Hoe kan ik rijden met...

een steunhart

Na implantatie van een steunhart kunnen complicaties optreden die negatieve invloed hebben op uw rijvaardigheid. Daarom gelden er bij een steunhart voorwaarden om te mogen rijden. Heeft u naast een steunhart ook een ICD? Dan gelden voor het rijbewijs ook de voorwaarden voor de ICD. Die mag twee maanden na implantatie geen elektroshocks hebben afgegeven. De geschiktheidseisen vindt u in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij een steunhart?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

U bent rijgeschikt wanneer er twee maanden na implantatie van het steunhart geen complicaties zijn opgetreden. U bent alleen rijgeschikt voor privégebruik of beperkt zakelijk gebruik. Deze beperking komt in de vorm van een code op het rijbewijs.

Vrachtauto- en busrijbewijs

Met een steunhart bent u niet rijgeschikt voor het vrachtauto- en busrijbewijs.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring. Daarnaast is altijd een rapport nodig van een deskundig cardioloog. Bij een steunhart is dat meestal uw eigen behandelaar. Voor het opstellen van het rapport gebruikt de cardioloog het rapportage formulier van het CBR.

Mag mijn eigen cardioloog het rapport opmaken?

Ja, uw behandelend cardioloog mag het rapportage formulier invullen.

Moet ik een rijtest doen?

Bij een steunhart is er voor de beoordeling van de rijgeschiktheid geen rijtest nodig. Een rijtest is wel nodig als u bijkomende functiebeperkingen heeft, die van invloed zijn op uw rijvaardigheid.

Hoe zit het met medicijnen?

Gebruikt u medicijnen die worden ingedeeld in categorie III (gevaarlijk om mee te rijden)? Bijvoorbeeld slaapmiddelen en geneesmiddelen tegen angst en depressie? Dan mag u niet rijden en wordt u niet rijgeschikt verklaard. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u uw medicijn opzoeken. Valt uw medicijn in categorie III, overleg dan eerst met uw behandelaar of er een veilig alternatief is.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

U wordt voor maximaal twee jaar geschikt verklaard voor het auto-, motor- en T-rijbewijs.

feedback