Hoe kan ik rijden met autisme?

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik autisme heb?

Als u de Gezondheidsverklaring invult, geeft u hierop aan dat u autisme heeft. U vult een Gezondheidsverklaring in als:

  • U rijexamen wil gaan doen.
  • U een rijbewijs heeft voor bepaalde tijd en u dit rijbewijs wilt verlengen.
  • U uw rijbewijs wilt verlengen dat verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
  • U uw vrachtwagen- of busrijbewijs wilt verlengen.
  • U bij het CBR wilt melden dat u autisme heeft.

Ben ik verplicht om autisme te melden bij het CBR?

Als u een Gezondheidsverklaring invult, bent u verplicht deze naar waarheid in te vullen. In de Gezondheidsverklaring staat de vraag ‘Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?’. Als u een vorm van autisme heeft, beantwoordt u deze vraag met ‘ja’. Het CBR onderzoekt dan of u veilig de weg op kunt.

Ik heb sinds kort de diagnose autisme en heb al een rijbewijs. Moet ik bij het CBR melden dat ik autisme heb?

Heeft u al een rijbewijs en krijgt u de diagnose autisme? Bespreek met uw huisarts of psychiater of uw autisme invloed heeft op het rijden. Hij of zij kan u vertellen of het verstandig is om uw autisme te melden bij het CBR.

Wat gebeurt er als ik mijn autisme meld bij het CBR en al een rijbewijs heb?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u autisme heeft, onderzoekt het CBR of u veilig kunt rijden. Hoe dit gaat, leest u op de pagina Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden met autisme?.

Ik heb gemeld dat ik autisme heb en heb al een rijbewijs. Mag ik blijven rijden totdat ik een besluit van het CBR heb?

Zolang u nog geen beoordeling heeft ontvangen van het CBR en uw rijbewijs geldig is, mag u volgens de wet blijven rijden. Houd hierbij wel in de gaten of het verstandig is om te rijden. Praat hierover met uw huisarts of psychiater. Als uw rijbewijs is verlopen, mag u niet rijden.

Ben ik verzekerd als ik niet aan het CBR doorgeef dat ik autisme heb?

Als u een ongeval veroorzaakt en u niet heeft gemeld dat u autisme heeft, kan het zijn dat uw verzekering de schade niet vergoedt. Neem contact op met uw verzekeraar of bekijk de polisvoorwaarden om te kijken of dit in uw geval zo is. U kunt bespreken dat u autisme heeft en of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.