Hoe kan ik rijden met een oogaandoening?

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik een oogaandoening heb?

Als u bij het CBR meldt dat u een oogaandoening heeft, bijvoorbeeld een ooginfarct, glaucoom, maculadegeneratie, nystagmus of keratoconus, vult u een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u veilig de weg op kunt.

Wanneer vul ik een Gezondheidsverklaring in?

Als u een Gezondheidsverklaring invult, geeft u hierop aan dat u slechter ziet of een oogaandoening heeft. U vult een Gezondheidsverklaring in als:

  • U rijexamen gaat doen.
  • Uw rijbewijs voor bepaalde tijd geldig is en u uw rijbewijs wilt verlengen.
  • U uw rijbewijs wilt verlengen als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
  • U uw vrachtwagen- of busrijbewijs wilt verlengen.
  • U op een ander moment wilt melden dat u slechter ziet of een oogaandoening heeft.

Ik heb sinds kort een oogaandoening. Moet ik dit melden bij het CBR?

Heeft u een rijbewijs, gaat uw zicht achteruit, en twijfelt u of het verstandig is om te rijden? Bijvoorbeeld omdat u merkt dat u minder snel kunt reageren op wat er gebeurt in het verkeer? We raden u dan aan om in gesprek te gaan met uw arts. Bijvoorbeeld uw huisarts of oogarts. Hij of zij kan u vertellen of het verstandig is om uw oogaandoening te melden bij het CBR. Wilt u zeker weten dat u veilig en verantwoord de weg op kunt? Vul dan een Gezondheidsverklaring in. Dan beoordelen wij of u veilig kunt blijven rijden.

Ik twijfel of ik veilig kan rijden, maar mijn rijbewijs is voorlopig nog geldig. Geef ik dit aan bij het CBR?

Twijfelt u of u nog veilig de weg op kunt? En hoeft u uw rijbewijs nog niet te verlengen? Dan raden we u aan om dit te bespreken met uw oogarts. Hij of zij kan helpen inschatten of uw oogaandoening risico’s oplevert in het verkeer. En of het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen.

Ben ik verplicht om mijn oogaandoening te melden bij het CBR?

Als u een Gezondheidsverklaring invult, is het verplicht deze naar waarheid in te vullen. U vult in ieder geval een Gezondheidsverklaring in als u uw rijbewijs wilt gaat halen en als u uw rijbewijs moet verlengen op of na uw 75ste verjaardag. Krijgt u een oogaandoening na het halen van uw rijbewijs en voor uw 75ste verjaardag? Dan is er geen meldplicht. Wel heeft u een morele plicht om uw oogaandoening te melden bij het CBR als deze aandoening uzelf en anderen in het verkeer in gevaar kan brengen. Twijfelt u of dit zo is? Bespreek dit dan met uw arts.

Ben ik verzekerd als ik niet doorgeef aan het CBR dat ik een oogaandoening heb?

Als u een ongeval veroorzaakt en u niet heeft gemeld dat u een oogaandoening heeft, kan het zijn dat uw verzekering de schade niet vergoedt. Controleer de polisvoorwaarden om te kijken of dit in uw geval zo is. U kunt met uw verzekeraar bespreken dat u een oogaandoening heeft en of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.