Hoe kan ik rijden met dementie?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan autorijden met dementie?

Als u dementie heeft, vult u dat in op een Gezondheidsverklaring. Het CBR onderzoekt daarna of u nog kunt rijden. U krijgt hier vanzelf bericht over. We kijken zorgvuldig of de dementie het rijden negatief beïnvloedt. Zodat u alleen de weg op gaat als dit veilig is voor u en andere weggebruikers. Wat het resultaat kan zijn van de beoordeling, leest u op de pagina Kan ik autorijden met dementie.

Wat heeft het CBR nodig om te beoordelen of ik veilig kan rijden?

Om te beoordelen of u nog de weg op kunt, hebben we verschillende dingen nodig: een Gezondheidsverklaring, informatie van een neuroloog of geriater en eventueel het resultaat van een rijtest. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Doe dit online via Mijn CBR, dat gaat het snelst.

Daarna ontvangt u de benodigde documenten en een verwijzing naar een arts. Als u liever naar een andere arts wilt, kan dat ook. Wilt u bijvoorbeeld dat uw eigen behandelaar een rapport maakt? Dat kan, maar alleen als uw behandelaar een medisch specialist is. Bijvoorbeeld een geriater, neuroloog of psychiater. Uw huisarts kan het rapport niet maken. Vraag vooraf ook of uw eigen behandelaar het rapport wil maken. Veel specialisten geven liever geen informatie over hun eigen patiënten. Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

De arts beoordeelt niet of u veilig kunt rijden, maar geeft alleen informatie aan het CBR over uw gezondheid. Wij kijken hier vervolgens naar en bepalen of u een rijtest moet doen.

Bent u 75 jaar of ouder of heeft u naast dementie ook andere problemen met uw gezondheid? Dan moet u waarschijnlijk naar meerdere artsen. Als u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u hier vanzelf bericht over.

Ik heb al een rapport van mijn arts. Kan ik dat gebruiken?

Heeft u een rapport van uw medisch specialist gekregen over uw dementie? Bijvoorbeeld van uw neuroloog, psychiater of geriater? Afhankelijk van de informatie in het rapport kan het CBR dit rapport gebruiken voor de beoordeling. U kunt geen rapport van uw huisarts gebruiken.

We beoordelen op basis van het rapport en eventueel een rijtest of u veilig de weg op kunt. Toch kan het zijn dat u het rapport heeft opgestuurd, en we u later vragen om naar een arts te gaan. Bijvoorbeeld omdat we meer informatie nodig hebben dan in het rapport staat.

Wilt u het rapport van uw arts gebruiken voor de beoordeling? Dan kunt u dit rapport opsturen zodra u een verwijzing naar een arts heeft ontvangen. Stuur het rapport naar:

CBR Gezondheidsverklaring
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk

Mag ik naar mijn eigen arts?

U kunt naar de medisch specialist waar u normaal gesproken naartoe gaat, maar niet naar uw huisarts. De medisch specialist kan een neuroloog, psychiater, klinisch geriater of specialist ouderengeneeskunde zijn. Vraag of uw medisch specialist informatie met het CBR wil delen. Niet alle specialisten willen dit doen, maar deze informatie is wel nodig om te kunnen beoordelen of u veilig kunt rijden. Als u niet naar uw medisch specialist kunt, kunt u naar de specialist naar wie wij u hebben verwezen.

Moet ik een rijtest doen?

Op basis van de ernst van uw dementie (uitgedrukt in de CDR-score) en het rapport van de arts beoordelen we of u een rijtest moet doen. Als u zeer lichte of lichte dementie heeft, is de kans groot dat u een rijtest gaat doen. Tijdens een rijtest kijkt een deskundige van het CBR of lichamelijke of geestelijke problemen invloed hebben op uw rijvaardigheid. Als de dementie ernstiger is, concluderen we op basis van het rapport van de arts dat rijden niet meer veilig is. U doet dan geen rijtest.

Ik moet een rijtest doen. Waar let het CBR op?

Tijdens de rijtest kijkt een deskundige van het CBR of de dementie geen negatieve invloed heeft op uw rijgedrag. Met andere woorden: of u veilig kunt rijden. De deskundige kijkt bijvoorbeeld of u genoeg aandacht heeft voor anderen in het verkeer en of u uw aandacht goed kunt verdelen. Bijvoorbeeld tijdens het rijden op rotondes en kruispunten.

Een rijtest is geen rijexamen. De deskundige van het CBR geeft u tijdens de rit opdrachten om te onderzoeken of uw dementie invloed heeft op de verkeersveiligheid.

Mag ik blijven rijden tijdens de keuring?

Zolang u nog geen beoordeling heeft ontvangen van het CBR en uw rijbewijs geldig is, mag u blijven rijden. Houd hierbij wel in de gaten of het verstandig is om te rijden. Praat hierover met uw arts. Het kan ook helpen om met familie of vrienden te praten. U kunt dan samen bedenken of het verantwoord is om de weg op te gaan. Als uw rijbewijs verlopen is, mag u niet rijden.

Hoeveel kost de beoordeling van het CBR?

U betaalt voor de Gezondheidsverklaring en voor de keuring door de medisch specialist. Hoeveel dit precies is, leest u op de pagina over kosten van een Gezondheidsverklaring en beoordeling.

Ik maak me zorgen over iemand die nog rijdt. Wat kan ik doen?