Uw situatie

Welke kosten vergoedt het CBR?

Wacht u al lang op een reactie van het CBR op uw ingestuurde Gezondheidsverklaring? Maakt u daardoor extra kosten? Dan kunt u in
een aantal situaties (een deel van de) kosten vergoed krijgen.

Kosten voor spoedaanvraag rijbewijs

Heeft u een besluit van het CBR ontvangen en wilt u met spoed uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente? Dan vergoedt het CBR in een aantal situaties deze kosten. Neem contact op met de Klantenservice om een vergoeding aan te vragen.

Kosten voor extra rijlessen

Mag u examen doen en heeft u alle testen en keuringen gedaan? Dan kunt u in sommige situaties kosten vergoed krijgen voor een aantal extra rijlessen. Bijvoorbeeld wanneer u langer dan 4 weken na het indienen van een Gezondheidsverklaring heeft moeten wachten op een verwijzing naar een arts of specialist. Of wanneer de periode tussen de ontvangst van alle (medische) rapporten door het CBR en het besluit over uw rijgeschiktheid langer dan 4 weken heeft geduurd. Neem contact op met de Klantenservice om een vergoeding aan te vragen. Doe dit nadat u ons definitieve besluit heeft ontvangen: dan weet u welke extra kosten u in totaal heeft moeten maken.

Reiskosten

Is uw rijbewijs verlopen? En komt dat doordat u lang moet wachten op het besluit van het CBR? Dan kunt u in bepaalde situaties (een deel van) uw reiskosten vergoed krijgen. Bijvoorbeeld als u dringend ergens moet zijn, voor werk, of een ziekenhuisbezoek. U moet wel uw Gezondheidsverklaring op tijd hebben ingediend, namelijk een maand voordat uw rijbewijs verliep. Of nog eerder. Neem contact op met de Klantenservice om een vergoeding aan te vragen. Doe dit nadat u ons definitieve besluit heeft ontvangen: dan weet u welke extra kosten u in totaal heeft moeten maken.

Heeft u om medische redenen een Gezondheidsverklaring ingediend, terwijl uw rijbewijs nog geldig is? Ook dan kunt u een tegemoetkoming in uw reiskosten krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u langer dan 4 weken na het indienen van een Gezondheidsverklaring heeft moeten wachten op een verwijzing naar een arts of specialist. Of wanneer de periode tussen de ontvangst van alle (medische) rapporten door het CBR en het besluit over uw rijgeschiktheid langer dan 4 weken heeft geduurd. Neem contact op met de Klantenservice zodra u ons definitieve besluit heeft ontvangen. Zij bespreken met u wat de mogelijkheden zijn.

Dubbele of extra kosten voor keuring of Gezondheidsverklaring

Moet u dubbele kosten maken omdat u te lang moest wachten op het besluit van het CBR? Ook dan kunt u een vergoeding voor (een deel van) uw kosten krijgen. Bijvoorbeeld als u een extra Gezondheidsverklaring hebt moeten kopen. Of als u een keuring opnieuw moet doen. Is dat bij u het geval? Neem contact op met de Klantenservice om een vergoeding aan te vragen. Doe dit nadat u ons definitieve besluit heeft ontvangen: dan weet u welke extra kosten u in totaal heeft moeten maken.

Heeft u om medische redenen een Gezondheidsverklaring ingediend, terwijl uw rijbewijs nog geldig is? Ook dan kunt u een vergoeding krijgen voor deze dubbele kosten. Bel in dit geval de Klantenservice zodra u ons definitieve besluit heeft ontvangen. Zij bespreken met u wat de mogelijkheden zijn.

feedback