Hoe kan ik rijden met...

Ik heb zorgen over de rijgeschiktheid van iemand anders

Vraagt u zich af of een familielid of bekende in staat is om te rijden? Stel hem of haar voor een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR kan dan beoordelen of hij of zij rijgeschikt is. Die beoordeling is niet vrijblijvend. Het besluit ‘niet rijgeschikt’ betekent dat iemand niet meer mag rijden.

Wat te doen bij zorgen over de rijgeschiktheid van een derde en/of uzelf?

Iedere bestuurder van een motorrijtuig moet altijd de lichamelijke en geestelijke geschiktheid te bezitten om, zonder gevaar voor overige weggebruikers, aan het verkeer deel te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf.

Heeft u twijfels over uw eigen rijgeschiktheid?

Bijvoorbeeld omdat uw gezondheidssituatie veranderd is? Dan kunt u dit laten beoordelen door het CBR. U kunt online via Mijn CBR een Gezondheidsverklaring(Eigen verklaring) kopen en invullen. Wanneer de beoordeling positief is, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

De eisen waaraan een bestuurder van een motorrijtuig moet voldoen, staan in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Wanneer niet aan de gestelde eisen wordt voldaan en u toch deelneemt aan het gemotoriseerde verkeer, kunt u in de problemen komen met de verzekering. Ook kunt u eventueel strafrechtelijk worden vervolgd.

Heeft u twijfels over de rijgeschiktheid van een familielid of een bekende?

Vraagt u zich af of een familielid of bekende nog in staat is om veilig te rijden? Dan is het verstandig eerst met deze persoon in gesprek te gaan. Soms helpt een gesprek samen met de huisarts om de betrokkene te bewegen zelf een Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) in te dienen bij het CBR. Het insturen van een Gezondheidsverklaring is ook aanzienlijk goedkoper, dan wanneer de betrokkene een verplicht onderzoek opgelegd krijgt. Dit onderzoek is namelijk duurder. Daarnaast kunt u ook altijd samen met deze persoon kijken naar alternatieve manieren om mobiel te blijven.

Als de betrokkene echt niet bereid is om zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen, is er de mogelijkheid om uw twijfel over de rijgeschiktheid van diegene bij het CBR te melden. Het CBR kan dan eventueel een verplicht onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Dit verzoek kunt u alleen indienen als er – ter ondersteuning – een verklaring van de huisarts of andere onafhankelijke derde (zoals maatschappelijk werker) is bijgesloten. Uit de verklaring moet blijken waarom de rijbewijsbezitter een gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Dit verzoek mag niet anoniem worden ingediend. Het CBR zal de naam van de indiener niet actief communiceren, maar als de betrokkene om inzage in zijn dossier vraagt, mag het CBR dit niet weigeren. Het verzoek stuurt u via de post op naar

CBR, afdeling Herkeuringen
postbus 3014
2280 GA Rijswijk

feedback