Rijtest

Waarom moet ik een rijtest doen?

In uw geval is het noodzakelijk om te beoordelen of uw aandoening van invloed is op het veilig en verantwoord besturen van een voertuig. En dat kan alleen in de praktijk.

De medisch adviseur heeft u gevraagd een rijtest af te leggen met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. Deze deskundige kijkt of u het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. De rijtest duurt ongeveer een uur. Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan.