);3;2;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);5;0;0;0;0;5;0;0 2021/18;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);8;0;0;0;0;8;0;0 2021/18;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;4;0;0;0;8;0;1 2021/18;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);7;2;0;0;0;9;0;0 2021/18;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);77;35;0;0;10;122;0;3 2021/18;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);80;11;0;0;2;93;0;0 2021/18;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);28;4;0;0;2;34;0;0 2021/18;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);38;6;0;0;0;44;0;0 2021/18;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;144;12;2;0;6;164;0;0 2021/18;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);805;747;77;0;0;1629;0;1099 2021/18;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);16;18;0;0;0;34;0;15 2021/18;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);1;1;0;0;0;2;1;0 2021/18;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);57;70;7;0;0;134;0;111 2021/18;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);941;684;77;0;0;1702;0;1434 2021/18;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);5;11;2;0;0;18;0;7 2021/18;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;2;0;0;0;4;0;4 2021/18;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);28;27;2;0;0;57;0;50 2021/18;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;618;66;14;0;15;713;0;0 2021/18;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;19;0;0;0;1;20;0;0 2021/18;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;30;0;2;0;0;32;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1768;1512;30;1;37;3348;38;2 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;74;50;0;0;1;125;2;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;32;33;0;0;1;66;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;220;173;6;0;4;403;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;11;0;0;0;28;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;4;5;0;0;0;9;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1723;1541;24;0;34;3322;47;2 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;7;2;1;0;0;10;2;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;199;187;6;0;13;405;11;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;69;30;0;0;0;99;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;1;0;0;1;4;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;1;2;0;0 2021/18;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;27;13;0;1;0;41;0;0 2021/18;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;70;0;0;0;0;70;0;0 2021/18;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/18;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1166;0;12;0;19;1197;12;0 2021/18;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;9;0;0;0;1;10;0;0 2021/18;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;553;155;11;1;13;733;0;0 2021/18;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;16;2;0;0;0;18;0;0 2021/18;BE-T;Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;BE-T;tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen;0;0;0;0;1;1;0;0 2021/18;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4787;5528;608;0;1;10924;0;6391 2021/18;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);107;167;39;0;0;313;0;276 2021/18;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);32;71;13;0;0;116;0;112 2021/18;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);98;210;23;0;0;331;0;145 2021/18;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);65;134;21;0;1;221;100;94 2021/18;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);421;841;78;0;1;1341;0;1007 2021/18;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);4;1;0;0;0;5;0;5 2021/18;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;1;0;0;1;6;0;6 2021/18;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);7;2;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);11;3;0;1;1;16;0;16 2021/18;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);4;4;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);12;4;0;0;0;16;0;16 2021/18;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);6;0;1;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;0;0;1;0;1;0;1 2021/18;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);4;9;0;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);147;76;1;0;0;224;0;0 2021/18;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;2;0;0;0;8;0;0 2021/18;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;3;0;0;0;5;0;0 2021/18;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);41;7;2;0;0;50;0;0 2021/18;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;2;0;0;0;7;0;0 2021/18;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);103;75;2;1;1;182;0;0 2021/18;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/18;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;1;1;0;0;3;0;0 2021/18;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);6;5;0;0;0;11;0;0 2021/18;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/18;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;3;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;688;297;67;1;0;1053;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);74;25;4;0;0;103;0;103 2021/18;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;187;52;25;0;0;264;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);22;4;1;0;0;27;0;27 2021/18;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;4;0;0;0;7;0;7 2021/18;KVBD;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBD;KVBD;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBD;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;KVBZ;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBZ;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/18;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVATHIRIFR;ATPLH IFR (092);LVATHIRIFR;ATPLH IR IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVATIRINS;ATPLH-IR INS (022);LVATIRINS;ATPLH-IR INS (022);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;LVATIRRNP;ATPLH-IR RNAV + PBN (062);LVATIRRNP;ATPLH-IR RNAV + PBN (062);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVIRFPM;IR FPM (033);LVIRFPM;IR FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/18;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;10;0;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;8;3;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;7;3;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;2;0;0;0;2;0;2 2021/18;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);12;7;0;0;0;19;0;0 2021/18;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/18;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB-E;Bedrijfsmanagement Bus (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;26;5;0;0;1;32;0;22 2021/18;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;18;12;0;0;2;32;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;14;9;1;0;1;25;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);8;3;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;25;8;0;0;3;36;0;24 2021/18;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;4;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;20;15;0;0;3;38;0;36 2021/18;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;18;22;0;0;1;41;0;31 2021/18;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);1;2;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);104;37;2;0;5;148;0;41 2021/18;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/18;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);235;264;3;0;38;540;0;60 2021/18;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);68;21;1;0;1;91;0;23 2021/18;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/18;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);93;44;0;0;0;137;0;0 2021/18;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;1;0;0;0;6;0;0 2021/18;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/18;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;145;42;1;0;4;192;0;87 2021/18;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);0;2;0;0;0;2;0;0 2021/18;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);28;16;1;0;0;45;0;5 2021/18;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);5;0;0;0;2;7;0;0 2021/18;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);45;30;2;0;8;85;0;20 2021/18;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;203;155;5;0;28;391;0;38 2021/18;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);10;14;0;0;4;28;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);6;5;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);12;2;0;0;2;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);13;2;0;0;2;17;0;4 2021/18;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);159;57;2;0;14;232;0;18 2021/18;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);11;5;0;0;0;16;0;5 2021/18;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);9;1;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/18;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/18;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;2;0;0;0;2;0;1 2021/19;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;351;114;0;0;4;469;1;0 2021/19;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;8;0;1;0;0;9;0;0 2021/19;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;45;3;0;0;1;49;0;0 2021/19;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/19;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;6;5;0;0;0;11;0;0 2021/19;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;17;5;1;0;0;23;0;0 2021/19;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;14;2;0;0;1;17;0;0 2021/19;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);13;4;0;0;3;20;0;0 2021/19;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);7;0;0;0;0;7;0;0 2021/19;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/19;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/19;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);59;38;0;0;6;103;0;7 2021/19;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);50;4;0;0;2;56;0;0 2021/19;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);19;11;0;0;4;34;0;1 2021/19;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);16;6;0;0;1;23;0;0 2021/19;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;143;26;0;0;2;171;0;0 2021/19;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/19;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);646;637;72;0;0;1355;0;827 2021/19;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);15;20;2;0;0;37;0;15 2021/19;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);47;71;4;0;0;122;0;97 2021/19;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);728;530;85;0;0;1343;0;1090 2021/19;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);8;12;0;0;0;20;0;8 2021/19;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;3;0;0;0;5;1;4 2021/19;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);33;28;3;0;0;64;0;59 2021/19;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;559;48;9;0;12;628;0;0 2021/19;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;17;0;0;0;0;17;0;0 2021/19;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;28;2;0;0;0;30;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1772;1628;33;0;29;3462;32;1 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;76;48;2;0;2;128;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;42;26;1;0;1;70;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;231;166;3;0;11;411;3;2 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;7;5;0;0;0;12;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;2;5;1;0;0;8;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1487;1274;40;3;37;2841;56;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;2;7;0;0;0;9;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;142;148;5;0;11;306;7;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;66;34;0;0;0;100;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;5;3;0;0;0;8;0;0 2021/19;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;21;13;0;0;0;34;0;0 2021/19;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;68;0;2;0;0;70;0;0 2021/19;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1261;0;18;0;15;1294;7;0 2021/19;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;12;0;0;0;0;12;0;0 2021/19;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;410;145;7;0;10;572;1;0 2021/19;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;19;3;0;0;0;22;0;0 2021/19;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4565;5335;569;0;1;10470;0;5807 2021/19;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);86;157;28;0;0;271;0;226 2021/19;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);24;73;6;0;0;103;0;95 2021/19;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);92;197;14;0;0;303;0;126 2021/19;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);61;104;15;0;0;180;90;70 2021/19;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);366;845;63;0;0;1274;0;917 2021/19;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);3;1;0;0;0;4;0;4 2021/19;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);2;3;0;0;0;5;0;5 2021/19;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);0;2;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);8;1;0;0;3;12;0;12 2021/19;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);1;3;1;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);3;4;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/19;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);4;2;0;0;1;7;0;7 2021/19;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);9;3;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);8;4;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);3;5;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);153;66;1;0;1;221;0;0 2021/19;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);6;5;0;0;0;11;0;0 2021/19;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;3;0;0;0;6;0;0 2021/19;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);42;16;1;0;0;59;0;0 2021/19;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/19;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);103;55;1;1;1;161;0;0 2021/19;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);4;0;0;0;0;4;0;0 2021/19;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;3;0;0;0;5;0;0 2021/19;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);13;6;1;0;0;20;0;0 2021/19;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/19;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);4;4;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;2;1;0;0;3;0;3 2021/19;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;1;0;0;2;0;2 2021/19;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;611;268;73;1;0;953;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);47;29;7;0;0;83;0;83 2021/19;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;170;32;24;1;0;227;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);14;2;1;0;0;17;0;17 2021/19;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/19;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS-I;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS (voorlees) (KVBS-I);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/19;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVATIRMET;ATPLH-IR METEO (050);LVATIRMET;ATPLH-IR METEO (050);0;0;1;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVEIRMET;EIR METEO (050);LVEIRMET;EIR METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/19;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;10;2;0;0;1;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;6;3;1;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/19;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);13;7;0;0;0;20;0;0 2021/19;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);0;0;1;0;0;1;0;1 2021/19;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/19;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;18;10;1;0;1;30;0;14 2021/19;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;19;5;1;0;1;26;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);4;2;1;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;12;7;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/19;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;31;4;1;0;1;37;0;21 2021/19;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);6;4;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;41;17;1;0;0;59;0;25 2021/19;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);0;2;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;14;25;1;0;2;42;0;23 2021/19;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);6;6;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);76;41;0;0;7;124;0;26 2021/19;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;0;2;0;1 2021/19;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);193;217;1;0;15;426;0;48 2021/19;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);55;21;0;0;2;78;0;23 2021/19;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;2;0;0;0;3;0;3 2021/19;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);68;39;0;1;1;109;0;0 2021/19;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;5;4;0;0;0;9;0;0 2021/19;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/19;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;91;24;2;0;6;123;0;57 2021/19;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);1;0;1;0;0;2;0;0 2021/19;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);3;2;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);44;30;0;0;1;75;0;3 2021/19;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);8;4;0;0;1;13;0;0 2021/19;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);24;26;1;0;7;58;0;15 2021/19;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;170;147;5;0;26;348;0;43 2021/19;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;6;0;0;4;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);3;5;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);0;0;0;0;2;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);6;5;0;0;0;11;0;0 2021/19;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);203;105;4;0;19;331;0;19 2021/19;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);6;1;0;0;1;8;0;2 2021/19;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/19;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);5;0;0;0;0;5;0;0 2021/19;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/20;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;593;153;5;0;7;758;1;0 2021/20;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;16;4;0;0;0;20;0;0 2021/20;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;63;13;0;0;1;77;0;0 2021/20;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/20;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/20;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;18;3;0;0;0;21;0;0 2021/20;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/20;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;26;13;0;0;1;40;0;0 2021/20;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/20;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;7;3;0;0;0;10;0;0 2021/20;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);11;5;0;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);ADG1;ADN gasschepen (meerkeuze) (ADG1);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);ADG2;ADN gasschepen (case) (ADG2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);7;0;0;0;2;9;0;0 2021/20;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);4;0;0;0;0;4;0;0 2021/20;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);8;1;0;0;2;11;0;1 2021/20;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/20;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);67;44;2;0;1;114;0;2 2021/20;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);120;16;0;0;2;138;0;0 2021/20;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);25;15;1;0;2;43;0;1 2021/20;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);60;11;0;0;2;73;0;0 2021/20;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;328;56;0;0;5;389;0;0 2021/20;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;2;0;0;0;0;2;0;1 2021/20;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);1496;1337;16;0;175;3024;0;1757 2021/20;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);16;32;0;0;3;51;0;2 2021/20;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);100;144;2;0;7;253;0;219 2021/20;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1325;1035;19;0;138;2517;0;2015 2021/20;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);9;9;0;0;0;18;0;7 2021/20;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);3;3;0;0;3;9;2;6 2021/20;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);46;74;1;0;10;131;0;123 2021/20;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;683;73;6;1;16;779;0;0 2021/20;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;11;0;0;0;1;12;0;0 2021/20;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;37;2;0;0;2;41;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2342;2181;30;2;60;4615;65;3 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;80;53;2;0;3;138;2;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;37;46;1;0;1;85;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;294;232;4;0;10;540;4;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;15;0;0;0;32;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;4;6;0;0;0;10;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1902;1894;35;3;63;3897;75;2 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;12;7;0;0;3;22;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;230;238;14;1;9;492;16;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;84;39;0;0;2;125;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/20;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;43;13;0;0;1;57;0;0 2021/20;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;91;0;0;0;2;93;0;0 2021/20;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/20;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1767;0;24;4;56;1851;20;0 2021/20;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;9;0;0;0;0;9;0;0 2021/20;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;694;212;10;3;9;928;4;0 2021/20;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;19;9;0;0;0;28;0;0 2021/20;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4755;6435;173;0;767;12130;0;7418 2021/20;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);141;275;5;0;75;496;0;445 2021/20;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);65;122;2;0;28;217;0;206 2021/20;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);108;225;9;1;20;363;0;134 2021/20;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);107;167;7;0;19;300;135;104 2021/20;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);487;1121;16;0;115;1739;0;1380 2021/20;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);9;1;0;0;0;10;0;10 2021/20;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;4;0;0;1;9;0;9 2021/20;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);6;1;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);6;1;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);12;2;1;0;1;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);12;5;0;0;0;17;0;17 2021/20;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);9;2;0;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/20;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);18;4;0;0;1;23;0;23 2021/20;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);8;5;0;0;2;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);15;3;1;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);12;10;0;0;1;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);160;89;2;0;1;252;0;0 2021/20;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);8;4;0;0;0;12;0;0 2021/20;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;4;0;0;0;5;0;0 2021/20;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);43;12;0;0;0;55;0;0 2021/20;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/20;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/20;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);134;72;1;3;2;212;0;0 2021/20;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/20;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;4;0;0;0;5;0;0 2021/20;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);17;6;0;0;0;23;0;0 2021/20;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/20;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);6;3;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/20;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;630;289;20;0;96;1035;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);52;32;2;0;5;91;0;91 2021/20;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;208;51;5;0;30;294;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);14;10;0;0;7;31;0;31 2021/20;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;1;0;0;0;2;0;2 2021/20;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB-E;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB (extra tijd);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;LVEIRHPL;EIR HPL (040);LVEIRHPL;EIR HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVEIRMET;EIR METEO (050);LVEIRMET;EIR METEO (050);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;LVOPLAW;OPL LAW;LVOPLAW;OPL LAW;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/20;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;7;0;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;8;0;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;9;1;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;16;1;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;7;4;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;3;0;0;0;0;3;0;3 2021/20;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);29;9;0;0;1;39;0;0 2021/20;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);0;2;0;0;0;2;0;2 2021/20;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/20;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB-E;Bedrijfsmanagement Bus (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;46;12;0;0;4;62;0;41 2021/20;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/20;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;22;16;1;0;1;40;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;32;13;1;0;1;47;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);12;1;1;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/20;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;40;15;0;0;1;56;0;38 2021/20;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;25;19;0;0;2;46;0;27 2021/20;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);4;3;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;28;22;1;0;2;53;0;31 2021/20;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;7;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);126;62;2;0;7;197;0;49 2021/20;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/20;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);366;243;4;0;30;643;0;73 2021/20;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);110;35;1;0;4;150;0;38 2021/20;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);3;1;0;0;0;4;0;2 2021/20;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);95;36;0;0;1;132;0;0 2021/20;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;5;0;0;0;7;0;0 2021/20;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;113;41;0;0;7;161;0;58 2021/20;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);2;4;0;0;0;6;0;0 2021/20;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);TSV;Taxi Sociale vaardigheden (TSV);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);47;26;0;0;4;77;0;9 2021/20;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);12;5;0;0;0;17;0;2 2021/20;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);56;33;1;0;7;97;0;17 2021/20;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;231;176;0;0;22;429;0;35 2021/20;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);5;12;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);5;4;0;0;1;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);3;1;0;0;4;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);17;2;0;0;1;20;0;5 2021/20;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);195;83;0;0;14;292;0;19 2021/20;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);10;2;0;0;0;12;0;1 2021/20;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);5;6;0;0;3;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);5;0;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/20;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);3;1;0;0;0;4;0;1 2021/20;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);0;4;0;0;0;4;0;0 2021/21;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;488;153;3;1;10;655;0;0 2021/21;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;19;5;0;1;0;25;0;0 2021/21;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/21;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;59;7;0;0;3;69;0;0 2021/21;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/21;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;17;2;0;0;1;20;0;0 2021/21;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;26;5;0;0;2;33;0;0 2021/21;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;6;1;0;0;0;7;0;0 2021/21;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);30;12;0;0;0;42;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);1;1;0;0;0;2;0;0 2021/21;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/21;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;1;0;0;0;5;0;0 2021/21;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);6;0;0;0;0;6;0;0 2021/21;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);65;22;0;0;5;92;0;2 2021/21;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);50;11;0;0;0;61;0;2 2021/21;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);19;6;0;0;0;25;0;0 2021/21;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);29;6;0;0;1;36;0;1 2021/21;ADT;ADN tankschepen (ADT);ADT;ADN tankschepen (ADT);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;268;49;2;0;3;322;0;0 2021/21;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;3;1;0;0;0;4;0;0 2021/21;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);997;1038;19;1;149;2204;0;1381 2021/21;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);19;21;0;0;0;40;0;10 2021/21;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I-T;Theorie-examen bromfiets met tolk (AMTH-I-T);0;1;0;0;2;3;0;2 2021/21;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);79;113;1;0;11;204;0;165 2021/21;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1488;1149;26;0;181;2844;0;2210 2021/21;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);16;9;0;0;0;25;0;11 2021/21;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);4;4;1;0;3;12;1;10 2021/21;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);53;79;3;0;6;141;0;123 2021/21;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;728;81;7;0;18;834;0;0 2021/21;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;13;0;0;0;0;13;0;0 2021/21;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;27;1;0;0;0;28;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1809;1746;30;2;41;3628;44;3 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;85;53;0;0;1;139;1;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;40;33;0;0;0;73;1;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;218;161;5;1;3;388;3;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;11;6;0;0;0;17;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;0;0;0;2;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;4;1;0;0;1;6;1;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1539;1442;32;2;49;3064;66;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;6;4;0;0;0;10;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;184;171;6;0;8;369;10;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;48;20;0;1;1;70;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;2;1;0;0;0;3;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/21;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;25;14;1;0;1;41;0;0 2021/21;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;82;0;0;0;0;82;0;0 2021/21;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1587;0;10;1;38;1636;17;0 2021/21;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;9;0;0;0;0;9;0;0 2021/21;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;1;0;0;2;0;0 2021/21;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;533;167;4;1;13;718;0;0 2021/21;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;10;3;1;0;0;14;0;0 2021/21;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);4856;6566;156;1;834;12413;0;7819 2021/21;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);149;225;7;0;49;430;0;373 2021/21;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);63;105;1;0;22;191;0;183 2021/21;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);130;206;10;0;6;352;0;142 2021/21;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);68;110;7;0;14;199;92;85 2021/21;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);500;1112;10;0;106;1728;0;1389 2021/21;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);7;2;0;0;2;11;0;11 2021/21;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);5;0;0;0;0;5;0;5 2021/21;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/21;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);11;5;0;0;2;18;0;18 2021/21;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/21;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);18;1;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;0;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);3;0;0;0;0;3;0;3 2021/21;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);11;6;0;0;0;17;0;17 2021/21;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);5;6;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);163;80;0;1;1;245;0;0 2021/21;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);10;1;0;0;0;11;0;0 2021/21;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/21;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);49;7;2;0;0;58;0;0 2021/21;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);8;2;0;0;0;10;0;0 2021/21;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);130;89;0;0;0;219;0;0 2021/21;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;4;0;0;0;7;0;0 2021/21;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/21;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);11;6;0;0;0;17;0;0 2021/21;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/21;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;2;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/21;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA-E;CWO Groot Motorschip - A (extra tijd) (GMSA-E);0;0;0;0;1;1;0;1 2021/21;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB-E;CWO Groot Motorschip - B (extra tijd) (GMSB-E);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/21;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;484;259;17;0;88;848;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);33;26;1;0;9;69;0;69 2021/21;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);2;5;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;180;34;6;0;35;255;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);13;5;2;0;5;25;0;25 2021/21;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/21;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;0;0;0;0;3;0;3 2021/21;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVEIRHPL;EIR HPL (040);LVEIRHPL;EIR HPL (040);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;8;2;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/21;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);12;4;0;0;1;17;0;0 2021/21;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONAF;Afvalstoffen;ONAF-E;Afvalstoffen (Extra tijd);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/21;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;1;0;0;0;2;0;2 2021/21;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;43;9;0;0;2;54;0;20 2021/21;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);0;2;1;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;6;9;0;0;3;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;24;17;0;0;3;44;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);3;4;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONPB;Personeelsmanagement Bus;ONPB;Personeelsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/21;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;41;7;0;0;1;49;0;17 2021/21;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);4;3;1;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;41;17;0;0;3;61;0;29 2021/21;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;45;35;0;0;4;84;0;35 2021/21;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);89;54;1;0;6;150;0;42 2021/21;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;1;0;0;1;5;0;2 2021/21;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);260;193;2;0;26;481;0;70 2021/21;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);63;21;0;0;6;90;0;29 2021/21;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);3;0;0;0;0;3;0;2 2021/21;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);78;33;0;0;0;111;0;0 2021/21;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;2;5;0;0;0;7;0;0 2021/21;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/21;T-T;T-rijbewijs tussentijdse toets;T-T;T-rijbewijs tussentijdse toets;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;66;29;1;0;4;100;0;47 2021/21;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);31;20;0;0;4;55;0;7 2021/21;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);10;4;0;0;1;15;0;0 2021/21;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);37;23;0;0;3;63;0;14 2021/21;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;176;146;1;0;18;341;0;31 2021/21;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);4;6;0;0;3;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);6;2;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);8;4;0;0;5;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);7;4;0;0;2;13;0;3 2021/21;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);141;88;2;0;19;250;0;22 2021/21;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);10;1;0;0;1;12;0;1 2021/21;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/21;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/21;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);2;0;0;0;1;3;0;0 2021/22;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;540;145;3;1;4;693;0;0 2021/22;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;13;2;1;0;0;16;0;0 2021/22;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;2;1;0;0;1;4;0;0 2021/22;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;65;6;0;0;2;73;0;0 2021/22;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/22;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/22;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;13;1;1;0;0;15;0;0 2021/22;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/22;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;24;6;1;0;3;34;0;0 2021/22;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/22;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;11;2;1;0;1;15;0;0 2021/22;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;2;1;0;0;0;3;0;0 2021/22;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);5;5;1;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);5;0;0;0;1;6;0;0 2021/22;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);2;1;0;0;0;3;0;0 2021/22;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;1;0;0;1;6;0;0 2021/22;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);4;2;0;0;0;6;0;0 2021/22;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);98;45;0;0;8;151;0;4 2021/22;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);94;6;0;0;1;101;0;0 2021/22;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);32;10;0;0;2;44;0;1 2021/22;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);36;8;1;0;0;45;0;2 2021/22;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;673;123;3;0;4;803;0;0 2021/22;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/22;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);898;1191;16;0;166;2271;0;1494 2021/22;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);17;27;1;0;2;47;0;15 2021/22;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);61;125;0;0;15;201;0;175 2021/22;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1645;1326;20;0;178;3169;0;2460 2021/22;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);11;16;1;0;2;30;0;12 2021/22;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;1;1;0;2;5;0;4 2021/22;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);46;67;2;0;4;119;0;112 2021/22;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;691;86;4;0;13;794;0;0 2021/22;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;11;1;0;0;0;12;0;0 2021/22;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;33;1;0;0;1;35;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1789;1790;29;3;59;3670;53;6 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;87;72;0;0;3;162;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;54;38;2;0;2;96;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;265;186;11;1;6;469;1;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;23;18;0;0;1;42;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;8;5;1;0;0;14;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;2168;2177;45;2;78;4470;82;6 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;10;8;0;0;0;18;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;182;240;5;1;20;448;13;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;50;33;1;0;1;85;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;7;3;0;0;0;10;0;0 2021/22;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;28;14;0;0;0;42;0;0 2021/22;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;101;0;2;0;2;105;0;0 2021/22;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;5;0;0;0;0;5;0;0 2021/22;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1879;0;20;1;34;1934;22;0 2021/22;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;14;0;0;0;0;14;0;0 2021/22;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NA;aangepaste tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/22;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;722;255;3;0;26;1006;0;0 2021/22;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;26;6;0;0;0;32;0;0 2021/22;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5814;7834;144;0;1034;14826;0;9526 2021/22;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);161;292;4;0;71;528;0;447 2021/22;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);73;112;2;0;29;216;0;198 2021/22;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);128;281;6;0;20;435;0;177 2021/22;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);112;141;6;0;28;287;109;111 2021/22;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);614;1285;17;0;122;2038;0;1644 2021/22;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);9;6;0;0;3;18;0;18 2021/22;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);7;6;0;0;1;14;0;14 2021/22;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);7;0;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);2;4;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;5;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);5;2;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVKS;Kennis schip (BVKS);BVKS;Kennis schip (BVKS);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/22;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);5;4;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);20;4;0;0;0;24;0;24 2021/22;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);10;2;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;0;0;0;1;1;0;1 2021/22;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);18;2;0;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);12;6;1;0;1;20;0;20 2021/22;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);21;3;0;0;0;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);12;10;0;0;1;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);165;67;1;0;1;234;0;0 2021/22;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);5;2;0;0;0;7;0;0 2021/22;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;3;0;0;0;5;0;0 2021/22;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);49;8;0;0;1;58;0;0 2021/22;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/22;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/22;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);112;82;0;0;3;197;0;0 2021/22;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);5;3;0;0;1;9;0;0 2021/22;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);5;1;0;0;0;6;0;0 2021/22;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);8;6;0;0;0;14;0;0 2021/22;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);1;0;0;0;1;2;0;0 2021/22;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;1;1;0;0;0;2;0;2 2021/22;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP-I;CWO Groot Motorschip - Praktijk - individueel;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;580;411;17;0;140;1148;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);50;40;0;0;19;109;0;109 2021/22;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;187;72;4;1;53;317;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);22;8;0;0;6;36;0;36 2021/22;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;5;0;0;0;0;5;0;5 2021/22;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;1;0;0;0;1;2;0;2 2021/22;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);16;0;0;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);16;1;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);LVATIRLAW;ATPLH-IR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVATIRMB;ATPLH-IR M-B (031);LVATIRMB;ATPLH-IR M-B (031);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHAGK;PPLH AGK-OPS;LVPHAGK;PPLH AGK;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;LVPHFPP;PPLH FPP-OPS-POF;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;2;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;4;0;0;0;0;4;0;4 2021/22;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);21;6;0;0;1;28;0;0 2021/22;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;27;13;0;0;5;45;0;40 2021/22;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;25;16;0;0;6;47;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);10;6;0;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;16;11;2;0;2;31;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;32;5;0;0;1;38;0;25 2021/22;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);1;2;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;50;18;0;0;7;75;0;29 2021/22;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);1;3;1;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;28;23;0;0;5;56;0;26 2021/22;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;4;0;0;2;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);94;45;1;0;13;153;0;44 2021/22;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);3;1;0;0;0;4;0;2 2021/22;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);269;266;0;0;31;566;0;59 2021/22;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);78;20;1;0;9;108;0;37 2021/22;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/22;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);88;49;0;0;0;137;0;0 2021/22;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;6;1;0;0;1;8;0;0 2021/22;T;T-rijbewijs praktijk;T-FA;Faalangstexamen T-rijbewijs (T-FA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/22;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;124;49;0;0;10;183;0;85 2021/22;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);49;35;0;0;1;85;0;13 2021/22;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);6;3;0;0;0;9;0;0 2021/22;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);74;28;1;0;7;110;0;17 2021/22;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;208;160;1;0;17;386;0;37 2021/22;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);1;6;0;0;2;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);6;5;0;0;4;15;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);10;1;0;0;3;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);10;6;0;0;0;16;0;1 2021/22;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);173;98;0;0;29;300;0;25 2021/22;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);13;5;0;0;2;20;0;2 2021/22;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);16;6;0;0;1;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);8;4;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/22;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);9;0;0;0;0;9;0;1 2021/22;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);2;5;0;0;1;8;0;0 2021/23;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;728;238;5;1;12;984;1;0 2021/23;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;17;11;0;0;1;29;0;0 2021/23;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/23;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;109;13;0;0;2;124;0;0 2021/23;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/23;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/23;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;16;3;0;0;0;19;0;0 2021/23;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/23;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;39;12;0;0;0;51;0;0 2021/23;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;2;1;0;0;0;3;0;0 2021/23;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;10;1;0;0;0;11;0;0 2021/23;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/23;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);ADC2;ADN chemieschepen (case) (ADC2);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);8;6;0;0;0;14;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);15;2;0;0;0;17;0;0 2021/23;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);13;0;0;0;0;13;0;0 2021/23;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;1;0;0;0;5;0;0 2021/23;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);8;0;0;0;0;8;0;0 2021/23;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);74;18;1;0;9;102;0;5 2021/23;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);71;6;0;0;2;79;0;1 2021/23;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);28;13;0;0;2;43;0;0 2021/23;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);36;7;0;0;0;43;0;0 2021/23;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;651;110;0;0;6;767;0;0 2021/23;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);985;1226;20;0;178;2409;0;1461 2021/23;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);17;27;1;0;2;47;0;10 2021/23;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);63;120;2;0;16;201;0;172 2021/23;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1569;1327;24;0;234;3154;0;2471 2021/23;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);14;8;0;0;1;23;0;10 2021/23;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);6;11;0;0;1;18;4;12 2021/23;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);38;59;0;0;9;106;0;101 2021/23;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;736;78;5;1;7;827;0;0 2021/23;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;16;0;1;0;0;17;0;0 2021/23;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;33;2;1;0;0;36;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2122;2304;28;2;74;4530;61;12 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;117;90;3;1;3;214;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;55;42;1;0;3;101;1;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;262;212;5;0;7;486;6;1 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;10;11;0;0;0;21;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;2;0;0;0;2;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;5;4;0;0;0;9;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1777;1717;27;0;56;3577;63;4 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;9;8;1;0;0;18;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;209;200;3;1;18;431;9;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;65;44;1;0;2;112;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;7;2;0;0;0;9;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/23;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;21;20;0;0;0;41;0;0 2021/23;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;126;0;1;0;1;128;0;0 2021/23;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/23;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2185;0;30;2;50;2267;26;0 2021/23;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;14;0;0;0;1;15;0;0 2021/23;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;775;251;5;0;16;1047;0;0 2021/23;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;26;7;0;0;1;34;0;0 2021/23;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);6253;8210;184;0;1083;15730;0;8902 2021/23;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);179;296;10;0;46;531;0;442 2021/23;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);57;98;2;0;14;171;0;164 2021/23;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);149;233;5;0;13;400;0;183 2021/23;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);100;155;16;0;13;284;116;103 2021/23;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);538;1277;13;0;150;1978;0;1490 2021/23;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);6;3;1;0;1;11;0;11 2021/23;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);9;1;2;0;0;12;0;12 2021/23;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;2;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);9;3;1;0;0;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);15;8;0;0;2;25;0;25 2021/23;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);6;1;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/23;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);3;3;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/23;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);10;4;0;0;1;15;0;15 2021/23;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);8;3;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/23;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);11;3;0;0;2;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);10;1;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);185;91;0;0;1;277;0;0 2021/23;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);8;2;0;0;0;10;0;0 2021/23;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/23;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);34;12;0;0;0;46;0;0 2021/23;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);10;0;0;0;0;10;0;0 2021/23;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);120;77;0;1;2;200;0;0 2021/23;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);2;4;0;0;0;6;0;0 2021/23;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/23;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);14;9;0;0;0;23;0;0 2021/23;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/23;D;Bus D praktijk (D);D-NO;Bus D praktijk nader onderzoek (D-NO);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/23;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);2;1;0;0;1;4;0;0 2021/23;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/23;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/23;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;544;389;15;0;116;1064;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);41;30;2;0;15;88;0;88 2021/23;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;4;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;155;66;7;0;48;276;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);10;3;1;0;6;20;0;20 2021/23;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;3;1;1;0;1;6;0;6 2021/23;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;2;1;0;0;0;3;0;3 2021/23;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);20;0;0;0;0;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);18;0;0;0;0;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);19;0;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);20;0;0;0;1;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);18;1;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAMET;ATPLA METEO (050);LVATAMET;ATPLA METEO (050);16;0;0;0;0;16;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATHIRIFR;ATPLH IFR (092);LVATHIRIFR;ATPLH IR IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATIRMET;ATPLH-IR METEO (050);LVATIRMET;ATPLH-IR METEO (050);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVATIRVFR;ATPLH-IR VFR (091);LVATIRVFR;ATPLH-IR VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVEIRIFR;EIR IFR (092);LVEIRIFR;IR IFR (092);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/23;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;3;0;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;1;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;1;6;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPHCOM;PPLH COM;LVPHCOM;PPLH COM;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/23;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);20;4;0;0;1;25;0;0 2021/23;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;37;13;0;0;3;53;0;27 2021/23;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/23;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;19;16;0;0;3;38;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);6;4;1;0;1;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;23;4;0;0;1;28;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;50;8;1;0;2;61;0;32 2021/23;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);7;2;1;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;33;15;0;0;4;52;0;34 2021/23;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);2;3;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-I;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Individueel begeleid);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/23;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;40;31;0;0;2;73;0;40 2021/23;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;3;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);99;63;0;0;6;168;0;49 2021/23;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;1;0;0;0;3;0;3 2021/23;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);210;251;1;0;31;493;0;78 2021/23;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);82;30;0;0;2;114;0;32 2021/23;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);77;51;0;0;1;129;0;0 2021/23;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;8;3;0;0;0;11;0;0 2021/23;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;123;45;0;0;6;174;0;75 2021/23;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);30;25;0;0;3;58;0;7 2021/23;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);5;4;0;0;0;9;0;0 2021/23;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);48;29;2;0;7;86;0;16 2021/23;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;200;189;1;0;24;414;0;37 2021/23;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);3;7;0;0;1;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);2;3;0;0;1;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);16;2;0;0;5;23;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);19;4;0;0;3;26;0;3 2021/23;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);208;124;2;0;25;359;0;30 2021/23;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);19;10;0;0;2;31;0;5 2021/23;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);VEEPV;Pluimveetransport verlenging (VEEPV);8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/23;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);5;1;0;0;0;6;0;0 2021/23;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);5;3;0;0;1;9;0;1 2021/24;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;707;227;2;0;8;944;0;0 2021/24;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;20;7;0;0;1;28;0;0 2021/24;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;72;6;1;0;1;80;0;0 2021/24;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/24;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/24;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;23;6;1;0;0;30;0;0 2021/24;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/24;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;39;15;0;0;1;55;0;0 2021/24;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;5;1;0;0;0;6;0;0 2021/24;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A2;0;0;0;0;1;1;0;0 2021/24;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;9;1;0;0;1;11;0;0 2021/24;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/24;ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);ADC1;ADN chemieschepen (meerkeuze) (ADC1);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);4;6;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);13;0;0;0;0;13;0;0 2021/24;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);10;0;0;0;0;10;0;0 2021/24;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;0;0;0;0;4;0;0 2021/24;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);5;1;0;0;0;6;0;0 2021/24;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);79;41;1;0;7;128;0;7 2021/24;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);98;9;0;0;3;110;0;0 2021/24;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);26;18;1;0;3;48;0;2 2021/24;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);39;7;0;0;2;48;0;1 2021/24;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;600;120;1;0;3;724;0;0 2021/24;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);916;1391;16;0;198;2521;0;1563 2021/24;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);17;21;1;0;3;42;0;14 2021/24;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);72;169;2;0;10;253;0;216 2021/24;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1418;1254;17;0;200;2889;0;2314 2021/24;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);12;12;0;0;1;25;0;12 2021/24;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);2;2;0;0;0;4;0;2 2021/24;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);40;65;2;0;5;112;0;101 2021/24;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;630;52;1;1;8;692;0;0 2021/24;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;13;0;0;0;0;13;0;0 2021/24;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;25;1;0;0;1;27;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2288;2264;34;4;57;4647;71;6 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;99;88;3;0;3;193;1;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;45;59;1;0;4;109;1;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;286;196;5;0;5;492;4;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;17;12;0;0;1;30;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;6;5;0;0;1;12;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1517;1562;35;2;54;3170;48;4 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;3;11;0;0;1;15;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;177;206;6;0;15;404;12;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;75;43;0;0;0;118;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;6;2;0;0;0;8;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;0;0;0;1;1;0;0 2021/24;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;33;9;0;0;0;42;0;0 2021/24;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;120;0;0;0;1;121;0;0 2021/24;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/24;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;2022;0;21;1;45;2089;20;0 2021/24;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;13;0;0;0;0;13;0;0 2021/24;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;746;249;7;1;20;1023;0;0 2021/24;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;26;9;1;0;1;37;0;0 2021/24;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto met aanhangwagen;3;1;0;0;0;4;0;0 2021/24;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5898;8109;191;0;1226;15424;0;9148 2021/24;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);164;303;7;0;56;530;0;445 2021/24;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);66;125;0;0;21;212;0;194 2021/24;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);129;250;7;0;16;402;0;174 2021/24;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);67;157;6;0;19;249;111;99 2021/24;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);564;1308;21;1;173;2067;0;1491 2021/24;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);5;3;0;0;3;11;0;11 2021/24;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);6;4;0;0;1;11;0;11 2021/24;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);4;2;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);7;1;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);12;2;0;0;1;15;0;15 2021/24;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);4;1;1;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVMK;Motorkennis (BVMK);BVMK;Motorkennis (BVMK);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/24;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;2;0;0;1;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/24;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);11;2;0;0;1;14;0;14 2021/24;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);5;3;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);14;8;0;0;2;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);13;12;0;0;3;28;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);9;2;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);168;93;0;1;4;266;0;0 2021/24;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;3;0;0;0;10;0;0 2021/24;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2021/24;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);51;15;0;0;0;66;0;0 2021/24;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1-AA;Vrachtauto C1 praktijk aangepast (C1-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/24;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/24;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);110;84;1;0;5;200;0;0 2021/24;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);4;3;0;0;0;7;0;0 2021/24;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);2;2;0;0;0;4;0;0 2021/24;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);16;8;0;0;0;24;0;0 2021/24;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;667;507;23;0;139;1336;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);39;40;2;0;22;103;0;103 2021/24;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;175;69;9;0;44;297;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);11;9;0;0;7;27;0;27 2021/24;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;1;2;0;0;0;3;0;3 2021/24;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/24;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVOPLAW;OPL LAW;LVOPLAW;OPL LAW;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/24;LVOPLHPL;OPL HPL;LVOPLHPL;OPL HPL;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/24;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;8;0;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;10;0;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;7;2;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;8;2;0;0;0;10;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPHHPL;PPLH HPL;LVPHHPL;PPLH HPL;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;LVPHLAW;PPLH LAW-OPS;0;0;0;0;1;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/24;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);24;7;1;0;1;33;0;0 2021/24;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;4;4;0;0;1;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/24;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;29;10;1;0;3;43;0;25 2021/24;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONCB;Calculatie Bus;ONCB;Calculatie Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/24;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;22;8;0;0;3;33;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);13;2;1;0;1;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;19;12;0;0;2;33;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);6;6;0;0;1;13;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;37;11;0;0;2;50;0;31 2021/24;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;ONWB-1;Wegvervoer Bus Deel 1;1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;ONWB-2;Wegvervoer Bus Deel 2;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;24;15;0;0;3;42;0;33 2021/24;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-I;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Individueel begeleid);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/24;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;21;17;0;0;2;40;0;28 2021/24;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-I;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Individueel begeleid);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/24;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);111;70;0;0;9;190;0;50 2021/24;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);2;0;0;0;1;3;0;1 2021/24;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);247;245;4;0;33;529;0;64 2021/24;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);52;20;1;0;4;77;0;30 2021/24;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;0;0;0;0;2;0;1 2021/24;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);81;50;0;0;0;131;0;0 2021/24;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;7;4;0;0;0;11;0;0 2021/24;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;118;56;1;0;6;181;0;87 2021/24;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;2;0;0;0;5;0;0 2021/24;TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);TAT;Taxi Amsterdam theorie (TAT);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);34;35;2;0;1;72;0;14 2021/24;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);4;3;0;0;0;7;0;1 2021/24;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);61;25;0;0;4;90;0;11 2021/24;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;220;197;4;0;20;441;0;43 2021/24;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);9;10;0;0;2;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);1;6;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);11;6;0;0;0;17;0;6 2021/24;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);217;129;4;0;24;374;0;33 2021/24;V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);V3C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 1 (V3C-1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);1;0;0;0;1;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);8;3;1;0;2;14;0;3 2021/24;VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);VB;Veiligheidsadviseur binnenvaart (VB);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);1;2;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);17;4;0;0;1;22;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;1;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);17;0;0;0;0;17;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);VVS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer verlenging (VVS);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/24;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);16;0;0;0;0;16;0;3 2021/24;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);6;9;0;0;2;17;0;0 2021/25;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;737;209;2;1;8;957;1;0 2021/25;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;23;4;0;0;0;27;0;0 2021/25;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/25;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;1;0;0;0;4;0;0 2021/25;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;67;14;0;0;0;81;0;0 2021/25;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/25;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/25;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;16;8;0;0;1;25;0;0 2021/25;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;34;5;0;0;0;39;0;0 2021/25;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/25;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;10;1;0;0;0;11;0;0 2021/25;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);13;19;0;0;1;33;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);17;4;0;0;0;21;0;0 2021/25;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);12;1;0;0;0;13;0;0 2021/25;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);7;2;0;0;1;10;0;0 2021/25;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);9;1;0;0;0;10;0;0 2021/25;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);96;33;0;0;6;135;0;3 2021/25;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);71;7;0;0;2;80;0;0 2021/25;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);38;14;0;0;1;53;0;1 2021/25;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);29;8;0;0;1;38;0;0 2021/25;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;650;136;2;0;4;792;0;0 2021/25;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/25;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);751;1286;26;0;215;2278;0;1455 2021/25;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);17;29;1;0;1;48;0;18 2021/25;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);47;104;1;0;6;158;0;134 2021/25;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);1222;1163;18;0;207;2610;0;2070 2021/25;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);21;14;0;0;0;35;0;13 2021/25;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;3;0;0;2;6;0;4 2021/25;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);27;56;2;0;11;96;0;95 2021/25;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;745;78;6;1;12;842;1;1 2021/25;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;14;1;0;0;0;15;0;0 2021/25;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;32;2;0;0;0;34;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;2480;2421;32;2;60;4995;74;7 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;118;92;0;0;3;213;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;57;47;0;0;0;104;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;261;186;3;0;5;455;3;1 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;16;11;0;0;1;28;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;5;4;0;0;0;9;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;1525;1385;29;1;25;2965;63;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;6;6;0;0;0;12;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;182;186;2;0;14;384;15;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;87;40;0;0;1;128;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;5;3;0;0;0;8;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;0;1;0;0;0;1;0;0 2021/25;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;24;10;0;0;1;35;0;0 2021/25;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;118;0;2;0;1;121;0;0 2021/25;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT-AA;aangepaste deeltoets 3 personenauto RIS;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/25;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;1961;0;23;3;34;2021;22;0 2021/25;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;19;0;0;0;0;19;0;0 2021/25;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;846;239;6;0;9;1100;1;0 2021/25;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;21;9;0;0;0;30;0;0 2021/25;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);5866;7979;170;0;1190;15205;0;8888 2021/25;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);144;335;6;0;62;547;0;453 2021/25;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);47;124;3;0;35;209;0;201 2021/25;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);121;237;5;0;8;371;0;175 2021/25;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);80;128;8;0;22;238;122;94 2021/25;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);504;1365;16;0;156;2041;0;1517 2021/25;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);4;1;0;0;1;6;0;6 2021/25;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);6;1;0;0;3;10;0;10 2021/25;BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);BVKR3;Kennis van de Rijn zone 3 (BVKR3);3;1;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);BVKR4;Kennis van de Rijn zone 4 (BVKR4);4;3;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);7;3;0;0;2;12;0;12 2021/25;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);9;3;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);18;2;0;0;1;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);5;5;0;0;2;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);BVNIV;Nationale en internationale vervoersmarkt (BVNIV);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);12;5;0;0;2;19;0;19 2021/25;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVRB;Reglementen 1B (BVRB);BVRB;Reglementen 1B (BVRB);0;1;0;0;0;1;0;1 2021/25;BVRP;Radar praktijk (BVRP);BVRP;Radar praktijk (BVRP);12;0;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);7;9;0;0;2;18;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);5;1;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);191;102;0;0;2;295;0;0 2021/25;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);7;2;0;0;0;9;0;0 2021/25;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2021/25;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);59;1;0;0;0;60;0;0 2021/25;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);5;2;0;0;0;7;0;0 2021/25;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);131;84;1;0;3;219;0;0 2021/25;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);3;3;0;0;0;6;0;0 2021/25;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-NO;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk nader onderzoek (CE-NO);1;3;0;0;0;4;0;0 2021/25;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);16;8;0;0;1;25;0;0 2021/25;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);7;4;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);DP2;Directiechauffeur 2 praktijk (DP2);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/25;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;GMSP;CWO Groot Motorschip - Praktijk;2;0;0;0;0;2;0;2 2021/25;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;710;578;13;0;156;1457;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);36;50;0;0;20;106;0;106 2021/25;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;189;89;7;0;54;339;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);10;15;0;0;5;30;0;30 2021/25;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-I;Klein Vaarbewijs 2 examen (voorlees) (KV2-I);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;6;2;0;0;1;9;0;9 2021/25;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/25;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVEIRFPM;EIR FPM (033);LVEIRFPM;EIR FPM (033);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVEIRLAW;EIR LAW (010);LVEIRLAW;EIR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;LVOATAPH;Overbrugging PPLH;LVOATAPH;Overbrugging PPLH (FPP/OPS/POF);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;4;1;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;9;0;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;4;0;0;0;1;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;7;0;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;4;2;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;LVPHPNV;PPLH FPM-NAV;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;1;2;0;0;0;3;0;3 2021/25;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);15;7;0;0;1;23;0;0 2021/25;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;3;0;0;0;1;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;ONBB;Bedrijfsmanagement Bus;1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;15;9;1;1;3;29;0;25 2021/25;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;24;14;1;2;1;42;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal (Extra tijd);18;3;0;0;3;24;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONFM;Financieel Management;ONFM;Financieel Management Digitaal;17;11;0;0;0;28;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONFM;Financieel Management;ONFM-E;Financieel Management Digitaal (Extra tijd);10;9;0;0;0;19;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;23;9;0;1;2;35;0;34 2021/25;ONPG;Personeelsmanagement Goederen;ONPG-E;Personeelsmanagement Goederen (Extra tijd);3;1;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;32;15;0;0;5;52;0;31 2021/25;ONWG-1;Wegvervoer Goederen Deel 1;ONWG-1-E;Wegvervoer Goederen Deel 1 (Extra tijd);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;26;29;1;0;4;60;0;36 2021/25;ONWG-2;Wegvervoer Goederen Deel 2;ONWG-2-E;Wegvervoer Goederen Deel 2 (Extra tijd);2;10;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);R2C;Vrachtauto rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2C);86;53;0;0;8;147;0;49 2021/25;R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);R2D;Bus rijbewijs - theorie deel 2, administratie (R2D);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/25;RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);RV1;Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1);231;212;1;0;36;480;0;58 2021/25;RV1L;Vrachtauto C1/ Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);RV1L;Vrachtauto C1 / Bus D1 - theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1L);55;33;0;0;4;92;0;36 2021/25;RV1P;Vrachtauto C/ Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);RV1P;Vrachtauto C / Bus D - theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus (RV1P);2;0;0;0;0;2;0;2 2021/25;T;T-rijbewijs praktijk;T;T-rijbewijs praktijk (T);90;48;2;0;0;140;0;0 2021/25;T;T-rijbewijs praktijk;T-AA;T-rijbewijs praktijk aangepast;4;5;0;0;0;9;0;0 2021/25;T-TH;T-rijbewijs theorie;T-TH;T-rijbewijs theorie;71;40;0;0;5;116;0;59 2021/25;TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);TAP;Taxi Amsterdam praktijk (TAP);3;1;0;0;0;4;0;0 2021/25;TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);TRBT;Transportbegeleider theorie (TRBT);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);TVP;Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP);29;19;1;0;4;53;0;5 2021/25;TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);TVPC;Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC);9;6;0;0;0;15;0;1 2021/25;TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);TVT;Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT);41;23;2;0;6;72;0;9 2021/25;V2C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2C);V2C;V2C Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie;275;224;2;0;19;520;0;36 2021/25;V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);V2C-1;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 1 (V2C-1);3;6;0;0;0;9;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);V2C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 2 (V2C-2);3;8;0;0;0;11;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);V2C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie, module 3 (V2C-3);5;2;0;0;0;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;V2D;Bus rijbewijs met code 95- theorie deel 2, administratie (V2D);V2D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 2, administratie (V2D);13;6;0;0;2;21;0;4 2021/25;V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C);V3C;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3C);271;118;2;0;22;413;0;34 2021/25;V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);V3C-2;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 2 (V3C-2);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);V3C-3;Vrachtauto rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases, module 3 (V3C-3);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);V3D;Bus rijbewijs met code 95 - theorie deel 3, administratie cases (V3D);12;6;0;0;0;18;0;5 2021/25;VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);VBGS;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS);9;3;0;0;0;12;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);VBGSV;Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen verlenging (VBGSV);0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VEE;Veetransport (VEE);VEE;Veetransport (VEE);5;1;0;0;1;7;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VEEP;Pluimveetransport (VEEP);VEEP;Pluimveetransport (VEEP);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);VEEV;Veetransport verlenging (VEEV);6;2;0;0;0;8;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);VS;Veiligheidsadviseur spoorvervoer (VS);0;3;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);VVB;Veiligheidsadviseur binnenvaart verlenging (VVB);3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/25;VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);VVW;Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW);8;1;0;0;1;10;0;4 2021/25;VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);VW;Veiligheidsadviseur wegvervoer (VW);5;6;0;0;1;12;0;2 2021/26;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;493;119;3;1;2;618;0;0 2021/26;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-AA;aangepast praktijkexamen motor verkeersdeelneming A;4;1;0;0;0;5;0;0 2021/26;A;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks;A-NO;nader onderzoek rijvaardigheid motor verkeersdeelneming A;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/26;A-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt;A-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A-getrapt;43;7;0;0;0;50;0;0 2021/26;A-T;Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;A-T;tussentijdse toets motor verkeersdeelneming A;4;0;0;0;0;4;0;0 2021/26;A1;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;A1;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1;7;1;0;0;0;8;0;0 2021/26;A2;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;A2;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2;17;6;0;0;0;23;0;0 2021/26;A2-G;Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt;A2-G;praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2-getrapt;7;0;0;0;0;7;0;0 2021/26;ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);ADCDT;ADN combinatie droge lading / tankschepen (ADCDT);12;8;0;0;1;21;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);ADR1;ADR klasse 1 (ADR1);3;0;0;0;0;3;0;0 2021/26;ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);ADR1V;ADR klasse 1 verlenging (ADR1V);1;0;0;0;1;2;0;0 2021/26;ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);ADR7;ADR klasse 7 (ADR7);4;0;0;0;0;4;0;0 2021/26;ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);ADR7V;ADR klasse 7 verlenging (ADR7V);1;0;0;0;1;2;0;0 2021/26;ADRB;ADR basis (ADRB);ADRB;ADR basis (ADRB);28;14;0;0;2;44;0;0 2021/26;ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);ADRBV;ADR basis verlenging (ADRBV);20;0;0;0;1;21;0;0 2021/26;ADRT;ADR tank (ADRT);ADRT;ADR tank (ADRT);12;3;0;0;2;17;0;1 2021/26;ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);ADRTV;ADR tank verlenging (ADRTV);17;1;0;0;0;18;0;1 2021/26;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM2;praktijkexamen bromfiets;416;91;1;0;2;510;0;0 2021/26;AM;Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel);AM4;praktijkexamen brommobiel;1;1;0;0;0;2;0;0 2021/26;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH;Theorie-examen bromfiets (AMTH);365;640;14;0;113;1132;0;672 2021/26;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-I;Theorie-examen individueel bromfiets (AMTH-I);10;11;0;0;1;22;0;4 2021/26;AMTH;Theorie-examen bromfiets (of brommobiel);AMTH-VE;Theorie-examen bromfiets extra tijd (AMTH-VE);26;62;3;0;7;98;0;81 2021/26;ATH;Theorie-examen motor;ATH;Theorie-examen motor (ATH);628;570;15;0;116;1329;0;988 2021/26;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I;Theorie-examen individueel motor (ATH-I);3;5;0;0;0;8;0;4 2021/26;ATH;Theorie-examen motor;ATH-I-T;Theorie-examen motor met tolk (ATH-I-T);1;4;0;0;1;6;3;2 2021/26;ATH;Theorie-examen motor;ATH-VE;Theorie-examen motor extra tijd (ATH-VE);22;35;0;0;5;62;0;59 2021/26;AVB-A;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;AVB-A;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A;369;40;15;0;4;428;0;0 2021/26;AVB-A1;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;AVB-A1;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1;7;0;0;0;1;8;0;0 2021/26;AVB-A2;Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;AVB-A2;praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2;14;0;0;0;0;14;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B;praktijkexamen personenauto;1412;1297;16;1;39;2765;42;2 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA;aangepast praktijkexamen personenauto;74;64;0;0;1;139;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-AA-H;aangepast herexamen personenauto;38;22;0;0;1;61;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA;faalangstexamen personenauto;182;116;3;0;4;305;1;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-AA;aangepast faalangstexamen personenauto;6;9;0;0;2;17;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;1;1;0;0;1;3;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-FA-NO;nader onderzoek rijvaardigheid faalangst personenauto;2;2;1;0;0;5;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-H;herexamen personenauto;938;854;9;1;22;1824;29;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-NA;aangepast nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;2;0;0;0;0;2;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-NO;nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;125;113;7;0;9;254;9;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE;praktijkexamen personenauto RIS;45;26;1;0;1;73;1;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto RIS;0;3;0;0;0;3;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-AA-H;aangepast herexamen personenauto RIS;3;0;0;0;0;3;0;0 2021/26;B;Praktijkexamen personenauto;B-RE-H;herexamen personenauto RIS;13;11;0;0;0;24;0;0 2021/26;B-RT;RIS-toets personenauto;B-RT;deeltoets 3 personenauto RIS;62;0;0;0;0;62;0;0 2021/26;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T;tussentijdse toets personenauto;936;0;9;0;21;966;12;0 2021/26;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-AA;aangepaste tussentijdse toets personenauto;8;0;0;0;0;8;0;0 2021/26;B-T;Tussentijdse toets personenauto;B-T-NO;tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid personenauto;1;0;0;0;0;1;0;0 2021/26;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE;praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;475;154;0;0;7;636;0;0 2021/26;BE;Personenauto met Aanhangwagen;BE-AA;aangepast praktijkexamen personenauto met aanhangwagen;8;4;0;0;0;12;0;0 2021/26;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH;Theorie-examen auto (BTH);3368;4800;125;0;680;8973;0;5179 2021/26;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E;Theorie-examen Engels auto (BTH-E);97;125;5;0;28;255;0;214 2021/26;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-E-VE;Theorie-examen Engels auto extra tijd (BTH-E-VE);24;71;0;0;14;109;0;104 2021/26;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I;Theorie-examen individueel auto (BTH-I);56;134;2;0;10;202;0;86 2021/26;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-I-T;Theorie-examen auto met tolk (BTH-I-T);60;91;4;0;13;168;82;65 2021/26;BTH;Theorie-examen personenauto;BTH-VE;Theorie-examen auto extra tijd (BTH-VE);355;756;18;0;82;1211;0;872 2021/26;BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);BVKR1;Kennis van de Rijn zone 1 (BVKR1);3;1;0;0;0;4;0;4 2021/26;BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);BVKR2;Kennis van de Rijn zone 2 (BVKR2);4;1;0;0;0;5;0;5 2021/26;BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);BVKR5;Kennis van de Rijn zone 5 (BVKR5);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);BVKR6;Kennis van de Rijn zone 6 (BVKR6);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);BVKR7;Kennis van de Rijn zone 7 (BVKR7);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);BVKSM;Kennis schip & motorkennis (BVKSM);2;3;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);BVKV;Kennis van vaarwater (BVKV);8;1;0;0;3;12;0;12 2021/26;BVL;Laden en lossen (BVL);BVL;Laden en lossen (BVL);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVN1;Navigatie 1 (BVN1);BVN1;Navigatie 1 (BVN1);14;4;0;0;2;20;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVN2;Navigatie 2 (BVN2);BVN2;Navigatie 2 (BVN2);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVR;Reglementen 1 (BVR);BVR;Reglementen 1 (BVR);9;4;0;0;1;14;0;14 2021/26;BVR2;Reglementen 2 (BVR2);BVR2;Reglementen 2 (BVR2);2;1;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVRT;Radar theorie (BVRT);BVRT;Radar theorie (BVRT);2;0;0;0;1;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);BVVM;Veiligheid en milieu (BVVM);2;2;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;C;Vrachtauto C praktijk (C);C;Vrachtauto C praktijk (C);111;45;0;0;1;157;0;0 2021/26;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-AA;Vrachtauto C praktijk aangepast (C-AA);1;3;0;0;0;4;0;0 2021/26;C;Vrachtauto C praktijk (C);C-NO;Vrachtauto C praktijk - nader onderzoek (C-NO);1;2;0;0;0;3;0;0 2021/26;C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);C1;Vrachtauto C1 praktijk (C1);25;4;0;0;0;29;0;0 2021/26;C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);C1E;Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E);2;0;0;0;0;2;0;0 2021/26;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);74;37;1;0;1;113;0;0 2021/26;CE;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE);CE-AA;Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk aangepast (CE-AA);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/26;D;Bus D praktijk (D);D;Bus D praktijk (D);6;4;0;0;0;10;0;0 2021/26;D;Bus D praktijk (D);D-AA;Bus D praktijk aangepast (D-AA);1;0;0;0;0;1;0;0 2021/26;DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);DE;Bus D met aanhangwagen praktijk (DE);0;1;0;0;0;1;0;0 2021/26;DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);DP1;Directiechauffeur 1 praktijk (DP1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);DT1;Directiechauffeur 1 theorie (DT1);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;GMSA;CWO Groot Motorschip - A;3;0;0;0;0;3;0;3 2021/26;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;GMSB;CWO Groot Motorschip - B;2;0;0;0;0;2;0;2 2021/26;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;361;350;11;0;106;828;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-E;Klein Vaarbewijs 1 examen (extra tijd) (KV1-E);26;34;1;0;11;72;0;72 2021/26;KV1;Klein Vaarbewijs 1 examen;KV1-I;Klein Vaarbewijs 1 examen (voorlees) (KV1-I);1;3;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;100;49;3;1;26;179;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;KV2;Klein Vaarbewijs 2 examen;KV2-E;Klein Vaarbewijs 2 examen (extra tijd) (KV2-E);3;2;0;0;4;9;0;9 2021/26;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;KVBB;Klein Vaarbewijs 2 beperkt examen KVBB;5;1;0;0;0;6;0;6 2021/26;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;KVBS;Klein Vaarbewijs 1 beperkt examen KVBS;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/26;LVATAASP;ATPLA ASP (021);LVATAASP;ATPLA ASP (021);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAFPM;ATPLA FPM (033);LVATAFPM;ATPLA FPM (033);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);LVATAGNV;ATPLA GNAV (061);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAHPL;ATPLA HPL (040);LVATAHPL;ATPLA HPL (040);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAIFR;ATPLA IFR (092);LVATAIFR;ATPLA IFR (092);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAINS;ATPLA INS (022);LVATAINS;ATPLA INS (022);4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATALAW;ATPLA Air Law (010);LVATALAW;ATPLA Air Law (010);6;0;0;0;0;6;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAMB;ATPLA M-B (031);LVATAMB;ATPLA M-B (031);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAOPS;ATPLA OPS (071);LVATAOPS;ATPLA OPS (071);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAPER;ATPLA PER (032);LVATAPER;ATPLA PER (032);1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAPOF;ATPLA POF (081);LVATAPOF;ATPLA POF (081);2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);LVATARNP;ATPLA RNAV + PBN (062);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVATAVFR;ATPLA VFR (091);LVATAVFR;ATPLA VFR (091);5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVEIRLAW;EIR LAW (010);LVEIRLAW;EIR LAW (010);1;0;0;0;0;1;0;1 2021/26;LVPAAGK;PPLA AGK-OPS;LVPAAGK;PPLA AGK;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPACOM;PPLA COM;LVPACOM;PPLA COM;4;0;0;0;0;4;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;LVPAFPP;PPLA FPP-OPS-POF;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPAHPL;PPLA HPL;LVPAHPL;PPLA HPL;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;LVPALAW;PPLA LAW-OPS;5;0;0;0;0;5;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPAMET;PPLA MET-OPS;LVPAMET;PPLA MET-OPS;3;0;0;0;0;3;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;LVPAPNV;PPLA FPM-NAV;2;0;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVPHMET;PPLH MET-OPS;LVPHMET;PPLH MET-OPS;1;0;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;LVRTCOM;RT COM;LVRTCOM;RT COM;0;1;0;0;0;1;0;1 2021/26;LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);LZV;Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV);10;3;0;0;3;16;0;0 2021/26;ONAF;Afvalstoffen;ONAF;Afvalstoffen;0;1;0;0;0;1;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;20;10;1;0;2;33;0;13 2021/26;ONBG;Bedrijfsmanagement Goederen;ONBG-E;Bedrijfsmanagement Goederen (Extra tijd);1;1;0;0;0;2;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG;Calculatie Goederen Digitaal;27;12;0;0;3;42;0;Bij dit product kan deze uitsplitsing niet worden getoond 2021/26;ONCG;Calculatie Goederen;ONCG-E;Calculatie Goederen Digitaal