Hoe kan ik rijden met...

slaapapneu

Slaapapneu of Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS), leidt tot ademstilstanden tijdens de slaap. Veel mensen met slaapapneu hebben overdag last van overmatige slaperigheid of moeheid. Of vallen plotseling in slaap zonder er iets aan te kunnen doen. Om veilig te kunnen rijden, moet u altijd alert zijn en snel reageren op plotselinge gebeurtenissen. Ook moet u goed overzicht houden. Als u apneu heeft, kunt u dat door de slaperigheid overdag misschien minder goed. Daarom zijn er geschiktheidseisen vastgelegd in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

U heeft een geldig rijbewijs, maar krijgt OSAS.

Wat nu? Als u net te horen heeft gekregen dat u slaapapneu heeft, staat u wellicht niet meteen stil bij de gevolgen die het kan hebben voor uw geschiktheid om te rijden. Vaak informeert uw arts u hierover. Uw arts kan het ook melden bij het CBR, maar doet dat meestal niet vanwege het medisch beroepsgeheim. Wij raden u aan om het zelf te melden bij het CBR. Dat doet u door een Gezondheidsverklaring naar het CBR te sturen. Als u twijfelt over de noodzaak, overleg dan met uw arts. Die weet wat de regels zijn en wanneer u eventueel een Gezondheidsverklaring indient. Voorkom dat u onnodig kosten maakt en vul pas een Gezondheidsverklaring in wanneer:

  • u al onder behandeling bent voor OSAS en
  • er informatie beschikbaar is over uw AHI-score

Wanneer ben ik rijgeschikt bij slaapapneu?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

U kunt goedgekeurd worden als er sinds twee maanden een geslaagde behandeling is. Dit blijkt uit een Apneu Hypopneu Index (AHI) van minder dan 15 per uur.

Vrachtauto- en busrijbewijs

U kunt goedgekeurd worden nadat er drie maanden een geslaagde behandeling is geweest.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor het beoordelen van uw rijgeschiktheid kijken we naar uw Gezondheidsverklaring en informatie van een medisch specialist, zoals uw AHI-score en hoe u voor de apneu behandeld wordt.

Mag mijn eigen behandelaar het rapport opmaken?

Ja, dat mag. Niet elke medisch specialist wil informatie over zijn eigen patiënten geven, dus overleg met uw neuroloog of deze feitelijke informatie over uw situatie aan het CBR wil verstrekken.


Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

De maximale termijn van geschiktheid is drie jaar.

Vrachtauto- en busrijbewijs

De maximale termijn van geschiktheid is één jaar.

Moet ik een rijtest doen?

Bij twijfel over uw rijgeschiktheid vanwege slaapapneu, wordt u uitgenodigd voor een rijtest.

Hoe zit het met medicijnen?

Gebruikt u medicijnen die worden ingedeeld in categorie III (gevaarlijk om mee te rijden)? Bijvoorbeeld slaapmiddelen en geneesmiddelen tegen angst en depressie? Dan mag u niet rijden en wordt u niet rijgeschikt verklaard. Op de website van KNMP kunt u uw medicijn opzoeken. Valt uw medicijn in categorie III, overleg dan eerst met uw behandelaar of er een veilig alternatief is.

Uw situatie

Ik wil een rijbewijs aanvragen voor:

Motor (A), Personenauto (B) / Aanhanger (BE), Land- of bosbouwtrekker en motorrijtuig met beperkte snelheid (T)

Mijn rijbewijs verloopt voor mijn 75e verjaardag
Mijn rijbewijs verloopt op of na mijn 75e verjaardag

Vrachtauto (C), Bus (D) / Aanhanger (CE/DE)

Ik ben jonger dan 75 jaar
Ik ben 75 jaar of ouder

feedback