Mag ik wel of niet rijden met medicijnen?

Kan ik rijden met medicijnen?

Als u medicijnen gebruikt, kan dit gevaarlijk zijn in het verkeer. U kunt bijvoorbeeld duizelig of slaperig worden of minder snel reageren. U rijdt dan minder veilig. En de kans op een ongeluk is groter. Elk jaar zijn er verkeersdoden door het gebruik van geneesmiddelen.

Kijk op rijveiligmetmedicijnen.nl met welk medicijn u wel en niet mag rijden. Lees altijd de bijsluiter en overleg bij twijfel met uw arts of apotheker.

Wanneer kan ik rijden met medicijnen?

Of u mag autorijden met medicijnen, hangt af van het medicijn. U herkent medicijnen die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden op drie manieren:

  • Bekijk de verpakking. Als uw medicijn gevaar kan opleveren in het verkeer staat er een gele sticker met de tekst: ‘Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen’. Voorbeelden van zulke medicijnen zijn antidepressiva. Maar denk ook aan oogdruppels die (tijdelijk) uw gezichtsvermogen kunnen beïnvloeden.
  • Lees de bijsluiter. In de bijsluiter van uw medicijn staat of het middel uw rijgedrag kan beïnvloeden. Deze informatie staat onder het kopje ‘Rijvaardigheid en het gebruik van machines’. In de bijsluiter van bijvoorbeeld paracetamol staat: ‘Voor zover bekend heeft paracetamol geen invloed op de rijvaardigheid’. Dit betekent dat u mag autorijden. Ook met antibiotica mag u autorijden. Gebruikt u ibuprofen? Dan mag u alleen autorijden als u geen last heeft van sufheid, slaperigheid, duizeligheid of slecht zien.
  • Vraag het uw apotheker of (huis)arts en zoek op het internet of u wel of niet mag rijden met medicijnen. Dat kan op rijveiligmetmedicijnen.nl of op apotheek.nl. Bij ieder medicijn wordt een algemeen advies gegeven over autorijden.

Verschillende adviezen

De adviezen over autorijden met medicijnen zijn onderverdeeld in vier categorieën. We leggen per categorie uit wat de adviezen zijn.

  • Categorie 0: u mag autorijden.
  • Categorie I: u mag alleen rijden als u op dat moment geen last heeft van sufheid, slaperigheid, duizeligheid of slecht zien.
  • Categorie II: u mag de eerste dagen of weken dat u dit nieuwe medicijn gebruikt niet rijden.
  • Categorie III: u mag niet rijden zolang u dit medicijn gebruikt.

Met sommige medicijnen uit categorie III kunt na een bepaalde tijd wel rijden. Dit geldt bijvoorbeeld voor tramadol en lorazepam. Op rijveiligmetmedicijnen.nl staat per medicijn om hoeveel tijd dit gaat. En of dit voor uw medicijn geldt. U mag bijvoorbeeld rijden met antidepressiva als u het middel drie maanden gebruikt, zonder stop of verandering in de dosering. En als u geen bijwerking heeft die uw rijgedrag beïnvloeden. Overleg bij twijfel altijd met uw arts of apotheker.

Ik mag niet rijden met mijn medicijnen. Wat nu?

Als u dagelijks medicijnen uit categorie III gebruikt, mag u niet rijden. Heeft u uw rijbewijs echt nodig? Bespreek dan met uw arts of er alternatieven zijn. Bijvoorbeeld een lagere dosering of een ander medicijn. Uw arts weet ook wanneer het verstandig is om uw medicatie te melden bij het CBR. U vult dan een Gezondheidsverklaring in en het CBR onderzoekt of u veilig kunt rijden. Gebruikt u medicijnen omdat u een aandoening heeft? Dan hangt uw rijgeschiktheid ook af van de ernst van uw aandoening. Meer informatie over rijden met veelvoorkomende aandoeningen leest u op de pagina ‘Hoe kan ik rijden met…’.

Ben ik verplicht om mijn medicijnen te melden bij het CBR?

U bent niet verplicht om bij het CBR te melden welke medicijnen u gebruikt. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen in het verkeer. De bijsluiter, gele sticker, uw arts of apotheker helpt u beslissen of het voor u veilig is om te rijden met medicijnen.

U bent wel verplicht uw Gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen. U vult in ieder geval een Gezondheidsverklaring in als u uw rijbewijs wilt gaat halen en als u uw rijbewijs moet verlengen op of na uw 75ste verjaardag.

Ben ik verzekerd als ik niet aan het CBR doorgeef dat ik medicijnen gebruik?

Als u een ongeval veroorzaakt en u niet bij het CBR heeft gemeld dat u medicijnen gebruikt, kan het zijn dat uw verzekering de schade niet vergoedt. Neem contact op met uw verzekeraar of bekijk de polisvoorwaarden om te kijken of dit in uw geval zo is. U kunt bespreken of uw medicijnen gevolgen hebben voor uw verzekering.