Mag ik wel of niet rijden met medicijnen?

Kan ik rijden met medicijnen?

Inleiding

Soms zijn voor de gezondheid medicijnen nodig. Deze kunnen vervelende bijwerkingen hebben die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld duizeligheid, slaperigheid of een verminderd reactievermogen. Dit kan gevaarlijke situaties in het verkeer opleveren.

Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u vinden in welke categorie uw medicijnen zijn ingedeeld.

Indeling KNMP Negatieve invloed op rijvaardigheid Vergelijkbaar met bloedalcoholconcentratie geschiktheid
Categorie 0 Geen n.v.t. Geschikt
Categorie I Weinig < 0,5 ‰ Geschikt
Categorie II Matige 0,5-0,8 ‰ Geschikt Evt. gewennings-periode
Categorie III Ernstig of potentieel gevaarlijk > 0,8 ‰ Ongeschikt

Uitzonderingen

Medicijnen categorie III die hun negatieve invloed verliezen

Bij sommige medicijnen uit categorie III neemt het negatieve effect na een bepaalde tijd af en verliest het de negatieve werking op de rijvaardigheid Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl staat dan dat u tot een x aantal uur na inname geen auto mag rijden. Het is uw verantwoordelijkheid om in deze uren ook geen gebruik te maken van uw rijbewijs. Zolang u echter een deel van de dag (deel van 24 uur) zou mogen rijden verklaart het CBR u in verband met de medicijnen geschikt.

Stabiel gebruik antidepressiva

Bij stabiel gebruik van antidepressiva is men geschikt voor het rijbewijs wanneer er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De gebruikte dosering is minimaal 3 maanden stabiel;
  • De behandelde aandoening is stabiel en heeft geen gevolgen (meer) voor de rijgeschiktheid;
  • Er zijn geen bijwerkingen die een negatieve invloed hebben op de rijgeschiktheid.

Ook geldt voor alle categorie I en II medicatie dat een bestuurder ongeschikt is zolang degene bijwerkingen ervaart die van invloed zijn op de rijvaardigheid.

Het gebruik van psychostimulantia

Psychostimulantia (zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil) vallen in categorie I en II. Voor het auto- of motorrijbewijs (categorie A, B, BE of T) geldt dat u geschikt kan worden verklaard wanneer u behandeld wordt met deze geneesmiddelen. Het is hierbij belangrijk dat de geneesmiddelen op voorschrift van een behandelend arts in therapeutische dosering gebruikt worden en er geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn.

Let op: rijden met psychostimulantia boven een bepaalde grenswaarde is strafbaar. U kunt daarvoor worden vervolgd door het OM (strafrecht) en/of worden gemeld bij/in aanraking komen met het CBR (bestuursrecht).

De indeling van medicijnen in de vier categorieën en wat het advies is bij uw medicijn vindt u terug op www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Overleg bij twijfel altijd met uw arts of apotheker of u met de medicijnen mag rijden.

Ik mag niet rijden met mijn medicijn, wat nu?

Als u een categorie III medicijn krijgt voorgeschreven en u heeft uw rijbewijs echt nodig, bespreek dan met uw behandelend arts die het medicijn voorschrijft of er rijveilige alternatieven zijn, bijvoorbeeld een ander medicijn of aanpassing van de dosering.

feedback