Hoe kan ik rijden met een hartaandoening?

Kan ik rijden met een hartaandoening?

Als u een hartaandoening heeft, kan dit risico’s opleveren in het verkeer. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met lichamelijke inspanning of last hebben van vermoeidheid. Ook kunt u duizelig of zelfs onwel worden. Als dit gebeurt als u achter het stuur zit, is dat levensgevaarlijk. Voor uzelf en voor andere mensen in het verkeer. Daarom gelden er extra regels als u een hartziekte heeft en wilt autorijden. Alle regels over rijden met hart- en vaatziekten vindt u in hoofdstuk 6 van de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Op deze pagina’s vindt u informatie over de volgende hartaandoeningen:

Voor autorijden met een hartspierziekte, een aangeboren hartafwijking of een aneurysma zijn aparte webpagina’s. Voor autorijden na een hersenbloeding, herseninfarct of TIA kijkt u op de pagina over een beroerte.

Wat bespreek ik met mijn arts?

Ga altijd in gesprek met uw zorgverlener over autorijden. Bijvoorbeeld met uw cardioloog, verpleegkundige of huisarts. U kunt samen de regels over autorijden met hart- en vaatziekten bespreken. Zij weten bijvoorbeeld wanneer patiënten tijdelijk niet mogen rijden, en wanneer het verstandig is om uw hartaandoening te melden bij het CBR. Als u uw hartaandoening meldt, beoordeelt het CBR of u gezond genoeg bent om te rijden.

Wanneer kan ik rijden met een hartaandoening?

Of u mag rijden, verschilt per hartaandoening en hangt af van uw situatie. De regels op deze pagina gaan over een rijbewijs voor een auto, motor of trekker. Voor autorijden voor uw werk en een groot rijbewijs gelden voor een steunhart en een ICD strengere regels.

Hartfalen

Heeft u chronisch hartfalen en wilt u autorijden? Dan hangt het af van de ernst van het hartfalen of u rijgeschikt wordt verklaard. Het CBR kijkt bijvoorbeeld in hoeverre u klachten krijgt bij lichamelijke inspanning. Als uit het onderzoek blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor maximaal 5 jaar. Als dit rijbewijs verloopt, vult u weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Alle regels over rijden met hartfalen vindt u in paragraaf 6.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Steunhart

Als u een steunhart heeft gekregen, mag u 2 maanden niet rijden. Als u in die 2 maanden geen problemen met uw steunhart heeft gehad en weer wilt autorijden, kunt u een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden. Als hieruit blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een nieuw rijbewijs voor maximaal 2 jaar. Als dit rijbewijs verloopt, vult u weer een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan opnieuw of u veilig kunt rijden. Het CBR kan u alleen keuren als uw steunhart 2 maanden geen problemen heeft gegeven. U kunt dus pas naar een cardioloog voor onderzoek na deze 2 maanden. U krijgt hier bericht over van het CBR nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld. Alle regels over rijden met een steunhart vindt u in paragraaf 6.2.1 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Tip: Heeft u 2 maanden nadat u een steunhart heeft gekregen een afspraak voor controle bij uw cardioloog? Dan raden we aan de Gezondheidsverklaring eerder in te vullen. Nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u bericht van het CBR dat u naar een cardioloog moet. U kunt dit combineren met uw controle. Zo hoeft u niet 2 keer naar een cardioloog.

Hartinfarct

Heeft u een hartinfarct of hartaanval gehad en heeft u daar geen klachten of hartschade aan overgehouden? Dan mag u blijven autorijden. Ga hierover in gesprek met uw arts. Hij of zij kan helpen inschatten of het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u inderdaad geen risico loopt in het verkeer.

Heeft u een hartinfarct gehad en daar hartschade aan overgehouden? Dan mag u in ieder geval 4 weken niet rijden. Ga hierover in gesprek met uw arts. Hij of zij kan helpen inschatten of het verstandig is om aan het einde van deze 4 weken een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig de weg op kunt.

Als uit de beoordeling blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hoe lang uw rijbewijs geldig is, hangt af van uw situatie. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Een rijbewijs voor bepaalde tijd kan ook korter dan 10 jaar geldig zijn. Als dit rijbewijs verloopt, vult u een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig de weg op kunt. Alle regels over rijden na een hartinfarct vindt u in paragraaf 6.2 en 6.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Pijn op de borst of een hartoperatie

Wilt u autorijden en heeft u last van pijn op de borst of hartkrampen, of heeft u een dotterbehandeling of bypassoperatie gehad? Dan hangt het van de ernst van uw klachten af of u rijgeschikt wordt verklaard. Als uit onderzoek van het CBR blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor onbeperkte tijd of voor maximaal 5 jaar. Is uw rijbewijs 5 jaar of minder geldig? Dan vult u weer een Gezondheidsverklaring in als dit rijbewijs verloopt. Het CBR onderzoekt dan opnieuw of u veilig kunt rijden. Alle regels over rijden met pijn op de borst vindt u in paragraaf 6.3.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Hartklepafwijkingen

Heeft u een hartklepafwijking en wilt u autorijden? Dan hangt het af van de ernst van uw klachten of u rijgeschikt wordt verklaard. Als uit onderzoek van het CBR blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor maximaal 5 jaar. Als dit rijbewijs verloopt, vult u een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Alle regels over rijden met een hartklepafwijking vindt u in paragraaf 6.5 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Hartklepprothese

Heeft u een hartklepprothese en wilt u autorijden? Dan kunt u een rijbewijs voor maximaal 10 jaar krijgen als u geen klachten heeft. Als dit rijbewijs verloopt, vult u een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Alle regels over rijden met een hartklepprothese vindt u in paragraaf 6.5.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Hartritmestoornissen

Wilt u autorijden en heeft u een hartritmestoornis waardoor uw hart te snel of te langzaam klopt, zoals boezemfibrilleren? Dan hangt het af van de ernst van uw klachten of u rijgeschikt wordt verklaard. Als uit onderzoek van het CBR blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor maximaal 10 jaar. Als dit rijbewijs verloopt, vult u een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Alle regels over rijden met een hartritmestoornis vindt u in paragraaf 6.7 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Inwendige defibrillator (ICD)

Heeft u een inwendige defibrillator (ICD) gekregen? Dan mag u volgens de wet een periode niet rijden. Als u een ICD heeft omdat u een hartstilstand heeft gehad, mag u tot 2 maanden na de implantatie niet rijden. Als u een ICD heeft omdat u een verhoogd risico heeft op een hartritmestoornis, mag u tot 2 weken na de implantatie niet rijden.

Heeft het ICD-kastje in deze 2 weken of 2 maanden geen schok gegeven? Dan kunt u een Gezondheidsverklaring invullen, zodat het CBR kan onderzoeken of u veilig kunt rijden. Als hieruit blijkt dat u rijgeschikt bent, kunt u weer autorijden. U krijgt een nieuw rijbewijs voor maximaal 5 jaar. Als dit rijbewijs verloopt, vult u weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Alle regels over rijden met een ICD vindt u in paragraaf 6.7.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Tip: Heeft u 2 maanden nadat u een ICD heeft gekregen een afspraak voor controle bij uw cardioloog? Dan raden we aan de Gezondheidsverklaring eerder in te vullen. Nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u bericht van het CBR dat u naar een cardioloog moet. U kunt dit combineren met uw controle. Zo hoeft u niet 2 keer naar een cardioloog.

De ICD heeft een schok gegeven
Als de ICD een stroomstoot heeft gegeven, mag u 2 maanden niet rijden. Als uw ICD twee maanden geen schok heeft gegeven mag u weer autorijden, mits de cardioloog hier toestemming voor geeft.

Pacemaker

Pacemaker

Als u een pacemaker heeft en wilt autorijden, onderzoekt het CBR of u veilig kunt rijden. Voorheen kreeg u een rijbewijs voor maximaal 10 jaar. Op 17 april 2021 is deze regelgeving gewijzigd. Een periodieke beoordeling is nu niet meer verplicht voor de dragers van een pacemaker bij rijbewijscategorie 1. 

Bestuurders categorie 1

De periodieke beoordeling is per 17 april 2021 vervallen voor categorie 1 rijbewijzen (motor, auto, tractor). Als er geen andere reden is voor een beperking op het rijbewijs, dan wordt de rijbewijshouder voor onbepaalde tijd geschikt verklaard. Let op: om de beoordeling ‘onbeperkt geschikt’ te krijgen, moet de rijbewijshouder nog wel bij het verlengen van het rijbewijs nog één keer een Gezondheidsverklaring invullen en een keurend arts bezoeken. Na de beoordeling volgt een besluit met onbeperkte geschiktheid. Daarna vult de rijbewijshouder alleen bij een gewijzigde gezondheid of na de 75ste verjaardag een Gezondheidsverklaring in. 

Bestuurders categorie 2 

Voor categorie 2 rijbewijzen (alle overige categorieën) blijft de maximale geschiktheid van 5 jaar gelden. Deze rijbewijshouders moeten iedere 5 jaar opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen. Ook moeten zij een verklaring van een arts indienen.  

Alle regels over rijden met een pacemaker vindt u in paragraaf 6.7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie: