Gezondheidsverklaring

Verwijzing naar medisch specialist

Mogelijke redenen voor verwijzing naar medisch specialist

Hieronder vindt u een verduidelijkende lijst van aandoeningen waarvoor (meestal) een nader specialistisch onderzoek nodig is. Het is dus mogelijk dat in uw geval de reden voor verwijzing niet in de lijst voorkomt.

Reden voor verwijzing naar de neuroloog kan zijn:

 • Aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel, toenemend in ernst
 • Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
 • Bewustzijnsstoornis (bijv. flauwvallen)
 • Dementie
 • Dwarslaesie Epilepsie (vallende ziekte)
 • Gevoelsstoornis van de benen/voet (neuropathie)
 • Hersendoorbloedingsstoornis in de vorm van een TIA of beroerte
 • Hersenbeschadiging na een trauma
 • Hersentumor
 • Misvorming van de hersenvaten met of zonder hersenbloeding
 • Multiple sclerose Narcolepsie (slaapstoornis)
 • Overmatige slaperigheid
 • Polio met restverschijnselen
 • Spasticiteit (verhoogde spierspanning) verkregen in de jeugd
 • Spieraandoening
 • Verminderd geestelijk functioneren, anders dan dementie (bijv. een geheugenstoornis)
 • Zenuwbeschadiging na een trauma
 • Ziekte van Huntington
 • Ziekte van Parkinson

Reden voor verwijzing naar de psychiater kan zijn:

 • AD(H)D
 • Angststoornis
 • Autismespectrumstoornis (Autisme, PDD-NOS, Asperger)
 • Depressie
 • Manische depressie
 • Misbruik van alcohol of drugs
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Waanstoornis

Reden voor verwijzing naar de cardioloog kan zijn:

 • Aangeboren gebreken van hart en grote vaten
 • Angina pectoris (pijn op de borst)
 • Bewustzijnsstoornis
 • Bypass
 • Cardiomyopathie (hartspierziekte)
 • Chronisch hartfalen (hartzwakte)
 • Dotterbehandeling
 • Hartinfarct
 • Hartklepafwijking
 • Hartritmestoornis ICD
 • Geleidingsstoornis van het hart
 • Kransvatlijden
 • Pacemaker

Reden voor verwijzing naar de internist kan zijn:

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Dialyse, tevens voorstadium van dialyse
 • Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
 • Bloedziekte
 • Orgaantransplantatie
 • Diep veneuze trombose (ernstig)

Reden voor verwijzing naar de longarts kan zijn:

 • Obstructief slaap apneu syndroom (perioden van ademstilstand tijdens de slaap)

Reden voor verwijzing naar de specialist ouderengeneeskunde kan zijn:

 • Dementie

Reden voor verwijzing naar de oogarts kan zijn:

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Donkeradaptatiestoornis (moeilijk zien in het donker)
 • Gezichtsscherpte is matig
 • Gezichtsveldbeperking
 • Staar
 • Netvliesaandoening