Service

Exameneisen ADN aanvulling chemieschepen

Opgesteld door: Werkgroep Vervoer Gevaarlijke Goederen

Examenonderdeel
Code: ADC
Naam: ADN aanvulling chemieschepen
Toetsvorm: digitaal


Eind-/toetstermen: Verplicht of facultatief Aantal vragen/ opdrachten:
Natuur- en scheikundige kennis 12
Algemeen V
Temperatuur, druk, volumen V
Aggregatietoestand V
Brand, verbranding V
Dichtheid V
Mengsels, verbindingen V
Moleculen, atomen V
Polymerisatie V
Zuren, logen V
Oxidaties V
Productkennis V
Scheikundige reacties V

Eind-/toetstermen: Verplicht of facultatief: Aantal vragen/ opdrachten:
A - Praktijk V 15
A1 - Meten V
A2 - Monstername V
A3 - Tankwassen V
A4 - Werken met slops, ladingrestanten en restladingtanks V
A5 - Gasvrijheid V
A6 - Laden, lossen V
A7 - Verwarmen V


Eind-/toetstermen: Verplicht of facultatief: Aantal vragen/ opdrachten:
B Maatregelen bij noodsituaties 3
B1 Persoonlijke schade F
B2 Materiële schade F
B3 Milieuschade F
B4 Veiligheidsplannen F

Totalen 30

Opgesteld door: Werkgroep Vervoer Gevaarlijk Goederen
Ingangsdatum: 01-01-2021

Deze exameneisen zijn conform de eisen die zijn opgenomen bij de vragencatalogus en bevat derhalve geen aanvullende informatie wat betreft de taxonomiecodes. De exameneisen worden, zoals aangegeven in ADN 8.2.2.7.2.4, gebruikt bij het samenstellen van de examenversies.

feedback