Uw situatie

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag tijdelijk in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs. Hoe lang is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs heeft gehaald. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben om te mogen rijden. U kunt het rijbewijs omwisselen via uw gemeente, of als dit niet mogelijk is, opnieuw theorie- en praktijkexamen doen.

Op de website van de RDW vindt u hierover meer informatie.

Gezondheidsverklaring

Bij het vervangen van een Nederlands rijbewijs is een Gezondheidsverklaring nodig als het rijbewijs (door de bevoegde buitenlandse instantie) is afgegeven in:

  1. De Europese Unie (EU) / Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en het rijbewijs;
    - is korter geldig dan de gebruikelijke geldigheidstermijn in het land van afgifte of;
    - heeft een aantekening/beperking (code) die niet overeenkomt met de codes die binnen de EU zijn vastgesteld (met uitzondering van lenzen, bril of automaat).
  2. Een land buiten de EU/EVA en waarmee Nederland een omwisselingovereenkomst heeft. Deze landen zijn bij de gemeente bekend en staan ook vermeld op de website van de RDW.
  3. Een land buiten de EU/EVA, alleen als u in aanmerking komt voor de “30 % belastingregel‟. Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij de Belastingdienst in Heerlen.
  4. De voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.
  5. Een ander land dan bij de punten 1 t/m 4 aangegeven en u heeft een Nederlands rijbewijs gehad, dat geldig was na 30 juni 1985.

Een Gezondheidsverklaring kunt u indienen via Mijn CBR.

Let op: Het beoordelen van uw Gezondheidsverklaring kan soms helaas langer dan vier maanden duren. Als u verwacht dat u naar één of meer medisch specialisten moet, adviseren wij u om 6 maanden voordat u een Nederlands rijbewijs moet hebben digitaal via Mijn CBR de Gezondheidsverklaring in te dienen.

Brexit

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland? Dan krijgt u te maken met de Brexit. Op Brexit en RDW leest u wat dit betekent voor uw rijbewijs.

Meer informatie over de Brexit vindt u op de website van Rijksoverheid.

feedback