Hoe kan ik rijden met een hartaandoening?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u een hartaandoening heeft, onderzoekt het CBR of u veilig kunt rijden. En of u dus uw rijbewijs kunt halen, houden of verlengen. U krijgt hier vanzelf bericht over nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld.

Wat heeft het CBR nodig om te beoordelen of ik veilig kan rijden?

Om te beoordelen of u veilig de weg op kunt, hebben we verschillende dingen nodig: een Gezondheidsverklaring, informatie van een arts, en eventueel informatie van een cardioloog. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Doe dit online via Mijn CBR: dat gaat het snelst.

Daarna ontvangt u een verwijzing naar een arts met de documenten die u nodig heeft bij de afspraak. De arts geeft informatie aan het CBR. Kies bij voorkeur een arts die met ZorgDomein werkt. Dan ontvangen wij de informatie van de arts direct. Met de informatie van de arts bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt. Als het CBR meer informatie nodig heeft, krijgt u ook een verwijzing naar een cardioloog. De cardioloog geeft informatie aan het CBR over uw gezondheid en adviseert over uw rijgeschiktheid. Met de informatie van de cardioloog bepalen wij vervolgens of u veilig de weg op kunt.

Bent u 75 jaar of ouder of heeft u naast een hartaandoening ook andere problemen met uw gezondheid? Dan gaat u waarschijnlijk naar meerdere artsen. Als u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u hier vanzelf bericht over.

Let op: Heeft u een steunhart of ICD en bent u jonger dan 75? Dan gaat u niet naar een arts, maar alleen naar een cardioloog. Nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u een verwijzing naar een cardioloog.

Mag ik naar mijn eigen arts of cardioloog?

Voor de beoordeling gaat u naar een arts of een cardioloog, of allebei. U kunt naar uw eigen arts, maar meestal niet naar uw eigen cardioloog. Alleen als u een steunhart of ICD heeft, kunt u naar uw eigen cardioloog.

U kunt naar uw eigen arts

Als u naar een arts gaat, kunt u zelf kiezen naar welke arts. U kunt dus naar uw eigen arts, bijvoorbeeld uw huisarts. Vraag wel vooraf of u bij hem of haar terechtkunt. De meeste artsen keuren hun eigen patiënten niet, maar verwijzen u naar een onafhankelijke collega. Dit doen zij om de vertrouwensrelatie niet te verstoren.

U kunt niet naar uw eigen cardioloog

Als u naar een cardioloog gaat, krijgt u een verwijzing van het CBR naar een cardioloog die rijbewijskeuringen doet. U kunt dus niet naar uw eigen cardioloog.

Tip: Wilt u liever naar een andere cardioloog? Dan kunt u een cardioloog uitkiezen in de specialistenzoeker.

Wel naar uw eigen cardioloog bij steunhart of ICD

Als u een steunhart of ICD heeft, kunt u wel naar uw eigen cardioloog voor het onderzoek. U krijgt hier bericht over nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld.

Wat is het resultaat van de beoordeling van het CBR?

De beoordeling van het CBR heeft een aantal mogelijke resultaten.

U bent rijgeschikt

U bent rijgeschikt als uw hartaandoening geen risico’s oplevert in het verkeer. Als u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. U hoeft niet opnieuw beoordeeld te worden. Als uw rijbewijs verloopt wanneer u 75 jaar of ouder bent, vult u wel een Gezondheidsverklaring in.

Als u een rijbewijs krijgt voor bepaalde tijd, is uw rijbewijs 10 jaar of minder geldig. Als uw rijbewijs verloopt, vult u weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Hoe lang uw rijbewijs geldig is, hangt af van uw medische situatie.

Bent u rijgeschikt? Dan kunt u uw rijbewijs aanvragen of verlengen bij de gemeente. Als u een steunhart of ICD heeft, krijgt u code 100 op uw rijbewijs. Dit betekent dat u niet mag rijden als beroepschauffeur. Bijvoorbeeld als taxichauffeur of buschauffeur. U leest er meer over op de pagina Ik heb een groot rijbewijs of ben beroepschauffeur.

U bent niet rijgeschikt

U bent niet rijgeschikt als uw hartaandoening te veel risico oplevert in het verkeer. Het is dan niet veilig voor u om de weg op te gaan. U kunt geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Als u een rijbewijs heeft, wordt dat ongeldig.

Wat kan ik doen als ik niet rijgeschikt ben?

Het kan erg vervelend zijn als u niet rijgeschikt bent en niet mag rijden. Als u minder klachten heeft, kunt u overleggen met uw arts of uw hartaandoening nog steeds risico’s oplevert in het verkeer. Uw arts kan inschatten of het zinvol is om opnieuw een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u weer veilig de weg op kunt.

Hoelang duurt de beoordeling van het CBR?

Hoelang de beoordeling duurt, hangt af van uw situatie. Bekijk de actuele reactietermijnen. Als u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld via Mijn CBR, kunt u de status van uw aanvraag bekijken in Mijn CBR. U vindt hier ook een overzicht van alle brieven en formulieren die u heeft gekregen.

Tip: Verloopt uw rijbewijs binnenkort? En moet u een Gezondheidsverklaring invullen om uw rijbewijs te verlengen? Dan raden we aan dit 5 maanden voordat uw rijbewijs verloopt te doen.

Hoeveel kost de beoordeling van het CBR?

U betaalt voor de Gezondheidsverklaring en voor het onderzoek. Meer informatie over de tarieven leest u op de pagina over kosten van een Gezondheidsverklaring en keuring.

Mag ik blijven rijden tijdens de keuring?

Zolang u nog geen beoordeling heeft ontvangen van het CBR en uw rijbewijs geldig is, mag u blijven rijden. Houd hierbij wel in de gaten of het verstandig is om te rijden. Praat hierover met uw arts. Als uw rijbewijs verlopen is, mag u niet rijden. Als u een herkeuring aanvraagt of bezwaar indient, mag u niet rijden totdat u een nieuwe beoordeling heeft ontvangen van het CBR.

feedback