Hoe kan ik rijden met een oogaandoening?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u slecht ziet of een oogaandoening heeft, bijvoorbeeld glaucoom of maculadegeneratie, onderzoekt het CBR of u veilig kunt rijden. En of u dus uw rijbewijs kunt halen, houden of verlengen. U krijgt hier vanzelf bericht over nadat u de verklaring heeft ingevuld.

Wat heeft het CBR nodig om te beoordelen of ik veilig kan rijden?

Om te beoordelen of u veilig de weg op kunt, hebben we verschillende dingen nodig: een Gezondheidsverklaring, informatie van een arts en eventueel het resultaat van een rijtest. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Doe dit online via Mijn CBR. Dat gaat het snelst.

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u niet goed kunt zien, krijgt u bericht van het CBR dat u naar een arts of oogarts moet. De arts geeft informatie aan het CBR. Kies bij voorkeur een arts die met ZorgDomein werkt. Dan ontvangen wij de informatie van de arts direct. Met deze informatie bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt.

Mag ik naar mijn eigen oogarts?

U kunt meestal zelf kiezen naar welke arts u gaat. Of dit voor u geldt, hoort u van het CBR nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld. Moet u naar een oogarts en kan uw eigen oogarts de keuring niet doen? Kijk dan op onze lijst met oogartsen. Hier vindt u oogartsen die meestal binnen twee weken kunnen keuren.

Wanneer moet ik een rijtest doen?

Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt op basis van de medische gegevens of een rijtest tot de mogelijkheden behoort. Dit is als uw gezichtsscherpte tussen 0,4 of 0,5 ligt. Of als uw gezichtsveld kleiner is dan horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden. Meer informatie over de eisen van gezichtsscherpte en gezichtsveld leest u op de pagina Kan ik rijden met een oogaandoening?

De rijtest is géén rijexamen. De deskundige van het CBR geeft u tijdens de rit opdrachten om te onderzoeken of uw oogaandoening invloed heeft op de verkeersveiligheid.

Wat is het resultaat van de beoordeling van het CBR?

De beoordeling van het CBR heeft een aantal mogelijke resultaten.

U bent rijgeschikt
U bent rijgeschikt als uw oogaandoening geen risico’s oplevert in het verkeer. Als u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Een rijbewijs voor bepaalde tijd kan ook korter dan 10 jaar geldig zijn. Als dit rijbewijs verloopt, vult u opnieuw een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u nog steeds veilig kunt rijden.

Als u 75 jaar of ouder bent is een rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Een groot rijbewijs is ook maximaal 5 jaar geldig. Als uw rijbewijs verloopt vult u weer een Gezondheidsverklaring in. Het CBR beoordeelt dan opnieuw of u veilig kunt rijden.

U bent rijgeschikt met een bioptische telescoopbril
Als u een bioptische telescoopbril draagt en rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor privégebruik. Na een jaar met een bioptische telescoopbril te hebben gereden is het mogelijk om via een traject bij Visio ook in het donker te rijden.

Mag u rijden met een bioptische telescoopbril en heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk? Dan kunt u code 101 aanvragen. Met deze code kunt u maximaal 4 uur per dag rijden voor uw werk. U kunt geen beroep uitoefenen waarbij u mensen in de auto vervoert, zoals taxichauffeur. Ook kunt u niet werken als rijinstructeur.

U bent niet rijgeschikt
U bent niet rijgeschikt als uw oogaandoening te veel risico oplevert in het verkeer. Het is dan niet veilig voor u om de weg op te gaan. U kunt geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Als u een rijbewijs heeft, wordt dat ongeldig verklaard.

Wat kan ik doen als ik niet rijgeschikt ben?

Als u niet aan de eisen voldoet, kan een oogarts u verwijzen naar Visio voor advies
op maat, therapie of een bioptische telescoopbril. U leert bijvoorbeeld uw
beperkte zicht effectiever in te zetten tijdens het autorijden. Het team
van Visio adviseert u of het zinvol is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u weer veilig de weg op kunt.

Als u niet aan de eisen voldoet, mag u volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 wel met een brommobiel of bromfiets rijden. Maar als autorijden onveilig is voor u, dan geldt dit mogelijk ook voor het rijden met een brommobiel of bromfiets. Daarom adviseren we u om naar andere vervoersmiddelen te zoeken. Hierbij kunnen Visio of Bartimeus u helpen.

Mag ik blijven rijden tijdens de keuring?

Zolang u nog geen eerdere beoordeling heeft ontvangen van het CBR dat u niet geschikt bent en uw rijbewijs geldig is, kunt u blijven rijden. Houd hierbij wel in de gaten of het verstandig is om te blijven rijden zolang u nog niet gekeurd bent. Praat hierover met uw arts. Het kan ook helpen om met familie of vrienden te praten. U kunt dan samen bedenken of het verantwoord is om de weg op te gaan. Als uw rijbewijs verlopen is, mag u niet rijden.

Hoeveel kost de beoordeling van het CBR?

U betaalt voor de Gezondheidsverklaring en voor de keuring door de arts. Hoeveel dit precies is, leest u op de pagina over kosten van een Gezondheidsverklaring en beoordeling. Voor een rijtest hoeft u niet te betalen.