Hoe kan ik rijden met diabetes?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden met diabetes?

Als u bij ons heeft aangegeven dat u diabetes heeft, bekijken we of u veilig kunt rijden. Hierbij kijken we vooral of u ernstige hypo’s heeft, of u hypo’s voelt aankomen, of u goed kunt zien en of u problemen heeft met uw bloedvaten, zenuwen en/of nieren. De Regeling eisen geschiktheid 2000 beschrijft de eisen waaraan bestuurders moeten voldoen.

Wat heeft het CBR nodig?

Als u uw rijbewijs wilt aanvragen of verlengen, zijn 2 documenten belangrijk. De Gezondheidsverklaring en het formulier diabetes mellitus (of kortweg 'diabetesformulier'). De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Doe dit online via Mijn CBR, dat gaat het snelst. Wij ontvangen dan direct uw informatie en sturen u via Mijn CBR de verwijzingen en benodigde documenten. Maak vervolgens een afspraak met de arts(en). Bij voorkeur een arts die met Zorgdomein werkt. Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

De arts vult de benodigde documenten in, inclusief het diabetesformulier. Op dit formulier vermeldt de arts bijvoorbeeld hoe u omgaat met hypo’s en of u problemen heeft met uw bloedvaten, zenuwen en/of nieren. De arts beoordeelt uw rijgeschiktheid niet, maar geeft alleen informatie over uw medische situatie aan het CBR. Werkt de arts met Zorgdomein? Dan worden de gegevens direct naar ons gestuurd. Vult hij het papieren formulier in? Dan stuurt u of de arts het per post naar het CBR.

Tip: uw diabetesverpleegkundige mag ook het diabetesformulier invullen. Dat kan wanneer hij/zij beschikt over een in het BIG-register geregistreerde ‘voorschijfbevoegdheid diabetes mellitus’. Vraag dit na bij uw diabetesverpleegkundige.

Met de informatie van de arts of diabetesverpleegkundige bepalen wij vervolgens of u veilig kunt rijden. Het kan zijn dat we dit met de informatie uit de documenten niet goed kunnen. U ontvangt daar dan een bericht over. In dit bericht staat precies wat u moet doen. Vaak gaat het om een bezoek aan een oogarts of om een rijtest. Zo kunnen we bepalen of het veilig is voor u om de weg op te gaan.

Mag mijn eigen arts het diabetesformulier invullen? Of moet een onafhankelijke arts dat doen?

Ja, uw eigen arts mag zelf het diabetesformulier invullen. Vraag wel van tevoren of hij of zij dit wil doen. Sommige artsen willen dit namelijk niet doen voor hun eigen patiënten. Als uw arts het formulier niet invult, kunt u hiervoor naar een andere arts. Uw diabetesverpleegkundige mag ook het diabetesformulier invullen. Dat kan wanneer hij/zij beschikt over een in het BIG-register geregistreerde ‘voorschijfbevoegdheid diabetes mellitus’.

Is het nodig dat ik naar een oogarts ga?

Als u diabetes heeft, wil het CBR zo goed mogelijk beoordelen of u veilig de weg op kunt. Soms hebben we daarvoor informatie van een oogarts nodig. U krijgt hierover bericht van het CBR. Wij hebben tenminste elke 10 jaar vanaf de diagnose diabetes informatie van een oogarts nodig. Soms is dit vaker, bijvoorbeeld in het geval van een progressieve oogaandoening. Voor het groot rijbewijs geldt dat als u medicijnen gebruikt die hypo’s kunnen veroorzaken, u elke 5 jaar naar de oogarts moet.

Wanneer kan ik goed genoeg zien om veilig te rijden?

Om veilig te kunnen rijden is het natuurlijk belangrijk dat u goed kunt zien. Een goede gezichtsscherpte is nodig om bijvoorbeeld verkeersborden op tijd te lezen. Hoe hoger uw gezichtsscherpte, hoe beter u op afstand ziet. Een normale gezichtsscherpte ligt tussen de 0,8 en 1,5. Een normaal gezichtsveld met 2 ogen is ongeveer 180 graden, met 1 oog is dat ongeveer 150 graden. Als u een kleiner gezichtsveld heeft, merkt u minder snel dingen op waar u niet gericht naar kijkt. Bijvoorbeeld als er iets onverwachts gebeurt in uw ooghoek. Dit kan gevaarlijk zijn.

Voor een auto- of motorrijbewijs is het voldoende als uw gezichtsscherpte met beide ogen minimaal 0,5 is. Dit kan ook met een bril of contactlenzen zijn. Daarnaast moet uw horizontale gezichtsveld minimaal 120 graden zijn.

Voor een groot rijbewijs is het voldoende als de gezichtsscherpte van uw beste oog minimaal 0,8 is en die van uw minder goede oog minimaal 0,1. Dit kan ook met een bril of contactlenzen zijn. Daarnaast moet uw gezichtsveld minimaal 160 graden zijn.

  Kan ik zelf een oogarts kiezen?

  Ja, u kunt in de meeste situaties zelf een oogarts kiezen. U kunt uw eigen oogarts vragen, of een oogarts kiezen uit onze lijst met oogartsen. Als u contact opneemt met een oogarts op de CBR-lijst, dan kunt u binnen 2 weken bij hem of haar terecht.

  In sommige situaties, zoals bij herkeuringen en bij een mededeling door de politie, kunt u niet zelf kiezen voor een oogarts. Het CBR verwijst u dan door naar een bepaalde oogarts of oogheelkundig centrum. U ontvangt hier informatie over in de verwijsbrief die u van het CBR ontvangt. Ook ontvangt u het rapport Oogarts: oogheelkunde dat u tijdens de afspraak door de oogarts laat invullen. Vraag bij het maken van de afspraak of de arts met ZorgDomein werkt. Dan ontvangen wij direct (digitaal) uw informatie. Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

  De oogarts onderzoekt en keurt u. Daarnaast geeft hij of zij ons specifieke informatie over uw ogen. Een onafhankelijke arts geeft daarnaast ook een advies over uw rijgeschiktheid. Met al deze informatie besluit het CBR of u rijgeschikt bent.

  Ik ben dit jaar al bij de oogarts geweest. Waarom is er nog een controle nodig?

  Het kan gebeuren dat u net bij uw oogarts bent geweest voor de jaarlijkse controle. Wij vragen u dan toch om nog een keer te gaan. Wij hebben namelijk andere informatie nodig van de oogarts. Bijvoorbeeld over uw gezichtsscherpte en gezichtsveld. Dit controleert de oogarts niet bij de jaarlijkse controle.

  Tip: Gaat u naar aanleiding van uw diabetes voor controle naar de oogarts in het jaar dat u uw rijbewijs gaat verlengen? Dan kunt u uw oogarts vragen om ook alvast het rapport Oogarts: oogheelkunde  in te vullen. Zo hoeft u niet twee keer naar uw oogarts.

  Wanneer is een rijtest nodig?

  Als we met de informatie van de artsen niet goed genoeg kunnen bepalen of u veilig kunt rijden, nodigen we u uit voor een rijtest. Dit is nodig als u niet goed kunt zien. Of als u lichamelijke problemen heeft die het lastig maken om een voertuig te bedienen.

  Ik moet een rijtest doen. Waar let het CBR op?

  Tijdens de rijtest kijkt een deskundige van het CBR of de lichamelijke gevolgen van uw diabetes geen negatieve invloed hebben op uw rijgedrag. Als de voet waarmee u remt bijvoorbeeld minder kracht heeft, kan dit invloed hebben op de remweg van de auto wanneer u in een noodsituatie terecht komt. Mocht geconstateerd worden dat dit het geval is, dan zal met u naar mogelijkheden gezocht worden om wél veilig te kunnen blijven rijden. Zo kan een technische aanpassing aan de auto of een orthopedisch hulpmiddel voor de bestuurder meestal een oplossing bieden.

  Een rijtest is geen rijexamen. De deskundige van het CBR geeft u tijdens de rit opdrachten om te kunnen onderzoeken of uw beperkingen geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.

  Meer informatie over de rijtest