Rijtest

Voorwaarden rijtest

Algemeen

 1. De rijtest is geen examen. De deskundige van het CBR beoordeelt of uw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van het voertuig. Ook bekijkt de deskundige of u zelfstandig en veilig aan het verkeer kunt deelnemen. De onderwerpen die tijdens de rijtest aan de orde komen zijn afhankelijk van uw medische situatie.
 2. In de meeste gevallen is één rijtest voldoende om tot een goed oordeel te kunnen komen. Wanneer dit nodig is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Er kunnen maximaal drie rijtesten plaatsvinden.
 3. Het voertuig waarin de rijtest wordt afgelegd voldoet aan de geldende wet- en
  regelgeving. Het CBR kan indien nodig aanvullende eisen stellen.
 4. Tijdens de rijtest bent u als bestuurder verantwoordelijk en is de deskundige de passagier. De deskundige geeft tijdens de rit aanwijzingen over de te volgen route.
 5. De oproep voor de rijtest, dat is de bevestiging van de door u gereserveerde rijtest, moet u meenemen naar de rijtest. Ook moet u uw rijbewijs meenemen, of als u dat niet in uw bezit heeft, een ander legitimatiebewijs.
 6. De deskundige stelt de uitslag van de rijtest na afloop van de rijtest op. Wanneer er volgens de deskundige geen vervolgonderzoek noodzakelijk is, neemt de medisch adviseur van het CBR op basis van alle in het dossier aanwezige gegevens binnen vier weken na ontvangst van het rapport van de rijtest een beslissing over uw geschiktheid.
 7. De deelnemer aan een rijtest wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en het sanctiereglement van het CBR.

Reserveren

 1. Een rijtest moet uiterlijk binnen vier weken na de datum die boven aan de uitnodigingsbrief staat vermeld worden gereserveerd.
 2. De rijtest moet binnen zes maanden na de uitnodigingsbrief plaatsvinden. Deze termijn is van belang, omdat het CBR recente medische informatie nodig heeft om uw rijgeschiktheid te beoordelen.
 3. Van een gereserveerde rijtest ontvangt u altijd een bevestiging. Deze
  bevestiging is de oproep die u moet meenemen naar de rijtest.
 4. U kunt uw reservering voor de rijtest tot zeven dagen voor de rijtest wijzigen via Mijn CBR. Hierna kan de datum alleen worden gewijzigd, als er op een eerder moment nog plaats is.
 5. Het CBR verwacht dat u zich inspant om aan de gereserveerde rijtest deel te
  nemen. Uitstel van de rijtest is alleen mogelijk in situaties die buiten uw schuld om zijn ontstaan en die u niet kunt veranderen of voorkomen. Het CBR kan om een bewijsstuk vragen.
 6. Realiseert u zich dat de rijtest niet vrijblijvend is. Reserveert u geen rijtest of
  verschijnt u niet op de geplande rijtest, dan kan het CBR uw rijgeschiktheid niet beoordelen. U kunt dan geen nieuw rijbewijs aanvragen, uw huidige rijbewijs vernieuwen of u kunt uw huidige rijbewijs mogelijk niet behouden.
 7. Ten slotte verwijzen wij u voor meer informatie en veel gestelde vragen
  naar cbr.nl/rijtest