Hoe kan ik rijden met een lichamelijke beperking

Kan ik rijden met een lichamelijke beperking?

Veiligheid in het verkeer staat voor het CBR voorop. Bestuurders met een lichamelijke beperking moeten dan ook aan precies dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen als andere bestuurders. Maar zij hebben ook recht op dezelfde veiligheidseisen. Dat kan vaak met behulp van een aangepast voertuig.

Voor wie verantwoord en veilig de weg op wil, hoeft een lichamelijke beperking in veel situaties geen obstakel te zijn. Er zijn aan de auto zoveel technische aanpassingen mogelijk, dat het voor veel mensen met een lichamelijke handicap mogelijk is om verantwoord auto te rijden. Het is soms ook mogelijk om met een aangepaste motorfiets te rijden. Deskundigen van het CBR stellen als dit nodig is de benodigde aanpassingen aan het voertuig vast. Ook nemen zij een rijtest af en zijn zij betrokken bij het rijexamen.

Meer over aanpassingen aan een auto vindt u op autoaanpassers.nl.

Meer over aanpassingen aan motoren vindt u op mmvg.nl.

Wanneer beoordeelt het CBR of ik veilig kan rijden?

Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid van bestuurders bij het indienen van een Gezondheidsverklaring. Dit doet u onder andere wanneer u voor het eerst rijexamen doet en bij een verandering in uw medische situatie. Heeft u één of meerdere vragen in de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord, dan ontvangt u van het CBR een verzoek om naar een arts of specialist te gaan. Deze arts of specialist vult vervolgens een vragenlijst van het CBR in. Deze ingevulde vragenlijst stuurt de arts digitaal naar het CBR, of u doet dit zelf per post. In de meeste situaties wordt u nog uitgenodigd voor een rijtest. Met al deze informatie kan het CBR vervolgens beoordelen of u rijgeschikt bent.

Als u een lichamelijke beperking krijgt als u al een rijbewijs heeft, is het belangrijk dat u met uw behandelaar bespreekt wat de aandoening voor invloed heeft op het besturen van een voertuig. In de meeste situaties meldt u de verandering bij het CBR, in sommige situaties is dat niet nodig. Uw behandelaar of revalidatie arts kan u hierin adviseren.

Hoe werkt het als ik nog geen rijbewijs heb?

Heeft u een lichamelijke beperking? Dan is het meestal geen probleem om rijles te nemen en examen te doen. Als het nodig is, doet u dat in een aangepast voertuig. Er zijn rijscholen die hierin gespecialiseerd zijn. U kunt dit als kenmerk kiezen in onze Rijschoolzoeker.

Als u uw rijbewijs wilt halen, adviseren wij u om online via Mijn CBR een Gezondheidsverklaring in te vullen voordat u begint met rijlessen. U en uw rijschool weten dan precies waar u aan toe bent. Na uw rijopleiding legt u hetzelfde examen af als ieder ander. Uw examinator is speciaal opgeleid voor het afnemen van examens bij kandidaten met een lichamelijke beperking. Natuurlijk is deze examinator op de hoogte van uw beperking of handicap. Hij heeft vooraf het rapport van onze deskundige gelezen. Daarin zijn de resultaten en uitkomsten van uw eventuele rijtest opgenomen. De examinator heeft een afgeleid medisch beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat hij geen inzage heeft in uw medische dossier en niet bevoegd is om met anderen over uw medische situatie te praten. Uw privacy is zodoende gewaarborgd.

Wat is het resultaat van de beoordeling door het CBR?

U bent rijgeschikt

U bent rijgeschikt als de gevolgen van uw lichamelijke beperking geen gevaren opleveren tijdens het rijden. Afhankelijk van uw lichamelijke beperking krijgt u een Verklaring van geschiktheid voor een periode van één, drie, vijf jaar of onbeperkte termijn en eventuele voorwaarden. De voorwaarden worden in codes weergegeven op uw rijbewijs. Uiteraard is uw rijbewijs alleen geldig als u in een voertuig rijdt die voldoet aan de voorwaarden.

U bent niet rijgeschikt.

Soms zijn de gevolgen van uw lichamelijke beperking zo ernstig dat u niet (meer) veilig kunt rijden. U kunt dan geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Het kan zijn dat uw medische situatie in de loop van de tijd positief verandert. U kunt veranderingen in uw situatie altijd bespreken met uw arts of specialist. Zij kunnen inschatten of een nieuwe beoordeling zinvol is. U vult dan opnieuw een Gezondheidsverklaring in. Als u weer rijgeschikt bent kunt u weer een rijbewijs aanvragen. Had u eerder al een rijbewijs, dan hoeft u niet opnieuw examen te doen.

    Wanneer kan ik rijden met mijn beperking of handicap?

    Zodra u bericht van het CBR heeft ontvangen dat u rijgeschikt bent, kunt u bij de gemeente het rijbewijs aanvragen. Met uw rijbewijs en een voertuig dat voldoet aan eventuele voorwaarden, mag u rijden.

    Hoe zit het met het groot rijbewijs?

    Voor het groot rijbewijs worden door de wetgeving strengere eisen gesteld aan de bestuurder en daarmee ook aan de rijgeschiktheid van groot rijbewijshouders. Zo zijn aanpassingen aan de pedalen minder vaak mogelijk. Ook wanneer een arm niet actief ingezet kan worden voor de besturing van de vrachtauto of autobus kan een bestuurder van deze voertuigen voor het groot rijbewijs niet geschikt verklaard worden. De geschiktheidseisen vindt u in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.