ADHD

Direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme

Heeft u ADHD, ADD of autisme? En heeft u hiervoor nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u direct langs een psychiater.

Wat moet u doen?

U vult de Gezondheidsverklaring in op mijn.cbr.nl

 • Vul de Gezondheidsverklaring volledig in op Mijn CBR. U logt in en ondertekent met DigiD met sms-controle. U betaalt de verklaring met IDeal.

Let op: u vult alleen in dat u ADHD of ADD heeft als u op dit moment de diagnose heeft. Is de behandeling voor uw 16e verjaardag door een arts gestaakt, gebruikt u geen medicijnen en heeft u geen klachten meer? Vul dan ‘nee’ in bij de vraag over ADHD en ADD.

 1. U ontvangt een e-mail dat er een bericht voor u klaar staat op Mijn CBR. Dit is een overzicht van alle antwoorden die u heeft gegeven. En een brief met aanvullende vragen voor een arts, als u ook andere vragen met 'ja' heeft beantwoord.
 2. U logt in, downloadt en print het bericht dat u heeft ontvangen.
 3. U kunt zelf een specialist kiezen uit de lijst met psychiaters van het CBR en een afspraak maken. Neem de brief en eventuele bijlagen die u van het CBR heeft ontvangen mee naar de afspraak. Wilt u zelf geen specialist kiezen, dan kunt u (alleen bij autisme) wachten op een gerichte verwijzing door het CBR. Meestal ontvangt u die binnen enkele weken. Heeft u dan al zelf een afspraak gemaakt, dan kunt u deze verwijzing negeren.
 4. Vraag de psychiater een keuringsrapport op te stellen.
 5. Stuur het keuringsrapport per post terug naar het CBR of spreek af met de psychiater wanneer deze het rapport opstuurt naar het CBR.
 6. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring en het rapport van de psychiater.
 7. Bij geschiktheid krijgt u van het CBR een uitnodiging voor een rijtest.
 8. Als de rijtest goed verloopt, krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.

U vult de Gezondheidsverklaring op papier in.

Let op: U vult alleen in dat u ADHD of ADD als u op dit moment de diagnose heeft. Is de behandeling voor uw 16e verjaardag door een arts gestaakt, gebruikt u geen medicijnen en heeft u geen klachten meer? Vul dan ‘nee’ in bij de vraag over ADHD en ADD.

 1. U kiest zelf een psychiater uit de lijst met psychiaters van het CBR. U maakt een afspraak voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een Autisme Spectrum Stoornis. Wilt u zelf geen psychiater kiezen, dan kunt u (alleen bij autisme) wachten op een gerichte verwijzing door het CBR. Meestal ontvangt u die binnen enkele weken. Heeft u dan al zelf een afspraak gemaakt, dan kunt u deze verwijzing negeren.
 2. Neem de Gezondheidsverklaring mee naar de psychiater.
 3. Vraag de psychiater een aantekening op uw Gezondheidsverklaring te plaatsen wanneer u ook andere vragen met ‘ja’ heeft beantwoord.
 4. De psychiater stuurt, na uw toestemming, de Gezondheidsverklaring samen met het keuringsrapport naar het CBR.
 5. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring en het keuringsrapport.
 6. Bij geschiktheid krijgt u van het CBR een uitnodiging voor een rijtest.
 7. Als de rijtest goed verloopt, krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Goed om te weten

 • Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een psychiater die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD, ADD of autisme spectrumstoornissen. U kunt dus alleen een psychiater kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.
 • De psychiater moet u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren.
 • U kunt het verzenden van het rapport naar het CBR blokkeren. De psychiater geeft dan aan het CBR door dat u gebruikmaakt van het blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Gezondheidsverklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen.
 • De rijbewijskeuring rekent u zelf af met de psychiater. Het CBR heeft geen invloed op de prijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op www.nza.nl.
feedback