Alle aandoeningen op alfabet

Een aangeboren hartafwijking

Als u een aangeboren hartafwijking heeft, kunt u moeite hebben met lichamelijke inspanning of last hebben van vermoeidheid. En dat kan risico’s opleveren in het verkeer. Daarom gelden er extra regels als u wilt autorijden en een aangeboren hartafwijking heeft. Alle regels over rijden met een aangeboren hartafwijking vindt u in paragraaf 6.6 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Gebruikt u medicijnen? Voor rijden met medicijnen gelden aparte regels.

Wanneer geef ik door aan het CBR dat ik een aangeboren hartafwijking heb?

Ik ga rijexamen doen
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. In uw geval geeft u hierop aan dat u een hartaandoening heeft. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Ik heb al een rijbewijs
Gaat uw gezondheid achteruit en twijfelt u of u veilig kunt blijven rijden? Bespreek dit dan met uw huisarts of cardioloog. Zij kunnen helpen inschatten of uw hartspierziekte risico’s oplevert in het verkeer en wanneer het verstandig is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als u na het gesprek met uw arts nog steeds twijfelt, raden we u ook aan een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als u op de Gezondheidsverklaring invult dat u een hartziekte heeft, krijgt u bericht van het CBR. Hierin staat dat u naar een arts moet. Met de informatie van de arts bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt. Als u geen klachten heeft, wordt u rijgeschikt verklaard. Als u wel klachten heeft, krijgt u vervolgens een verwijzing naar een cardioloog. Hij of zij onderzoekt of uw klachten een risico zijn in het verkeer. De kosten voor het onderzoek betaalt u zelf.

Mag ik naar mijn eigen arts?
U kunt zelf kiezen naar welke arts u gaat. U mag dus ook naar uw eigen arts. Vraag wel van tevoren of u bij hem of haar terechtkunt. Sommige artsen geven geen informatie over hun patiënten aan het CBR om de vertrouwensrelatie niet te verstoren. Als u ook naar een cardioloog gaat, krijgt u een verwijzing van het CBR naar een cardioloog die rijbewijskeuringen doet.

Hoelang is mijn rijbewijs geldig?

Als uit de beoordeling blijkt dat u rijgeschikt bent, krijgt u een rijbewijs voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig en kunt u verlengen zonder een Gezondheidsverklaring in te vullen. Een rijbewijs voor bepaalde tijd kan ook korter dan 10 jaar geldig zijn. Als dit rijbewijs verloopt, vult u opnieuw een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt dan of u nog steeds veilig kunt rijden. Als u een groot rijbewijs heeft, gelden er strengere regels. Deze leest u hieronder.

Ik heb of wil een vrachtwagen- of busrijbewijs

Voor een groot rijbewijs gelden strengere regels. Als uit de beoordeling blijkt dat u geen klachten heeft, krijgt u een groot rijbewijs voor onbepaalde tijd. Uw rijbewijs is dan 5 jaar geldig. Als dit rijbewijs verloopt, doet u de reguliere keuring voor een groot rijbewijs. Als uit de beoordeling blijkt dat u wel klachten heeft, krijgt u een groot rijbewijs dat maximaal 3 jaar geldig is. Als dit rijbewijs verloopt, vult u weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of u veilig kunt rijden.