Alle aandoeningen op alfabet

Een andere aandoening

Heeft u een aandoening die u niet terugvindt op onze website en twijfelt u of u veilig kunt rijden? Bespreek dit dan met uw arts. Hij of zij kan helpen in schatten of uw gezondheidsproblemen invloed hebben op het rijden en of het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice van het CBR om uw situatie te bespreken.

Als u een Gezondheidsverklaring invult, onderzoekt het CBR of u veilig kunt rijden. Als uw aandoening niet in een van de vragen van de Gezondheidsverklaring staat, kunt u vraag 19 met ‘Ja’ beantwoorden. In de toelichting kunt u aangeven welke aandoening u heeft.

U vult een Gezondheidsverklaring in als:

  • U rijexamen wilt gaan doen.
  • U een rijbewijs heeft voor bepaalde tijd en u dit rijbewijs wilt verlengen.
  • U uw rijbewijs wilt verlengen dat verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
  • U uw vrachtwagen- of busrijbewijs wilt verlengen.
  • U op een ander moment bij het CBR wilt melden dat u een aandoening heeft.

Alle regels over rijden met een medische aandoening vindt u in de Regeling eisen geschiktheid 2000.