Hoe kan ik rijden met...

een depressie of bipolaire stoornis

Bij een erg bedrukte stemming spreken we van een depressie, bij een manie is iemand juist overdreven opgewekt. Wanneer beide stemmingen zich afwisselend bij één persoon voordoen, noemen we de stoornis bipolair.

Een depressie of manie kan door verminderde aandacht voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Daarom zijn er eisen gesteld om bij stemmingsstoornissen te mogen rijden. De geschiktheidseisen vindt u in paragraaf 8.3 van de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Gebruikt u medicijnen? Voor rijden met medicijnen gelden aparte regels.

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik een depressie of bipolaire stoornis heb?

Ik ga rijexamen doen
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. In uw geval geeft u hierop aan dat u een depressie of bipolaire stoornis heeft. Het CBR onderzoekt dan of het veilig is voor u om te rijden.

Ik heb al een rijbewijs
Heeft u sinds kort de diagnose depressie of bipolaire stoornis? Ga dan met een zorgverlener in gesprek over autorijden. Bijvoorbeeld met uw huisarts, psycholoog of psychiater. Hij of zij kan helpen inschatten of uw depressie of bipolaire stoornis risico’s oplevert in het verkeer en wanneer het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als u na het gesprek met uw arts nog steeds twijfelt, raden we u ook aan een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Om te bepalen of u rijgeschikt bent, kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring. Daarnaast vraagt het CBR om een door een arts ingevulde psychiatrievragenlijst en/of een keuringsrapport van een onafhankelijk psychiater. Als de symptomen minimaal vijf jaar weg zijn en u bent niet in behandeling bij een psychiater, dan volstaat meestal de psychiatrievragenlijst.

Om rijgeschikt verklaard te worden is het belangrijk dat u een redelijk besef heeft van de stoornis en de gevolgen hiervan. U mag geen of hooguit lichte klachten hebben. Er mag geen risico op zelfdoding zijn en u moet zich aan de voorgeschreven behandeling houden.

Mag ik naar mijn eigen arts of psychiater?
U kunt zelf kiezen naar welke arts u gaat. U mag dus ook naar uw eigen arts, bijvoorbeeld uw huisarts. Vraag wel vooraf of u bij hem of haar terechtkunt. Sommige artsen geven geen informatie over hun patiënten aan het CBR om de vertrouwensrelatie niet te verstoren. Als u ook naar een psychiater gaat, krijgt u een verwijzing van het CBR naar een specifieke psychiater. U kunt dus niet naar uw eigen psychiater.

Hoelang is mijn rijbewijs geldig?

Als uit de beoordeling blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Een rijbewijs voor bepaalde tijd kan ook korter dan 10 jaar geldig zijn. Als dit rijbewijs verloopt, vult u opnieuw een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u nog steeds veilig kunt rijden.

Ik heb of wil een vrachtwagen- of busrijbewijs

Voor een groot rijbewijs gelden geen extra eisen ten opzichte van een rijbewijs voor een auto, motor en tractor.