Gezondheidsverklaring

Wat kan het CBR beslissen?

Het CBR beoordeelt of u volgens de wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Wij kijken daarbij naar uw Gezondheidsverklaring. Daarnaast kijken we ook naar de eventuele informatie van artsen en het resultaat van een eventuele rijtest.

Het CBR kan de volgende besluiten nemen:

U bent rijgeschikt:

U mag rijden of blijven rijden. U kunt een rijbewijs halen, vernieuwen, houden of omwisselen.

U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd:

U mag rijden of blijven rijden, maar wel voor een bepaalde termijn. U kunt een rijbewijs halen, vernieuwen, houden of omwisselen. Dat rijbewijs is geldig voor een bepaalde termijn van 1, 3, 5 en soms 10 jaar.

U ben rijgeschikt onder voorwaarden:

U mag rijden of blijven rijden, maar u moet wel bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden. Bijvoorbeeld een bril dragen of uw auto laten aanpassen.

U bent niet rijgeschikt:

U mag helaas niet of niet meer rijden. U kunt geen rijbewijs halen, vernieuwen of omwisselen. Als u een rijbewijs heeft, wordt dat ongeldig.