Hoe kan ik rijden met...

een stemmingsstoornis

Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychiatrische aandoeningen waarbij de stemming van iemand abnormaal anders is. Bij een erg bedrukte stemming spreken we van een depressie, bij een manie is iemand juist overdreven opgewekt. Wanneer beide stemmingen zich afwisselend bij één persoon voordoen, noemen we de stoornis bipolair.

Een depressie of manie kan door verminderde aandacht voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Daarom zijn er eisen gesteld om bij stemmingsstoornissen te mogen rijden. Deze eisen gelden zowel voor het auto-, motor- en T-rijbewijs als voor het vrachtauto- en busrijbewijs. De geschiktheidseisen vindt u in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij stemmingsstoornissen?

Om goedgekeurd te worden is het belangrijk dat u een redelijk besef heeft van de stoornis en de gevolgen hiervan. U mag geen of hooguit lichte klachten hebben. Er mag geen risico op zelfdoding zijn en u moet zich trouw aan de voorgeschreven behandeling houden.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring. Daarnaast vraagt het CBR om een door een arts ingevulde psychiatrievragenlijst en/of een keuringsrapport van een onafhankelijk psychiater. Als de symptomen minimaal vijf jaar weg zijn en u bent niet in behandeling bij een psychiater, dan volstaat meestal de psychiatrievragenlijst.

Mag mijn eigen behandelaar het rapport opmaken?

De psychiatrievragenlijst mag elke arts invullen. Als er een keuringsrapport nodig is, moet dit opgesteld worden door een onafhankelijk psychiater. Er wordt bij een stemmingsstoornis namelijk een oordeel gevraagd over uw rijgeschiktheid en termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Moet ik een rijtest doen?

Nee, voor het beoordelen van uw rijgeschiktheid in verband met een stemmingsstoornis is geen rijtest nodig.

Hoe zit het met medicijngebruik?

Bij stemmingsstoornissen worden vaak medicijnen voorgeschreven die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. De mate waarin verschilt per medicijn. Vraag daarom aan uw behandelend arts of u met uw medicijn mag rijden. Of kijk op de website van KNMP.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Met een stemmingsstoornis kunt u voor maximaal vijf jaar worden goedgekeurd. Zijn alle symptomen zonder medicatie minimaal vijf jaar weg, dan kunt u onbeperkt geschikt worden verklaard.

feedback