Service

Aanvragen ontheffingen

Ontheffing draagplicht autogordel en kinderbeveiligingsmiddel


Het dragen van de autogordel en het gebruiken van een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel is wettelijk verplicht. Dit is ingevoerd om het aantal verkeersdoden en gewonden te verlagen. In de Wegenverkeerswet staat ook dat er een ontheffing kan worden verleend; dat kan niet zomaar. Er zijn hiervoor strenge voorwaarden. Een ontheffing wordt alleen verleend als daar medische of beroepsmatige redenen voor zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de bewijzen voor die redenen aan te voeren.

Wanneer u een ontheffing wilt aanvragen, raden we u aan eerst de brochure te lezen.


Wanneer u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, kunt u hieronder een aanvraagformulier downloaden.

Aanvraagformulieren ontheffingen

Wanneer u om medische redenen een ontheffing aanvraagt, moet u een deel van het formulier door een arts laten invullen; dit mag uw huisarts of behandelaar zijn. Het ingevulde formulier stuurt u op aan het CBR; het adres staat vermeld op het formulier. Houd er rekening mee dat de door u of door de arts overgelegde medische gegevens ertoe kunnen leiden dat er een procedure wordt opgestart op grond van de artikelen 130-134a van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan uiteindelijk betekenen dat het CBR u na onderzoek door een specialist ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Betaling, met kenmerknummer

Voor de aanvraag van de ontheffing maakt u het bedrag (€ 29,65) over op IBAN:
NL10INGB0665582412 met vermelding van uw kenmerknummer. Dat unieke getal vult u ook in op het aanvraagformulier, zodat formulier en betaling bij elkaar horen.


Step 1

Aanvraag parkeerkaart gehandicapten

Aanvrager permanent woonachtig in Nederland

U kunt de parkeerkaart voor gehandicapten aanvragen bij de gemeente.

Indien men, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen, niet bij een gemeente is ingeschreven kan er bij de minister (CBR divisie Rijgeschiktheid) een gehandicaptenparkeerkaart worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet de aanvrager voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in het Besluit invalidenparkeerkaart.

De aanvrager wordt verwezen naar de keurende instantie die ook door de gemeente waar hij woont wordt geraadpleegd. De kosten voor de keuring zijn voor rekening van de aanvrager. De aangevraagde gehandicaptenparkeerkaart wordt uiteraard pas verstrekt na een positief advies.

Voor eventuele vragen hierover kan via de Klantenservice contact worden opgenomen met Team beoordeling van de divisie Rijgeschiktheid.

Aanvrager woonachtig binnen Europa

In Europees verband is er een wederzijdse erkenning van de gehandicaptenparkeerkaarten afgesproken. Met een in een ander Europees land afgegeven gehandicaptenparkeerkaart mag men in Nederland gebruik maken van alle daarvoor geldende faciliteiten.

Aanvrager woonachtig buiten Europa

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan een gehandicaptenparkeerkaart verstrekken aan inwoners van niet- Europese landen die voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld vakantie) in Nederland verblijven. Er gelden hiervoor een aantal voorwaarden:

  • de aanvrager moet in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart uit het land waar hij woonachtig is;
  • de aanvrager mag niet ingeschreven staan bij de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP).

De gehandicaptenparkeerkaart wordt, namens de minister, door de divisie Rijgeschiktheid (CBR) verstrekt. Voor eventuele vragen hierover kunt u via de Klantenservice contact opnemen met Team beoordeling van de divisie Rijgeschiktheid.