Hoe kan ik rijden met...

medicijngebruik

Inleiding

Soms zijn voor de gezondheid medicijnen nodig. Deze kunnen vervelende bijwerkingen hebben die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld duizeligheid, slaperigheid of een verminderd reactievermogen. Dit kan gevaarlijke situaties in het verkeer opleveren. Sommige medicijnen hebben zo’n sterk effect, dat het lijkt alsof er alcohol is gedronken. U bent dan ook strafbaar als u bewust met een medicijn rijdt dat de rijvaardigheid beïnvloedt. Daarnaast kan de aandoening of ziekte waar u de medicijnen voor gebruikt natuurlijk ook van invloed zijn op uw geschiktheid voor het besturen.

Met welke medicijnen mag ik niet rijden?

Medicijnen waarvan bekend is dat ze de rijvaardigheid beïnvloeden hebben een waarschuwing op het etiket of er is een gele waarschuwingssticker op het doosje geplakt. Ook staat er dan een waarschuwing in de bijsluiter. Omdat niet elk medicijn evenveel invloed op de rijvaardigheid heeft, zijn deze medicijnen ingedeeld in drie categorieën:

  • Categorie I: alleen rijden als u geen last heeft van bijwerkingen zoals sufheid, duizeligheid of slecht zien. Overleg bij twijfel met uw arts of apotheker
  • Categorie II: alleen rijden na een gewenningsperiode van enkele dagen of weken. Vraag uw arts hoe lang de gewenningsperiode is bij uw medicijn
  • Categorie III: niet rijden zolang u dit medicijn gebruikt. Het CBR zal u niet rijgeschikt verklaren bij gebruik van dit medicijn

Uitzonderingen

  • Bij sommige medicijnen uit categorie III neemt het negatieve effect na een bepaalde tijd af en is het effect daarna vergelijkbaar met categorie I. Dat wordt aangegeven met het teken III -> I. Bij gebruik van deze medicijnen kan het CBR u geschikt verklaren voor het rijbewijs als het middel na maximaal 10 uur terug gaat naar categorie I. Wel blijft het advies van categorie I gelden: niet rijden bij bijwerkingen die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden.
  • Als u gedurende drie jaar antidepressiva van categorie III (onder andere mirtazapine) heeft gebruikt, mag u tijdens een onderzoek in de rijsimulator van de Universiteit Groningen aantonen dat u door gewenning geen last meer heeft van de negatieve effecten. In dat geval kunt u toch een rijbewijs krijgen. Dit onderzoek kan alleen in Groningen en betaalt u zelf (circa €200).
  • Zogenaamde psychostimulantia (zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil) vallen in categorie I en II. Voor het auto- of motorrijbewijs (categorie A, B, BE of T) geldt dat u geschikt kan worden verklaard wanneer u behandeld wordt met deze geneesmiddelen. Het is hierbij belangrijk dat de geneesmiddelen op voorschrift van een behandelend arts in therapeutische dosering gebruikt worden en er geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn. Voor het groot rijbewijs (categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E) geldt dat gebruik van deze geneesmiddelen niet is toegestaan. Een uitzondering is mogelijk wanneer psychostimulantia gebruikt worden voor de behandeling van ADHD, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie. Wanneer er geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn, kunt u in deze situaties geschikt worden verklaard.

Let op; rijden met psychostimulantia boven een bepaalde grenswaarde is strafbaar. U kunt daarvoor worden vervolgd door het OM (strafrecht) en/of worden gemeld bij/in aanraking komen met het CBR (bestuursrecht).

De indeling van medicijnen in de drie categorieën en wat het advies is bij uw medicijn vindt u terug op www.apotheek.nl. Overleg bij twijfel altijd met uw arts of apotheker of u met de medicijnen mag rijden.

Ik mag niet rijden met mijn medicijn, wat nu?

Als u een categorie III medicijn krijgt voorgeschreven en u heeft uw rijbewijs echt nodig, bespreek dan met uw arts of er rijveilige alternatieven zijn, bijvoorbeeld een ander medicijn of aanpassing van de dosering.

feedback