slaapapneu

CDE ik ben 75 jaar of ouder

  • U heeft slaapapneu
  • U wilt rijbewijs C,D en E aanvragen
  • U bent 75 jaar of ouder

Moet ik naar een keurend arts?

Altijd naar een keurend arts

U moet altijd met uw Gezondheidsverklaring naar een keurend arts.

Welke specialist geeft informatie over mijn apneu?

Specialist op gebied van slaapstoornissen

Als u slaapapneu heeft, vraagt het CBR u om een rapport van een medisch specialist. Dat rapport hebben wij nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. Het moet een specialist zijn met kennis en ervaring op het gebied van slaapstoornissen. Dat zal een longarts, KNO-arts of neuroloog zijn. In het rapport moet de AHI-score staan. AHI staat voor Apneu Hypopneu Index. Die score geeft het aantal ademhalingsstoornissen per uur aan. De AHI-score en hoe slaperig u bent, bepalen samen de ernst van u apneu-syndroom. Daarnaast moet in het rapport staan hoe u wordt behandeld voor de apneu.

Verwijzing of eigen behandelaar?

Het CBR verwijst u naar een specialist. Wilt u liever dat uw eigen behandelaar een rapport maakt? Dat kan. Maar vraag eerst of u behandelaar dat wel wil. Veel specialisten geven liever geen informatie over hun eigen patiënten.

Ik heb al een rapport

Heeft u al een rapport van een specialist waar de AHI-score en informatie over uw behandeling in staat? En is dit rapport niet ouder dan twee maanden? Dan mag u dat rapport opsturen. U hoeft dan niet apart een afspraak te maken bij een specialist.

Soms hebben wij toch nog extra informatie nodig. Bijvoorbeeld omdat in het rapport van uw behandelaar niet alles staat dat wij nodig hebben. Het kan dus dat wij u alsnog naar een onafhankelijk specialist verwijzen.

Moet ik een rijtest doen?

Bij twijfel: een rijtest doen

Soms heeft u een AHI-score van lager dan 15, maar blijkt uit het rapport niet duidelijk of u rijgeschikt bent. Dan nodigt het CBR u uit voor een rijtest.

Tijdens de rijtest bekijkt de deskundige van het CBR of u ondanks de apneu veilig en verantwoord kunt rijden. De deskundige kijkt of de apneu invloed heeft op hoe u rijdt. Hij of zij bekijkt met name of u voldoende alert blijft tijdens de rit.

Ben ik rijgeschikt?

Onze beslissing: rijgeschikt voor bepaalde tijd

Wij beslissen dat u rijgeschikt bent als:

  • U zeker drie maanden onder behandeling bent voor uw apneu
  • Uw AHI-score lager is dan 15
  • Uit de eventuele rijtest blijkt dat u veilig rijdt

Als wij beoordelen dat u rijgeschikt bent, krijgt uw rijbewijs voor één jaar. Dat is nooit een langere periode. Er moet namelijk regelmatig onderzocht worden of de behandeling of therapie voldoende effectief is.

Onze beslissing: niet rijgeschikt

Heeft u een Apneu-Hypopneu-Index van meer dan 15? Dan is het niet zeker dat u verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom mag u volgens de wet niet rijden. U kunt geen rijbewijs meer aanvragen. Heeft u een geldig rijbewijs? Dan kan het CBR dat ongeldig verklaren.

feedback