Wat is een rijtest

Rijtest met de nadruk op ‘denken’

Autorijden draait vaak om het snel nemen van een juiste beslissing, op het juiste moment. Hier gaat een ingewikkeld denkproces aan vooraf. Sommige aandoeningen of beperkingen maken dit moeilijker. Bijvoorbeeld een aandoening waardoor uw geheugen minder goed is, waardoor u informatie minder goed verwerkt of waardoor u zich minder goed kunt concentreren.

Wanneer kunnen we u uitnodigen voor een rijtest?

Bijvoorbeeld in deze situaties kunnen we u uitnodigen voor een rijtest:

 • Verminderd geheugen
 • Trager reageren of het trager verwerken van informatie
 • Moeite met inschatten van verkeerssituaties
 • Aandachtsproblematiek
 • Dementie
 • ADD
 • ADHD
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • Hersenletsel
 • Neurologische aandoeningen

Waar letten we op tijdens de rijtest?

Bij ADHD, ADD of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) toetsen we op een deel van de hieronder genoemde punten:

 • ADHD: we toetsen op aandacht blijven houden, gerichte aandacht, aandacht verdelen en besluitvorming.
 • ADD: we toetsen op aandacht blijven houden, aandacht verdelen en besluitvorming.
 • ASS: we toetsen op het automatisch uitvoeren van handelingen, aandacht verdelen en voorspellen van gedrag van andere weggebruikers.

In de overige situaties toetsen we op alle hieronder genoemde punten:

 • Aandacht blijven houden 
  We toetsen of u geconcentreerd blijft tijdens de hele rijtest.
 • Gerichte aandacht
  We toetsen of u belangrijke en minder belangrijke zaken goed uit elkaar kunt houden.
 • Aandacht verdelen
  We toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties.
 • Automatisch uitvoeren van handelingen
  We toetsen of u handelingen om de auto te bedienen en besturen automatisch kunt uitvoeren, zodat u uw aandacht bij de weg en het verkeer kunt houden.
 • Besluitvorming
  We toetsen of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.
 • Verkeersituaties herkennen
  We toetsen of u verschillende verkeerssituaties herkent en daarin veilig weet te handelen.
 • Toepassen verkeersregels
  We toetsen of u de verkeersregels kunt toepassen en of u tegelijkertijd uw auto veilig kunt besturen.
 • Herkennen van gevaar
  We toetsen of u gevaarlijke situaties herkent. En of u als dit nodig is, zo kunt handelen dat gevaar wordt vermeden.
 • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers
  We toetsen of u het gedrag van andere weggebruikers goed inschat. En of u uw eigen rijgedrag hier goed op afstemt.
feedback