een oogaandoening

Waarneming is belangrijk in het verkeer. Bijvoorbeeld om de weg te vinden en gevaar te zien aankomen. De belangrijkste oogfuncties voor het verkeer zijn de gezichtsscherpte (visus) en gezichtsvelden. De overheid heeft hier voor het rijbewijs eisen aan gesteld.

Gezichtsscherpte en gezichtsvelden

De gezichtsscherpte stelt u in staat om op afstand goed te zien, bijvoorbeeld om borden te kunnen lezen. Hoe beter de visus, hoe eerder u een bord kunt lezen en hoe veiliger dit in het verkeer is. Een normale gezichtsscherpte, eventueel met bril of lenzen, ligt tussen de 0,8 en 1,5. Met de gezichtsvelden ziet u de dingen waar u niet gericht naar kijkt, maar wat u met de ooghoeken waarneemt. Dat is belangrijk als waarschuwingsfunctie. Een normaal gezichtsveld met twee ogen is ongeveer 180 graden, met één oog ongeveer 150 graden.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij verminderde gezichtsscherpte of gezichtsvelddefecten?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

Uw gezichtsscherpte moet minimaal 0,5 zijn met één of twee ogen. Deze waarde mag bereikt worden met behulp van een bril of contactlenzen. Het gezichtsveld moet horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden zijn. Er mogen geen defecten in het centrale deel zijn. Voor de precieze omschrijving, zie paragraaf 3.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Vrachtauto- en busrijbewijs

Het hebben van twee voldoende functionerende ogen is verplicht. De gezichtsscherpte van het beste oog moet minimaal 0,8 zijn en van het slechtste oog minimaal 0,1. Deze waarden mogen bereikt worden met behulp van een bril of contactlenzen. Een bril mag echter niet sterker zijn dan +8 of -8, want vanaf die waarde zijn contactlenzen verplicht voor het vrachtauto- of busrijbewijs. Het gezichtsveld moet horizontaal 160 graden zijn en verticaal 60 graden. Er mogen geen defecten in het centrale deel zijn. Voor de precieze omschrijving, zie paragraaf 3.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest.

Auto-, motor- en T-rijbewijs

  • De gezichtsscherpte wordt in eerste instantie opgemeten door een arts waar u zelf een afspraak mee maakt, bijvoorbeeld een huisarts. Als blijkt dat er een progressieve oogaandoening is of als de waarde van het beste oog lager is dan 0,7 dan vraagt het CBR om een rapport van een oogarts. De oogarts bepaalt ook globaal het gezichtsveld. Als daarbij een afwijking wordt gevonden, dan vraagt het CBR een aanvullend gezichtsveldonderzoek door een oogarts.
  • Als u tijdens het rijexamen een kentekenplaat op 25 meter niet kunt lezen, vraagt het CBR na het examen om een oogartsrapport.
  • Personen met diabetes mellitus moeten zich periodiek door een oogarts laten keuren.

Vrachtauto- en busrijbewijs

  • De visus wordt tijdens een keuring opgemeten door een arts van een arbodienst of bedrijfsarts. Als de gevonden waarden niet voldoen aan de minimumeisen van 0,8 en 0,1 vraagt het CBR een rapport van een oogarts. De oogarts bepaalt ook globaal het gezichtsveld. Wordt daarbij een afwijking gevonden, dan vraagt het CBR een aanvullend gezichtsveldonderzoek door een oogarts.
  • Personen met diabetes mellitus moeten zich periodiek door een oogarts laten keuren.

Mag mijn eigen oogarts het formulier invullen?

Als het CBR een oogartsrapport vraagt, sturen wij u een formulier dat u laat invullen door een zelf te kiezen oogarts, dat mag uw eigen oogarts zijn. Sommige oogartsen doen dit liever niet voor eigen patiënten. Heeft u geen oogarts of wil uw eigen oogarts het formulier niet invullen, kijk dan op onze lijst met oogartsen die meestal binnen twee weken kunnen keuren.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

Een auto-, motor- en T-rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig en vanaf de 75e verjaardag maximaal 5 jaar. Afhankelijk van de gevonden oogaandoening en eventuele progressie van de aandoening kan het CBR tot kortere termijn van geschiktheid besluiten. Na afloop van die termijn moet u opnieuw gekeurd worden door een oogarts.

Vrachtauto- en busrijbewijs

Een vrachtauto- of busrijbewijs is maximaal 5 jaar geldig. Afhankelijk van de gevonden oogaandoening en eventuele progressie van de aandoening kan het CBR tot kortere termijn van geschiktheid besluiten. Na afloop van die termijn moet u opnieuw gekeurd worden door een oogarts.

Moet ik een rijtest doen?

Auto-, motor- en T-rijbewijs

U wordt opgeroepen voor een rijtest als de gezichtsscherpte volgens de oogarts niet voldoet aan de eis van 0,5, maar nog wel 0,4 is. Met de rijtest beoordelen we in de praktijk of u veilig en verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen. Als uw gezichtsveld defecten heeft en niet aan de normen voldoet, mag u vaak ook een rijtest afleggen. Voorwaarde is wel dat het resterende gezichtsveld 90 graden is.

Automobiliteit voor auto en trekker

Is uw gezichtsscherpte minder dan 0,4? Dan is het soms mogelijk om via Koninklijke VISIO te leren of te blijven rijden in een auto of op een trekker met een bioptische telescoop. VISIO begeleidt u dan tot aan de rijtest bij het CBR. Ook als u forse gezichtsvelduitval hebt, zoals bij hemianopsie, kunt u bij VISIO een training volgen om beter voorbereid aan de rijtest te beginnen. Kijk op de website.

Vrachtauto- en busrijbewijs

Het hebben van gezichtsscherpte in twee beide ogen is verplicht voor de vrachtauto en de bus. Hier is een uitzondering op bij plotseling verlies van één oog. Bij een positief advies van de oogarts en een positief advies van de werkgever mag u na drie maanden een rijtest in de vrachtauto of de bus afleggen. Als de rijtest goed gaat, krijgt u een Verklaring van geschiktheid voor vrachtauto of bus voor een beperkt geografisch gebied, bijvoorbeeld alleen de stad Groningen. Als er een defect is in het gezichtsveld, waardoor u niet aan de normen voldoet, is er helaas geen uitzondering mogelijk via een rijtest. U bent dan ongeschikt voor het vrachtauto- en busrijbewijs.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij oogaandoeningen ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’.

feedback