Hoe kan ik rijden met...

dementie

Dementie is het gevolg van verschillende hersenziekten. De ziekte van Alzheimer komt het meest voor. Om auto, motor, vrachtauto of bus te rijden, moet u bepaalde handelingen kunnen verrichten. Zoals snel en goed reageren op plotselinge gebeurtenissen. Ook moet u bijvoorbeeld ingewikkelde situaties goed kunnen overzien. Als u (beginnende) dementie heeft, kunt u dat misschien minder goed. Dementie heeft gevolgen voor uw rijgeschiktheid. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met het overzicht houden. Of u reageert minder snel. Daarom moet u uw rijgeschiktheid laten onderzoeken als u (beginnende) dementie heeft. U stuurt daarvoor een Gezondheidsverklaring naar het CBR. Als u twijfelt over de noodzaak, overleg dan eerst met uw arts. Die weet wat de regels zijn en wanneer u een Gezondheidsverklaring indient. De geschiktheidseisen vindt u in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Zie ook: twijfel over de rijgeschiktheid van iemand anders

Wanneer ben ik rijgeschikt bij dementie?

Bij de beoordeling of u rijgeschikt bent, spelen de soort dementie die u heeft en uw CDR-score een rol. CDR staat voor Clinical Dementia Rating. De CDR-score geeft aan in welke mate u dementie heeft.

Met dementie bent u ongeschikt voor het vrachtauto- en busrijbewijs. Met een zeer lichte tot lichte vorm van dementie kunt u geschikt verklaard worden een voor auto, motor en T-rijbewijs met een beperking van de rijbevoegdheid tot privégebruik. Voorwaarde hiervoor is een positieve rijtest.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een rijtest.

Mag mijn eigen behandelaar het rapport opmaken?

Het CBR verwijst u naar een specialist. Wilt u liever dat uw eigen behandelaar een rapport maakt? Dat kan, maar vraag eerst of uw behandelaar dat wil. Veel specialisten geven liever geen informatie over hun eigen patiënten.

Moet ik een rijtest doen?

Ja, om te kunnen bepalen of u rijgeschikt bent bij een zeer lichte of lichte vorm van dementie moet u een rijtest doen.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij dementie ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Met een zeer lichte tot lichte vorm van dementie kunt u geschikt verklaard worden een voor auto, motor en T-rijbewijs voor maximaal één jaar, met een beperking van de rijbevoegdheid tot privégebruik. Voorwaarde hiervoor is een positieve rijtest.

Bij uitzondering kunnen mensen met een zeer lichte vorm van dementie geschikt worden verklaard voor maximaal drie jaar. Voorwaarde hiervoor is een positieve rijtest, aangevuld met een positief neuropsychologisch onderzoek.

Uw situatie

Ik wil een rijbewijs aanvragen voor:

Motor (A), Personenauto (B) / Aanhanger (BE), Land- of bosbouwtrekker en motorrijtuig met beperkte snelheid (T)

Mijn rijbewijs verloopt voor mijn 75e verjaardag
Mijn rijbewijs verloopt op of na mijn 75e verjaardag

Vrachtauto (C), Bus (D) / Aanhanger (CE/DE)

Als bij u de diagnose dementie is gesteld, mag u voertuigen uit deze categorie niet besturen. U kunt dus geen C/D/(E)-rijbewijs halen of vernieuwen.

feedback