Hoe kan ik rijden met ADHD of ADD?

Wanneer geef ik aan het CBR door dat ik ADHD of ADD heb?

Mensen met ADHD of ADD hebben in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen. Daardoor kan autorijden soms lastiger zijn. Het is daarom belangrijk dat u uw symptomen herkent en deze onder controle houdt om veilig te kunnen rijden. Om de risico’s te beperken zijn er regels over rijden met ADHD en ADD.

Geef ik mijn ADHD of ADD door als ik rijexamen ga doen?

Als u voor het eerst rijexamen gaat doen, vult u de Gezondheidsverklaring in. U geeft hierop aan dat u ADHD of ADD heeft. U vult de Gezondheidsverklaring altijd naar waarheid in. Na het invullen van de Gezondheidsverklaring ontvangt u een verwijzing naar een onafhankelijk psychiater. De psychiater onderzoekt u en schrijft een rapport voor het CBR.

Een arts van het CBR beoordeelt met de informatie van de psychiater of u een rijtest moet doen. Als de rijtest goed gaat, dan beoordeelt het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan dan uw examen aanvragen. Als u slaagt voor uw rijexamen, krijgt u meestal een rijbewijs met een onbeperkte geldigheidsduur (10 jaar).

Ik heb de diagnose ADHD of ADD als kind gekregen. Wat vul ik in op de Gezondheidsverklaring?

Een van de vragen op de Gezondheidsverklaring is ‘Heeft u ADHD of ADD?’. U vult ‘ja’ in als u de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft. U vult ‘nee’ in als u de diagnose als kind kreeg, maar u de diagnose nu niet meer heeft en de behandeling voor uw 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er geen behandeling meer nodig is. U heeft geen klachten meer en u gebruikt geen medicijnen.

Wijziging van uw antwoord ADHD of ADD in uw Gezondheidsverklaring

Heeft u op de Gezondheidsverklaring ingevuld dat u ADHD of ADD heeft? En wilt u dit antwoord veranderen? Bijvoorbeeld omdat u twijfelt aan de diagnose? Of u weet zeker dat u geen ADHD of ADD meer heeft? Vul onderstaand formulier in. Of laat uw arts dit invullen.

Geef ik mijn ADHD of ADD door als ik mijn rijbewijs moet verlengen?

Hebt of krijgt u de diagnose ADHD of ADD en moet u uw rijbewijs verlengen? Bespreek dan met uw arts welke risico’s u loopt tijdens het rijden. Ga alleen autorijden als uw symptomen onder controle zijn. Zodat u uzelf en anderen niet in gevaar brengt. Lukt dit niet of twijfelt u? Dan kunt u beslissen om tijdelijk te stoppen met rijden. Wilt u zeker weten dat u veilig en verantwoord de weg op kunt? Vul dan Gezondheidsverklaring in. Dan beoordelen wij of u met ADHD of ADD geschikt bent om te rijden. Bent u rijgeschikt? Dan mag u bij de gemeente uw rijbewijs verlengen.

Geef ik mijn ADHD of ADD door als ik mijn bus- of vrachtwagenrijbewijs wil halen of verlengen?

Iedereen die beroepschauffeur wil worden of het bus- of vrachtwagenrijbewijs wil verlengen vult een Gezondheidsverklaring in. Als u ADHD of ADD heeft, vult u dit in op de Gezondheidsverklaring. Hierna ontvangt u een verwijzing naar een onafhankelijk psychiater. Naar aanleiding van de bevindingen van de psychiater doet u mogelijk ook een rijtest. Met deze informatie bepaalt het CBR of u geschikt bent om te rijden als beroepschauffeur.

Ik twijfel of ik veilig kan rijden, maar mijn rijbewijs is voorlopig nog geldig. Geef ik dit aan bij het CBR?

Heeft u een geldig rijbewijs en twijfelt u of u veilig kunt rijden of voelt u zich onzeker? Ga dan eerst in gesprek met uw arts. Uw arts kan u helpen inschatten wat de risico’s zijn en of u veilig de weg op kunt. Uw arts kan u helpen uw symptomen te verminderen. Bijvoorbeeld met medicijnen of met behulp van therapie. Lukt dit niet of twijfelt u? Dan kunt u beslissen om tijdelijk te stoppen met rijden. Wilt u zeker weten dat u veilig en verantwoord de weg op kunt? Vul dan Gezondheidsverklaring in. Dan beoordelen wij of u met ADHD of ADD geschikt bent om te rijden.

Ben ik verplicht om ADHD of ADD te melden bij het CBR?

Bij het invullen van een Gezondheidsverklaring is het verplicht deze naar waarheid in te vullen. U vult een Gezondheidsverklaring in wanneer u uw rijbewijs gaat halen en bijvoorbeeld wanneer uw rijbewijs verlengd moet worden op of na uw 75ste verjaardag. Krijgt u de diagnose na het halen van uw rijbewijs en voor de verlenging op of na uw 75ste verjaardag, dan hoeft u geen Gezondheidsverklaring in te vullen. Het is wel belangrijk dat uw symptomen worden behandeld bijvoorbeeld met medicijnen of therapie. Zodat u uzelf en anderen niet in gevaar brengt als u de weg op gaat. Twijfelt u en wilt u zeker weten dat u verantwoord de weg op kunt? Bespreek dit dan met uw arts of vul de Gezondheidsverklaring in.

Ben ik verzekerd als ik niet aan het CBR doorgeef dat ik ADHD of ADD heb?

Als u een ongeval veroorzaakt en u niet heeft gemeld dat u ADHD of ADD heeft, kan het zijn dat uw verzekering de schade niet vergoedt. Neem contact op met uw verzekeraar of bekijk de polisvoorwaarden om te kijken of dit in uw geval zo is. U kunt bespreken dat u ADHD of ADD heeft en of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.