Alle aandoeningen op alfabet

Een longziekte

Als u een longziekte heeft, bijvoorbeeld astma of COPD, krijgt u minder goed lucht binnen. Hierdoor kunt u last hebben van benauwdheid of vermoeidheid. En dat kan risico’s opleveren in het verkeer. Daarom gelden er extra regels als u wilt autorijden en een longziekte heeft. Alle regels over rijden met een longziekte vindt u in paragraaf 5.5 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Gebruikt u medicijnen? Voor rijden met medicijnen gelden aparte regels.

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik een longziekte heb?

Ik ga rijexamen doen
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. In uw geval geeft u hierop aan dat u een aandoening van uw longen heeft. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Ik heb al een rijbewijs
Heeft u sinds kort een longziekte en twijfelt u of u veilig kunt blijven rijden? Bespreek dit dan met uw arts. Bijvoorbeeld uw huisarts. Hij of zij kan helpen inschatten of uw longziekte invloed heeft op het rijden en wanneer het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als u na het gesprek met uw arts nog steeds twijfelt, raden we u ook aan een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u een longaandoening heeft, krijgt u bericht van het CBR. Hierin staat dat u naar een arts moet. Met de informatie van de arts bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt. De kosten voor het onderzoek betaalt u zelf. Als het CBR meer informatie nodig heeft, doet u ook een rijtest. Voor de rijtest hoeft u niet te betalen.

Het kan zijn dat het CBR u rijgeschikt verklaart onder voorwaarden. U mag dan rijden, maar met een of meerdere aanpassingen in de auto. Als dit zo is, hoort van ons onder welke voorwaarden u mag rijden.

Mag ik naar mijn eigen arts?
U kunt zelf kiezen naar welke arts u gaat. U mag dus naar uw eigen arts, bijvoorbeeld uw huisarts. Vraag wel van tevoren of u bij hem of haar terechtkunt. Sommige artsen geven geen informatie over hun patiënten aan het CBR om de vertrouwensrelatie niet te verstoren.

Hoelang is mijn rijbewijs geldig?

Als uit de beoordeling van het CBR blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit hangt af van uw situatie. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Krijgt u een rijbewijs voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor 5 jaar? Dan vult u weer een Gezondheidsverklaring in als uw rijbewijs verloopt. Het CBR onderzoekt dan opnieuw of u veilig kunt rijden.

Ik heb of wil een vrachtwagen- of busrijbewijs

Voor een groot rijbewijs gelden geen extra eisen ten opzichte van een rijbewijs voor een auto, motor en tractor.