epilepsie

Een epileptische aanval betekent vaak verlies van het bewustzijn. Als dat achter het stuur gebeurt, is de kans op een ernstig ongeval groot. Na een epileptische aanval mag er meestal zes maanden niet worden gereden. Daarna is de kans op een nieuwe aanval voldoende afgenomen om weer veilig te kunnen rijden. De geschiktheidseisen vindt u in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij epileptische aanvallen

Auto-, motor- en T-rijbewijs

In het algemeen geldt:

  • Na een eerste epileptische aanval: zes maanden niet rijden
  • Meer dan één epileptische aanval: één jaar niet rijden vanaf de laatste aanval

Er zijn echter veel uitzonderingen. Overleg met uw arts wat in uw situatie geldt. Zie ook paragraaf 7.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Vrachtauto- en busrijbewijs

  • Na een eerste epileptische aanval zonder anti-epileptische medicijnen: vijf jaar niet rijden. Als er geen relevante afwijkingen zijn op de MRI en EEG, dan kunt u na twee jaar worden goedgekeurd
  • Meer dan één epileptisch aanval: na het stoppen met de anti-epileptische medicijnen: tien jaar niet rijden. Als er geen relevante afwijkingen zijn op de MRI en EEG, dan kunt u na vijf jaar worden goedgekeurd

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest, een rijtest is niet altijd nodig bij epilepsie. Bij één of meerdere epileptische aanvallen heeft het CBR een rapport van een neuroloog nodig. Behalve als u alleen een groep 1 rijbewijs (auto-, motor- of T-rijbewijs) aanvraagt en vijf jaar of langer aanvalsvrij bent. Dan mag een gewone arts een aantekening op de Gezondheidsverklaring plaatsen. U mag zelf kiezen naar welke arts u gaat.

Mag mijn eigen neuroloog het rapport opmaken?

Ja, dat mag. Niet alle behandelaren willen informatie over hun eigen patiënten geven, dus overleg met uw neuroloog of deze feitelijke informatie over uw situatie aan het CBR wil verstrekken.

Moet ik een rijtest doen?

Bij epileptische aanvallen is alleen een rijtest nodig als de aanvallen het gevolg zijn van een hersenaandoening met functiebeperkingen.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij functiebeperkingen ligt de nadruk in de rijtest op ‘doen’.

Hoe zit het met medicijnen?

De meeste medicijnen tegen epileptische aanvallen zijn geen probleem om te mogen rijden. De medicijnen fenobarbital, fenytoïne en carbemazepine >600mg hebben wel ernstige invloed op de rijvaardigheid en zijn dus gevaarlijk in het verkeer. Pas als deze medicijnen één jaar aaneengesloten zijn gebruikt, treedt er gewenning op voor de bijwerkingen en mag er weer auto worden gereden. Als er tijdens het afbouwen met de medicijnen weer een aanval optreedt, moet meteen weer met de medicijnen worden begonnen en mag u drie maanden niet autorijden.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Auto-, motor- of T-rijbewijs

Na een voldoende lange periode zonder aanval na een eerste epileptische aanval, kunt u voor maximaal twee jaar worden goedgekeurd. Daarna, bij gebleven aanvalsvrijheid, drie jaar en dan onbeperkt.

Vrachtauto- en busrijbewijs

Na een voldoende lange periode zonder aanval na een eerste epileptische aanval, kunt u voor maximaal één jaar worden goedgekeurd. Daarna, bij gebleven aanvalsvrijheid, drie jaar en dan telkens vijf jaar.

feedback