Alle aandoeningen op alfabet

Een dissociatieve stoornis

Als u een dissociatieve stoornis heeft, heeft u dissociaties. Hierbij raakt u in een soort trance en verliest u het contact met de werkelijkheid. Als dit tijdens het rijden gebeurt, is dat gevaarlijk. Daarom gelden er extra regels als u wilt autorijden en een dissociatieve stoornis heeft. Alle regels over rijden met een dissociatieve stoornis vindt u in paragraaf 8.5 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Gebruikt u medicijnen? Voor rijden met medicijnen gelden aparte regels.

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik een dissociatieve stoornis heb?

Ik ga rijexamen doen
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. In uw geval geeft u hierop aan dat u een psychische stoornis heeft. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Ik heb al een rijbewijs
Heeft u sinds kort dissociaties? Ga dan met uw psychiater in gesprek over autorijden. Hij of zij kan helpen inschatten of de dissociaties invloed hebben op het rijden en wanneer het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als u na het gesprek met uw arts nog steeds twijfelt, raden we u ook aan een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u een psychische stoornis heeft, krijgt u bericht van het CBR. Hierin staat dat u naar een arts moet. Als het CBR na deze afspraak meer informatie nodig heeft, krijgt u ook een verwijzing naar een psychiater. Met de informatie van de arts en eventueel de psychiater bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt. De kosten voor deze onderzoeken betaalt u zelf.

Mag ik naar mijn eigen arts of psychiater?
U kunt zelf kiezen naar welke arts u gaat. U mag dus ook naar uw eigen arts. Vraag wel van tevoren of u bij hem of haar terechtkunt. Sommige artsen geven geen informatie over hun patiënten aan het CBR om de vertrouwensrelatie niet te verstoren. Als u ook naar een psychiater gaat, krijgt u een verwijzing van het CBR naar een psychiater die rijbewijskeuringen doet. U kunt dus niet naar uw eigen psychiater.

Hoelang is mijn rijbewijs geldig?

Als uit de beoordeling blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Een rijbewijs voor bepaalde tijd kan ook korter dan 10 jaar geldig zijn. Als dit rijbewijs verloopt, vult u opnieuw een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u nog steeds veilig kunt rijden.

Ik heb of wil een vrachtwagen- of busrijbewijs

Voor een groot rijbewijs gelden geen extra eisen ten opzichte van een rijbewijs voor een auto, motor en tractor.