Hoe kan ik rijden met diabetes?

Kan ik rijden met diabetes?

Rijden met diabetes: dat kan in de meeste gevallen prima. Maar er zijn bepaalde risico’s, zowel bij diabetes type 1 als type 2. Deze risico’s zijn het grootst als u medicijnen gebruikt die een hypo kunnen veroorzaken. Ook kunt u op termijn problemen krijgen met uw ogen, zenuwen of bloedvaten.

Het is belangrijk dat u zelf kunt inschatten welke risico’s u loopt in het verkeer. Want de gevolgen van diabetes zijn bij iedereen anders. En iedereen reageert anders op medicatie. Mogelijk verschilt dat zelfs per moment. Daarom vragen we mensen in Nederland die een rijbewijs halen, beroepschauffeur zijn of ouder dan 75 zijn om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Maar ook als u een rijbewijs heeft, is het verstandig om met uw arts of diabetesverpleegkundige te bespreken of u veilig kunt rijden. Zeker als u last heeft van ernstige hypo’s, of hypo’s niet goed voelt aankomen. Of bijvoorbeeld als u merkt dat u slechter gaat zien.

Wat bespreek ik met mijn eigen arts?

U bespreekt met uw arts of u veilig kunt rijden met diabetes. Dat kan ook uw eigen huisarts zijn. Vertel vooral wat u merkt van uw diabetes, waar u last van heeft. Alleen als er ernstige risico’s zijn, kan uw arts u aanraden om tijdelijk niet te rijden. En bijvoorbeeld een training te doen waarin u hypo’s leert herkennen. Verschillende ziekenhuizen bieden deze trainingen aan. Daarna kunt u meestal gewoon weer rijden. U kunt ook besluiten om aan het CBR te vragen of u veilig kunt rijden.

Wanneer beoordeelt het CBR of ik veilig kan rijden?

We beoordelen in 2 situaties of u veilig kunt rijden: als u voor het eerst rijexamen doet en als u uw rijbewijs verlengt. U krijgt daar vanzelf bericht over nadat u uw theorie-examen heeft gehaald of nadat u uw nieuwe rijbewijs heeft aangevraagd. Het CBR vraagt u daarom een Gezondheidsverklaring in te vullen. Op de Gezondheidsverklaring geeft u aan dat u diabetes heeft. U krijgt daarna bericht van ons. Wat u dan van het CBR kunt verwachten, leest u hier.

Als u diabetes krijgt als u al een rijbewijs heeft, hoeft u ons dat niet altijd te laten weten. Het is wel belangrijk dat u zelf goed kunt inschatten welke risico’s u loopt. Daarom is het verstandig om met uw arts of diabetesverpleegkundige te bespreken of u veilig kunt rijden. Bij twijfel kunt u het CBR vragen om te bepalen of u veilig kunt rijden.

Wanneer kan ik rijden met diabetes?

Over het algemeen kunt u veilig rijden als u geen ernstige hypo’s heeft, of als u hypo’s goed voelt aankomen en u goed met hypo’s kunt omgaan. En als u onbeperkt en goed kunt zien, en geen problemen heeft met uw bloedvaten of zenuwen die het rijden kunnen beïnvloeden.

U kunt uw situatie altijd met uw arts of diabetesverpleegkundige bespreken. Als u de regels wilt nalezen, kunt u paragraaf 5.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000 bekijken.

Wat is het resultaat van de beoordeling door het CBR?

Een beoordeling van het CBR heeft 2 mogelijke resultaten: u bent ‘rijgeschikt’, of u bent ‘niet rijgeschikt’.

U bent rijgeschikt

U bent rijgeschikt als de gevolgen van uw diabetes geen gevaren opleveren tijdens het rijden. U krijgt uw rijbewijs minimaal voor 1 jaar en maximaal voor 5 jaar. Hoe lang uw rijbewijs geldig is, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u last heeft van hypo’s, en of u andere problemen heeft als gevolg van diabetes.

U bent niet rijgeschikt

Soms zijn de gevolgen van diabetes zo ernstig dat u niet meer veilig kunt rijden. U kunt dan geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Het kan zijn dat uw medische situatie in de loop van de tijd positief verandert. Bijvoorbeeld als u beter leert omgaan met hypo’s. U kunt veranderingen in uw situatie altijd bespreken met uw arts of diabetesverpleegkundige. Zij kunnen inschatten of een nieuwe beoordeling zinvol is.

Hoe zit het met het groot rijbewijs?

Voor het besturen van een vrachtwagen of bus gelden er strengere regels. Als u geen medicijnen gebruikt die hypo’s kunnen veroorzaken, en geen complicaties heeft als gevolg van diabetes aan ogen, bloedvaten of zenuwen, dan kunt u telkens worden goedgekeurd voor maximaal 3 jaar.

Als u wel medicijnen gebruikt die hypo’s kunnen veroorzaken, dan kunt u meestal gewoon veilig rijden. Dit is het geval als u:

  • geen ernstige hypo’s heeft gehad in het afgelopen jaar;
  • de risico’s van een hypo kent;
  • hypo’s goed voelt aankomen en hierbij uw bloedglucosewaarde op peil kan brengen;
  • de bloedglucosewaarde minstens twee keer per dag en op relevante momenten controleert;
  • de bloedglucosewaarde controleert in pauzes tijdens een rit; en
  • geen ernstige complicaties heeft als gevolg van diabetes.

Blijf hier dus alert op. En bespreek bij twijfel met uw arts of een nieuwe beoordeling nodig is. Het groot rijbewijs is maximaal 3 jaar geldig.