Service

Beoordeling examenvoertuigen categorie B

Examenvoertuigen moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Het CBR kan aanvullende eisen stellen aan auto’s waarmee het praktijkexamen wordt afgenomen. Dat recht is vastgelegd in artikel 82 van het Reglement rijbewijzen. Een speciale commissie, de Commissie Toelating Examenvoertuigen (CTE), beoordeelt of motorvoertuigen aan de gestelde eisen voldoen. Naast afgevaardigden van het CBR, zitten ook vertegenwoordigers van de BOVAG en de RAI in deze commissie. Een overzicht van deze aanvullende eisen is opgenomen in het Vademecum voor rijschoolhouders.

Toetsing
De CTE vraagt importeurs om de standaarduitvoering van een voertuig ter toetsing aan te bieden om te beoordelen of deze geschikt is als examenvoertuig. Wanneer van een bepaald type voertuig een uitvoering met camera-monitorsystemen op de markt komt, dient deze uitvoering apart ter toetsing te worden aangeboden.

Andere voertuigen
Van de beoordeelde merken en typen examenvoertuigen zijn veelal ook onder andere uitvoeringen beschikbaar. Deze uitvoeringen kunnen afwijken van het basistype c.q. de getoetste uitvoering. Hierdoor is het mogelijk dat deze uitvoering niet voldoet aan de gestelde voertuigeisen en derhalve niet toegelaten wordt als examenvoertuig.

Neem daarom altijd contact op met de importeur om na te vragen of er afwijkingen zijn in de auto die u aan wilt schaffen ten opzichte van de getoetste uitvoering (bijvoorbeeld in de maatvoering of zichtbaarheid van de snelheidsmeter). Indien er geen afwijkingen bekend zijn, worden andere uitvoeringen niet apart vermeld op de beoordelingslijst. Dit impliceert echter niet dat er geen afwijkingen zijn. Indien er wel afwijkingen bekend zijn en het betreffende voertuig apart ter toetsing is aangeboden, wordt het voertuig wel apart vermeld op de beoordelingslijst.

Komt de auto die u wilt aanschaffen niet op de lijst voor, neem dan contact op met de importeur. Deze kan dan de betreffende auto ter beoordeling aan de CTE aanbieden.

Ga in geen geval over tot aanschaf van een auto die niet is beoordeeld.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met het CBR op nummer 088 227 77 00. De beoordelingslijst wordt zes keer per jaar geactualiseerd. Voertuigen die langer dan tien jaar geleden zijn toegelaten, worden niet meer in de actuele lijst getoond. Deze blijven wel toegelaten. Niet toegelaten voertuigen blijven 20 jaar zichtbaar op de actuele lijst.

Toelichting op de afkortingen en codes op de lijst

In de kolom 'Uitvoering' is te vinden om welk carrosserietype het gaat.

Voor 2010 stond op het kentekenbewijs de omschrijving. Met ingang van 2010
wordt het carrosserietype door de RDW aangeduid met een code:
AA: Sedan
AB: Hatchback
AC: Stationwagon
AD: Coupé
AF: MPV

Betekenis cijfers in de kolom 'Voorbehoud'

 1. Dit voertuig is alleen toegestaan met een ingekorte achterbank.
 2. Er dient een extra snelheidsmeter geplaatst te worden die voor de examinator goed afleesbaar is.
 3. De positie van de digitale snelheidsmeter kan aangepast worden. Deze moet dusdanig verplaatst worden dat deze goed afleesbaar is voor de examinator.
 4. De dubbele bediening hangend aanbrengen.
 5. Camera-monitorsystemen zijn toegestaan.
 6. Camera-monitorsystemen zijn toegestaan, mits het voertuig aan beide zijden voorzien is van opzetspiegels voor de examinator.
 7. Camera-monitorsystemen zijn toegestaan, mits het voertuig aan de linkerzijde voorzien is van een opzetspiegel voor de examinator.
 8. Camera-monitorsystemen zijn toegestaan, mits het voertuig aan de rechterzijde voorzien is van een opzetspiegel voor de examinator.
 9. Camera-monitorsystemen zijn toegestaan, mits het voertuig voorzien is van een binnenspiegel voor de examinator.
 10. In verband met de hoofdruimte kan geen opendakconstructie worden toegelaten.

Toegelaten extra snelheidsmeters

 • Alle smartphones, tablets en overige apparaten die m.b.v. gps de snelheid weergeven zijn toegestaan.
 • De snelheid mag weergegeven worden in een navigatiesysteem of in een app.
 • Ook toegestaan zijn systemen die de snelheid af lezen via de OBD2 poort van het voertuig en de snelheid vervolgens op een scherm of via projectie op de ruit weergeven.

Kijk voor de meest recente beoordelingslijst op de pagina Beoordelingslijst examenvoertuigen categorie B.

Tevens een overzicht van toegestane extra buitenspiegels voor de categorie B.


Versie rijvaard-907

feedback