Alle aandoeningen op alfabet

Een psychotische stoornis

Onder psychotische stoornissen vallen alle stoornissen waarbij mensen een of meerdere psychoses krijgen. Dit zijn schizofreniespectrumstoornissen zoals schizofrenie, schizoaffectieve stoornis en schizofreniforme stoornis, maar ook een waanstoornis. Als u een psychose heeft, heeft u waanbeelden of hallucinaties. U ziet of hoort dan dingen die niet echt gebeuren. En dat kan gevaarlijk zijn in het verkeer. Daarom gelden er extra regels als u wilt autorijden en een psychose heeft gehad. Alle regels over rijden met een psychotische stoornis vindt u in paragraaf 8.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Gebruikt u medicijnen? Voor rijden met medicijnen gelden aparte regels.

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik een psychotische stoornis heb?

Ik ga rijexamen doen
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. In uw geval geeft u hierop aan dat u schizofrenie heeft of dat u wel eens een psychose heeft gehad. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Ik heb al een rijbewijs
Krijgt u een psychose of heeft u een psychose gehad? Ga dan direct naar uw psychiater om de gevolgen hiervan te bespreken. Als u een psychose heeft, mag u volgens de wet tot minimaal een half jaar na de psychose niet rijden. Als u in dat half jaar geen psychose heeft gehad, vult u een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u schizofrenie heeft of wel eens een psychose heeft gehad, krijgt u bericht van het CBR. Hierin staat dat u naar een arts of psychiater moet voor een onderzoek. Met de informatie van de arts of psychiater bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt. De kosten voor deze onderzoeken betaalt u zelf.

Mag ik naar mijn eigen psychiater?
U kunt zelf kiezen naar welke arts u gaat. U mag dus ook naar uw eigen arts. Vraag wel van tevoren of u bij uw arts terechtkunt. Sommige artsen geven geen informatie over hun patiënten aan het CBR om de vertrouwensrelatie niet te verstoren. Als u ook naar een psychiater gaat, krijgt u een verwijzing van het CBR naar een psychiater die rijbewijskeuringen doet. U kunt dus niet naar uw eigen psychiater.

Hoelang is mijn rijbewijs geldig?

Als uit de beoordeling blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als u een rijbewijs voor bepaalde tijd krijgt, is deze maximaal 5 jaar geldig. Als dit rijbewijs verloopt, vult u opnieuw een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u nog steeds veilig kunt rijden. Als u een groot rijbewijs heeft, gelden er strengere regels. Deze leest u hieronder.

Wat betekent code 100 op mijn rijbewijs?

Het kan zijn dat het CBR na het onderzoek besluit dat u code 100 op uw rijbewijs krijgt. U kunt uw rijbewijs dan alleen gebruiken voor privégebruik en woon-werkverkeer. U kunt dus wel naar uw werk rijden, maar niet rijden als beroepschauffeur. Of u code 100 op uw rijbewijs krijgt, hangt af van uw situatie.

Heeft u code 100 gekregen en heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk? Dan kunt u code 101 aanvragen. Met deze code kunt u maximaal 4 uur per dag rijden voor uw werk. U kunt geen beroep uitoefenen waarbij u mensen in de auto vervoert, zoals taxichauffeur. Ook kunt u niet werken als rijinstructeur.

Ik heb of wil een vrachtwagen- of busrijbewijs

Voor een groot rijbewijs gelden strengere regels dan voor een rijbewijs voor een auto, motor en tractor. Krijgt u een psychose of heeft u een psychose gehad? Ga dan direct naar uw psychiater om de gevolgen hiervan te bespreken. Als u een psychose heeft gehad, mag u volgens de wet tot minimaal 2 jaar na de psychose niet rijden in een vrachtwagen of bus. Als u in die 2 jaar geen nieuwe psychose heeft gehad en geen medicatie gebruikt, kunt u een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR onderzoekt dan of u rijgeschikt bent voor een vrachtwagen of bus.

Als uit de beoordeling blijkt dat u 10 jaar geen psychose heeft gehad en 5 jaar geen medicatie gebruikt, kunt u een groot rijbewijs krijgen voor onbepaalde tijd. Uw rijbewijs is dan 5 jaar geldig. Als dit rijbewijs verloopt, doet u de reguliere keuring voor een groot rijbewijs. Als u in de afgelopen 10 jaar wel een psychose heeft gehad of medicatie gebruikt, krijgt u een groot rijbewijs dat maximaal 3 jaar geldig is. Als dit rijbewijs verloopt, vult u nog een keer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden. Zo kunnen we in de gaten houden of veilig de weg op kunt met een bus of vrachtwagen.

U kunt geen groot rijbewijs krijgen of verlengen als u schizofrenie, een schizoaffectieve stoornis, een schizofreniforme stoornis of een waanstoornis heeft.