Hoe kan ik rijden met ADHD of ADD?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u een Gezondheidsverklaring invult, geeft u hierop aan dat u ADHD of ADD heeft. Het CBR onderzoekt daarna of u kunt rijden met uw ADHD of ADD. Wij verwijzen u altijd naar een onafhankelijk psychiater. Afhankelijk van de bevindingen tijdens dit psychiatrisch onderzoek kan het zijn dat u ook nog een rijtest moet doen. Deze rijtest dient plaats te vinden voordat u praktijkexamen doet. U ontvangt hiervoor van het CBR een uitnodiging.

Redenen voor een rijtest:

 • De psychiater adviseert een rijtest. Hij kan dit adviseren omdat er bij u bijvoorbeeld sprake is van een verminderde concentratie ten gevolge van AD(H)D.
 • De psychiater adviseert u voor een beperkte termijn geschikt te verklaren.
 • U heeft een andere aandoening waarvoor u een rijtest moet doen.

Wat heeft het CBR nodig om te beoordelen of ik met ADHD en ADD veilig kan rijden?

Om te beoordelen of u geschikt bent om te rijden met ADHD en ADD, hebben we verschillende dingen nodig: een Gezondheidsverklaring, een rapport van een psychiater en het resultaat van een eventuele rijtest.

 1. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Doe dit online via Mijn CBR, dat gaat het snelst.
 2. Daarna krijgt u verwijzing naar een onafhankelijk psychiater. Wilt u liever naar een andere specialist, dan kunt u meestal een afspraak maken bij een onafhankelijke specialist. Doet u voor het eerst rijexamen en heeft u ADHD of ADD, dan hoeft u niet te wachten op de verwijzing en kunt u direct een afspraak maken met een andere specialist uit de Specialistenzoeker. Wilt u met ADHD of ADD uw rijbewijs verlengen? Neem dan vooraf eerst telefonisch contact op met het CBR om dit te bespreken, dan sturen wij u een nieuwe verwijzing. Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.
 3. De psychiater onderzoekt u en schrijft het rapport voor het CBR. In het rapport geeft de psychiater advies aan het CBR over uw rijgeschiktheid. Dit advies is nog geen beslissing. U mag het rapport altijd lezen. Maak of vraag een kopie voor uw eigen administratie.
 4. Een arts van het CBR beoordeelt met deze informatie of u geschikt bent om te rijden. Afhankelijk van de bevindingen van de psychiater is er mogelijk nog een rijtest nodig. Als de rijtest goed gaat, dan beoordeelt het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan dan uw examen aanvragen. Wilt u uw bus- of vrachtenwagenrijbewijs halen? Dan kan het zijn dat u ook een rijtest moet doen.

Waarom moet ik naar een psychiater?

Mensen met ADHD of ADD hebben in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen of impulsiviteit. Daardoor kan autorijden lastiger zijn. Daarom onderzoekt een psychiater wat de risico’s zijn van uw ADHD of ADD in het verkeer.

Hoe gaat het onderzoek bij de psychiater?

De psychiater stelt u een aantal algemene vragen. De psychiater kan u daarnaast vragen naar uw medicijngebruik en of u therapie volgt om uw symptomen te verminderen. Ook mag de psychiater vragen naar uw alcohol- en drugsgebruik. En of u nog andere aandoeningen heeft, zoals een angststoornis of een depressie. Na dit onderzoek schrijft de psychiater een rapport en geeft advies aan het CBR over uw rijgeschiktheid.

Mag mijn eigen psychiater het onderzoek doen?

Voor het onderzoek moet u naar een onafhankelijke psychiater. Zij kennen de rijbewijseisen goed. Uw eigen psychiater mag dus geen advies geven aan het CBR.

Hoe lang duurt het onderzoek bij de psychiater?

Het onderzoek is maatwerk en voor iedereen anders. Meestal kost het u tussen 15 en 30 minuten.

Wanneer is een rijtest nodig?

Een arts van het CBR beoordeelt met de informatie van de psychiater of u een rijtest moet doen. Als de psychiater het advies “onbeperkt geschikt” geeft, dan hoeft u geen rijtest te doen voorafgaand aan het rijexamen. En als u uw bus- of vrachtenwagenrijbewijs wilt halen doet u mogelijk ook een rijtest. Ook dit gebeurt op indicatie. Tijdens een rijtest kijkt een deskundige van het CBR uw ADHD of ADD van invloed is op uw deelname in het verkeer.

Ik moet een rijtest doen, waar let het CBR op?

Als u ADHD of ADD heeft, ligt de nadruk bij de rijtest op ’denken’ tijdens het autorijden. De deskundige let op de volgende punten:

 • Volgehouden aandacht
  We toetsen of u geconcentreerd kunt blijven tijdens de hele rijtest.
 • Selectieve aandacht
  We toetsen of u belangrijke en minder belangrijke zaken goed uit elkaar kunt houden.
 • Verdeelde aandacht
  We toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties.
 • Besluitvorming
  We toetsen of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.

  Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik mijn rijtest het beste doen?

  U heeft rijervaring nodig om de rijtest te kunnen doen. Het is belangrijk dat u zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen. En dat u een voertuig kunt besturen. Uw rijopleider kan aangeven wanneer u de rijtest het best kunt doen.

  Wat zijn de kosten van het onderzoek en de rijtest?

  De Gezondheidsverklaring en het onderzoek kosten geld.

  1. De Gezondheidsverklaring kost € 41,00.
  2. U betaalt ook voor het onderzoek bij de psychiater. De kosten hiervan betaalt u aan de psychiater. De kosten zijn afhankelijk van de tijd die de psychiater kwijt is aan de voorbereiding voor het onderzoek, het onderzoek zelf en het schrijven van de rapportage aan het CBR. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor maximale bedragen vastgesteld.

   Het basistarief voor een keuring van 30 minuten (15 minuten onderzoek en 15 minuten voorbereiden en schrijven van een rapport) is € 92,12 (excl. 21% BTW).


   Vaak heeft de psychiater meer tijd nodig voor de keuring of voor het schrijven van het rapport. Dan moet u een toeslag betalen voor de extra tijd. Meer informatie vindt u op www.nza.nl.

  3. U betaalt aan het CBR geen kosten voor de rijtest.
  4. Moet u een lesvoertuig huren voor de rijtest? Dan betaalt u die kosten zelf. Vraag bij de rijschool na wat de kosten hiervoor zijn.
   Tip: Vraag vooraf altijd een prijsopgave aan de arts of specialist. En vraag bij betaling een gespecificeerde factuur. U vindt meer informatie over tarieven van rijbewijskeuringen op nza.nl. Tip: Vraag vooraf een indicatie van de prijs aan de arts of specialist. En vraag bij betaling een gespecificeerde factuur.

   Wat is het resultaat van de beoordeling door het CBR?

   U bent rijgeschikt
   Dit betekent dat uw ADHD of ADD geen extra risico oplevert tijdens het rijden. Dan krijgt u een rijbewijs met onbeperkte geldigheidsduur. Wanneer u na 10 jaar het rijbewijs verlengt, hoeft u niet opnieuw onderzocht te worden. Soms krijgt u een rijbewijs voor 3 of 5 jaar. Bijvoorbeeld omdat u ook andere gezondheidsproblemen heeft. U moet dan bij uw rijbewijsverlening na 3 of 5 jaar opnieuw gekeurd worden door een onafhankelijk psychiater.

   U bent niet rijgeschikt
   In sommige gevallen heeft uw ADHD of ADD te veel invloed op het rijden. Het is dan niet veilig om de weg op te gaan. U kunt dan geen rijbewijs aanvragen of verlengen.

   Wat kan ik doen als ik niet rijgeschikt ben?

   Het kan erg vervelend zijn als u niet rijgeschikt bent en niet mag rijden. Als u na verloop van tijd merkt dat u minder klachten heeft of u weet zeker dat u geen ADHD of ADD meer heeft, kunt u opnieuw de Gezondheidsverklaring invullen.