Hoe kan ik rijden met autisme?

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden ondanks mijn autisme?

Als u een Gezondheidsverklaring invult, geeft u hierop aan dat u een vorm van autisme heeft. Het CBR onderzoekt daarna of u veilig kunt rijden. U krijgt hier vanzelf bericht over.

Welke stappen doorloop ik?

 1. U vult de Gezondheidsverklaring in.
  U vult een vragenlijst in over uw gezondheid: de Gezondheidsverklaring. U geeft hierop aan dat u een vorm van autisme heeft. U kunt de Gezondheidsverklaring het beste invullen via Mijn CBR, waar u inlogt met DigiD. Wij ontvangen dan direct uw informatie en u kunt de status van uw beoordeling bekijken in Mijn CBR. Als u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, ontvangt u binnen een uur een bevestiging.

 2. U gaat naar een psychiater.
  Heeft u op de Gezondheidsverklaring ingevuld dat u autisme heeft? Dan krijgt u een verwijzing naar een onafhankelijke psychiater. We raden u aan zo snel mogelijk een afspraak te maken. De psychiater schrijft een rapport over uw situatie met een advies over uw rijgeschiktheid. U mag het rapport altijd lezen. Maak of vraag een kopie voor uw eigen administratie. Een arts van het CBR beoordeelt het rapport van de psychiater.

 3. Eventueel: u doet een rijtest.
  Om te onderzoeken wat de invloed van uw autisme is op het rijden, doet u mogelijk een rijtest. De psychiater adviseert of een rijtest nodig is.

Hoelang duurt de beoordeling van het CBR?

Hoelang de beoordeling van uw Gezondheidsverklaring duurt, hangt af van uw situatie. Bekijk de actuele reactietermijnen. Als u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld via Mijn CBR, kunt u de status van uw aanvraag bekijken in Mijn CBR.

Hoe gaat het onderzoek bij de psychiater?

De psychiater stelt u een aantal algemene vragen. De psychiater kan u daarnaast vragen naar uw medicijngebruik en of u therapie volgt. Ook mag de psychiater vragen naar uw alcohol- en drugsgebruik. En of u nog andere aandoeningen heeft, zoals een angststoornis of een depressie. Na dit onderzoek schrijft de psychiater een rapport en geeft advies aan het CBR over uw rijgeschiktheid. Het onderzoek is maatwerk en voor iedereen anders. Een rijtest is alleen nodig als de psychiater dit adviseert. Het onderzoek duurt meestal een kwartier tot een half uur. Maar het kan ook korter zijn.

Mag ik naar mijn eigen psychiater?

Voor het onderzoek moet u naar een onafhankelijke psychiater. Zij kennen de rijbewijseisen goed. Uw eigen psychiater mag geen advies geven aan het CBR. U kunt dus niet naar uw eigen psychiater.

Tip: Wilt u liever naar een andere psychiater dan de psychiater naar wie u verwezen bent? Als u voor het eerst rijexamen doet, kunt u een afspraak maken met een psychiater uit de Specialistenzoeker. U hoeft hiervoor niet te wachten op de verwijzing van het CBR. Wilt u uw rijbewijs verlengen? Bel ons dan op 088 227 77 00 om te bespreken dat u naar een andere psychiater wilt. Dan sturen wij u een nieuwe verwijzing.

Waar let het CBR op tijdens de rijtest?

Tijdens een rijtest kijkt een deskundige van het CBR of autisme negatieve invloed heeft op uw rijgedrag. De deskundige geeft u opdrachten tijdens het rijden. De deskundige let op de volgende punten:

 • Aandacht verdelen. We toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de besturing van de auto en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties.
 • Automatisch uitvoeren van handelingen. We toetsen of u handelingen om de auto te besturen automatisch kunt uitvoeren, zodat u uw aandacht bij de weg en het verkeer kunt houden.
 • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers. We toetsen of u het gedrag van andere weggebruikers goed inschat. En of u uw eigen rijgedrag hier goed op afstemt.
 • Besluitvorming. We toetsen of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.

Bij de rijtest krijgt u feedback en tips. Deze kunnen u helpen bij de rest van uw rijlessen, uw rijexamen én bij het rijden als u uw rijbewijs heeft. Ook is het mogelijk dat er naar aanleiding van de rijtest een vervolgonderzoek nodig is of dat u een alleen mag rijden in een auto met automaat.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik de rijtest het beste doen?

Als het CBR onderzoekt of u veilig kunt rijden, doet u meestal een rijtest. U heeft rijervaring nodig om een rijtest te kunnen doen. Het is belangrijk dat u zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen. Uw rijopleider kan aangeven wanneer u de rijtest het best kunt doen. Voor de meesten is dit als ze ongeveer 20 rijlessen hebben gehad. Als u na de rijtest te horen krijgt dat u rijgeschikt bent, kunt u doorgaan met het volgen van rijlessen om ‘rijvaardig’ te worden. Ook kan uw rijschool dan uw rijexamen aanvragen.

Wat is het resultaat van de beoordeling door het CBR?

Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent op basis van uw Gezondheidsverklaring, het rapport van een psychiater en eventueel een rijtest. De beoordeling heeft een aantal mogelijke resultaten:

 • U bent rijgeschikt. Als u rijgeschikt bent, kunt u veilig de weg op. U krijgt een rijbewijs voor onbepaalde tijd. Als u na 10 jaar uw rijbewijs verlengt, hoeft u niet opnieuw een Gezondheidsverklaring in te vullen.
 • U bent rijgeschikt voor bepaalde tijd. Soms krijgt u een rijbewijs voor bepaalde tijd. Dit rijbewijs kan ook korter dan 10 jaar geldig zijn. Als uw rijbewijs verloopt, vult u weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden.
 • U bent rijgeschikt onder voorwaarden. U mag rijden, maar bijvoorbeeld alleen in een automaat. Dus niet in een schakelauto. U hoort van ons onder welke voorwaarden u kunt rijden.
 • U bent niet rijgeschikt. Soms heeft uw autisme te veel invloed op het rijden. Het is niet veilig om de weg op te gaan. U kunt geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Als u een geldig rijbewijs heeft, wordt dat ongeldig verklaard.

Wat zijn de kosten van het onderzoek en de rijtest?

De Gezondheidsverklaring en het onderzoek kosten geld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de maximumtarieven voor rijbewijskeuring vast. Meer informatie hierover vindt u op nza.nl.

De Gezondheidsverklaring kost € 41,00.

U betaalt met iDeal als u de verklaring invult op Mijn CBR.

U betaalt ook voor het onderzoek bij de psychiater. Het totale bedrag komt vaak uit tussen de 200 en 300 euro. Deze kosten betaalt u aan de psychiater.

U hoeft niet te betalen voor de rijtest.

Moet u een lesauto huren voor de rijtest? Dan betaalt u hier zelf voor. Vraag aan uw rijschool wat de kosten hiervoor zijn.