Hoe kan ik rijden met...

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. In specifieke gebieden van de hersenen sterven hersencellen af. Dat leidt tot functiebeperkingen van het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld: stijfheid, trillen en houdingsafwijkingen. Maar ook tot verminderd cognitief functioneren, tot aan Parkinsondementie toe. Zowel de beperkingen in de bewegingen als de mentale gevolgen, zoals het moeilijk verdelen van de aandacht, kunnen een negatieve invloed hebben op veilige verkeersdeelname. Daarom zijn er geschiktheidseisen vastgelegd in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij Parkinson?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

Bij de ziekte van Parkinson bestaat de kans dat er sprake is van functiebeperkingen en/of cognitieve stoornissen die relevant zijn voor de rijgeschiktheid. Om dit te bepalen is, naast een ingevulde Gezondheidsverklaring en een rapport van een neuroloog, een rijtest nodig. Na een positief afgelegde rijtest kunt u rijgeschikt worden verklaard.

Vrachtauto- en busrijbewijs

De meeste mensen met de ziekte van Parkinson zijn niet rijgeschikt voor het groep 2 rijbewijs (vrachtauto en bus). U kunt rijgeschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal 3 jaar wanneer u geen relevante functiebeperkingen en/of cognitieve stoornissen heeft. Dit wordt bepaald aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en het rapport van de neuroloog.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, het rapport van de neuroloog en naar het resultaat van een eventuele rijtest.

Mag mijn eigen neuroloog het rapport opmaken?

Ja, dat mag. Niet elke medisch specialist wil informatie over zijn eigen patiënten geven, dus overleg met uw neuroloog of deze feitelijke informatie over uw situatie aan het CBR wil verstrekken.

Wanneer krijg ik een rijtest?

Heeft u een groep 1 rijbewijs (auto-, motor- en T-rijbewijs), dan krijgt u altijd een rijtest om te onderzoeken of er door Parkinson voor de rijgeschiktheid relevante functiestoornissen en/of cognitieve stoornissen zijn ontstaan. Gelukkig zijn die vaak door middel van aanpassingen aan de auto te compenseren en kunt u blijven autorijden. Voor groep 2 rijbewijs (vrachtauto en bus) is geen rijtest mogelijk.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij Parkinson ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’ en ‘doen’.

Hoe zit het met medicijnen?

Bij de medicijnen pramipexol, rotigotine en ropinirol, komen plotselinge slaapaanvallen voor. Dat is natuurlijk gevaarlijk achter het stuur. In de bijsluiter van uw medicijnen kunt u lezen dat u niet mag rijden als bij u slaapaanvallen optreden. Neem contact op met uw neuroloog om als het kan de dosering aan te passen. Besturen mag weer als de slaapaanvallen zijn verdwenen. Zie ook de website van KNMP.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

De maximale termijn van geschiktheid is vijf jaar.

Vrachtauto- en busrijbewijs

De maximale termijn van geschiktheid is drie jaar.

feedback