Rijtest

Gebruik ik mijn eigen voertuig of een lesvoertuig?

De rijtesten worden zoveel mogelijk in eigen voertuigen afgenomen. Voor de bestuurder is het prettig dat hij/zij al bekend is met het voertuig en dat er geen bijkomende kosten zijn voor het huren van een lesauto.

De uiteindelijke keuze van een rijtest in eigen voertuig of lesvoertuig is afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening van de bestuurder. De deskundigen van het CBR zijn bekend met eventuele gevolgen hiervan voor het rijgedrag. Zij wegen deze risico’s af in verband met de veiligheid van andere weggebruikers en van de deskundige die de rijtest zal afnemen. Kan de aard en ernst van de aandoening een verhoogd risico voor de verkeersveiligheid opleveren? Dan zal de rijtest in een lesvoertuig worden afgenomen zodat de deskundige eventueel in kan grijpen.

Wanneer u nog geen rijbewijs heeft voor de aangevraagde rijbewijscategorie, dan wordt de rijtest altijd uitgevoerd in een lesvoertuig.

Bent u voor de rijtest uitgenodigd in uw eigen voertuig maar komt u liever met een lesvoertuig (bijvoorbeeld wanneer u geen beschikking heeft over een eigen auto)? Dan mag u ook altijd met een lesvoertuig verschijnen.