Service

Exameneisen ADN aanvulling gasschepen

Algemene informatie

Opgesteld door: Werkgroep Vervoer Gevaarlijke Goederen

Examenonderdeel:

 • Code: ADG
 • Naam: ADN aanvulling gasschepen
 • Aantal vragen: 30 (9 vragen Natuur- en scheikundige kennis, 17 vragen Praktijk, 4 vragen Maatregelen bij noodsituaties)
 • Toetsvorm: Digitaal

Bijzonderheden:

Deze exameneisen zijn conform de eisen die zijn opgenomen bij de vragencatalogus en bevat derhalve geen aanvullende informatie wat betreft de taxonomiecodes.

De exameneisen worden, zoals aangegeven in ADN 8.2.2.7.1.4, gebruikt bij het samenstellen van de examenversies.

Ingangsdatum: 1 juli 2023

ADN aanvulling gasschepen

 • Nr. Eindtermen/toetstermen Verplicht of facultatief:
  1 Ideale gaswet
  1.1 Wet van Boyle, Wet van Gas Lussac Facultatief
  1.2 Algemene gaswet Facultatief
  2 Partiaalspanningen en gasmengsels
  2.1 Definities en eenvoudige berekeningen Facultatief
  2.2 Opdrukken en aflaten van ladingtanks Facultatief
  3 Het geval van Avogrado en massaberekeningen van ideale gassen
  3.1 Kmol, kg en druk bij 15 ⁰C Facultatief
  3.2 Gebruik van massaformules Facultatief
  4 Dichtheid en vloeistofvolumen
  4.1 Dichtheid en volumen bij verhoging van temperatuur Facultatief
  4.2 Maximale vullingsgraad Facultatief
  5 Kritische druk en temperatuur Facultatief
  6 Polymerisatie
  6.1 Theoretische vragen Facultatief
  6.2 Praktijkvragen, vervoersvoorwaarden Verplicht
  7 Verdampen en condenseren
  7.1 Defenities, enz. Facultatief
  7.2 Kwantitatieve maximale dampspanning Facultatief
  8 Mengsels m.b.t. stofkennis
  8.1 Dampdruk en samenstelling van mengsels Facultatief
  8.2 Chemische- en gevaarseigenschappen Facultatief
  9 Verbindingen en scheikundige formules Verplicht
 • Nr. Eindtermen/toetstermen Verplicht of facultatief:
  A1 Spoelen
  A1.1 Spoelen bij wisselen van lading Facultatief
  A1.2 Toevoegen lucht aan lading Facultatief
  A1.3 Methoden van spoelen en ontgassen Facultatief
  A2 Monstername Verplicht
  A3 Explosiegevaren Verplicht
  A4 Gevaren voor de gezondheid Verplicht
  A5 Gasconcentratiemetingen
  A5.1 Welke apparaten moet men gebruiken Verplicht
  A5.2 Hoe moet men deze apparaten gebruiken Verplicht
  A6 Controleren en betreden van besloten ruimten Verplicht
  A7 Gasvrijverklaringen en toegestane werkzaamheden Verplicht
  A8 Vullingsgraad en overvulling Verplicht
  A9 Veiligheidsinrichtingen Verplicht
  A10 Pompen en compressoren Verplicht
 • Nr. Eindtermen/toetstermen Verplicht of facultatief:
  B1 Persoonlijke ongevallen*
  B1.1 Vloeibaar gas op de huid Facultatief
  B1.2 Inademen van gas Facultatief
  B1.3 Algemene hulpverlening Facultatief
  B2 Calamiteiten in verbinding met de lading*
  B2.1 Lekkage aan een flens Facultatief
  B2.2 Brand in de machinekamer Facultatief
  B2.3 Gevaar vanuit de omgeving van het schip Facultatief
  B2.4 Overvulling Facultatief
  B2.5 Polymerisatie Facultatief

  *Indien twee vragen uit deze eindterm worden gesteld, moeten zij uit twee verschillende onderdelen worden gekozen.

feedback