Hoe kan ik rijden met epilepsie?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden met epilepsie?

Een epileptische aanval tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn. Daarom zijn er in de wet regels vastgelegd die gelden voor rijden met epilepsie. Het is belangrijk dat u de epileptische aanvallen doorgeeft aan het CBR. Als u een Gezondheidsverklaring invult, geef dan ook aan dat u wel eens een epileptische aanval heeft gehad. Het CBR beoordeelt dan of u veilig kunt rijden. En of u dus een rijbewijs kunt halen, houden of verlengen.

Wat heeft het CBR nodig om te beoordelen of ik veilig kan rijden met epilepsie?

Om te beoordelen of u veilig de weg op kunt, hebben we verschillende dingen nodig: een Gezondheidsverklaring en informatie van een neuroloog. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Doe dit online via Mijn CBR, dat gaat het snelst. Daarna ontvangt u een verwijzing naar een neuroloog. U kunt zelf kiezen naar welke neuroloog u gaat. Alleen als u 5 jaar of langer geen epileptische aanval heeft gehad, kunt u ook naar een andere arts. Dit staat dan in de verwijzing. Bij voorkeur een arts die met ZorgDomein werkt. Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

De neuroloog geeft informatie aan het CBR over uw gezondheid en adviseert over uw rijgeschiktheid. Met de informatie van de neuroloog bepalen wij vervolgens of u veilig kunt rijden.

Mag ik naar mijn eigen neuroloog?

Wettelijk gezien mogen neurologen informatie over hun eigen patiënten delen met het CBR, maar zij moeten zich ook aan de richtlijnen van hun beroepsgroep houden. Deze richtlijnen schrijven voor dat artsen hun eigen patiënten niet keuren. De informatie van een neuroloog is wel nodig om te kunnen beoordelen of u veilig kunt rijden. Daarom ontvangt u na het invullen van de Gezondheidsverklaring een verwijzing naar een neuroloog. U kunt zelf kiezen naar welke neuroloog u gaat. Indien uw eigen neuroloog toch informatie met ons wilt delen, dan kunt u ook naar deze neuroloog.

Moet ik een rijtest doen?

Nee, om te kunnen bepalen of u rijgeschikt bent na een of meerdere epileptische aanvallen hoeft u geen rijtest te doen.

Wat is het resultaat van de beoordeling van het CBR?

Een beoordeling van het CBR heeft een aantal mogelijke resultaten: rijgeschikt, rijgeschikt voor een bepaalde tijd, rijgeschikt onder voorwaarden of niet rijgeschikt.

U bent rijgeschikt
U bent rijgeschikt als u 6 maanden geen aanval heeft gehad na de eerste aanval, of als u 12 maanden geen aanval heeft gehad na twee of meer aanvallen. Of als uw epileptische aanvallen geen gevaar opleveren tijdens het rijden. Bijvoorbeeld als u alleen aanvallen in uw slaap heeft. U kunt dan een rijbewijs aanvragen. Als u een epileptische aanval heeft gehad, staat er wel code 105 op uw rijbewijs. Met code 105 kunt u geen beroep uitoefenen waarbij u mensen meeneemt in de auto, zoals taxichauffeur of rijinstructeur.

Hoe lang uw rijbewijs geldig is, hangt af van uw situatie. Als u rijgeschikt bent voor een bepaalde tijd mag u gewoon rijden, maar wel voor een bepaalde termijn. U hoort van ons hoe lang uw rijbewijs geldig is.

Het kan ook dat u rijgeschikt bent onder voorwaarden. U mag dan rijden, maar moet wel bepaalde maatregelen treffen om te mogen autorijden met epilepsie. U hoort van ons onder welke voorwaarden u kunt rijden. U krijgt dan code 105 op uw rijbewijs.

U bent niet rijgeschikt
U bent niet rijgeschikt als u regelmatig epileptische aanvallen heeft. Het is dan niet veilig om de weg op te gaan. U kunt geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Het kan natuurlijk zijn dat u in de loop van de tijd minder epileptische aanvallen heeft. U kunt dan altijd in gesprek gaan met uw huisarts of neuroloog. Zij kunnen helpen inschatten of een nieuwe beoordeling door het CBR zinvol is.

Ik ben rijgeschikt. Waar moet ik op letten?

Als u rijgeschikt bent en u een epileptische aanval heeft gehad, is er een aantal dingen waar u op moet letten:

  • U mag minimaal 6 maanden niet meer rijden. Ga naar uw neuroloog om dit te bespreken. U leest er meer over op de pagina Wel of niet rijden na een epileptische aanval.
  • Gaat u uw medicijnen afbouwen of gaat u andere medicijnen gebruiken? Overleg met uw neuroloog of dit gevolgen kan hebben in het verkeer.
  • We adviseren om de eerste 2 jaar dat u uw rijbewijs heeft maximaal 4 uur per dag te rijden. En maximaal 28 uur per week. U kunt zelf bepalen hoe u deze 28 uur over de week verdeelt.

Ik ben rijgeschikt. Hoe lang is mijn rijbewijs geldig?

Nadat u heeft gehoord dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor maximaal 2 jaar. Heeft u in die tijd geen epileptische aanval gekregen, en bent u bij de volgende beoordeling van het CBR weer rijgeschikt? Dan krijgt u een rijbewijs voor 3 jaar. Als u ook in die tijd geen aanval krijgt, bent u hierna onbeperkt rijgeschikt. U houdt dan wel code 105 op uw rijbewijs. Dit betekent dat u geen beroep kunt uitoefenen waarbij u mensen meeneemt in de auto, zoals taxichauffeur. Alleen als u weer een epileptische aanval krijgt, is het nodig dat wij opnieuw beoordelen of u veilig de weg op kunt.

Heeft u een groot rijbewijs en epilepsie?

Voor een groot rijbewijs gelden er strengere regels. Als u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs dat maximaal 1 jaar geldig is. Krijgt u daarna een nieuw rijbewijs, dan is dat maximaal 3 jaar geldig. Als u ook in die tijd geen aanval heeft, krijgt u daarna een rijbewijs voor 5 jaar. We onderzoeken dus regelmatig of het veilig is om te rijden. Dit bepaalt de wet. Maar nog belangrijker: zo weet u zelf ook of u veilig de weg op kunt.

Ben ik verzekerd als ik niet aan het CBR doorgeef dat ik epilepsie heb?

Als u een ongeluk veroorzaakt en u niet heeft gemeld bij het CBR dat u epilepsie heeft, kan het zijn dat uw verzekering de schade niet vergoedt. Neem contact op met uw verzekeraar om te vragen of dit in uw geval zo is. U kunt bespreken dat u epilepsie heeft en of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.

Moet ik aan mijn autoverzekering doorgeven dat ik epilepsie heb?

Neem contact op met uw verzekeraar om te vragen hoe het zit met uw verzekering nu u epilepsie heeft. U kunt bespreken wat u moet doen om goed verzekerd te blijven.

Hoeveel kost de beoordeling van het CBR?

U betaalt voor de Gezondheidsverklaring en de afspraak bij de neuroloog. Hoeveel dit precies is, leest u op de pagina over kosten van een Gezondheidsverklaring en keuring.